Dosje javnega naročila 002318/2019
Naročnik: OBČINA SEMIČ, Štefanov trg 9, 8333 Semič
Gradnje: IZGRADNJA OPORNIH ZIDOV OB JAVNIH POTEH V OBČINI SEMIČ
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 55.900,84 EUR

JN002318/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.04.2019
JN002318/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.04.2019
JN002318/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2019
JN002318/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.06.2019
JN002318/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002318/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333
SI
Semič
Slovenija
mateja.kambic@semic.si
+386 73565353
+386 73565365

Internetni naslovi
http://www.semic.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.semic.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8693
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZGRADNJA OPORNIH ZIDOV OB JAVNIH POTEH V OBČINI SEMIČ
Referenčna številka dokumenta: 430-06/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233140
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja opornih zidov ob javnih poteh v Občini Semič v letu 2019 skladno s priloženim popisom del.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233280
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Semič
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja opornih zidov ob javnih poteh v Občini Semič v letu 2019 skladno s priloženim popisom del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pod pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
kot navedeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.04.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.04.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.04.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.04.2019   11:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika vljudno prosimo za podaljšanje roka vsaj za nekaj dni, saj so v tem času prvomajske počitnice in prazniki.

hvala za razumevanje

ODGOVOR
Pozdravljeni,
rok za oddajo ponudbe smo podaljšali na 7. maj 2019 do 10.00 ure. Sprememba razpisne dokumentacije je objavljena na spletni strani naročnika pod objavo javnega naročila.
LP


Datum objave: 17.04.2019   11:30
VPRAŠANJE
Ali lahko referenčni pogoj izpolnimo s podizvajalcem?

ODGOVOR
Pod navedbo referenčnega pogoja v delu "Navodila" je navedeno: "Referenčni posel, ki ga je izvedel neposredno sam ali s sodelovanjem drugih gospodarskih subjektov mora izkazati ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner)". Torej referenčni pogoj mora izpolnjevati izvajalec / ponudnik ali partner v ponudbi, ne podizvajalec.Datum objave: 18.04.2019   07:56
VPRAŠANJE
Pozivamo vas, da objavite skice, načrte, detajle opornih zidov.

ODGOVOR
Spoštovani!
Pri objavi predmetnega javnega naročila smo pripeli dve skici (dokumenta z datumom 18.4.2019), z več skicami in detajli ne razpolagamo. V primeru, da se porajajo dodatna vprašanja, predlagamo ogled na terenu.
LPDatum objave: 19.04.2019   16:35
VPRAŠANJE
Prosimo vas, da podaljšate starost reference iz 3 na 5 let, kot je to praksa v javnem naročanju.
Hvala, lp.

ODGOVOR
Starost reference je pet let pred rokom za oddajo ponudbe (tako kot je navedeno pod pogoji v razpisni dokumentaciji in v obrazcih). V kolikor je kje v dokumentaciji navedeno tri leta, je to pomota, veljavna je pet let.
Lp


Datum objave: 23.04.2019   12:59
VPRAŠANJE
Spoštovani, v referenčnem obrazcu zahtevate dolžino in višina opornega zidu v m2. Ali gre za pomoto? V navodilih ponudnikom namreč zahtevate referenco opornega zidu dolžine 15 m in višine 1,5 m, in ne v kvadratnih metrih?


ODGOVOR
Pravilno je v metrih (v dolžini vsaj 15,0 m in višini vsaj 1,50 m). LPDatum objave: 23.04.2019   13:49
VPRAŠANJE
NA VAŠI SPLETNI STRANI NE MOREMO ODPRETI DATOTEK ( DVEH ) OBJAVLJENIH 18.4.2019. JAVI, DA SO PREMAKNJENE.
PROSIMO ZA PORAVEK OBJAVE.

ODGOVOR
Obe datoteki sta ponovno naloženi z datumom 23.4.2019 (gre za višino 1,50 m in 1,80 m). LPDatum objave: 23.04.2019   14:34
VPRAŠANJE
Ali je dovolj, da na referenčni obrazec št. 7 navedemo naročnika in ne investitorja?

Na obrazcu 6 je navedeno naročnik, kar se nam zdi bolj smiselno.
Na obrazec 6 torej navedemo naročnika. Lahko enako navedemo tudi na obrazcu 7?

ODGOVOR
Naročnik posla (predmeta naročila) je investitor in ta podpiše tudi referenčni obrazec, saj lahko le on potrdi, ali je bilo delo opravljeno kvalitetno in v roku.
Referenčno potrdilo (OBR-7), kot navedeno v razpisni dokumentaciji, ni potrebno prilagati že v ponudbi, zanj lahko naročnik (Občina Semič) zaprosi v fazi preveritve ponudbe.Datum objave: 23.04.2019   14:41
VPRAŠANJE
Ali na OBR-1 navedemo tudi partnerja? Podpiše obr 1 samo vodilni partner ali tudi partner?

ODGOVOR
Obrazec 1 izpolnijo in podpišejo vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo v ponudbi. Obrazec izpolni s svojimi podatki in navede v kakšni vlogi nastopa v ponudbi (vodilni partner, partner, podizvajalec) in katera dela prevzema. Če torej v ponudbi nastopata dva gospodarska subjekta, vsak zase izpolnita in podpišeta obrazec 1. Vodilni partner nato izpolni OBR-3 (Izjava ponudnika), partner oz. podizvajalec pa OBR-4 (Izjava podizvajalca oz. partnerja v ponudbi).Datum objave: 23.04.2019   14:44
VPRAŠANJE
Ali mora tudi partner izpolniti v pogodbi svoje podatke in jo podpisati?

ODGOVOR
Zadostuje, da v pogodbo podatke vpiše vodilni partner, pri čemer navede tudi partnerja. V tej fazi pogodbe ni potrebno podpisati, temveč jo ponudnik samo parafira na vsaki strani.Datum objave: 23.04.2019   15:35
VPRAŠANJE
ALI MORAMO NA OBRAZEC 1 NAVESTI, KATERA DELA PREVZEMA PARTNER? TO JE ŽE NA OBRAZCU 2.?

ODGOVOR
Na obrazec 1 se ne vpiše del, ki jih prevzema partner (tudi ni primernega mesta, kamor bi se to vpisalo), samo na OBR-2. OBR-1 izpolni in podpiše vodilni partner in navede, kako oddaja ponudbo (samostojno, ...). Odgovor, ki smo ga podali pri enem prejšnjih vprašanj, se nanaša na izpolnitev OBR-2 (ki ga izpolni vsak gospodarski subjekt), in ne OBR-1, za kar se opravičujemo.Datum objave: 25.04.2019   07:23
VPRAŠANJE
Ali moramo ponudbi priložiti še kakšno polico za zavarovanje?

ODGOVOR
Ponudbi ni potrebno prilagati zavarovalnih polic. LP