Dosje javnega naročila 002193/2019
Naročnik: OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Gradnje: Izvedba gradbeno obrtniških del na Domu krajanov Zdole, 2. faza
ZJN-3: Odprti postopek

JN002193/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.04.2019
JN002193/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.04.2019
JN002193/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.05.2019
JN002193/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.05.2019
JN002193/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN002193/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002193/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
SI036
Krško
Slovenija
Suzana Horvatiček
suzana.horvaticek@krsko.si
+386 74981303
+386 74922221

Internetni naslovi
http://www.krsko.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/303826/OBJAVA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8578
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba gradbeno obrtniških del na Domu krajanov Zdole, 2. faza
Referenčna številka dokumenta: 430-36/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je Izvedba gradbeno obrtniških del na Domu krajanov Zdole, 2. faza, skladno z določili te dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je Izvedba gradbeno obrtniških del na Domu krajanov Zdole, 2. faza, skladno z določili te dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
garancijski rok15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru nepredvidenih okoliščin ali druge višje sile.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.05.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.05.2019   10:30
Kraj: Izvedeno bo elektronsko odpiranje ponudb.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.04.2019   12:00

Dodatne informacije:
Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije posredujejo naročniku zgolj preko za to namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi predmetnega javnega naročila. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila naročnik ni dolžan odgovoriti.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
V skladu z določili Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
Krško
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.04.2019   14:32
VPRAŠANJE
Oddaja ponudbe je takoj po praznikih. Ker gre za večino obrtniških del in bomo zaradi praznikov zelo težko dobili ponudbe obrtnikov. Zato naročnika prosimo da podaljša rok oddaje ponudbe vsaj do 13.5.2019. Hvala.

ODGOVOR

Naročnik roka ne bo podaljšal.


Datum objave: 16.04.2019   08:32
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za pojasnitev: v popisih imate PVC okna v shemah pa lesena?

ODGOVOR
Ponudnike prosimo, da upoštevajo popise del, pomeni PVC okna, shema oken je še vedno veljavna za število oken, pozicijo oken, smer odpiranja..... Projektna dokumentacija je iz leta 2018 in je predvidevala lesena okna. V vmesnem času se je uporabnik objekta, ob soglasju občine Krško, premislil in želel vgradnjo PVC oken.Datum objave: 19.04.2019   13:27
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika da še enkrat razmisli o podaljšanju roka za oddajo ponudbe. Lahko se zgodi da naročnik ne bo prejel nobene ponudbe. Prosimo za podaljšanje vsaj do 13.5.2019

ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.

VPRAŠANJE
Obveščamo naročnika, da se v celice kjer je treba vpisati Ponujen material ali oprema ne da vpisovat, celice so zaklenjene

ODGOVOR

Naročnik bo objavil popravljen popis del.


Datum objave: 23.04.2019   07:37
VPRAŠANJE
Roka ne podaljšujete, kljub napak v popisih in zdaj objavljate nove popise. Prosimo še enkrat za podaljšanje roka oddaje ponudbe.

ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.Datum objave: 26.04.2019   12:58
VPRAŠANJE
V nekatere celice strojnih instalacij se ne da vpisovati cene na enoto. Prosimo mza pojasnilo.
lp.

ODGOVOR
Glede na vsa prispela vprašanja, bo naročnik popise uskladil s projektantom in objavil popravek. Hkrati bo podaljšan rok za oddajo ponudb na 16. 5. 2019 do 10:00 ure.Datum objave: 06.05.2019   09:10
VPRAŠANJE
3.2. HLAJENJE, komplet vse celice za vpis cene so zaklenjene

ODGOVOR

Naročnik bo objavil popravljen popis del.


VPRAŠANJE
Obveščamo naročnika, da je v popisu Elektroinstalacij post. 96. Izdelava PID..celica za vpis cene zaklenjena. Kaj je z H.NEPREDVIDENA DELA, ni jih v rekapitulaciji (ELEKTROINSTALACIJE)?

ODGOVOR

Naročnik bo objavil popravljen popis del.


VPRAŠANJE
V nekatere celice strojnih instalacij se ne da vpisovati cene na enoto. Prosimo mza pojasnilo.
lp.

ODGOVOR

Naročnik bo objavil popravljen popis del.

VPRAŠANJE
Prosimo naročnika da razjasni pomen opisa v postavkah IV.Keramičarska dela in pri zunanji ureditvi V.zidarska dela - betonski tlakovci. Navajam iz opisa "razlika v ceni med predvideno ceno in ceno izbranega materiala se poračuna". Cena po enoti je fiksna in se ne more kasneje zniževati oziroma "poračuna". To je v nasprotju z navodili razpisne dokumentacije. Naročnik naj to navedbo umakne iz popisov. Praviloma se vpiše nabavna vrednost do...EUR.

ODGOVOR

Naročnik bo objavil popravljen popis del.


VPRAŠANJE
Obveščamo naročnika da se v popisih 3.2.Hlajenje ne da vpisovati cen, celice so zaklenjene. prosimo naročnika da odpravi napako

ODGOVOR

Naročnik bo objavil popravljen popis del.


VPRAŠANJE
Postavka XI. Dvigalo: Obveščamo naročnika da dvigala Synergy S1 proizvajalec ne izdeluje več skoraj 2 leti. V popisu navajate kabino nosilnosti 450 kg, hkrati pa podajate tako velike dimenzije jaška, da bi lahko v jašek umestili kabino nosilnosti 630 kg. Dimenzije kabine v popisu so nepravilne oziroma ne obstajajo. Prave so za nosilnost 450 kg 1000×1250×2200mm, za 630 kg 1100×1400×2200 mm. V popisu je zavedeno da je globina jame 900 mm, v načrtu pa je vrisana 1100 mm. V kolikor se upošteva znižana glava 900 mm, kar ni standardno, se dvigalo podraži.
Prosimo naročnika, da osveži podatke za dvigalo in prilagodi popis za pravo dvigalo.

ODGOVOR

Naročnik bo objavil popravljen popis del.

VPRAŠANJE
V POPISU SO NESKLADJA glede dvigala. Nosilnost piše 450 kg ali 6 oseb, površina kabine 1100x2100 pa je za 1000 kg.
Prosim preverite.


ODGOVOR

Naročnik bo objavil popravljen popis del.
Datum objave: 06.05.2019   09:12
VPRAŠANJE
Koliko so lahko stara potrdila ZPIZ-a.

ODGOVOR


Potrdila ne smejo biti starejša od dneva objave obvestila o naročilu na portalu JN.

Datum objave: 14.05.2019   11:35
Naročnik bo objavil popravek popisa, ker je prišlo do napake in sicer pri zavihku obrtniška dela, postavka X PVC dela pri drugi točki je napačno zapisana količina. Naročnik bo zato tudi podaljšal rok za oddajo ponudb na 21.5.2019 do 10:00 ure.