Dosje javnega naročila 002425/2019
Naročnik: Slovenske železnice - Potniški promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Nadomestni cestni prevozi potnikov
ZJN-3: Odprti postopek

JN002425/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 17.04.2019
JN002425/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.05.2019
JN002425/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.05.2019
JN002425/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.06.2019
JN002425/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.06.2019
JN002425/2019-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.06.2019
JN002425/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2019
JN002425/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 10.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002425/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 077-184441
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Potniški promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/304271/RD_-_Nadomestni_cestni_prevozi_potnikov-.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8673
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadomestni cestni prevozi potnikov
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Nadomestni cestni prevozi potnikov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadomestni cestni prevozi potnikov v primerih, ko prevoza po železnici iz različnih razlogov ni mogoče izvesti. nadomestni cestni prevozi so načrtovani in nenačrtovani.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.05.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.05.2019   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.05.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenske železnice - Potniški promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.05.2019   09:37
VPRAŠANJE
Prosim za odgovor
Zdaj prevoze opravlja več prevoznikov brez javnega razpisa - Šmitrans, Laris, Medatours,Temna luna5 .. za podjetje SŽ-ŽIP storitve d.o.o.
Objavili ste razpis in zahtevate najmanj 37 vozil in izbran bo samo 1 ponudnik.
Vprašanje: ali je razpis je pripravljen za velika podjetja?
Poraja se vprašanje kdo sploh ima pogoje za izvedbo od manjših podjetji za prijavo
Če zdaj opravljajo prevoze različna manjša podjetja glede na sedež podjetja, zakaj te možnosti ne dopustite še naprej?
Zahtevate tudi 37 voznikov. Kdo bo preverjal voznike na odhodu, če izbrani ponudnik ne pridobi soglasja za zamenjavo?
Gospodarski subjekt je imel v vsakem od zadnjih 3 (treh) let (2018, 2017 in 2016) čiste prihodke od storitev prevoza potnikov v višini najmanj 1.000.000,00 EUR.

Z tem pogojem oz. višino prihodkov jasno omejujete manjša podjetja.
Vprašanje zakaj je postavljen tako visoka vsota prihodkov?
Ali to pomeni 1.000.000,00 prihodka na leto?

Največji obseg del v enem dnevu je v letu 2018 znašal: 35 vozil, ki jih je moral izvajalec zagotoviti za celotno omrežje Slovenskih železnic (na različnih relacijah).

Koliko vozil glede na vašo statistiko povprečno potrebujete na dan?
Hvala za ogovore


ODGOVOR
Ne. Razpis je pripravljen za ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje naročnika. Pogoj glede prihodkov je skladen s predmetom in obsegom javnega naročila.Datum objave: 17.05.2019   09:37
VPRAŠANJE
Največji obseg del v enem dnevu je v letu 2018 je znašal: 35 vozil, ki jih je moral izvajalec zagotoviti za celotno omrežje Slovenskih železnic (na različnih relacijah).

Koliko vozil glede na vašo statistiko povprečno potrebujete na dan?

Hvala


ODGOVOR
Podatek o številu zahtevanih vozil je naveden v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 17.05.2019   09:38
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je navedeno da cene v ponudbi morajo zajemati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila: stroški dela, goriva, cestnine, materialni stroški, stroški službenih potovanj ter kilometrine, stroški zunanjih sodelavcev, davki, transportni in zavarovalni stroški, prevozi oseb in materiala, dnevnice, kilometrina, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, čakanje in stalno pripravljenost zaposlenih za primer nenačrtovanih prevozov, strošek najema opreme pri naročniku in vsi ostali stroški, ki bi lahko nastali z realizacijo naročila.
Cena celodnevnega prevoza mora vključevati do vključno 250 prevoženih kilometrov.
Cene iz ponudbenega predračuna so več čas trajanja izvedbe naročila fiksne in nespremenljive.

Da se lahko odda ponudba, ki jo zahtevate mora vsebovati vse zahtevane elemente cestnina, dnevnica, takse, najem opreme.....morajo biti natančno definirane relacije. Šele na objavo relacij se lahko ponudi realna cena. Če ponudbe ne boste dopolnili tudi realne cene se ne more navesti. Lahko se ponudi ceno samo na kilometer + ostali stroški po opravljenem prevozu.

Ali boste dopolnili razpis z relacijami?

Velikost avtobusov ki je v razpisu:
Vozilo s kapaciteto več kot 35 sedežev
Vozilo s kapaciteto od 9 do 35 sedežev

V Sloveniji so v večini busi velikosti:20,30,50,60
Glede na velikost busa je odvisna tudi cena na km. Velika razlika v vrednosti avtobusa je ali ponudiš vozilo za 10 potnikov ali pa za 35 potnikov. V obeh zagotoviš razpisnemu pogoju tudi če ima ponudnik samo vozilo z 10 sedeži. Ali bo cena enaka za 10 sedeži ali z 35 sedeži?
Vozilo s kapaciteto več kot 35 sedeži. -
Ali bo cena enaka za 36 sedežni ali za 50 sedežni ali za 60 sedežni?

Ali boste bolj natančno definirali velikost busov, ki je osnova za izdelavo ponudbe?

Vsebina razpisa je pripravljena zelo pomanjkljivo in je težko ponuditi realno ceno
lpLP


ODGOVOR
Relacije so navedene v razpisni dokumentaciji. Podatek o velikosti avtobusov je razviden v razpisni dokumentaciji. Velikosti avtobusov naročnik ne bo bolj natančno definiral.Datum objave: 17.05.2019   09:39
VPRAŠANJE
Pri izvajanju svojih storitev se poslužujemo tudi šoferjev, ki imajo odprt svoj s.p.. Z omenjenim s.p.-jem imamo sklenjeno pogodbo o sodelovanju in v celoti spoštujemo zakonodajo o delovnih razmerjih, kot dudi ostalo zakonodajo. Prav tako, tudi omenjeni s.p. spoštujejo vso zakonodajo in redno plačujejo vse obveznosti, prav tako so v stanju predložiti dokazilo o zaposlitvi (obrazec M1). Zanima nas ali lahko omenjenega s.p. voznika vključimo v tabelico VOZNIKOV? oz. zakaj ne, če država z ene strani podpira samozaposlovanje, z druge strani pa, jim onemogoča delo?

ODGOVOR
Omenjeni s. p., ki je gospodarski subjekt se lahko vključi kot soponudnika ali kot podizvajalca in obenem tega samozaposlenega navede v seznam voznikov.Datum objave: 17.05.2019   09:39
VPRAŠANJE
Obrazec 7 vzorec pogodbe v 14. členu (str. 46/52) vsebuje prvi stavek, ki glasi:

»Če bo naročnik ugotovil, da izvajalec pogodbene obveznosti ne izpolnjuje v celoti kvalitetno in odgovorno ter v skladu z zahtevami naročnika, mu bo naročnik za vsako kršitev pogodbenih obveznosti obračunal pogodbeno kazen in sicer v višini 2 od mesečne vrednosti pogodbenih del z DDV.«

Vprašanje:
Ali se naročnik enostransko odloča o krivdi in pogodbenih kaznih?

Obrazložitev vprašanja:
Predvidene pogodbene kazni (splošna kazen 2 od mesečne vrednosti pogodbenih del + EUR/vlakovni ali EUR/min) so izjemno visoke in lahko presegajo vrednost posameznega prevoza. Kljub temu, da je izvzeta višja sila, na katero izvajalec ni imel vpliva, bi moral biti postopek ugotavljanja dokazen, v nasprotnem dvomimo, ali bo naročnik sploh uspel prejeti ponudbo katerega koli ponudnika. Predlagamo, da se doda beseda »dokazno«, da bo prvi stavek glasil:
»Če bo naročnik dokazno ugotovil, da izvajalec pogodbene obveznosti ne izpolnjuje v celoti kvalitetno in odgovorno ter v skladu z zahtevami naročnika, mu bo naročnik za vsako kršitev pogodbenih obveznosti obračunal pogodbeno kazen in sicer v višini 2 od mesečne vrednosti pogodbenih del z DDV.«


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal pogodbenih določil.

Datum objave: 17.05.2019   09:40
VPRAŠANJE
Obrazec 7 vzorec pogodbe v 13. členu (str. 45/52) vsebuje besedilo 4. odstavka, ki glasi:

»Izvajalec je dolžan reklamacijo obravnavati in o njeni rešitvi pisno, najpozneje v roku 3 dni, obvestiti naročnika. V primeru reklamacije, ki je povezana s stroški, stroške reklamacije krije izvajalec.«

Vprašanje:
Ali je možno podaljšati rok na najpozneje v roku 5 delovnih dni?

Obrazložitev vprašanja:
V dejavnosti prevozov se pojavljajo najrazličnejše reklamacije, med drugim tudi uporabnikov storitev oz. potnikov, ki jih je potrebno korektno in odgovorno obravnavati. V primeru nadomestnih prevozov so običajno potniki nezadovoljni že zaradi samega prestopanja ali daljšanja časa potovanja, zato so toliko bolj občutljivi na vse ostale zadeve, vezane na prevoz z nadomestnim vozilom, in temu primerno se povečuje možnost za nerazumevanje situacije in konflikte z železniškim osebjem in vozniki nadomestnih vozil. V kolikor se reklamacije nanašajo na slednje ali na nadomestna vozila, ponudnik oz. podizvajalci potrebujejo daljši čas za njihovo celovito obravnavo, ki vključuje proučitev navedb in zbiranje izjav udeleženih ter ne nazadnje učinkovito ukrepanje, zato predlagamo podaljšanje roka najmanj na 5 delovnih dni.


ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok na 3 delovne dni.Datum objave: 17.05.2019   09:41
VPRAŠANJE
Obrazec 7 vzorec pogodbe v 12. členu (str. 45/52) vsebuje 11. alinejo, ki glasi:

- »Da bo imel na vsakem vozilu za prevoz potnikov za naročnika ves čas prevoza priključeno/aktivirano (GPS sledilec in validacijsko napravo), ki jo bo najel pri naročniku.«

Vprašanje:
Ali velja navedena obveznost za obe vrsti prevoza za načrtovane in za nenačrtovane prevoze?

Obrazložitev vprašanja:
Za pokrivanje potreb naročnika ob nenačrtovanih prevozih mora ponudnik, sam ali s podizvajalci, zagotoviti takojšnjo odzivnost in v 45 minutah pričeti z izvajanjem prevoza na kateri koli lokaciji mreže Slovenskih železnic. V kolikor bi imela vsa vozila, ki bodo prišla v poštev za izvedbo prevozov, nameščene enotne naprave, bi bilo možno tudi ob nenačrtovanih prevozih ob izrednih dogodkih, kjer sta pomembni predvsem odzivnost in bližina vozil, zagotavljati zahteve razpisa, a vsa vozila iz seznamov najverjetneje ne bodo imela fiksnih naprav, saj bodo le te prenosne zaradi njihovega omejenega števila. Zato je s prenosnimi napravami možno zagotavljati opremljenost le ob načrtovanih prevozih, v katera bo ponudnik (oz. podizvajalci) s planom uvrščal vozila in hkrati poskrbel za namestitev naprav.
Predlagamo, da se doda beseda »načrtovane« tako, da bo alineja glasila:
- »Da bo imel na vsakem vozilu za načrtovane prevoze potnikov za naročnika ves čas prevoza priključeno/aktivirano (GPS sledilec in validacijsko napravo), ki jo bo najel pri naročniku.«


ODGOVOR
Obveznost velja samo za načrtovane, pri nenačrtovanih prevozih pa mora izvajalec izpolniti tabelo, ki je priloga razpisne dokumentacije, ki jo potrdi predstavnik naročnika.Datum objave: 17.05.2019   09:41
VPRAŠANJE
Obrazec 7 vzorec pogodbe v 12. členu (str. 45/52) vsebuje 6. alinejo, ki glasi:

- »Da bo storitev prevoza opravljal sam in z lastnimi vozili ali vozili, ki jih ima v najemu ali vozili nominiranih podizvajalcev ali soponudnikov in se zavezuje, da ves čas trajanja te pogodbe brez predhodnega soglasja naročnika ne bo najel drugih izvajalcev za opravljanje storitve prevoza, razen, če se naročnik in izvajalec ne dogovorita drugače in pod pogojem, da naročnik izda izvajalcu pisno soglasje.«

Vprašanje:
Ali velja navedena obveznost za obe vrsti prevoza za načrtovane in za nenačrtovane prevoze, in ali poleg vozil ta obveznost velja tudi za voznike?

Obrazložitev vprašanja:
Za pokrivanje potreb naročnika ob nenačrtovanih prevozih mora ponudnik, sam ali s podizvajalci, zagotoviti takojšnjo odzivnost in v 45 minutah pričeti z izvajanjem prevoza na kateri koli lokaciji mreže Slovenskih železnic z enim ali več vozili. V interesu naročnika sta takojšnja odzivnost, ki je pogojena z razporeditvijo vozil v vsakem trenutku 24/7. V kolikor se želi naročnik izogniti ponudnikovi stalni rezervi vozil na različnih lokacijah v Slovenji in s tem višji ceni storitev, je smiselno omejiti zavezo izvajalcu le na načrtovane prevoze. Zato predlagamo, da se alineja dopolni z besedo »načrtovanih«, da bo glasila:
- »Da bo storitev prevoza opravljal sam in z lastnimi vozili ali vozili, ki jih ima v najemu ali vozili nominiranih podizvajalcev ali soponudnikov in se zavezuje, da ves čas trajanja te pogodbe brez predhodnega soglasja naročnika ne bo najel drugih izvajalcev za opravljanje storitev načrtovanih prevozov, razen, če se naročnik in izvajalec ne dogovorita drugače in pod pogojem, da naročnik izda izvajalcu pisno soglasje.«
Smiselno enako predlagamo, da se dopusti izvajanje nenačrtovanih prevozov z vozniki, ki niso redno zaposleni pri ponudniku ali podizvajalcih, saj je v interesu naročnika, da v vsakem trenutku na vsaki relaciji čim prej priskrbi prevoz potnikom z vlakov ob nepredvidenih situacijah na železniških progah in postajah.


ODGOVOR
Da, navedeno velja za vse prevoze.Datum objave: 17.05.2019   09:42
VPRAŠANJE
Obrazec 7 vzorec pogodbe v 4. členu (str. 41/52) vsebuje naslednje besedilo:

»Računi za tekoči mesec se izdajajo do 25. dne v tekočem mesecu za storitve izvedene do vključno 24. dne v mesecu, oziroma prvi delovni dan po 25. v mesecu. Za storitve, ki so realizirane po tem datumu vse do zadnjega dne v mesecu, se računi izdajajo sproti, isti oz. naslednji dan po opravljeni storitvi, v vsakem primeru pa najkasneje drugi delovni dan v naslednjem mesecu.«

Vprašanje:
Ali je možno podaljšati rok za izdajo računov za zadnje realizirane storitve v mesecu na peti delovni dan v naslednjem mesecu?

Obrazložitev vprašanja:
Glede na poznavanje razmer navedenih rokov za izdajo računov najverjetneje nihče od cestnih prevoznikov v Sloveniji ni zmožen izpolnjevati. Izpolnjevanje rokov je še dodatno oteženo v primeru ponudnika v skupnem nastopu in ponudnika s podizvajalci (slednji varianti nastopa sta dejstvo, saj ni ponudnika v državi, ki bi lahko nastopil sam in v lastni režiji realiziral razpisane prevoze), zaradi zahteve naročnika v 4. odstavku istega člena, po katerem mora izvajalec k računu obvezno priložiti izpolnjeno preglednico »Dinamika prevozov«. Glede na običajno količino dela in možnimi zavrnitvami računov predvsem v zadnjih dneh v preteklem mesecu ocenjujemo, da je potrebno rok podaljšati najmanj na peti delovni dan v mesecu.


ODGOVOR
Naročnikove zahteve ostanejo nespremenjene.Datum objave: 17.05.2019   09:43
VPRAŠANJE
Obrazec 7 vzorec pogodbe v 3.a členu (str. 40/52) vsebuje besedilo, ki glasi:
- »vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec:

- predmet, količina, vrednost izvedbe del:


Vprašanje:
Ali se pričakuje navedba količine in vrednosti del vsakega podizvajalca?

Obrazložitev vprašanja:
Natančna navedba količine in vrednosti za podizvajalce ni možna, saj tudi naročnik nima opredeljenega obsega po progah/relacijah za naslednje triletno obdobje. Predlagamo, da se v besedilu izloči »vrsta del«, »vsaka vrsta blaga« in »predmet izvedbe del«, medtem ko bi bilo za količino in vrednost primernejše besedilo »ocenjena količina in vrednost«.


ODGOVOR
Obrazec vzorec pogodbe se popravi, v 3. a členu se pri navedbi podizvajalcev črta: - predmet, količina, vrednost izvedbe del. Naročnik bo objavil popravek.Datum objave: 17.05.2019   09:43
VPRAŠANJE
Obrazec 7 vzorec pogodbe v 2. členu (str. 38/52) predvideva enoto cene »Celodnevni prevoz«.

Vprašanje:
Koliko ur najema vsebuje enota cene »Celodnevni prevoz« in ali vsebuje tudi cestnino?

Obrazložitev vprašanja:
Enota cene »Celodnevni prevoz« ni običajna enota v dejavnosti cestnih prevozov. Naziv enote »Celodnevni prevoz« napeljuje na 24 urni najem vozila z vključenimi do 250 km, zato bi bilo smiselno uporabiti razumljivejše poimenovanje »dnevni najem« z vključenimi do 250 km in navesti njegovo pričakovano maksimalno dolžino v urah - običajno je to delovnik enega voznika, največ 10 ur in ne več zaradi zakonske omejitve vožnje za naslednji dan. Nazivi enote cene, ki so sicer v uporabi, so dnevni najem, avtobus/dan, bus/dan, kombi/dan itd. Prav tako bi bilo zaradi lažjega razumevanja smiselno na obrazec dodati opombo, kaj vse ta enota cene vsebuje in česa ne. V kolikor je mišljena enotna cena ne glede na čas in dan v tednu, bi moralo biti navedeno, da gre za enotno ceno, ki vključuje nočno delo, delo ob vikendih in praznikih ter eventualne dnevnice ob vožnjah v tujino, in da je cena celoletna ne glede na sezonska nihanja potreb po občasnih prevozih. Ker enota cene ne more zajemati tudi drugih stroškov kot cestnine, predornine in parkirnine, ki so odvisne od relacije prevoza, bi bilo zaradi razumevanja smiselno navesti, katerih stroškov cena ne zajema in da se le ti obračunajo dodatno. Zato predlagamo preimenovanje enote cene, da bi bila bolj razumljiva cestnim prevoznikom, ter dodatne opombe o dolžini in vsebini najema.


ODGOVOR
Celodnevni prevoz je 250 km oz. maksimalno 10 ur. Cena ne vsebuje cestnin in parkirnin. Naročnik bo objavil popravek.Datum objave: 17.05.2019   09:45
VPRAŠANJE
Obrazec 3 (str. 31/52) vsebuje dve podobni alineji in sicer:

Tretja alineja:
- »bomo vsa naša vozila, s katerimi bomo izvajali prevoze potnikov za naročnika, opremili z opremo in jo imeli ves čas prevoza priključeno/aktivirano (GPS sledilec in validacijsko napravo), ki jo bomo najeli pri naročniku, pred začetkom izvedbe posameznega prevoza (za vsako vozilo posebej),«

Četrta alineja:
- »bomo vsa naša vozila, s katerimi bomo izvajali prevoze potnikov za naročnika, opremili z opremo in jo imeli ves čas prevoza priključeno/aktivirano (GPS sledilec in validacijsko napravo), ki jo bomo najeli pri naročniku,«

Vprašanje:
Ali velja navedena obveznost za obe vrsti prevoza za načrtovane in za nenačrtovane prevoze?

Obrazložitev vprašanja:
Za pokrivanje potreb naročnika ob nenačrtovanih prevozih mora ponudnik, sam ali s podizvajalci, zagotoviti takojšnjo odzivnost in v 45 minutah pričeti z izvajanjem prevoza na kateri koli lokaciji mreže Slovenskih železnic. V kolikor bi imela vsa vozila, ki bodo prišla v poštev za izvedbo prevozov, nameščene enotne naprave, bi bilo možno tudi ob nenačrtovanih prevozih ob izrednih dogodkih, kjer sta pomembni predvsem odzivnost in bližina vozil, zagotavljati zahteve razpisa, a vsa vozila iz seznamov najverjetneje ne bodo imela fiksnih naprav, saj bodo le te prenosne zaradi njihovega omejenega števila. Zato je s prenosnimi napravami možno zagotavljati opremljenost le ob načrtovanih prevozih, v katera bo ponudnik (oz. podizvajalci) s planom uvrščal vozila in hkrati poskrbel za namestitev naprav.
Predlagamo črtanje tretje alineje v celoti in da se v četrti alineji doda beseda »načrtovane« tako, da bo glasila:
- »bomo vsa naša vozila, s katerimi bomo izvajali načrtovane prevoze potnikov za naročnika, opremili z opremo in jo imeli ves čas prevoza priključeno/aktivirano (GPS sledilec in validacijsko napravo), ki jo bomo najeli pri naročniku,«


ODGOVOR
Obveznost velja samo za načrtovane, pri nenačrtovanih prevozih pa mora izvajalec izpolniti tabelo, ki je priloga razpisne dokumentacije, ki jo potrdi predstavnik naročnika.Datum objave: 17.05.2019   09:46
VPRAŠANJE
Obrazec 1 (str. 25/52) vsebuje kot enoto cene »Celodnevni prevoz«, v besedilu na strani 18/52 pa je navedeno, da cena vsebuje tudi cestnino.

Vprašanje:
Koliko ur najema vsebuje enota cene »Celodnevni prevoz« in ali vsebuje tudi cestnino?

Obrazložitev vprašanja:
Enota cene »Celodnevni prevoz« ni običajna enota v dejavnosti cestnih prevozov. Naziv enote »Celodnevni prevoz« napeljuje na 24 urni najem vozila z vključenimi do 250 km, zato bi bilo smiselno uporabiti razumljivejše poimenovanje »dnevni najem« z vključenimi do 250 km in navesti njegovo pričakovano maksimalno dolžino v urah - običajno je to delovnik enega voznika, največ 10 ur in ne več zaradi zakonske omejitve vožnje za naslednji dan. Nazivi enote cene, ki so sicer v uporabi, so dnevni najem, avtobus/dan, bus/dan, kombi/dan itd. Prav tako bi bilo zaradi lažjega razumevanja smiselno na obrazec dodati opombo, kaj vse ta enota cene vsebuje in česa ne. V kolikor je mišljena enotna cena ne glede na čas in dan v tednu, bi moralo biti navedeno, da gre za enotno ceno, ki vključuje nočno delo, delo ob vikendih in praznikih ter eventualne dnevnice ob vožnjah v tujino, in da je cena celoletna ne glede na sezonska nihanja potreb po občasnih prevozih. Ker enota cene ne more zajemati tudi drugih stroškov kot cestnine, predornine in parkirnine, ki so odvisne od relacije prevoza, bi bilo zaradi razumevanja smiselno na obrazcu navesti, katerih stroškov cena ne zajema in da se le ti obračunajo dodatno. Zato predlagamo preimenovanje enote cene, da bi bila bolj razumljiva cestnim prevoznikom, dodatne opombe o dolžini in vsebini najema ter izločitev besede »cestnine« na strani 18/52.


ODGOVOR
Celodnevni prevoz je 250 km oz. maksimalno 10 ur. Cena ne vsebuje cestnin in parkirnin.Datum objave: 17.05.2019   09:49
VPRAŠANJE
V tč. 10.2.3. (str. 15/52) je navedeno: »Izvajalec bo moral imeti na vsakem vozilu (s katerim bo izvajal nadomestni prevoz potnikov skladno s posredovanim in potrjenim naročilom s strani naročnika) priključen/aktiviran GPS sledilec in validacijsko napravo, ki bo omogočala kontrolo/validacijo IJPP in SŽ vozovnic.«

Vprašanje:
Ali velja navedena obveznost za obe vrsti prevoza za načrtovane in za nenačrtovane prevoze?

Obrazložitev vprašanja:
Za pokrivanje potreb naročnika ob nenačrtovanih prevozih mora ponudnik, sam ali s podizvajalci, zagotoviti takojšnjo odzivnost in v 45 minutah pričeti z izvajanjem prevoza na kateri koli lokaciji mreže Slovenskih železnic. V kolikor bi imela vsa vozila, ki bodo prišla v poštev za izvedbo prevozov, nameščene enotne naprave, bi bilo možno tudi ob nenačrtovanih prevozih ob izrednih dogodkih, kjer sta pomembni predvsem odzivnost in bližina vozil, zagotavljati zahteve razpisa, a vsa vozila iz seznamov najverjetneje ne bodo imela fiksnih naprav, saj bodo le te prenosne zaradi njihovega omejenega števila. Zato je s prenosnimi napravami možno zagotavljati opremljenost le ob načrtovanih prevozih, v katera bo ponudnik (oz. podizvajalci) s planom uvrščal vozila in hkrati poskrbel za namestitev naprav.
Predlagamo, da se doda beseda »načrtovane« tako, da bo stavek glasil: »Izvajalec bo moral imeti na vsakem vozilu (s katerim bo izvajal načrtovane nadomestne prevoze potnikov skladno s posredovanim in potrjenim naročilom s strani naročnika) priključen/aktiviran GPS sledilec in validacijsko napravo, ki bo omogočala kontrolo/validacijo IJPP in SŽ vozovnic.«


ODGOVOR
Obveznost velja samo za načrtovane, pri nenačrtovanih prevozih pa mora izvajalec izpolniti tabelo, ki je priloga razpisne dokumentacije, ki jo potrdi predstavnik naročnika.Datum objave: 17.05.2019   09:51
VPRAŠANJE
V tč. 6.2, C, 5 (str. 12/52) je navedeno: »V primeru spremembe iz opravičljivih razlogov mora ponudnik zagotoviti voznika, ki izpolnjuje vse zahteve naročnika in pridobiti soglasje naročnika.«

Vprašanje:
Ali je potrebno za vsako kadrovsko spremembo pridobiti soglasje naročnika?

Obrazložitev vprašanja:
Vozniki, s katerimi bo ponudnik izkazoval ustrezno kadrovsko usposobljenost, bodo zaposleni pri ponudniku oz. podizvajalcih na določen dan oddaje ponudbe. Ažuriranje seznamov v triletnem obdobju ob vsakokratni kadrovski spremembi ob upoštevanju povprečne fluktuacije kadrov bi pomenilo dodatna neučinkovita administrativna opravila tako pri naročniku kot pri ponudniku oz. podizvajalcih. Pri tem ne bo rešen problem ob nenačrtovanih prevozih, kjer je ključni interes naročnika čim prejšnja izvedba ad hoc prevozov na kateri koli lokaciji/progi/relaciji, ne pa formalno podajanje soglasij za novo zaposlenega voznika, ki morda še ni uvrščen na ažuriran in potrjen seznam voznikov. Prav tako je postopek s pridobivanjem soglasij odveč glede na dejstvo, da je ponudnik (oz. podizvajalci) tudi sicer zavezan zagotavljati voznike, ki izpolnjujejo vse zahteve naročnika. Zato predlagamo krajšanje stavka, da bo glasil: »V primeru spremembe iz opravičljivih razlogov mora ponudnik zagotoviti voznika, ki izpolnjuje vse zahteve naročnika.«


ODGOVOR
Da.