Dosje javnega naročila 002365/2019
Naročnik: ZAVOD ZA KULTURO BLED, Cesta svobode 11, 4260 Bled
Gradnje: IZGRADNJA AVTOBUSNEGA PARKIRIŠČA - ŠPORTNI PARK BLED (FAZA A), PRI KATEREM SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.789.901,72 EUR

JN002365/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.04.2019
JN002365/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002365/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.05.2019
JN002365/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.07.2019
JN002365/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.07.2019
JN002365/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 02.10.2019
JN002365/2019-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 21.01.2020
JN002365/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002365/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA KULTURO BLED
Cesta svobode 11
4260
SI
Bled
Slovenija
Zlatka Rakovec
zlata.rakovec@zkbled.si
+386 45729785

Internetni naslovi
http://www.zavod-za-kulturo-bled.si/
http://www.zavod-za-kulturo-bled.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zavod-za-kulturo-bled.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8683
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZGRADNJA AVTOBUSNEGA PARKIRIŠČA - ŠPORTNI PARK BLED (FAZA A), PRI KATEREM SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI
Referenčna številka dokumenta: JN 02-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45223300
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Projekt izgradnje parkirišč ob Športnem parku Bled predvideva izgradnjo parkirišč v treh fazah, in sicer Faza A avtobusno parkirišče, Faza B parkirišče za osebna vozila in Faza C parkirišče za avtodome. Predmet predmetnega naročila je samo Faza A, torej izgradnja avtobusnega parkirišča.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 718.764,40 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45223300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: parkirišče ob Športnem parku Bled
II.2.4 Opis javnega naročila
Projekt izgradnje parkirišč ob Športnem parku Bled predvideva izgradnjo parkirišč v treh fazah, in sicer Faza A avtobusno parkirišče, Faza B parkirišče za osebna vozila in Faza C parkirišče za avtodome. Predmet predmetnega naročila je samo Faza A, torej izgradnja avtobusnega parkirišča.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
podaljšanje se lahko izvede v primeru slabih vremenskih pogojev ali nepredvidenih zemeljskih situacij
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
ESPD obrazec je del dokumentacije in se nahaja v stisnjeni mapi ( zip)


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.05.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 17.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.05.2019   11:30
Kraj: portal E-jn


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.05.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZAVOD ZA KULTURO BLED
Cesta svobode 11
4260
Bled
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.04.2019   09:59
VPRAŠANJE: Ali je referenca ustrezna, če so se dela izvajala v letih 2013 in 2014 in zaključila julija 2014? Prosimo za potrditev.

ODGOVOR: Spoštovani, glede na zastavljeno vprašanje naročnik pojasnjuje, da bo kot ustrezno priznal tudi referenco, pri kateri so bila dela zaključena v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudb, torej DA.
Lep pozdrav

Datum objave: 29.04.2019   07:19
VPRAŠANJE: Pri nekaterih postavkah je količina 0,00. Prosimo, da potrdite, da pri teh postavkah NI potrebno vpisati cene.
ODGOVOR: Spoštovani,
zaradi skupnega popisa vseh treh območij, je popisovalec oceno investicije organiziral na način, da se postavke (vsaj za KA) v vseh 3 območjih ponavljajo, vendar ker določenih elementov v posameznih sklopih ni (npr. igral ali pitnikov v območju A in B), je pri teh postavkah količina 0 in cene ni potrebno podati.
Lep pozdrav


Datum objave: 29.04.2019   10:56
VPRAŠANJE:V Razpisni dokumentaciji navajate predložitev Potrdil iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki niso starejša od 2 mesecev od dneva objave predmetnega javnega naročila - zanima nas, ali so Potrdila lahko mlajša od dneva objave predmetnega javnega naročila?

ODGOVOR: Potrdila ne smejo biti mlajša od dneva objave predmetnega javnega naročila, saj v tem primeru naročnik ne bo mogel ustrezno preveriti izpolnjevanja pogoja nekaznovanosti, kot je tudi v skladu z novejšo prakso Državne revizijske komisije (npr. sklep št. 018-135/2018-8 z dne 10. 9. 2018, sklep št. 018-164/2018-4 z dne 26. 10. 2018).
V kolikor ponudnik ne bo predložil ustreznega potrdila iz kazenske evidence, bo naročnik ravnal v skladu s pojasnilom, zapisanim pri Pogoju št 3 v točki B.02.7. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV razpisne dokumentacije (prvi odstavek, stran 17 v razpisni dokumentaciji).


Datum objave: 29.04.2019   11:08
VPRAŠANJE: Glede na to, da so naslednji teden počitnice (od 29.04. do vključno 03.05.2019 + vikend) in da ima večina podjetij v petek, dne 03.05.2019 kolektivni dopust, lepo prosimo naročnika, da podaljša rok za postavljanje vprašanj vsaj za 3 delovne dni in tako omogoči ponudnikom, da lahko v miru preštudirajo Razpisno dokumentacijo in v primeru nejasnosti še postavijo vprašanja.

ODGOVOR: Naročnik podaljšuje rok za postavljanje vprašanj do 8. 5. 2019 do 10:00. Naročnik bo na pravočasno postavljeno vprašanje odgovoril najkasneje do vključno 10. 5. 2019.


Datum objave: 29.04.2019   11:52
VPRAŠANJE: Ker so naročnikove zahteve glede referenc zelo specifične in se v zadnjih 5 letih v Sloveniji ni izvajalo veliko objektov, ki bi ustrezali navedenim zahtevam, ga prosimo, da podaljša zahtevano obdobje izvedbe iz 5 let tako, da se "kot ustrezne upoštevajo reference za posle, pri katerih so bila dela končana v zadnjih 10 letih pred rokom za oddajo ponudb" ter z ugoditvijo poveča nabor ponudnikov in konkurence.

ODGOVOR: Naročnik podaljšuje obdobje tako, da se kot ustrezne upoštevajo reference za posle, pri katerih so bila dela končana v zadnjih 10 letih pred potekom roka za oddajo ponudb.


Datum objave: 07.05.2019   07:05
VPRAŠANJE: Ali razumemo pravilno, da Vzorec pogodbe samo parafiramo in priložimo k ponudbi?

ODGOVOR: Da, prosim, da parafiran Vzorec pogodbe skenirate v celoti in ga priložite ponudbi.

Datum objave: 07.05.2019   08:18
VPRAŠANJE: Ali razumemo pravilno, da IZJAVE O UDELEŽBI PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA ne prilagamo ob oddaji ponudbe (bo priložil samo izbrani ponudnik pred podpisom pogodbe), isto velja za obrazec E.01 IZJAVA PODIZVAJALCA v primeru, da ne nastopamo s podizvajalci?

ODGOVOR: Tako je. IZJAVO O UDELEŽBI PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA naročniku pošlje na osnovi poziva le izbrani ponudnik pred podpisom pogodbe. Obrazec E.01 IZJAVA PODIZVAJALCA izpolni samo ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, ki želijo neposredna plačila.Datum objave: 10.05.2019   10:15
VPRAŠANJE: Spoštovani!

Glede na zahtevano garancijo, ki je za vsa dela, ki so predmet te pogodbe 5 let, in glede na delovne izkušnje pri tovrstnih delih ter namen uporabe in predvidene obremenitve tlakovanega rondoja, ki bo služil kot obračališče za avtobuse, opozarjamo naročnika, da predvideni tlak T3 ni primeren. Prosimo vas, da potrdite izvedbo tlaka v rondoju v sledeči izvedbi:

- granitne kocke dim. 20x20x20 cm - 20 cm
- polaganje direktno v svežo mešanico malte za polaganje tlakov (C50/60, XF4) npr. Mapestone TFB 60 v deb. 5 cm in stičenje z oplemeniteno malto npr. Mapestone PFS 2
- AB talna plošča deb. 15 cm, C30/37, XC4, XF4, XD2, izvedena v predpisanem naklonu, dvojno armirana z mrežo Q385
- min 60 cm utrjen tampon (zrnavost do 100 mm, zbitost po zahtevah geomehanika)
- geotekstil (PP filc 300 g/m2)

Hvala za razumevanje in lep pozdrav

ODGOVOR: Spoštovani!
Popisi ostajajo nespremenjeni. Morebitna spremenjena ali dodatna dela se lahko naročajo skladno s pogodbenimi določili in veljavno zakonodajo.
lep pozdrav