Dosje javnega naročila 002570/2019
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Blago: NAKUP ZDRAVILA RITUKSIMAB
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.491.937,54 EUR

JN002570/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.04.2019
JN002570/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2019
JN002570/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.07.2019
JN002570/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002570/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 080-191504
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Petra Samsa
petra.samsa@kclj.si
+386 15221260
+386 15222226

Internetni naslovi
http://www.kclj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/304497/RD_DOKUMENTACIJA_nakup_zdravila.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8745
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP ZDRAVILA RITUKSIMAB
Referenčna številka dokumenta: 845080104-024-19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33652000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NAKUP ZDRAVILA RITUKSIMAB
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: rituksimab, koncentrat za raztopino za infundiranje, 500 mg/1vialo, ali originalno ali podobno biološko zdravil, z vsemi odobrenimi indikacijami
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33652000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
NAKUP ZDRAVILA RITUKSIMAB
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
4 X 1 LETO
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: rituksimab, koncentrat za raztopino za infundiranje, 500 mg/1vialo, ali originalno ali podobno biološko zdravil brez indikacij za revmatoidni artritis
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33652000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA
II.2.4 Opis javnega naročila
NAKUP ZDRAVILA RITUKSIMAB
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
4 X 1 LETO
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: rituksimab, koncentrat za raztopino za infundiranje, 500 mg/1vialo, originalno zdravilo
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33652000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA
II.2.4 Opis javnega naročila
NAKUP ZDRAVILA RITUKSIMAB
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
4 X 1 LETO
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.05.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.05.2019   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.05.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.05.2019   12:26
VPRAŠANJE
Spoštovani, pri pregledu RD smo ugotovili, da sta obrazca Predračun rekapitulacija in Predračun obrazec rituksimab identična. Gre morda za napako?

ODGOVOR
Ne.Datum objave: 14.05.2019   12:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V 3. členu pogodbe določate:
"Dobavitelj se obveže, da bo v primeru prodaje identičnih artiklov blaga, kot so artikli, ki so predmet te pogodbe (enaka kataloška številka, isti proizvajalec,) drugim javnim naročnikom v Republiki Sloveniji, po nižjih cenah od cen, določenih v pogodbi med dobaviteljem in naročnikom, ob enakih dobavnih oz. komercialnih pogojih (enak plačilni rok, enak dobavni rok, enaka ali krajša časovna veljavnost trajanja pogodbe,) v enakih količinah, naročniku na njegov pisni poziv priznal razliko v ceni v obliki dobropisa, za ves čas trajanja pogodbe. Dobavitelj je na pisno zahtevo naročnika dolžan predložiti ustrezno dokumentacijo o izkazovanju navedenih okoliščin."

S tem delno posegate v veljavne cene in jih spreminjate za nazaj, kar pa ni niti v skladu z dobro poslovno prakso niti z določili ZJN-3, zato predlagamo, da iz določbe 3.člena pogodbe brišete besedno zvezo "za ves čas trajanja pogodbe".


lp

ODGOVOR

»Dobavitelj se obveže, da bo v primeru prodaje identičnih artiklov blaga, kot so artikli, ki so predmet te pogodbe (enaka kataloška številka, isti proizvajalec,), drugim javnim naročnikom v Republiki Sloveniji, po nižjih cenah od cen, določenih v pogodbi med dobaviteljem in naročnikom, ob enakih dobavnih oz. komercialnih pogojih (enak plačilni rok, enak dobavni rok, enaka ali krajša časovna veljavnost trajanja pogodbe,) v enakih količinah, naročniku priznal razliko v ceni v obliki dobropisa, in sicer za čas od prvega dne prodaje predmetnih artiklov po nižjih cenah drugim javnim naročnikom do zadnjega dne takšne prodaje, v kolikor bo do takšne prodaje prišlo v času trajanja veljavnosti pogodbe z naročnikom.«
Datum objave: 14.05.2019   12:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,


prosimo za obrazložitev opombe na dnu obrazca 7PRILOGA 1 K OBRAZCU 1. Gre namreč za obrazec, ki je namenjen pridobitvi potrdila o nekaznovanosti za pravno osebo. Zakaj morajo ta obrazec podpisati vse fizične osebe - zakoniti zastopniki, če skladno z organizacijo pravne osebe nastopajo samostojno. Glede na to, da je potrdilo za pravno osebo, ga bo Ministrstvo za pravosodje izdalo ne glede na to kateri od zakonitih zastopnikov tako soglasje podpiše.

V primeru daljše ali krajše odsotnosti katerega od zakonitih zastopnikov je tako soglasje nemogoče podati.

Predlagamo, da opombo popravite na način, da jo podpiše zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba.

lp

ODGOVOR

Pomotoma je opomba iz obrazca Soglasja št. 2 (PRILOGA 2 K OBRAZCU 1) navedena tudi na obrazcu Soglasja št. 1. Opomba na obrazcu Soglasja št. 1 (PRILOGA 1 K OBRAZCU 1) se popravi tako, da se glasi:
OPOMBA:
Obrazec soglasja št.: 1 izpolni ponudnik (podizvajalec), ki je pravna oseba. V primeru, da je ponudnik nominiral več podizvajalcev, se obrazec kopira v zadostnem številu za vsakega podizvajalca posebej.