Dosje javnega naročila 000920/2019
Naročnik: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
Storitve: Meritve, preizkusi ter izdelava poročil in strokovnih ocen o stanju elektroenergetskih naprav in strojev
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000920/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.02.2019
JN000920/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.03.2019
JN000920/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000920/2019-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila, Majda Svetek
majda.svetek@energetika-lj.si
+386 15875224
+386 15875217

Internetni naslovi
http://www.energetika-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Meritve, preizkusi ter izdelava poročil in strokovnih ocen o stanju elektroenergetskih naprav in strojev
Referenčna številka dokumenta: JPE-SPV-25/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51111000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so meritve, preizkusi ter izdelave poročil in strokovnih ocen o stanju elektroenergetskih naprav in strojev v letu 2019.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 77.808,55 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51111000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000920/2019-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 19.02.2019


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: JPE-SPV-25/19
Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
05.04.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Ljubljana, Hajdrihova 2
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 79.900,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 77.808,55 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.04.2019