Dosje javnega naročila 002232/2019
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Gradnje: TEHNOLOŠKA OPREMA ZA PRETOVOR IN MERITVE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 140.282,17 EUR

JN002232/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.04.2019
JN002232/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.04.2019
JN002232/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2019
JN002232/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.07.2019
JN002232/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.07.2019
JN002232/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 22.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002232/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Področje investicij, Mara Žerjal
mara.zerjal@luka-kp.si
+386 31772876

Internetni naslovi
http://www.luka-kp.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8618
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: TEHNOLOŠKA OPREMA ZA PRETOVOR IN MERITVE
Referenčna številka dokumenta: JN 175/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je Tehnološka oprema za pretovor in meritve in sicer sklop 1: tehnološka oprema- črpalka in sklop 2: izvedba. Naročilo je potrebno, ker je na obstoječem Terminalu za sprejem naftnih derivatov na pomolu I v Luki Koper potrebno izvesti ločene sisteme cevovodov za pretovor tekočih tovorov za transport od vagonskega pretakališča v rezervoar grupe 300 in za transport iz rezervoarja grupe 300 na kamionsko pretakališče. Dobava same črpalke, ki se umesti v sistem za pretovor tekočih tovorov se oddaja kot ločen sklop.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: tehnološka oprema- črpalka
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je Tehnološka oprema za pretovor in meritve in sicer sklop 1: tehnološka oprema- črpalka
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 84
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Možno je podaljšati
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvedba
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Luka Koper d.d.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je Tehnološka oprema za pretovor in meritve in sicer sklop 2: izvedba.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Je mogoče podaljšati
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.04.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.04.2019   10:01
Kraj: Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročilaOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.04.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.04.2019   14:48
VPRAŠANJE
Prosimo za odgovor: kako kot podizvajalec izpolnimo obrazec OBR-5, saj na njem piše tudi, da imamo bonitetno oceno vsaj SB7, kar pa za podizvajalce, kljub temu, da bo z nami ponudnik izpolnjeval sposobnost, ni zahtevano. Na obrazcu piše samo ponudnik / partner. Popravimo sami? Hvala

ODGOVOR
Pozdravljeni.

Hvala za opozorilo. Naročnik bo dopolnil razpisno dokumentacijo in dodal obrazec 5A, ki ga bo lahko izpolnil podizvajalec.

Datum objave: 17.04.2019   14:54
VPRAŠANJE
Če želimo oddati ponudbo za oba sklopa, kako naj to naredimo? Na ejn pod zavihek predračun priložimo skupaj skenirana obrazca 1a in 1b? (saj je tam možno naložiti le en dokument). Moramo priložiti 2 izjavi o izpolnjevanju pogojev (OBR-4) ali zadostuje ena za oba sklopa? Ali je potrebno v ponudbi priložiti sporazume s podizvajalci in partnerji? Je mogoče podaljšanje roka za oddajo ponudb, zaradi zahtevnosti projekta?

ODGOVOR
Pozdravljeni.

Pravilno ugotavljate, da se v primeru oddaje ponudbe za oba sklop skupaj skenirata obrazca 1a in 1b in odda en dokument. Obrazci, ki se nanašajo na oba sklopa npr. OBR-4 in OBR-11 se lahko izpolnijo in skenirajo le enkrat pri čemer je potrebno na vrhu obrazca, kjer se navede na kateri sklop se obrazec nanaša napisati: "sklop 1 in 2" Ponudbi je potrebno priložiti sporazum s partnerji, sporazum s podizvajalci se ne prilaga k ponudbi. Roka za oddajo ponudb ne bomo podaljšali.Datum objave: 18.04.2019   15:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,
imamo vprašanje glede grelcev kablov, temperature gretja in cevovoda pri naslednjih postavkah:
Elektro del:
1.3. elektronski temperaturni regulatorj ETV 0-40 °C s tipalom, ali podobni 1 kos
2.1. grelni kabel 18W/m s priključnim kablom 100 m
2.2. grelni kabel 18W/m s priključnim kablom 50 m
in Strojni del:
A2.5 CEVNA IZOLACIJA
Cevna izolacija iz fleksibilnega sintetičnega kavčukaz zaprto celično strukturo z visoko odpornostjo na vdor vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo, izdelana po EN14304, črne barve, za uporabo pri temperaturi -50 do 100°C, debeline 25mm, za cevovod DN50 ogrevan z grelnim kablom, vključno obdano z Alu pločevino debeline 0,7mm po EN573-3, 485-1, 485-2, spoji vodotesni, vključno vijačni in tesnilni material 122,0m.
Ali so ti grelci kablov enaki? Ali se cevovod nahaja v Ex-coni? In kakšna je zahtevana temperatura ogrevanja cevovoda?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik v sklopu predmetnega naročila ogrevanja cevovoda in pripadajoči cevovod ne bo izvajal, zato se pri pripravi ponudbe iz popisov izloči naslednje:
Načrt št.: 14D-2018-S TERMINAL ZA SPREJEM NAFTNIH DERIVATOV NA POMOLU I (strojni del)
- Zavihek FK-1

Načrt št. : 14D-2018-E TERMINAL ZA SPREJEM NAFTNIH DERIVATOV NA POMOLU I (elektro del)
- Postavka B v celoti
Objavili bomo popravljen popis del z datumom 18042019.


Datum objave: 19.04.2019   08:30
VPRAŠANJE
Spoštovani. Glede na spremembe popisa del, prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudb, za vsaj teden dni, da lahko pripravimo ustrezne ponudbe. Hvala

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Iz popisa del smo črtali dve poglavji, nič nismo dodajali ali spreminjali postavk. Glede na to roka za oddajo ponudb ne bomo podaljšali.


Datum objave: 19.04.2019   12:37
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo, katera zadnja 3 poslovna leta moramo upoštevati pri izračunu povprečnega letnega prihodka? Uradno podatki (v Ajpesovih BON obrazcih) za leto 2018 še niso na voljo in bodo komaj v sredini maja. Upoštevamo leta 2015, 16 in 17? Lep pozdrav.

ODGOVOR
Glede na to, da uradni podatki za leto 2018 še niso na voljo, pri izračunu upoštevate podatke za poslovna leta 2015, 2016 in 2017.