Dosje javnega naročila 002209/2019
Naročnik: OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Gradnje: Nadomestni most čez Lokvanjski potok na JP 692061 Raztez - Armeško
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002209/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.04.2019
JN002209/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.05.2019
JN002209/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002209/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
SI
Krško
Slovenija
Nataša Lisec
natasa.lisec@krsko.si
+386 749813278
+386 74922221

Internetni naslovi
https://www.krsko.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/303929/RD_Nadomestni_most_čez_Lokvanjski_potok_Armeško_final.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8610
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadomestni most čez Lokvanjski potok na JP 692061 Raztez - Armeško
Referenčna številka dokumenta: 430-44/2019 O901
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Nadomestni most čez Lokvanjski potok na JP 692061 Raztez - Armeško
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44212100
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI036 - Posavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadomestni most čez Lokvanjski potok na JP 692061 Raztez - Armeško


II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru slabih vremenskih razmer ali nepredvidenih okoliščin ali druge višje sile.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.04.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.04.2019   10:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN - na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.04.2019   12:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo vso dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom, ki jo ima v elektronski obliki objavil na svoji spletni strani www.krsko.si
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.04.2019   09:04
VPRAŠANJE
Izobrazba s področja gradbeništva je zahtevana z novim Gradbenim zakonom. Ali bo naročnik za vodjo del upošteval kot veljavno pridobljene vse pogoje za vodenje gradnje po ZGO-1, če izobrazba vodje del ni striktno iz področja gradbeništva glede na to, da je prehodno obdobje do leta 2020?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je in bo upošteval Gradbeni zakon, vključno s prehodnimi določbami.