Dosje javnega naročila 001297/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: C-1/19: Preplastitev vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti G2-112, odsek 1254 Holmec-Poljana od km 1+500 do km 3+800 in ureditev križišča v km 2+848
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.417.821,62 EUR

JN001297/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 07.03.2019
JN001297/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.04.2019
JN001297/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.04.2019
JN001297/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 07.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001297/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Kokalj
martina.kokalj@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-1/19: Preplastitev vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti G2-112, odsek 1254 Holmec-Poljana od km 1+500 do km 3+800 in ureditev križišča v km 2+848
Referenčna številka dokumenta: 43001-208/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Preplastitev vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti G2-112, odsek 1254 Holmec-Poljana od km 1+500 do km 3+800 in ureditev križišča v km 2+848
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 1.162.148,87 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Preplastitev vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti G2-112, odsek 1254 Holmec-Poljana od km 1+500 do km 3+800 in ureditev križišča v km 2+848
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančnimi pogoji Direktive

Razlaga:
Naročnik je za izvedbo potrebnih del na cesti G1-112, odsek 1254 Holmec-Poljana od km 1+500 do km 3+800 predhodno izvedel postopek javnega naročanja na katerem je prejel edino ponudbo ponudnika KOSTMANN podjetje za gradbene storitve d.o.o., Glavni trg 29, 2380 Slovenj Gradec (vodilni partner) in VOC Celje d.o.o., Lava 42, 3000 Celje (partner). Ponudbena cena ponudnika je presega zagotovljena sredstva naročnika (ocenjena vrednost naročila z DDV: 1.152.583,00 EUR; (proračun RS), projekt 17-0018 - postavka-konto: 995810-420501). Višina zagotovljenih sredstev je bila enaka višini ocenjene vrednosti. Zaradi navedenega razloga se je naročnik odločil ravnati skladno s 5. odstavkom 90. člena ZJN-3 in zavrniti edino ponudbo, ki je nedopustna iz razloga preseganja zagotovljenih sredstev naročnika in končati odprti postopek z odločitvijo o zavrnitvi ponudbe.
Naročnik hkrati ugotavlja, da je edini ponudnik v predhodno izvedenem odprtem postopku predložil ponudbo, katera izpolnjuje vse ostale formalne zahteve, razen previsoke ponudbene cene, ki presega naročnikova zagotovljena sredstva.

Naročnik hkrati ugotavlja, da je edini ponudnik v predhodno izvedenem odprtem postopku predložil ponudbo, katera je izpolnjevala vse ostale formalne zahteve, razen previsoke ponudbene cene, ki je presegala naročnikova zagotovljena sredstva in je izpolnil vse pogoje za sodelovanje, da za ponudnika niso obstajali razlogi za izključitev.
Predlagamo da se izvede nov postopek oddaje javnega naročila in sicer konkurenčni postopek s pogajanji na podlagi b) točke 1. odstavka 44. člena ZJN-3.
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN001297/2019-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 07.03.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
09.04.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
KOSTMANN Podjetje za gradbene storitve d.o.o.
Glavni trg 30
2380
SI
Slovenj Gradec
Slovenija

Da
VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.o.o.
Lava 42
3000
SI
Celje
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 944.740,16 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 1.162.148,87 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.04.2019