Dosje javnega naročila 002375/2019
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
Gradnje: REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE NA NASLOVU POLJANSKA 66A, LJUBLJANA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 46.404,95 EUR

JN002375/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.04.2019
JN002375/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2019
JN002375/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.06.2019
JN002375/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.06.2019
JN002375/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 22.08.2019
JN002375/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 23.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002375/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Helena Šuligoj
helena.suligoj@ljubljana.si
+386 13061443

Internetni naslovi
http://jssmol.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://jssmol.si
ESPD: http://jssmol.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8753
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE NA NASLOVU POLJANSKA 66A, LJUBLJANA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45333000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE NA NASLOVU POLJANSKA 66A, LJUBLJANA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45333000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA
II.2.4 Opis javnega naročila
REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE NA NASLOVU POLJANSKA 66A, LJUBLJANA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.05.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.05.2019   12:05
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8753


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.04.2019   09:52
Pozdravljeni, razpis in popis del ter vsa ostala dokumentacijo bodo objavljeni na spletnih straneh JSS MOL in MOL danes tekom dneva.

Datum objave: 18.04.2019   08:24
Naprave po 1kW načeloma ne obstajajo, pa četudi bi bile te naprave montirali kaskadno njihova moč znaša le 3 kW kar je premalo.
Seveda pa je nazivna moč dobavljenih in montiranih naprav lahko večja od 200 kW, kar je opisano v obrazcu reference