Dosje javnega naročila 002322/2019
Naročnik: OBČINA STARŠE, Starše 93, 2205 Starše
Gradnje: Asfaltiranje občinskih cest 2019
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 57.396,23 EUR

JN002322/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.04.2019
JN002322/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2019
JN002322/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.10.2019
JN002322/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002322/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA STARŠE
Starše 93
2205
SI032
Starše
Slovenija
Občinska uprava
obcina@starse.si
+386 26864800
+386 26864810

Internetni naslovi
http://www.starse.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.starse.si/index.php/sl/javna-narocila-in-razpisi/2138-asfaltiranje-obcinskih-cest-2019
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8705
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Asfaltiranje občinskih cest 2019
Referenčna številka dokumenta: 43060-2/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233223
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Preplastitev več odsekov občinskih cest.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233223
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Naselja v Občini Starše
II.2.4 Opis javnega naročila
Preplastitev več odsekov občinskih cest.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.04.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.04.2019   13:00
Kraj: Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ v skladu s 3. točko dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistem za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI in so objavljeni na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ .

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo potekalo tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatsko zaključi po preteku dveh dni od začetka odpiranja. Več v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.04.2019   23:59

Dodatne informacije:
Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na osnovi pisnih vprašanj, ki morajo biti podana v slovenskem jeziku preko Portala javnih naročil (http://www.enarocanje.si).
Odgovore bo naročnik objavil 24. 04. 2019 na portalu javnih naročil. Naročnik ni dolžan odgovarjati na vprašanja zastavljena v tujem jeziku.
V skladu s 67. členom ZJN-3 postanejo podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom sestavni del razpisne dokumentacije.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.04.2019   08:28
mora bit bančna garancija!