Dosje javnega naročila 002390/2019
Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Tržec, Tržec 45B, 2284 Videm pri Ptuju
Blago: Nakup gasilskega vozila GVC 24/50 z opremo
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 299.350,38 EUR

JN002390/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.04.2019
JN002390/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2019
JN002390/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.06.2019
JN002390/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.06.2019

    JN002390/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 076-180161
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Prostovoljno gasilsko društvo Tržec
Tržec 45B
2284
SI
Videm pri Ptuju
Slovenija
Matej Bezjak
bezjak.matej@gmail.com
+386 41985946
+386 41985946

Internetni naslovi
https://sl-si.facebook.com/www.pgd.trzec

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/303996/RD_PGD_TRZEC.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8622
I.4 Vrsta javnega naročnika
prostovoljno gasilsko društvo
I.5 Glavna področja dejavnosti
zaščita in reševanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup gasilskega vozila GVC 24/50 z opremo
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup gasilskega vozila GVC-24/50 z opremo za Prostovoljno gasilsko društvo Tržec.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 241.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup gasilskega vozila GVC-24/50 z opremo za Prostovoljno gasilsko društvo Tržec, skladno s to razpisno dokumentacijo in po Tipizaciji gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, ki je veljavna na dan objave tega razpisa. Izbrani izvajalec bo za naročnika dobavil podvozje in na njem izdelal nadgradnjo gasilskega vozila z oznako GVC-24/50 po tipizaciji gasilskih vozil, v katero bo dobavil in vgradil opremo, za katero je v tej razpisni dokumentaciji določeno, da jo dobavi ponudnik, ter vgradil vso opremo, ki mu jo bo dostavil naročnik.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 241.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 14.05.2019
Konec: 15.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru višje sile.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Vsi pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.05.2019   16:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.05.2019   16:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.04.2019   23:59
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Prostovoljno gasilsko društvo Tržec
Tržec 45B
2284
Videm pri Ptuju
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.04.2019   22:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

v referencah zahtevate:
Vsaj eno izmed referenčnih vozil je moralo biti dobavljeno prostovoljnemu gasilskemu društvu v Republiki Sloveniji, za katero je ponudnik predhodno pridobil pozitivno mnenje tehnične komisije GZS. (V primeru partnerske ponudbe morajo partnerji pogoj izpolnjevati kumulativno.)

S tem pogojem kršite EU direktivo o prostem pretoku blaga in storitev, namerno preprečujete nastopnje podjetij iz EU, ki še ni prodalo vozila v sloveniji. Tipizacija GZS ni standard.

Ker s tem pogojem kršite pravna določila, vas opozarjamo in zahtevamo, da to zahtevo umaknete iz zahtev referenc. v kolikor ne boste bomo primorani vložiti pritožbo, ki bo uspešna, zaradi kršenja pa bodo uradne institucije primorane zoper odgovorno osebo ukrepati v skladu z zakonom.

lp

ODGOVOR

V zvezi s pogojem, da je moral ponudnik vsaj eno referenčno vozilo dobaviti prostovoljnemu gasilskemu društvu, za katero je predhodno pridobil pozitivno mnenje tehnične komisije GZS, sprejemamo vašo pripombo, zato bodo v okviru pogoja št. 10 priznana vsa referenčna vozila, ki so ustrezala pojmu "istovrstnega vozila". Bo pa ponudnik, ki je v treh letih pred rokom za prejem ponudb vsaj eno tako istovrstno vozilo dobavil (slovenskemu) prostovoljnemu gasilskemu društvu, za katero je pred tem pridobil pozitivno mnenje tehnične komisije GZS, v okviru merila dodatnih tehničnih lastnosti prejel dodatni 2 točki, saj naročniku predstavlja določeno prednost sodelovanje z naročnikom, ki je vsaj eno vozilo izdelal in dobavil za prostovoljno gasilsko društvo na območju Republike Slovenije in za to pridobil mnenje GZS.

Naročnik zato v objavlja novo točkovanje:

1. najnižja cena z DDV (podvozje + nadgradnja+ vsa premična gasilsko-reševalna oprema iz Tabele 1)
(najvišje možno število točk: 72 točk)
Število točk posameznega ponudnika se izračuna po naslednji formuli: T= Cn/C x 72
T..... št. točk posameznega ponudnika Cn ....... najnižja ponudbena cena
C........ ponudbena cena posameznega ponudnika


2. Tehnične lastnosti
(najvišje možno število točk: 20 točk)
Ponudnik prejme dodatne točke, če ponudi naslednje tehnične lastnosti:

- izdelava nadgradnje iz samonosilnih aluminijastih plošč v obliki satja, katera so vijačena v celoto nadgradnje - 6 dodatnih točk

- rezervoar za vodo je izdelan iz PP- polipropilena. Material, iz katerega je narejen rezervoar vode mora imeti naslednje karakteristike (priložiti je potrebno tehnični list materiala, ki dokazuje izpolnjevanje spodnjih zahtev):
- natezna sila: 24 N/mm2 ±5 % (testiranje po DIN EN ISO 527),
- elastičnost: 1100 N/mm2 pri 20 st. C ±5 % (testiranje po DIN EN ISO 527). 4 dodatne točke

- kombinirana črpalka z eno stopnjo za normalni tlak in štirimi stopnjami za visoki tlak
4 dodatne točke

- preklopne stopnice ter streha nadgradnje so premazane s premazom po EN 13036-4 razred R12 (ponudnik mora predložiti certifikat za premaz) 4 dodatne točke

- ponudnik je vsaj eno istovrstno vozilo dobavil prostovoljnemu gasilskemu društvu v Republiki Sloveniji in zanj predhodno pridobil pozitivno mnenje tehnične komisije GZS - 2 točki

3. Oddaljenost pooblaščenega servisa za črpalko in nadgradnjo od sedeža naročnika
(najvišje možno število točk: 4 točke)

Ponudnik, ki bo ponudil najbližji pooblaščeni servis za ponujeno črpalko v Republiki Sloveniji, bo prejel 2 točki. Ponudnik, ki bo ponudil najbližji pooblaščeni servis za nadgradnjo v Republiki Sloveniji, bo prejel 2 točki. Ostali ponudniki bodo prejeli ustrezno manjše številko točk - število točk posameznega ponudnika se izračuna po naslednji formuli, ločeno za črpalko in nadgradnjo:
T= On/O x 2
T..... št. točk posameznega ponudnika
On ....... oddaljenost najbližjega pooblaščenega servisa
O........ oddaljenost ponujenega pooblaščenega servisa posameznega ponudnika

Podatek o oddaljenosti najbližjega servisa v Republiki Sloveniji od naslova naročnika mora ponudnik navesti v ponudbi in za njega jamči. Edino dovoljeno spletno orodje iz katerega se računa oddaljenost je iz portala www.najdi.si > Zemljevid > Iskanje poti > vpiše svoje podatke o naslovu in naslov naročnika in izbere obvezno opcijo »Najkrajša pot« (brez podopcij »Najraje po avtocesti« in brez »Dovoli gozdne poti«). Naročnik bo preveril pravilnost vnosov podatkov.

Ponudnik v obrazec Predračun navede točen naslov pooblaščenega servisa v Republiki Sloveniji in oddaljenost v kilometrih ter metrih po postopku, ki je opisan v zgornjem odstavku. Zraven priloži vsaj 5 (pet) barvnih fotografij servisa, pri čemer morata biti vsaj dve od zunanjosti servisa in vsaj dve od notranjosti. Ponudnik mora namreč s fotografijami prostorov izkazati, da bo servis črpalke in nadgradnje na ponujeni lokaciji možen.

V primeru, da se servis ne izvaja na sedežu ponudnika, njegovega partnerja ali podizvajalca oziroma ga ne izvaja ponudnik, njegov partner oziroma podizvajalec, mora ponudnik dokazati pooblastilno razmerje med ponudnikom in izvajalcem servisa oz. lastnika prostorov na ponujeni lokaciji.

4. Reference za servis črpalke in servis nadgradnje
(najvišje možno število točk: 4 točke)
Če je ponudnik na lokaciji, kjer nudi pooblaščeni servis za črpalko, v preteklih treh letih od roka za prejem ponudb za vsaj dva različna naročnika izvedel servis enake črpalke, kot jo ponuja v svoji ponudbi, prejme 2 točki. Enako število točk prejme ponudnik, katerega partner oziroma podizvajalec, s katerim nudi izvajanje servisnih storitev za črpalko, ki je v preteklih treh letih od roka za prejem ponudb za dva različna naročnika izvedel servis enake črpalke, kot je ponujena.
Če je ponudnik na lokaciji, kjer nudi pooblaščeni servis za nadgradnjo, v preteklih treh letih od roka za prejem ponudb za vsaj dva različna naročnika izvedel servis istovrstne nadgradnje GVC, kot jo ponuja v svoji ponudbi, prejme 2 točki. Enako število točk prejme ponudnik, katerega partner oziroma podizvajalec, s katerim nudi izvajanje servisnih storitev za nadgradnjo, ki je v preteklih treh letih od roka za prejem ponudb za dva različna naročnika izvedel servis istovrstne nadgradnje, kot je ponujena.
Ponudnik izpolnjevanje tega merila potrdi s podpisom obrazca Reference servisa. Reference morajo vsebovati naslov pooblaščenega servisa, točen tip servisirane črpalke oziroma nadgradnje in kontaktno osebo posameznega naročnika, pri kateri se lahko predložena referenca preveri.