Dosje javnega naročila 002359/2019
Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvedba promocijskih aktivnosti na nacionalni ravni
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 191.296,00 EUR

JN002359/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.04.2019
JN002359/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.04.2019
JN002359/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2019
JN002359/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.06.2019
JN002359/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.06.2019
JN002359/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.06.2019
JN002359/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 21.06.2019
JN002359/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 21.06.2019
JN002359/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 09.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002359/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Dunajska cesta 20
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Janja Milavc
janja.milavc@sklad-kadri.si
+386 14341555
+386 14345899

Internetni naslovi
http://www.jpi-sklad.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/304281/DIR_Dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/304281/espd/Narocnik_ESPD.xml.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8724
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba promocijskih aktivnosti na nacionalni ravni
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79340000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvedba promocijskih aktivnosti na nacionalni ravni
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Kreativne rešitve - SKLOP NARIŠI ME
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79340000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba promocijskih aktivnosti na nacionalni ravni na podlagi potreb naročnika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.06.2019
Konec: 31.10.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Program "Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc 20162022" sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Radio - SKLOP POSLUŠAJ ME
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79340000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba promocijskih aktivnosti na nacionalni ravni na podlagi potreb naročnika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.06.2019
Konec: 31.10.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Program "Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc 20162022" sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Časopis - SKLOP BERI ME
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79340000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba promocijskih aktivnosti na nacionalni ravni na podlagi potreb naročnika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.06.2019
Konec: 31.10.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Program "Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc 20162022" sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Splet - SKLOP KLIKAJ ME
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79340000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba promocijskih aktivnosti na nacionalni ravni na podlagi potreb naročnika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.06.2019
Konec: 30.04.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Program "Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc 20162022" sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.05.2019   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.04.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.04.2019   09:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali je potrebno za sklop "4. Splet - SKLOP KLIKAJ ME ", da ponudnik v ponudbo vključi tudi izdelavo bannerjev in video vsebine, ali materiale za promocijo pripravi naročnik, ponudnik pa samo poskrbi za izvedbo prikazov/klikov v sklopu proračuna?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani.

V razpisni dokumentaciji, na str. 20, 4. SKLOP: SPLET - SKLOP KLIKAJ ME, je opredeljeno, da bo naročnik izvajalcu za sklop 4 KLIKAJ ME dostavil:
- izdelan preroll oglas v dolžini 30 sekund,
- izdelani spletni pasici za ciljno skupino 15-24 let 300x250 px in 728x90 px,
- izdelani spletni pasici za ciljno skupino 40-60 let 300x250 px in 728x90 px,
- izdelan billboard/banner velikost 970x250 px za obe ciljni skupini,
- izdelano PR oglasno sporočilo.

V excel tabeli Predračun_sklop 4 je opredeljeno, da ponudnik poda ceno za aktivnosti na klik/prikaz/dan.

Posledično velja, da materiale za promocijo pripravi naročnik oziroma izbrani izvajalec v sklopu 1 NARIŠI ME. Izdelane materiale bo naročnik dostavil izvajalcu sklopa 4.

Lep pozdrav.


Datum objave: 26.04.2019   10:58
VPRAŠANJE
Glede na prvomajske praznike v prihodnjem tednu nas zanima, ali je mogoče podaljšanje roka?

Sklop 1: katere materiale je potrebno priložiti v ponudbi poleg opisa idejne kreativne zasnove ter opisa idejnega krovnega slogana in idejnih krovnih sporočil?

Pri Pogojih za sodelovanje je zapisano, da mora ponudnik predložiti reference za vsaj 2 primerljiva projekta za sklop, za katerega oddaja ponudbo (za odgovornega vodjo projekta pa 3) - v drobnem tisku spodaj je zabeleženo, da se za primerljivo izveden projekt štejejo istovrstne storitve, ki so po zahtevnosti, obsegu in vsebini storitev najmanj takšne, kot jih opredeljuje konkretno javno naročilo. Lahko prosimo za natančnejšo obrazložitev kaj pomeni, da morajo biti primerljive vsebini storitev?

ODGOVOR


Spoštovani.
Naročnik se je odločil, da bo podaljšal rok za oddajo ponudb, in sicer do 10. 5. 2019, ob 10. uri.

V razpisni dokumentaciji na str. 26 je opredeljena ponudbena dokumentacija oziroma kateri dokumenti sestavljajo ponudbeno dokumentacijo. Za sklop 1 je potrebno priložiti poleg relevantnih obrazcev od št. 1 do 8, tudi:
Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec "SKLOP 1Nariši me, Idejna zasnova kreativnih rešitev",
Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec "SKLOP 1Nariši me, IDEJNI KROVNI SLOGAN IN IDEJNA KLJUČNA SPOROČILA".

Primerljive vsebine so vsebine, s katerimi lahko dokažete, da imate znanje za izpeljavo naročenih aktivnosti. Iz naziva in kratkega opisa projekta mora biti razvidno, da ste opravljali storitve, ki jih naročamo v tem javnem naročilu.

Za primerljive vsebino se bodo upoštevale naslednje vsebine:
izdelava komunikacijskih / medijskih strategij ali načrtov, izdelava medijskega plana ali medijskega brifa ali izdelava dokumenta, kjer je bilo potrebno izdelati tudi slogane in ključna sporočila ali opredeliti različne načine komuniciranja z javnostjo;
idejne in oblikovne zasnove celostnih grafičnih podob projektov;
različne oblikovalske storitve: oblikovanje letakov, embalaže, plakatov, zloženk, publikacij, knjig, časopisov, poročil in drugih promocijskih materialov ali drugih komunikacijskih elementov;
izdelava logotipa projekta;
tekstopisje (pisanje člankov, obvestil, scenarijev, poročil).

Lep pozdrav.