Dosje javnega naročila 002289/2019
Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana
Storitve: Implementacija ERP sistema
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 199.006,40 EUR

JN002289/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.04.2019
JN002289/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.07.2019
JN002289/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.07.2019
JN002289/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002289/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Dunajska cesta 20
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Albina Rozman
albina.rozman@jps-rs.si
+386 14720990
+386 14720991

Internetni naslovi
http://www.jps-rs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Implementacija ERP sistema
Referenčna številka dokumenta: 430-4/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Gre za implementacio ERP sistema v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72260000
72267000
72268000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Implementacija ERP sistema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 17
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.05.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.05.2019   12:00
Kraj: www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.04.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.04.2019   16:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri pogojih za sodelovanje točka C: kjer navajate potrebne reference nas zanima ali podatek najmanj 100 uporabnikov pomeni skupaj za vse reference ali vsaka referenčna stranka mora imeti 100 ali več uporabnikov?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da je prišlo do napake. Namesto uporabniki je pravilno zaposleni. Pogoj 7.C.1, navodil ponudnikom se pravilno glasi:

1. Za naročila storitev: izvedba storitev določene vrste
Gospodarski subjekt je v zadnjih 10. letih pred rokom za prejem ponudb, uspešno izvedel:
a) vsaj tri (3) projekte implementacije sistema ERP z najmanj 100 zaposlenimi, od tega vsaj 1 v javni upravi
ali
b) vsaj pet (5) projektov implementacije ERP sistema z najmanj 100 zaposlenimi v gospodarskih družbah.

Vsak izmed referenčnih projektov mora izpolnjevati naslednje zahteve:
ERP je pri referenčnem subjektu od implementacije, do roka za oddajo ponudbe še v produkciji;
ERP je pri referenčnem subjektu v uporabi najmanj tri (3) mesece od roka za oddajo ponudb;
Na referenčnem ERP sistemu so se v času obratovanja dejansko uporabljala naslednja funkcionalna področja:
i. Glavna knjiga s saldokonti
ii. Plačilni promet
iii. Osnovna sredstva
iv. Potni nalogi
v. Nabava;
Referenčni ERP uporablja na vseh arhitekturnih ravneh iste tehnologije, kot ERP, ki je predmet tega javnega naročila, uporabljene tehnologije pa ustrezajo tehnološkim zahtevam te razpisne dokumentacije.
(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj; v primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov morajo slednji izvesti storitve v delu za katere se zahtevajo te zmogljivosti)
Datum objave: 29.04.2019   09:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima nas ali 100 zaposlenih za vsaj 3 reference pomeni za vse tri reference skupaj ali vsaka referenca mora imeti vsaj 100 zaposlenih?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Vsak referenčni projekt se mora nanašati na organizacijo z najmanj 100 zaposlenimi.