Dosje javnega naročila 002191/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Storitve: Oglaševalska kampanja Dober tek Slovenija 2019 - 2020
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002191/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.04.2019
JN002191/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.04.2019
JN002191/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.04.2019
JN002191/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN002191/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002191/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Jana Skube
jana.skube@gov.si
+386 14786984

Internetni naslovi
http://www.mz.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/303796/razpisna_dokumentacija_končna.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.sigov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8568
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Oglaševalska kampanja Dober tek Slovenija 2019 - 2020
Referenčna številka dokumenta: 4301-6/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Oglaševalska kampanja Dober tek Slovenija 2019 - 2020
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79340000
79341000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Oglaševalska kampanja Dober tek Slovenija 2019 - 2020 (krajše: Kampanja Dober tek Slovenija)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Skladnost idejne rešitve s komunikacijskimi cilji kampanje25
Primernost naslavljanja ciljnih skupin15
Izvirnost in kreativnost osnutka kampanje, ocena osnutkov vizualnih elementov ter scenarij tv in radijskega oglasa30

Cena – Ponder:
30
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 16
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
opredeljeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.05.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.05.2019   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.04.2019   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.04.2019   10:49
Dodatno pojasnilo naročnika glede dokumentacije za javno naročilo:

V Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe je naročnik v 8.1. točki v drugem odstavku zapisal:
Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točke 8.1.2 teh navodil.

Zaradi tipkarske napake je izpadel del stavka, zato se ta odstavek pravilno glasi:
Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 9.1.1 teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 9.1.2 do 9.1.5 teh navodil, v kolikor se bo pri naročniku pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav.

Datum objave: 19.04.2019   13:26
Naročnik je danes, dne 19. 4. 2019 v objavo posredoval popravek razpisne dokumentacije in sicer:

Naročnik je v razpisni dokumentaciji na strani 13 v točki 11.2.9 Zahtevani elementi ponudbe oglaševalske kampanje navedel: »Ponudnik v pisni elektronski obliki odda zahtevane ponudbene elemente osnutke oglaševalske kampanje, ki so opisani pod točko 5 v Tehničnih specifikacijah.»

Naročnik je naknadno ugotovil, da se je v tem delu skliceval na napačno točko, in sicer bi se moral sklicevati na točko 6, ne pa na točko 5 Tehničnih specifikacij.

Pravilno besedilo se glasi:
»11.2.9 Zahtevani elementi ponudbe oglaševalske kampanje

Ponudnik v pisni elektronski obliki odda zahtevane ponudbene elemente osnutke oglaševalske
kampanje, ki so opisani pod točko 6 v Tehničnih specifikacijah.«


Datum objave: 24.04.2019   13:39
VPRAŠANJE
- Kakšna je dolžina televizijskega oglasa in krajše različice?
- Kakšna je dolžina radijskega oglasa in krajše različice?
- Je vnaprej določena maksimalna višina ponudbe?
- Lahko slogan zdravo uživaj & več gibaj zamenjamo?
- Glede na to, da je poleg primarnih komunikacijskih ciljev zastavljenih še nekaj vsebinskih usmeritev po posameznih področjih lahko pripravimo image kampanjo, ki pa bo razdelana po različnih medijih glede na specifične vsebine oz cilje?

ODGOVOR

- Kakšna je dolžina televizijskega oglasa in krajše različice?
Razpisna dokumentacija ne določa dolžine TV oglasa. Naročnik pričakuje, da TV oglas ne bo daljši od 30 sekund, krajša različica pa ne daljša od 10 sekund.
- Kakšna je dolžina radijskega oglasa in krajše različice?
Razpisna dokumentacija ne določa dolžine radijskega oglasa. Naročnik pričakuje, da radijski oglas ne bo daljši od 30 sekund, krajša različica pa ne daljša od 10 sekund.
- Je vnaprej določena maksimalna višina ponudbe?
Maksimalna višina ponudbe ni vnaprej določena. Naročnik ob tem pojasnjuje, da bo kot dopustno ponudbo obravnaval le tisto ponudbo, ki med drugim ne bo presegala zagotovljenih sredstev naročnika.
- Lahko slogan zdravo uživaj & več gibaj zamenjamo?
Ne. Slogan Dober tek Slovenija - Zdravo uživaj &več gibaj je obvezni element, lahko pa se mu smiselno dodajajo dodatna sporočila.
- Glede na to, da je poleg primarnih komunikacijskih ciljev zastavljenih še nekaj vsebinskih usmeritev po posameznih področjih lahko pripravimo image kampanjo, ki pa bo razdelana po različnih medijih glede na specifične vsebine oz. cilje?
Predlog izvedbe je stvar ponudnika in predlagane komunikacijske strategije ter kreativnih rešitev. Naročnik je podal usmeritve in zahteve v Tehničnih specifikacijah.Datum objave: 24.04.2019   13:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,


prosimo vas za naslednje informacije:

1. V razpisu je omenjena vključitev mnenjskih vodij - ambasadorjev v kampanjo. Ali v okviru dosedanjih aktivnosti Dober tek Slovenija že obstajajo ambasadorji in ali je predvideno nadaljnje sodelovanje z njimi? Če da, prosimo za informacijo o tem, kdo so ti ambasadorji in kakšna je bila njihova dosedanja vloga ter aktivnosti.

2. Iz točke 2.2. (Tehnične specifikacije) je razvidno, da je 6 materialov (radijski oglas, plakat, tiskan oglas, letak, digitalni oglas in video 60 sek) potrebno izdelati v 2 vsebinskih različicah - ali sta znani ti dve različni vsebini? Hkrati se pri drugih dveh materialih pojavlja zahteva po 3 (digitalni avtobusni) in 5 (video 30-40 sek) vsebinskih različicah - ali je znana tudi ta vsebinska razdelitev?

3. V 7. točki tehničnih specifikacij je navedeno, da je skrajni rok za oddajo naročenih materialov, usklajenih z naročnikom, 40 dni po podpisu pogodbe. Glede na to, da je omenjeni rok izredno kratek za izdelavo in oddajo vseh materialov, nas zanima, če izvedba javnega naročila omogoča tudi sukcesivno oddajo materiala skladno z načrtom aktivnosti, ki jih izvajalec in naročnik dogovorita ob podpisu pogodbe?

4. Ali je časovnica aktivnosti v medijih pod točko 7. (Tehnične specifikacije) fiksna ali je možna prestavitev pričetka letošnjih aktivnosti na kasnejše obdobje v tem letu, npr. oktober in november?

5. V vzorcu pogodbe je večkrat omenjena priloga 1, ki naj bi med drugim vključevala tehnične specifikacije javnega naročila ter časovnico. Ali je to nova priloga, ki bo znana naknadno - obstoječa Priloga 1 (Ponudba za predmet JN) namreč ne vključuje omenjenih elementov?

6. Kakšna je informativna vrednost javnega naročila?


Vnaprej hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

1. V razpisu je omenjena vključitev mnenjskih vodij - ambasadorjev v kampanjo. Ali v okviru dosedanjih aktivnosti Dober tek Slovenija že obstajajo ambasadorji in ali je predvideno nadaljnje sodelovanje z njimi? Če da, prosimo za informacijo o tem, kdo so ti ambasadorji in kakšna je bila njihova dosedanja vloga ter aktivnosti.
Izbor ambasadorjev prepuščamo ponudnikom. V okviru dosedanjih aktivnosti ambasadorjev ni bilo.

2. Iz točke 2.2. (Tehnične specifikacije) je razvidno, da je 6 materialov (radijski oglas, plakat, tiskan oglas, letak, digitalni oglas in video 60 sek) potrebno izdelati v 2 vsebinskih različicah - ali sta znani ti dve različni vsebini? Hkrati se pri drugih dveh materialih pojavlja zahteva po 3 (digitalni avtobusni) in 5 (video 30-40 sek) vsebinskih različicah - ali je znana tudi ta vsebinska razdelitev?

Naročnik predvideva, da se vaše vprašanje nanaša na izvedbo javnega naročila s strani izbranega ponudnika kot to določa razpisna dokumentacija pod točko 5 Kampanja Dober tek Slovenija obvezni elementi kampanje (str. 19, 20). Te vsebine bosta naročnik in izbrani ponudnik določila ob podpisu pogodbe.
Pri oddaji ponudbe je potrebno oddati osnutke oglaševalske kampanje, ki so opisani pod točko 6 Kampanja dober tek Slovenija zahtevani elementi ponudbe (str. 20). Zahtevani elementi ponudbe so:
- predstavitev kreativne zasnove kampanje in razdelava zasnove na različne oblike vizualnih elementov (osnovna oblikovna zasnova iz katere bodo nastali končni materiali),
- scenarij enega TV in enega radijskega oglasa ,
- predlog načrta spletnega komuniciranja.

3. V 7. točki tehničnih specifikacij je navedeno, da je skrajni rok za oddajo naročenih materialov, usklajenih z naročnikom, 40 dni po podpisu pogodbe. Glede na to, da je omenjeni rok izredno kratek za izdelavo in oddajo vseh materialov, nas zanima, če izvedba javnega naročila omogoča tudi sukcesivno oddajo materiala skladno z načrtom aktivnosti, ki jih izvajalec in naročnik dogovorita ob podpisu pogodbe?
Sukcesivna oddaja materialov je predvidena. Izbrani ponudnik bo moral v 40 dneh po podpisu pogodbe oddati vse materiale, ki bodo uporabljeni v letu 2019 ter vse TV in radijske oglase za leto 2019 in 2020.

4. Ali je časovnica aktivnosti v medijih pod točko 7. (Tehnične specifikacije) fiksna ali je možna prestavitev pričetka letošnjih aktivnosti na kasnejše obdobje v tem letu, npr. oktober in november?
Časovnica aktivnosti v medijih pod točko 7, Tehnične specifikacije (str. 20) je fiksna.

5. V vzorcu pogodbe je večkrat omenjena priloga 1, ki naj bi med drugim vključevala tehnične specifikacije javnega naročila ter časovnico. Ali je to nova priloga, ki bo znana naknadno - obstoječa Priloga 1 (Ponudba za predmet JN) namreč ne vključuje omenjenih elementov?

Priloga 1 k vzorcu pogodbe so obstoječe tehnične specifikacije na str. 16 razpisne dokumentacije.

6. Kakšna je informativna vrednost javnega naročila?
Naročnik ne želi objaviti informativne vrednosti javnega naročila.Datum objave: 24.04.2019   13:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kateri znesek se navede v Prilogi 8: Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758. V prilogi piše "navede se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta".

Hvala za pojasnila in lep pozdrav,

ODGOVOR

Priloge 8 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758 ponudnikom ni potrebno izpolnjevati, ampak je dovolj, da jo le parafirajo.


Datum objave: 24.04.2019   13:44
Naročnik je v razpisni dokumentaciji na strani 11 v točki 11. 1. Ponudbena dokumentacija spremenil vsebino dokumenta pod številko 8 in sicer je izpustil potrebo po izpolnjevanju obrazca. Novo besedilo vsebine dokumenta pod številko 8 se glasi:

"11. 1 Ponudbena dokumentacija
8. parafiran obrazec »Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po
EPGP 758« "

Naročnik je v razpisni dokumentaciji na strani 12 v točki 11.2.8 Obrazec »Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP 758« navedel: »Ponudnik v obrazec »Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP 758« vpiše zahtevane podatke in ga parafira.»

Naročnik razpisno dokumentacijo v tem delu spreminja tako, da se pravilno besedilo glasi:

"11.2.8 Obrazec »Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP 758«

Ponudnik obrazec »Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP 758« samo
parafira."