Dosje javnega naročila 002537/2019
Naročnik: Arriva Alpetour, družba za prevoz potnikov, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj
Blago: Nakup goriva
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 21.136.812,32 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002537/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 19.04.2019
JN002537/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.05.2019
JN002537/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 26.06.2019
JN002537/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.07.2019
JN002537/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 12.07.2019
JN002537/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 12.07.2019
JN002537/2019-F02 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.10.2019
JN002537/2019-F03 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.01.2020
JN002537/2019-F04 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.04.2020
JN002537/2019-F05 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.07.2020
JN002537/2019-F06 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002537/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 079-190866
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
Arriva Alpetour, družba za prevoz potnikov, d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 8
4000
SI
Kranj
Slovenija
tajništvo
meta.gorican@arriva.si
+386 42013120
+386 42013101

Internetni naslovi
https://arriva.si/

ARRIVA ŠTAJERSKA, družba za prevoz potnikov, d.d.
Meljska cesta 97
2000
SI
Maribor
Slovenija
Meta Goričan
meta.gorican@alpetour.si
+386 42013120
+386 42013101
ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA, družba za prevoz potnikov, d.o.o.
Kolodvorska cesta 11
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Meta Goričan
meta.gorican@alpetour.si
+386 42013120
+386 42013101
Arriva Kam-Bus, družba za prevoz potnikov, d.o.o.
Perovo 30
1241
SI
Kamnik
Slovenija
Meta Goričan
meta.gorican@alpetour.si
+386 42013120
+386 42013101

Internetni naslovi
http://www.kam-bus.si/
http://www.kam-bus.si/
I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://arriva.si/javna_narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8737
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Mestni železniški, tramvajski, trolejbusni ali avtobusni promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup goriva
Referenčna številka dokumenta: JN2019/06
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09134200
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Naročilo vsebuje nakup goriva v 2 sklopih, in sicer:
SKLOP 1 - bencinski servisi
SKLOP 2 - interne črpalke
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 17.640.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Bencinski servisi
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09134100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
V skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 11.060.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Interne črpalke - Kranj, Jesenice, Maribor
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09134100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
V skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 6.580.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Zavarovanje za resnost ponudbe v obliki bianco menice z menično izjavo.
Zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti v skladu z razpisno dokumentacijo.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 2
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.05.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.05.2019   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.05.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Arriva Alpetour, družba za prevoz potnikov, d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 8
4000
Kranj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.04.2019   12:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ESPD je pripravljen za predmet naročila: rezervni deli za avtobuse. Ga vseeno upoštevamo za to naročilo?


ODGOVOR
Spoštovani ponudniki,
prišlo je do napake, zato je naročnik na svoji spletni strani objavil nov ESPD obrazec. Hvala za opozorilo.Datum objave: 09.05.2019   11:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za dodatna pojasnila oziroma odgovore vezano na razpisno dokumentacijo in sicer:

1. v navodilih RD rubrika Izračun cene veljavne (str. 5) je zapisan postopek izračuna cene, kateri pa ne vpošteva dodatka za biokomponento.
Zapis formule v navodilih razpisne dokumentacije tako ni skladen z uredbo.

2. Za zavarovanje za resnost ponudbe se zahteva bianco menica z menično izjavo v višini 10.000 .
Priloga 4.7. menična izjava navaja znesek 10.000, vendar pa v tekstu, kjer je nalog za plačilo navaja znesek 5.000.
Prosimo za popravek.

3, Priloga k obrazcu 4.1.; Naslov lokacije naročnika : Topniška 1, Novo mesto ; Ali je morda pravilna lokacija Topliška 1, Novo mesto?


ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani objavil popravek razpisne dokumentacije, v katerem so popravljene napake, na katere je opozoril potencialni ponudnik:
- postopek izračuna cene, ki je skladen z Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur.l. RS, št. 20/19) in posledično popravljen 3. člen vzorca pogodbe
- vzorec menične izjave za resnost ponudbe (Obrazec 4.7.)
- priloga k obrazcu 4.1., kjer je popravljen naslov lokacije v Novem mestuDatum objave: 13.05.2019   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v 1. členu Okvirnega sporazuma navajate, da so Splošni pogoji izvajalca ( mišljen prodajalec) izključeni, v razpisni dokumentaciji pa za nakup pogonskih goriv na bencinskih servisih predvidevate nakup s kartico ponudnika ( prodajalca).
Z upoštevanjem, da je prodaja na kartice ponudnika opredeljena s splošnimi pogoji ponudnika ( oz. v primeru oddaje javnega naročila prodajalca), prosimo za odgovor kako in kje bo določeno glede izdaje, uporabe oz. vse v zvezi z uporabo in prodajo na kartice ponudnika, glede na to, da v zadnjem odstavku 1. člena splošne pogoje ponudnika v celoti izključujete.


ODGOVOR
Naročnik bo upošteval splošne pogoje ponudnika v delih, ki se nanašajo na plačilne transakcije s plačilnimi karticami ponudnika in ki ne bodo v izrecnem nasprotju z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.