Dosje javnega naročila 004966/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: DOPOLNITEV OBSTOJEČEGA SISTEMA ETCS NIVO 1 ZARADI SPREMENJENE TIRNE SITUACIJE, KI JE NASTALA V OKVIRU SANACIJE OZKEGA GRLA NA ŽELEZNIŠKI PROGI DIVAČA- KOPER
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.065.697,86 EUR

JN004966/2018-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 18.07.2018
JN004966/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.08.2018
JN004966/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2018
JN004966/2018-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 15.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004966/2018-Q01 Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Matjaž Kovač
matjaz.kovac@gov.si
+386 22341430
+386 22341495

Internetni naslovi
http://www.di.gov.si/Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOPOLNITEV OBSTOJEČEGA SISTEMA ETCS NIVO 1 ZARADI SPREMENJENE TIRNE SITUACIJE, KI JE NASTALA V OKVIRU SANACIJE OZKEGA GRLA NA ŽELEZNIŠKI PROGI DIVAČA- KOPER
Referenčna številka dokumenta: 43001-294/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: postaja Koper Tovorna
II.2.4 Opis javnega naročila
DOPOLNITEV OBSTOJEČEGA SISTEMA ETCS NIVO 1 ZARADI SPREMENJENE TIRNE SITUACIJE, KI JE NASTALA V OKVIRU SANACIJE OZKEGA GRLA NA ŽELEZNIŠKI PROGI DIVAČA- KOPER
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 06.08.2018
Konec: 22.04.2019
Utemeljitev:
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
160101 železniški program IPE (nacionalna ovojnica ) 14-20-EU
160102 železniški program IPE (nacionalna ovojnica ) 14-20-EU


Oddelek IV: Postopek

IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Obvestilo o oddaji naročila v zvezi s tem naročilom
Številka objave: JN004966/2018-C01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 24.08.2018


Oddelek V: Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije

Sklop 1

Številka naročila: 37500-25/2015
Naslov:
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
06.08.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GH HOLDING storitvena družba d.o.o.
Letališka cesta 27
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 873.522,84 EUR


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
ZPVPJN
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.04.2019


Oddelek VII: Spremembe javnega naročila/koncesije

VII.1 Opis javnega naročila po spremembah
VII.1.1 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
VII.1.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
VII.1.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: DIVAČA - KOPER
VII.1.4 Opis javnega naročila
Dopolnitev sistema ETCS level 1 v okviru sanacije ozkega grla na železniški progi Divača-Koper (izvlečni tir na postaji Koper tovorna)
VII.1.5 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma, dinamičnega nabavnega sistema ali koncesije
Začetek: 06.08.2018
Konec: 22.04.2019
VII.1.6 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije
Vrednost brez DDV: 1.069.242,12 EUR
VII.1.7 Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
GH HOLDING storitvena družba d.o.o.
Letališka cesta 27
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
VII.2 Informacije o spremembah
VII.2.1 Opis sprememb
Dopolnitev sistema ETCS level 1 v okviru sanacije ozkega grla na železniški progi Divača-Koper (izvlečni tir na postaji Koper tovorna). Povečanje pogodbenih količin in sicer večje število posodobljenih baliz in vmesnikov ELU.
VII.2.2 Razlogi za spremembo
Potreba izvirnega naročnika/koncesionarja po dodatnih gradnjah, storitvah ali blagu (člen 43(1)(b) Direktive 2014/23/EU, člen 72(1)(b) Direktive 2014/24/EU, člen 89(1)(b) Direktive 2014/25/EU)
Opis poslovnih ali tehničnih razlogov in težav ali podvojitve stroškov, zaradi katerih ni mogoče spremeniti izvajalca:
Povečanje pogodbenih količin in sicer večje število posodobljenih baliz in vmesnikov ELU.
VII.2.3 Povišanje cene
Posodobljena skupna vrednost javnega naročila pred spremembami (ob upoštevanju morebitnih predhodnih sprememb javnega naročila in prilagoditve cene in, v primeru Direktive 2014/23/EU, povprečne inflacije v zadevnih državah članicah)
Vrednost brez DDV: 873.522,84 EUR

Skupna vrednost javnega naročila po spremembah
Vrednost brez DDV: 1.069.242,12 EUR