Dosje javnega naročila 002331/2019
Naročnik: KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana
Storitve: Izbor revizorja Kapitalske družbe, d. d., Modre zavarovalnice, d. d., Skupine Kapitalska družba, pokojninskih ter rentnih skladov v njunem upravljanju
ZJN-3: Odprti postopek

JN002331/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.04.2019
JN002331/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.05.2019
JN002331/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN002331/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002331/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 075-178723
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d.
Dunajska cesta 119
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mateja Oblak
mateja.oblak@kapitalska-druzba.si
+386 14746809
+386 14746747

Internetni naslovi
http://www.kapitalska-druzba.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/303943/RD_11042019.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8613
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
delniška družba v lasti države
I.5 Glavna področja dejavnosti
pokojninsko in invalidsko zavarovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbor revizorja Kapitalske družbe, d. d., Modre zavarovalnice, d. d., Skupine Kapitalska družba, pokojninskih ter rentnih skladov v njunem upravljanju
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izbor revizorja Kapitalske družbe, d. d., Modre zavarovalnice, d. d., Skupine Kapitalska družba, pokojninskih ter rentnih skladov v njunem upravljanju
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izbor revizorja Kapitalske družbe, d. d., Modre zavarovalnice, d. d., Skupine Kapitalska družba, pokojninskih ter rentnih skladov v njunem upravljanju
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:


III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.05.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.05.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.05.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d.
Dunajska cesta 119
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.04.2019   13:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
1. Ali prav razumemo pogoje za sodelovanje in uporabo meril:
Ponudnik mora kot pogoj za sodelovanje izkazati pet referenc s področja revidiranja vzajemnih pokojninskih skladov, investicijskih skladov in zavarovalnic v obdobju 2015-2018. Če želi pridobiti dodatne točke pa mora izkazati še dodatne tovrstne reference, ki ne smejo biti iste. To pomeni, da mora imeti več kot 5 tovrstnih referenc?

ODGOVOR:
Da.

2. Ali se bodo pri pooblaščenem revizorju in ostalih članov upoštevale reference samo s področja revidiranja vzajemnih pokojninskih skladov, investicijskih skladov in zavarovalnic ?

ODGOVOR:
Da.

3. Ali se revizija za vsako posamezno poslovno leto upošteva kot ena ločena referenca ne glede na to, da gre za istega naročnika?
Hvala in lep dan


ODGOVOR:
Da.