Dosje javnega naročila 002309/2019
Naročnik: POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor
Gradnje: Širitev objekta - PP Celje
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 893.523,68 EUR

JN002309/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 15.04.2019
JN002309/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.06.2019
JN002309/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.08.2019
JN002309/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 28.11.2019
JN002309/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.11.2019
JN002309/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 28.11.2019
JN002309/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 28.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002309/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
SI
Maribor
Slovenija
Področje investicij in nabave, Andreja Breznik
andreja.breznik@posta.si
+386 24492383
+386 24492379

Internetni naslovi
http://www.posta.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.posta.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8685
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Poštne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Širitev objekta - PP Celje
Referenčna številka dokumenta: 13/2019/JNG
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Naročnik oddaja naročilo »Širitev objekta - PP Celje« po sklopih in sicer:
1. sklop: gradbeno obrtniška dela
2. sklop: elektro inštalacije
3. sklop: strojne inštalacije
Podroben opis naročila je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 939.750,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: 1. sklop: gradbeno obrtniška dela
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
gradbeno obrtniška dela
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 669.750,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 165
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: 2. sklop: elektro inštalacije
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
elektro inštalacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 150.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 165
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: 3. sklop: strojne inštalacije
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45350000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
strojne inštalacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 120.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 165
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Vsi pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
So razvidna iz točke 1.18 v razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
So razvidni iz točke 1.10 v razpisni dokumentaciji.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.05.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.05.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.04.2019   09:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naprošamo da na ustrezni povezavi objavite tudi načrte in projekte ter sheme stavbnega pohištva!
Hvala

ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani www.posta.si dne 16.4.2019 pod predmetnim javnim naročilom objavil sheme, tlorise, prereze, rušitve, fasade in detajle.Datum objave: 17.04.2019   14:00

2 VPRAŠANJE
Naprošamo tehnično poročilo.
2 ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani www.posta.si objavil tehnično poročilo.

Datum objave: 19.04.2019   08:41
3 VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je v poglavju "2 - POGOJI ZA UDELEŽBO" navedeno, da je potrebno za izpolnjevanje pogojev predložiti zgolj ESPD obrazec, v poglavju "3-NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE" pa, da je potrebno oddati vse obrazce razen obrazca "Ponudbeni predračun". Katero navedbo moramo ponudniki upoštevati pri oddaji ponudbe za 1. fazo?
3 ODGOVOR
Ponudnik mora upoštevati obe navedbi. Priložiti je potrebno izpolnjen ESPD obrazec in priložiti je potrebno vsa zahtevana dokazila za izpolnjevanje ostalih zahtev (posebnih pogojev) ter dokumente, podatke o predmetu naročila in tehničnih karakteristikah, razen ponudbenega predračuna (cene), ki ga predloži v fazi oddaje ponudb (2. faza) po prejemu naročnikovega poziva.Datum objave: 24.04.2019   09:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
V popisu del -sklop 3_PP Celje - STROJNE INSTALACIJE v poglavju vodovod in kanalizacija niso narejene formule v postavki 7.,8. in 9. v stolpcu F (skupaj ).
Ali napako sami popravimo, ali boste objavili popravljene popise?

hvala.
Lp

ODGOVOR
Naročnik ponudnike prosi, da napako oz. manjkajoče formule vstavijo sami.


Datum objave: 30.04.2019   10:07
Pozdravljeni,
Pozdravljeni, naročnika prosimo za prilagoditev pogojev in pojasnila:
Hvala za prilagoditev in pojasnila, lep pozdrav!

1. VPRAŠANJE: garancija za pravočasno izvedbo del
Za pravočasno izvedbo del naročnik zahteva skupaj 20% zadržanih sredstev in bančno garancijo v višini 5%. To je skupaj 25%. Takšna zahteva visoko presega priporočila za izvajanje del po ZJN 3, ki določa skupno vrednost zavarovanj do 10% pogodbene vrednosti. Naročnika prosimo, da prilagodi višino zahtevanih garancij.

1. Odgovor:
Naročnik nikakor ne zadržuje kumulativno 25% vrednosti pogodbenih del. V plačilnih pogojih v RD pod točko 1.10 so opisani pogoji plačevanja in sicer:
· do 80 % (odstotkov) celotne pogodbene vrednosti se plačuje po mesečnih situacijah, ki jih je potrdil nadzorni organ,
· 10 % (odstotkov) po opravljenem kvalitetnem prevzemu, odpravi napak in po izdaji računa,
· preostali del pogodbene vrednosti po pridobitvi uporabnega dovoljenja in po izdaji računa.
Kar pomeni, da bo izvajalec do pridobitve uporabnega dovoljenja dobil plačano do 90% pogodbene vrednosti skladno z izdanimi računi in preostanek po pridobitvi uporabnega dovoljenja.
Bančna garancija opisana pod točko 1.18.2 v RD se lahko vnovči v primeru, da izvajalec ne izpolni pogodbenih obveznosti v času trajanja pogodbe in sicer:
- če se bo izkazalo, da naročilo ni izvedeno v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in pogodbe,
- če izvajalec po zaključku del v določenem roku ne bo predložil bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev.

2. VPRAŠANJE: bančne garancije
Naročnika prosimo, da potrdi, da je v prvi fazi oddaje ponudbe potrebno parafirati predložene obrazce garancij s strani ponudnika. Originalne bančne garancije bodo predložili le izbrani ponudniki. V nasprotnem primeru prosimo za jasna navodila v zvezi z obrazcema bančnih garancij.

Hvala za prilagoditev in pojasnila, lep pozdrav!

2. ODGOVOR:
Da, v prvi fazi oddaje ponudb je potrebno oddati parafirana predložena obrazca bančnih garancij s strani ponudnika. Originalni bančni garanciji bodo predložili le izbrani ponudniki.

3. VPRAŠANJE:
Ali vzorce bančne garancije (v prvi fazi) mora podpisati in poštempljati banka, ter ali je potrebno v prvi fazi priložiti vzorec okvirnega sporazuma.
Hvala za odgovor

3. ODGOVOR: V prvi fazi oddaje ponudb se oddata parafirana vzorca bančnih garancij le s strani ponudnika, prav tako se v prvi fazi oddaje priloži parafiran vzorec okvirnega sporazuma.

Datum objave: 07.05.2019   09:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naprošam za dodatno pojasnilo kar se tiće hitro tekočih vrat V4, ker je popis povsem neskladen s shemo: 1x kovinsko polnilo - v opisu PVC, kljuk mi, dimotesnost PVC vrat?
Hdo je serviser obstoječih vrat, ki se prestavljajo?
Hvala in lp

ODGOVOR
Vrata so na ločitvi požarnih sektorjev zaščite EI60, polnilo je zato kovinsko. Vrata so na avtomatsko odpiranje, potrebe po kljuki ni shema je objavljena na naročnikovi spletni strani pod predmetom naročila.
Obstoječa vrata so od proizvajalca VON.

Datum objave: 07.05.2019   10:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, še enkrat.
Posredovali smo spodaj navedeno vprašanje in prejeli smo vaš odgovor:


Pozdravljeni, naročnika prosimo za prilagoditev pogojev in pojasnila:
Hvala za prilagoditev in pojasnila, lep pozdrav!

1. VPRAŠANJE: garancija za pravočasno izvedbo del
Za pravočasno izvedbo del naročnik zahteva skupaj 20% zadržanih sredstev in bančno garancijo v višini 5%. To je skupaj 25%. Takšna zahteva visoko presega priporočila za izvajanje del po ZJN 3, ki določa skupno vrednost zavarovanj do 10% pogodbene vrednosti. Naročnika prosimo, da prilagodi višino zahtevanih garancij.

1. Odgovor:
Naročnik nikakor ne zadržuje kumulativno 25% vrednosti pogodbenih del. V plačilnih pogojih v RD pod točko 1.10 so opisani pogoji plačevanja in sicer:
do 80 % (odstotkov) celotne pogodbene vrednosti se plačuje po mesečnih situacijah, ki jih je potrdil nadzorni organ,
10 % (odstotkov) po opravljenem kvalitetnem prevzemu, odpravi napak in po izdaji računa,
preostali del pogodbene vrednosti po pridobitvi uporabnega dovoljenja in po izdaji računa.
Kar pomeni, da bo izvajalec do pridobitve uporabnega dovoljenja dobil plačano do 90% pogodbene vrednosti skladno z izdanimi računi in preostanek po pridobitvi uporabnega dovoljenja.
Bančna garancija opisana pod točko 1.18.2 v RD se lahko vnovči v primeru, da izvajalec ne izpolni pogodbenih obveznosti v času trajanja pogodbe in sicer:
- če se bo izkazalo, da naročilo ni izvedeno v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in pogodbe,
- če izvajalec po zaključku del v določenem roku ne bo predložil bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev.

Z vašim odgovorom se nikakor ne moremo strinjati. Z navedenim v razpisni dokumentaciji in v vašem odgovoru se jasno vidi, da so od začetka do konca gradnje zadržana sredstva v višini 20%, od konca gradnje do tehničnega prevzema pa še 10 %. Ves ta čas pa zraven teh sredstev še 5% v bančni garanciji. S tem se od izvajalcev zahteva dodatno še financiranje naročnikove gradnje. Ob zadržanih 20 % sredstev do končanja gradnje, kar je že tako dvakratnik običajnih deležev, ni nobene potrebe, da še dodatno zahtevate bančno garancijo. Ta predstavlja strošek, ki ga na koncu plača investitor.
Da služi bančna garancija kot zavarovanje za plačila podizvajalcev je le vaš izgovor. Ob rednem spremljanju dogajanja na gradbišču in vseh udeležencev gradnje lahko naročnik dobi točne podatke o plačilih podizvajalcem. V vsakem primeru jih lahko pokrije tudi iz zadržanih sredstev, če je v spremljavi stanja in računov bila narejena napaka.
Zato naročnika še enkrat prosimo, da prilagodi svoje zahteve v tem delu. LP!

ODGOVOR:
V podanem odgovoru naročnika so zapisane le možnosti, ki jih ima naročnik v kolikor izvajalec krši pogodbena določila, da zavaruje tveganje neizvedbe investicije v dogovorjeni kvaliteti in rokih. Naročnik žal ne more spremeniti zapisanih pogojev in v ničemer ne krši zakonodaje in tudi ne dela v škodo izvajalcev. Naročnik ostaja pri podanem odgovoru in prosi za razumevanje.