Dosje javnega naročila 002270/2019
Naročnik: GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško
Storitve: Izvajanje grafičnega oblikovanja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 60.853,60 EUR

JN002270/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.04.2019
JN002270/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.05.2019
JN002270/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.05.2019
JN002270/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.05.2019
JN002270/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 20.11.2019
JN002270/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 20.11.2019
JN002270/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 02.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002270/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
GEN energija d.o.o.
Vrbina 17
8270
SI
Krško
Slovenija
darja.pompe@gen-energija.si
+386 74910162
+386 74901118

Internetni naslovi
http://www.gen-energija.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.gen-energija.si/o-gen-skupini/javne-objave
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8628
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje grafičnega oblikovanja
Referenčna številka dokumenta: JN-S-005/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79822500
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Grafično oblikovanje za potrebe letnega poročila, korporativnega oglaševanja in drugih korporativnih tiskovin za potrebe GEN energije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79822000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SLOVENIJA
II.2.4 Opis javnega naročila
Grafično oblikovanje za potrebe letnega poročila, korporativnega oglaševanja in drugih korporativnih tiskovin za potrebe GEN energije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je navedeno v dokumentaciji za oddajo javnega naročila Izvajanje grafičnega oblikovanja.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.04.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.04.2019   09:15
Kraj: Portal e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.04.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.04.2019   10:52
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Pod točko 12.2.3. Strokovna sposobnost navajate tudi:
Kot istovrstni projekt se šteje idejna zasnova ter oblikovalska realizacija korporativnega oglaševanja družbe, ki deluje na področju oskrbe z energijo......
Ali mora biti obvezno korporativno oglaševanje s področja oskrbe z energijo, ali štejete kot referenco tudi korporativno oglaševanje družbe, ki se ne ukvarja z oskrbo energije?

ODGOVOR

Ponudnik mora izpolnjevati pogoje glede strokovne sposobnosti kot je navedeno pod točko 12.2.3. Strokovna sposobnost-reference v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila za Izvajanje grafičnega oblikovanja.