Dosje javnega naročila 002207/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
Gradnje: Rekonstrukcijo zidu 1 in ojačitev zidu 2 v Gucih
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 85.223,81 EUR

JN002207/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.04.2019
JN002207/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.04.2019
JN002207/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.04.2019
JN002207/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.05.2019
JN002207/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.01.2020
JN002207/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002207/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Samostojna investicijska služba, Janja Lovrečič
janja.lovrecic@koper.si
+386 056646267
+386 056646292

Internetni naslovi
http://www.koper.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.koper.si/
ESPD: http://www.koper.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8577
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcijo zidu 1 in ojačitev zidu 2 v Gucih
Referenčna številka dokumenta: 351-197/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcijo zidu 1 in ojačitev zidu 2 v Gucih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Koper, KS Vanganel
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcijo zidu 1 in ojačitev zidu 2 v Gucih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.05.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.05.2019   10:00
Kraj: Spletni naslov https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.04.2019   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.04.2019   11:09
VPRAŠANJE
Rok za oddajo ponudbe je predviden 6.5.2019 do 9.00 ure.

Termin je takoj po prvomajskih praznikih, ko je večina vodilnih pri ponudnikih odsotnih in ni podpisnikov ponudb, kar praktično pomeni, da bi morali imeti ponudbo pripravljeno že 26.4.2019, kar pa ni izvedljivo.

Lepo prosimo naročnika, da podaljša rok za oddajo ponudb do 10.5.2019.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na to, da je rok za oddajo takoj po praznikih vas vljudno naprošamo, da podaljšate rok za oddajo. Zaradi bližajočih se praznikov imamo ponudniki nemalo težav s pripravo ponudb, saj ima večina dobaviteljev kolektivne dopust.

Hvala za razumevanje in lepe praznike!

ODGOVOR

Naročnik odgovarja, da je podaljšal rok oddaje, in sicer na 10. 5. 2019 do 9.00 ure.

Lep pozdrav


Datum objave: 19.04.2019   08:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo če lahko objavite še tehnično poročilo.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik odgovarja, da je objavil še tehnično poročilo iz DGD-ja.
Lep pozdravDatum objave: 19.04.2019   08:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Zanima nas ali gre za popolno zaporo, kje je zajet strošek elaborata zapore, strošek zapore, itd.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,
gre za delno zaporo ceste oziroma kakor si bo izvajalec delo organiziral. Dolžan je priskrbeti elaborat ter vsa soglasja za zaporo ceste, skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
Lep pozdravDatum objave: 25.04.2019   10:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za pojasnilo spodnje postavke.

Ali je ta izravnava mišljena med rebri obstoječega betonskega zidu?

ZID 2
Izravnava obstoječega kamnitega zidu z betoskimi votlaki v podaljšani cementni malti m2 115,50

Hvala.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik odgovarja, da gre za izravnavo obstoječega kamnitega zidu z malto, kot je razvidno iz projektne dokumentacije priložene javnemu naročilu.

Lep pozdravDatum objave: 25.04.2019   10:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v tehničnem poročilu piše in detajli prikazujejo, da gre za izvedbo dveh novih AB zidov.

V popisu del imate pri ZID 1 in ZID 2 spodnjo postavko:
11 Dobava in obloga betonskih zidov z bozenskimi votlaki v podaljšni cementin malti do višine 2 m

Kaj je tu mišljeno? Nov betonski zid, je potrebno še do višine 2 m, obložiti z betonskimi votlaki??
Kakšne dimenzije so betonski votlaki?

LP

ODGOVOR

Naročnik odgovarja, da postavka 11 (in 12) (betonski votlak) je mišljen kot opaž, na katerega se izvede ab zid 2 po načrtu - priložen javnemu naročilu.

Lep pozdrav


Datum objave: 25.04.2019   10:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

2 Dobava na mesto vgradnje in izdelava zgornjega ustroja ceste, z enakomerno zrnatim drobljencem 0-32mm, vgrajevanim v plasteh po 30 cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast mora dosegati modul stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so zajete tudi meritve zbitosti s togo krožno ploščo. Po izkazu kubatur (bankine) m1 152,00


Glede na to, da je postavka na tekoči meter, potrebujemo podatek kakšna je širina in debelina bankin?

Hvala.

LP
ODGOVOR
Naročnik odgovarja, da so bankine š =100 *20 cm.
Lep pozdravDatum objave: 25.04.2019   10:52
VPRAŠANJE
PREDDELA
Izvedba izkopa, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion, z vsemi pomožnimi deli, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo vseh prehodov... Izkop na območju drugih infrastrukturnih naprav se mora izvajati pod nadzorom upravljalcev teh naprav. m3 103,00

Za kaj je ta izkop? Je to ročni izkop in katere kategorije?

LP
ODGOVOR
Naročnik odgovarja, da je to ročni izkop nad infrastrukturo in je teren III. kategorije.

Lep pozdravDatum objave: 26.04.2019   11:16
VPRAŠANJE
Prosimo za podatek kolika je debelina zidu pri postavki oblaganje z betonskim zidakom.... (pozicija 10 zid 1) in izravnava kamnitega zidu (poz 7 zid 2).
Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik odgovarja, da so vse karakteristike zidov razvidne in projektne dokumentacije, ki je priložena javnemu naročilu.

Lep pozdravDatum objave: 26.04.2019   11:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo da ločite spodnje postavke, na betoniranje temeljev in na betoniranje zidu, ker ne moremo v eni postavki ovrednotiti dveh vrst betonov. Cena betonov je različna cena.

ZID 1
9 Dobava materiala na mesto vgradnje in betoniranje temeljev z betonom C25/30; XC2 in sten zidu z betonom C30/37;XC3, AB konstrukcije prereza nad 0,30 m3/m2, m1, beton plastičen. V ceni je zajeta izdelava barbakan, vgrajevanje betona v plasteh z upoštevanjem prečnih in vzdolžnih naklonov zidu, tlačenje betona s pervibratorjem, obdelava površine z glajenjem ter vsa dodatna in zaščitna dela.
m3 56,50


ZID 2
10 Dobava materiala na mesto vgradnje in betoniranje temeljev z betonom C25/30; XC2 in sten zidu z betonom C30/37;XC3, AB konstrukcije prereza nad 0,30 m3/m2, m1, beton plastičen. V ceni je zajeta izdelava barbakan, vgrajevanje betona v plasteh z upoštevanjem prečnih in vzdolžnih naklonov zidu, tlačenje betona s pervibratorjem, obdelava površine z glajenjem ter vsa dodatna in zaščitna dela.
m3 104,00


Enako velja za opaže, za zid 1 in zid 2.
Je razlika v ceni za opaž temelja ali za podprt zid višine do 4 m.

LP

ODGOVOR

Naročnik odgovarja, da je spremenil popis del.
Lep pozdrav