Dosje javnega naročila 002466/2019
Naročnik: ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Tiskarske in druge spremljajoče storitve
ZJN-3: Omejeni postopek

JN002466/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.04.2019
JN002466/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2019
JN002466/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.08.2019
JN002466/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.10.2019
JN002466/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.02.2020
JN002466/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.04.2020
JN002466/2019-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.07.2020
JN002466/2019-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002466/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 078-186783
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba javnih naročil, Mateja Cverle
sjn@onko-i.si
+386 15879601
+386 15879406

Internetni naslovi
http://www.onko-i.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.onko-i.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8741
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Tiskarske in druge spremljajoče storitve
Referenčna številka dokumenta: JN-0009/2019-S-POG
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Tiskarske in druge spremljajoče storitve
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: TISKOVINE
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Tiskarske in druge spremljajoče storitve
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
refernca100

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 20.08.2019
Konec: 20.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: NALEPKE
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Onkološki inštitut Ljubljana, zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Tiskarske in druge spremljajoče storitve
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
referenca100

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 20.08.2019
Konec: 20.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SPECIALNE TISKOVINE
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22458000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Tiskarske in druge spremljajoče storitve
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
reference100

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 20.08.2019
Konec: 20.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: INFORMATIVNI MATERIALI
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Tiskarske in druge spremljajoče storitve
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
reference100

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 20.08.2019
Konec: 20.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: TISKOVINE ZA DRŽAVNI PROGRAM ZORA IN DORA
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Tiskarske in druge spremljajoče storitve
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
reference100

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 20.08.2019
Konec: 20.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: VABILA IN OBVESTILA ZA DRŽAVNI PROGRAM ZORA
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22458000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Tiskarske in druge spremljajoče storitve
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
reference100

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 20.08.2019
Konec: 20.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.05.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.05.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.04.2019   12:45
VPRAŠANJE
REFERENCE

P9 Ponudnik mora v ponudbi predložiti reference v vrednost, ki ne sme biti manjša od 5.000
EUR. Skupaj pa morajo doseči najmanj 20.000 za posamezen sklop.

Ali mora bit ena dobava v višini nad 5.000 EUR? Ali je lahko nad 5.000 EUR z enim ponudnikom v enem letu?ODGOVOR
P9 Ponudnik mora v ponudbi predložiti reference v vrednost, ki ne sme biti manjša od 5.000
EUR. Skupaj pa morajo doseči najmanj 20.000 za posamezen sklop.
Ponudnik je v preteklih cca štirih letih pred datumom za prejem ponudb (t.j. med 1.1.2015 do
31.03.2019; datum zaključka predmeta javnega naročila) izvajal storitve predmeta javnega
naročila (Tiskarske in druge spremljajoče storitve) najmanj v vrednosti 20.000 za posamezen
sklop za katerega se prijavlja (brez DDV).
Referenca (posel z enim naročnikom) ne sme biti manjša od 5.000,00 eur (brez DDV-ja), skupna vrednost vseh teh referenc za posamezni sklop (to pomeni lahko so različni naročniki) pa ne sme biti nižja od 20.000,00 (brez DDV-ja), za obdobje, ki je navedeno (t.j. med 1.1.2015 do 31.03.2019).Datum objave: 24.04.2019   09:57
VPRAŠANJE
Vprašanje 1 - reference:

V kolikor je v posameznem sklopu več različnih naročnikov (strank) ponudnika, kako je potem s podpisi naročnikov za posamezno referenco?
Ali je lahko na obrazcu za verodostojnost vseh navedenih referenc podpisano le s strani ponudnika?

Vprašanje 2 - obrazec št. 10:

V katerih delih ponudnik izpolni, žigosa in podpiše dotični obrazec?

ODGOVOR
Reference morajo biti v skladu z razpisno dokumentacijo tč.2.2/Pogoji za sodelovanje/P9.
Reference morajo biti potrjene s strani NAROČNIKOV POSLOV.
Ponudnik mora predložiti referenco za vsak sklop posebej. In jih po potrebi tudi kopira. Vendar POSAMEZNA refernca za posamezni sklop pa ne sme biti nižja od 5.000,00 eur (brez DDV-ja), SKUPNA vrednost vseh referEnc za posamezni sklop pa mora znašatiI najmanj 20.000,00 EUR (BREZ DDV-ja).Datum objave: 24.04.2019   10:12
VPRAŠANJE
Vprašanje 1 - reference:

V kolikor je v posameznem sklopu več različnih naročnikov (strank) ponudnika, kako je potem s podpisi naročnikov za posamezno referenco?
Ali je lahko na obrazcu za verodostojnost vseh navedenih referenc podpisano le s strani ponudnika?

Vprašanje 2 - obrazec št. 10:

V katerih delih ponudnik izpolni, žigosa in podpiše dotični obrazec?

ODGOVOR
Ponudnik, kar ste vi, ki oddajate ponudbo, vpišete svoj naziv in naslov v zgornji del obrazca (Firma:............, Naslov:.......................).
V tabeli pa potem vpišete "IME NAROČNIKA" (tisti, ki je naročil posel pri vas, ponudniku). Na vsakem obrazcu je SAMO EN NAROČNIK, ker kot vidite je spodaj (potrdilo refernce) prostor samo za potrditev enega naročnika. V kolikor je naročnikov več, obrazec kopirate po potrebi. Zaporednih številk v obrazcu je zato več, če ste pri enem naročniku sklenili več poslov.
Referenca (v obrazcu spodaj "POTRDILO REFERENCE) MORA BITI POTRJENA S STRANI NAROČNIKA POSLA.
Reference morajo biti v skladu z zahtevami iz tč.P9 v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 25.04.2019   10:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, vljudno prosim še za obrazložitev oz. odgovor na predhodno vprašanje 2 - obrazec št. 10.

ODGOVOR
Vprašanje 2 - obrazec št. 10:
V katerih delih ponudnik izpolni, žigosa in podpiše dotični obrazec?
Naročnik pod zahtevami v obrazcu 10 ni priložil izjave, katero boste potrdili. Na spletni strani Onkološkega inštituta bomo objavili razpisno dokumuentacijo z oznako II. Prosim, da upoštevate popravljeno verzijo. Za nastalo situacijo, da smo spregledali drugo vprašanje, se vam opravičujemo.


Datum objave: 09.05.2019   11:52
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Merilo za naročilo 2 faza:
Ali bo izbor izvajalca naročila javen?
V kolikor naročnik prejema ponudbe po elektronski pošti, je možna zloraba, brisanje ponudb.

Kako bo naročnik dokazal transparentnost izbora ponudnika? (Javen izbor, zaprte ovojnice, komisija?

Hvala za odgovor

ODGOVOR
V 2.fazi naročnik pošlje po elektronski pošti povabilo za oddajo ponudb vsem ponudnikom, ki jim je priznana usposobljenost za posamezne sklope. Ponudnik ima možnost predložiti ponudbe v papirni ali elektronski obliki. Ponudbe se pošiljajo v PDF obliki, kar pomeni, da se v ponudbo ne da posegati in vsak ponudnik, ki pošlje ponudbo, ima vključeno potrdilo o prejemu in branju sporočila, tako da ni nobene možnosti o zlorabi in ponudnik ima natančen vpogled, kdaj je naročnik prejel ponudbo in kdaj jo je odprl. Ponudbe se odpira natančno v roku (čas in datum), ki je naveden v Povabilu za oddajo ponudb. Naročnik na podlagi prejetih ponudb, ponudnike obvesti o izboru in razvrstitvi ponudnikov glede na merilo za izbor. Odpiranje ponudb ni javno.