Dosje javnega naročila 002241/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Gradnje: »Vgradnja malih čistilnih naprav na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002241/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.04.2019
JN002241/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.06.2019
JN002241/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.08.2019
JN002241/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002241/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8624
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Vgradnja malih čistilnih naprav na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško«
Referenčna številka dokumenta: 4300-29/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
»Vgradnja malih čistilnih naprav na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško«
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45252000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
»Vgradnja malih čistilnih naprav na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancira Evropska unija iz Sklada za notranjo varnost.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.05.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.05.2019   13:00
Kraj: V sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.04.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.04.2019   12:04
VPRAŠANJE
Spoštovani!
ali je možna vgradnja čistilnih naprav iz plastičnih materialov, ustrezno ojačanih za vgradnjo v povozne površine?
lep pozdrav

ODGOVOR
Ne.Datum objave: 12.04.2019   12:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to da je obseg del razdeljen na celotno dolžino meje s Hrvaško in vsem ponudnikom ne ustreza izvajanje del na oddaljenih lokacijah, bi pa bili pripravljeni oddati ponudbo za lokalne mejne prehode, vam predlagamo tudi zaradi povečanja konkurenčnosti in učinkovitejše porabe sredstev za javno naročilo, da javno naročilo razdelite v sklope.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Delitve naročila na sklope ni zaradi potrebe po enotnem sistemu vgrajenih čistilnih naprav, ki posledično zahtevajo enoten zagon in vzdrževanje.

Datum objave: 12.04.2019   14:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosimo vas če lahko:
- podate specifikacije za vse greznice (dimenzije)
- podate specifikacije betonske čistilne naprave, če so kakšne posebne zahteve
- detajl stabilizacije brežine (MP Stara vas ob Sotli)
- več podatkov glede plazenja terena
- Pojasnite naslednje: Pri tehničnih specifikacijah je na začetku navedno, da se predvidi stabilizacijo s pilotiranjem v globino 2 - 3m, v zaključku pri 3. točk pa je navedno da je pilotiranje 3 - 4m v globino.

ODGOVOR
1. dimenzije niso poznane, saj nimamo dokumentacije malih MP. Volumen je 2-3m3, so 2 oz. 3 prekatne

2. povoznost, skladnost z zakonodajo, drugih posebnih zahtev ni

3. na tem MP ni predvidena stabilizacija, do ponedeljka pa pošljem splošen primer predvidene stabilizacije

4. teren ni nikjer plazovit, stabilizacija je preventiva, da do plazenja ne bi prišlo po vgradnji ČN, kjer so brežine strme ali se teren poseda

5. predvidena je stabilizacije s pilotiranjem globine 2-3m, ne 3-4 m.
Datum objave: 15.04.2019   13:29
Skica enostavnega pilotiranja je objavljena na spletni strani DJN, pod oznako naročila NMVČN-6/2019.

Datum objave: 23.04.2019   12:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V prijavi pod točko 4-Model MČN, navajate da mora MČN biti registrirana pri Ministrstvu za infrastrukturo.
Kaj je mišljeno s tem? Ali ste morda mislili, da mora MČN biti na seznamu Zbornice komunalnega gospodarstva?

Hvala,

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Da, MČN mora biti na seznamu Zbornice komunalnega gospodarstva.