Dosje javnega naročila 002234/2019
Naročnik: VRTEC GALJEVICA, Galjevica 35, 1000 Ljubljana
Gradnje: »Izvedba dodatnih ukrepov za celovito sanacijo Vrtca Galjevica in izgradnja prizidka večnamenskega prostora v Vrtcu Galjevica, enota Galjevica, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki«.
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.363.829,84 EUR

JN002234/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.04.2019
JN002234/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.06.2019
JN002234/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.07.2019
JN002234/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002234/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRTEC GALJEVICA
Galjevica 35
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Novinec Barbara, ravnateljica
ravnateljica@vrtec-galjevica.si
+386 14204700

Internetni naslovi
http://www.vrtec-galjevica.si

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@ljubljana.si
+386 13061000

Internetni naslovi
https://www.ljubljana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/303994/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8621
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Izvedba dodatnih ukrepov za celovito sanacijo Vrtca Galjevica in izgradnja prizidka večnamenskega prostora v Vrtcu Galjevica, enota Galjevica, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki«.
Referenčna številka dokumenta: JN 2019-1
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba dodatnih ukrepov za celovito sanacijo Vrtca Galjevica in izgradnja prizidka večnamenskega prostora v Vrtcu Galjevica, enota Galjevica, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba dodatnih ukrepov za celovito sanacijo Vrtca Galjevica in izgradnja prizidka večnamenskega prostora v Vrtcu Galjevica, enota Galjevica, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2019
Konec: 30.09.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.04.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.04.2019   10:00

Dodatne informacije:
Vrtec Galjevica, Galjevica 35, 1000 Ljubljana javno naročilo izvaja na podlagi 66. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3) in pooblastila Mestne občine Ljubljana številka 6023-43/2019-1 z dne 21.03.2019.

Odpiranje prijav bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 26.04.2019 in se bo začelo ob 10:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Skladno z določili ZPVPJN.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VRTEC GALJEVICA
Galjevica 35
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.04.2019   09:00


VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za objavo projektne dokumentacije.

ODGOVOR
Ponudnike naprošamo, da pred podajo vprašanj preučijo objavljeno razpisno dokumentacijo in izbran tip postopka. Kot je jasno navedeno v poglavju 2.11 razpisne dokumentacije bo projektna dokumentacija posredovana ponudnikom, ki bodo izkazali sposobnost, pred oddajo prvih ponudb.

VPRAŠANJE
Spoštovani, prosim preverite, ponudbe ne moremo oddati, ker niste v e sistemu. Hvala!

ODGOVOR
Objava na portalu eJN deluje že od 15.04.2019.


VPRAŠANJE
Spoštovani,prosim da zaradi praznikov dovolite predložitev referenc na drugih referenčnih obrazcih. Hvala!

ODGOVOR
Naročnik že v okviru razpisne dokumentacije dovoljuje alternativne oblike izkazovanja referenc, v kolikor referenčnih potrdil ni mogoče objektivno pridobiti. Ob tem naročnik pojasnjuje, da je dovoljena predložitev drugih referenčnih obrazcev, če le-ti izkazujejo vse vsebine referenčnega pogoja.

VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosimo za objavo projektne dokumentacije.
Hvala

ODGOVOR
Ponudnike naprošamo, da pred podajo vprašanj preučijo objavljeno razpisno dokumentacijo in izbran tip postopka. Kot je jasno navedeno v poglavju 2.11 razpisne dokumentacije bo projektna dokumentacija posredovana ponudnikom, ki bodo izkazali sposobnost, pred oddajo prvih ponudb.

VPRAŠANJE
Spoštovani! Začnite odgovarjati vprašanja preden se le ta zaprejo! Še vedno niste v e oddaji!

ODGOVOR
Objava na portalu eJN deluje že od 15.04.2019.
Naročnik bo na vsa vprašanja odgovoril v zakonskem roku.