Dosje javnega naročila 002472/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana
Storitve: Nadgradnja Evidence vrednotenja nepremičnin 2019 - 2020
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 309.821,44 EUR

JN002472/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.04.2019
JN002472/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.05.2019
JN002472/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN002472/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.06.2019
JN002472/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002472/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 078-186781
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Zemljemerska ulica 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
pisarna.gu@gov.si
pisarna.gu@gov.si
+386 14784800

Internetni naslovi
http://www.gu.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.gu.gov.si/si/javna_narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8744
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja Evidence vrednotenja nepremičnin 2019 - 2020
Referenčna številka dokumenta: 43000-5/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71250000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Nadgradnja Evidence vrednotenja nepremičnin 2019 - 2020
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadgradnja Evidence vrednotenja nepremičnin 2019 - 2020
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.05.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.05.2019   09:05
Kraj: eJn2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.05.2019   13:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo spremembe in dopolnila razpisne dokumentacije objavil na svoji spletni strani.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Zemljemerska ulica 12
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.05.2019   09:56
VPRAŠANJE
V tocki, ki opisuje, kako mora biti sestavljena ponudba, ni omenjenih naslednjih dokumentov. Predvidevamo, da jih je vseeno potrebno priloziti?
OBR1 - Ponudba

ODGOVOR

DA, omenjene dokumente je potrebno priložiti.

Geodetska uprava RSDatum objave: 13.05.2019   09:58
VPRAŠANJE
Ali je v obrazcu 6, predracun, potrebno ceno razdeliti na posamezne postavke ali pa dati samo eno skupno ceno?

ODGOVOR

Ceno za celoten predračun podajte v skupnem znesku brez davka, posebej navedite davek in skupno ceno z davkom.
Nato prikažite tudi cene z DDV po posameznih postavkah. Njihov seštevek naj se ujema z vrednostjo predračuna.

Geodetska uprava RS


Datum objave: 13.05.2019   09:59
VPRAŠANJE
V razpisu je napisan pogoj glede preteklih referenc:
Ponudnik mora navesti istovrstne projekte/storitve na področju uporabe in obdelave podatkov geodetske uprave s področja nepremičnin ter procesov množičnega vrednotenja in povezave podatkov geodetske uprave s področja nepremičnin z drugimi prostorskimi podatki v letih 2015-2017 pri čemer se za nepremičninske evidence štejejo register nepremičnin, zemljiški kataster, kataster stavb in zbirka vrednotenja nepremičnin, ki obsega modele vrednotenja nepremičnin in indekse vrednosti

Ali obstaja minimalna zahteva glede stevila referenc in/ali vrednosti referencnih projektov?

ODGOVOR

Ker naročnik ni natančno pojasnil minimalnih zahtev glede števila in vrednosti referenc, bo objavil popravek razpisne dokumentacije.

Ta se glasi:
V točki 2.4 Tehnična in strokovna sposobnost, podtočka 4 (str. 8) se doda:
Ponudnik mora navesti istovrstne projekte/storitve na področju uporabe in obdelave podatkov geodetske uprave s področja nepremičnin ter procesov množičnega vrednotenja in povezave podatkov geodetske uprave s področja nepremičnin z drugimi prostorskimi podatki v letih 2016-2018 pri čemer se za nepremičninske evidence štejejo register nepremičnin, zemljiški kataster, kataster stavb in zbirka vrednotenja nepremičnin, ki obsega modele vrednotenja nepremičnin in indekse vrednosti, v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR. Ponudnik mora imeti najmanj 1 takšno referenco.

Geodetska uprava RS