Dosje javnega naročila 002216/2019
Naročnik: OBČINA TRBOVLJE, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje
Gradnje: Sistem izposoje javnih e-koles
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002216/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.04.2019
JN002216/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002216/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.05.2019
JN002216/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002216/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4
1420
SI
Trbovlje
Slovenija
Luka Sladič
luka.sladic@trbovlje.si
+386 35627983
+386 35627986

Internetni naslovi
http://www.trbovlje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.trbovlje.si/vsebina/javni%20razpisi/24
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8599
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sistem izposoje javnih e-koles
Referenčna številka dokumenta: 430-19/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45223200
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega razpisa je postavitev štirih nadstrešnic s po šestimi priklopnimi mesti za e-kolesa in štirimi e-kolesi, ter terminalom za registracijo uporabnikov. Za vsako nadstrešnico se uredi električni priključek in internetna povezava skladno s priloženim projektom in popisi del.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročila, sestavljena iz naslednjih sklopov ali skupin sklopov:
Naročilo je razdeljeno na dva (2) sklopa in sicer:
Sklop 1: Gradbena, obrtna in inštalacijska dela (POPIS DEL 1. Sklop)
Sklop 2: Dobava, montaža in vzpostavitev avtomatiziranega sistema za izposojo e-koles (POPIS DEL 2. Sklop)
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: Gradbena, obrtna in inštalacijska dela (POPIS DEL 1. Sklop)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213315
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: 1420 Trbovlje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa je postavitev štirih nadstrešnic s po šestimi priklopnimi mesti za e-kolesa in štirimi e-kolesi, ter terminalom za registracijo uporabnikov. Za vsako nadstrešnico se uredi električni priključek in internetna povezava skladno s priloženim projektom in popisi del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 30.05.2019
Konec: 30.09.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo delno sofinanciran iz sredstev za izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017), v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 20142020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: Dobava, montaža in vzpostavitev avtomatiziranega sistema za izposojo e-koles (POPIS DEL 2. Sklop)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213315
45223110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa je postavitev štirih nadstrešnic s po šestimi priklopnimi mesti za e-kolesa in štirimi e-kolesi, ter terminalom za registracijo uporabnikov. Za vsako nadstrešnico se uredi električni priključek in internetna povezava skladno s priloženim projektom in popisi del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 30.05.2019
Konec: 30.09.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo delno sofinanciran iz sredstev za izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017), v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 20142020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Vsi podatki so na voljo v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.04.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 27.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.04.2019   09:01
Kraj: https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.04.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.