Dosje javnega naročila 002295/2019
Naročnik: OBČINA KOMENDA, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda
Gradnje: PRENOVA OBMOČJA OSREDNJE PLOŠČADI IN IZGRADNJA KOLUMBARIJA NA POKOPALIŠČU V KOMENDI
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 206.895,65 EUR

JN002295/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.04.2019
JN002295/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.04.2019
JN002295/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.04.2019
JN002295/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN002295/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.06.2019
JN002295/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2019
JN002295/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 04.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002295/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOMENDA
Zajčeva cesta 23
1218
SI
Komenda
Slovenija
Majda Ravnikar
majda.ravnikar@komenda.si
+386 17247407
+386 18341323

Internetni naslovi
http://www.komenda.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/304232/3_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8667
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PRENOVA OBMOČJA OSREDNJE PLOŠČADI IN IZGRADNJA KOLUMBARIJA NA POKOPALIŠČU V KOMENDI
Referenčna številka dokumenta: 430-0013/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215400
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je preureditev dela obstoječega pokopališča v Komendi ob Glavarjevi cesti. Preuredila se bo poslovilna ploščad ter uredili žarni zidovi.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je preureditev dela obstoječega pokopališča v Komendi ob Glavarjevi cesti. Preuredila se bo poslovilna ploščad ter uredili žarni zidovi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.04.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.04.2019   11:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN se bo začelo ob 11:15 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.04.2019   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.04.2019   13:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dok. je označeno, da se štejejo za pravočasno oddane tiste ponudbe, ki so v sistemu EJN oddane do 16.4. na objavi na postalu pa je naveden rok za oddajo 30.4.2019. Katera navedba je pravilna, glede na to, da smo danes 16.4.

Hvala

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudb je 30.04.2019. Narocnik bo objavil popravljene strani dokumentacije.
_______________Datum objave: 17.04.2019   02:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da objavite odklenjene popise de v katere bo možno vpisovat ponudbene cene.

Hvala

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravljeni ponudbeni predračun, ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi.
Ponudbeni predračun je objavljen na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/304794/4_Popravek_št._1.zipDatum objave: 19.04.2019   10:58
VPRAŠANJE
Prosimo da objavite celotno projektno dokumnetacijo - manjkajo namreč tlorisi, prerezi,....
Hvala

ODGOVOR
Projektna dokumentacija je objavljena na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305528/5_Popravek_št._2.zip
_____________________Datum objave: 19.04.2019   11:06
VPRAŠANJE
VPRAŠANJA:
POGOJI ZA SODELOVANJE - tehnična in strokovna sposobnost
Zap.št. 4 Ali zadostimo pogoju reference v kolikor predložimo več referenc v skupni vrednosti več kot 150.000,00 EUR brez DDV, ali mora ena referenca
presegati to vrednost ?
Zap.št. 5 Ali zadostimo pogoju v kolikor imamo betonarno v dolgoročnem najemu ?
Zap.št. 7 Ali zadostimo pogoju vodje del za področje GO v kolikor predložimo izjavo, da bomo OVD zaposlili pred pričetkom del ?

Hvala za odgovore

ODGOVOR
Zap. št. 4 Da.
Zap. št. 5 Da.
Zap. št. 7 Da, pri čemer bo pogodba sklenjena pod odložnim pogojem po zaposlitvi OVDja pred pričetkom del.
__________________