Dosje javnega naročila 002389/2019
Naročnik: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino, Šlajmerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup zdravil NovoSeven in NovoEight
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.808.730,62 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002389/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.04.2019
JN002389/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.05.2019
JN002389/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2019
JN002389/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.09.2019
JN002389/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
JN002389/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.10.2019
JN002389/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.02.2020
JN002389/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.04.2020
JN002389/2019-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002389/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 076-180167
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino
Šlajmerjeva ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Marta Boštele
marta.bostele@ztm.si
+386 15438259
+386 15438288

Internetni naslovi
http://www.ztm.si/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/304054/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8634
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup zdravil NovoSeven in NovoEight
Referenčna številka dokumenta: JN 13/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup zdravil NovoSeven in NovoEight
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Šlajmerjeva ulica 6
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup zdravil NovoSeven in NovoEight
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.05.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.05.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Naročnik je v prejšnjem postopka javnega naročila zavrnil vse ponudbe in sedaj ponavlja postopek.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.05.2019   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino
Šlajmerjeva ulica 6
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.04.2019   09:56
VPRAŠANJE:

Pozdravljeni!
naročnika pozivamo, da spremeni določilo vezano na plačilni rok (4. odstavek 4. člena okvirnega sporazuma) na 30 dni oz. maksimalno 45 dni po prejemu listine. Prosimo za ažuren odgovor!
Lep pozdrav.

ODGOVOR:

Spoštovani,

naročnik spreminja rok za plačilo na 45 dni.

Lep pozdrav,


Datum objave: 25.04.2019   09:59
VPRAŠANJE:

Spoštovani,

V 5. členu okvirnega sporazuma določate: "Dobavitelj se zavezuje ob vsaki dostavi priložiti vso zahtevano dokumentacijo, ki je navedena v Specifikacijah. Specifikacije so priloga in sestavni del tega okvirnega sporazuma."

Ali to pomeni, da mora dobavitelj ob vsaki dostavi predložiti certifikat DDP in registracijsko odločbo JAZMP ali je dovolj, da ta dokumenta dostavi ob prvi ali pred prvo dobavo?

lp

ODGOVOR:

Spoštovani,

listine se predložijo skladno z navedbami v tehničnih specifikacijah, in sicer kot je navedeno v točki 10. V vprašanju omenjena dokumenta se predložita ob oddaji ponudbe ali v teku ocenjevanja ponudbe.

Lep pozdrav,

Datum objave: 25.04.2019   15:25
VPRAŠANJE:

Spoštovani!
Ker je razpisna dokumentacija je nedoločna od katere cene se podaja popust: veljavne regulirane cene (v skladu s pravilnikom) ali dogovorne cene, naprošamo naročnika za bolj natančna navodila glede tega.
Hvala vnaprej in lep pozdrav.

ODGOVOR:

Spoštovani,

osnova za določitev cene je najvišja dogovorjena cena.

Lep pozdrav.Datum objave: 26.04.2019   09:08
VPRAŠANJE:

Spoštovani,
naročnika vljudno naprošamo za podaljšanje roka za oddajo ponudb za mesec dni (bližajoči se prazniki,...)
Hvala in lp.

ODGOVOR:

Spoštovani,

naročnik bo podaljšal rok do 28.5. 2019.

Lep pozdrav,