Dosje javnega naročila 002361/2019
Naročnik: VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica
Blago: DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA ZA CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO NOVA GORICA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 196.034,48 EUR

JN002361/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.04.2019
JN002361/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.05.2019
JN002361/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.07.2019
JN002361/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002361/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d.
Cesta 25. junija 1B
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Darja Nemec
darja.nemec@vik-ng.si
+386 53391106
+386 53391128

Internetni naslovi
http://www.vik-ng.si
http://www.vik-ng.si/javna-naročila/aktualna-javna-narocila
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.vik-ng.si/javna-naročila/aktualna-javna-narocila
ESPD: http://www.vik-ng.si/javna-naročila/aktualna-javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8721
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA ZA CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO NOVA GORICA
Referenčna številka dokumenta: JNMV-1B /2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09123000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA ZA CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO NOVA GORICA ZA OBDOBJE DVEH LET
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09123000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtojba
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo obravnava dobavo zemeljskega plina za CČN, ki je locirana v Vrtojbi za dve merilni mesti.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Obdobje veljavnosti pogodbe se lahko podaljša v kolikor zaradi dolgotrajnosti postopka izbire dobavitelja naročnik ne bo uspel pravočasno izbrati novega dobavitelja.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
glej razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.05.2019   08:45
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 04.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.05.2019   09:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.04.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.04.2019