Dosje javnega naročila 002377/2019
Naročnik: OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Gradnje: REKONSTRUKCIJA LC PETROL - GASILSKI DOM
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 337.206,04 EUR

JN002377/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.04.2019
JN002377/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.05.2019
JN002377/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2019
JN002377/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.06.2019
JN002377/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002377/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2
3270
SI034
Laško
Slovenija
obcina@lasko.si
+386 37338700
+386 37338740

Internetni naslovi
http://www.lasko.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.lasko.si/sl/
ESPD: http://www.lasko.si/sl/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8729
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: REKONSTRUKCIJA LC PETROL - GASILSKI DOM
Referenčna številka dokumenta: 430-6/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
REKONSTRUKCIJA LC PETROL - GASILSKI DOM
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Laško
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja REKONSTRUKCIJA LC PETROL - GASILSKI DOM pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
v skladu z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.05.2019   10:30
Kraj: v informacijskem sistemu e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
v skladu z razpisno dokumentacijoOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.04.2019   10:00

Dodatne informacije:
Investicija bo sofinancirana v skladu z 21. in 23. členom Zakona o financiranju občin (ZFO-1).
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.04.2019   10:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede, da v vzorcu pogodbe navajate , da se bodo pogodbena dela izvajala po določbi "ključ v roke" kar pomeni, da bo izvajalec izvedel vsa dela, predvidena s projektno dokumentacijo ,zakaj so potem razhajanja med popisom del ter projektno dokumentacijo in tehničnim poročilom. Iz projektne dokumentacije in tehničnega poročila je razvidno, da je obravnavan odsek dolg 447 metrov, v popisih pa je že v prvi postavki Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu količina samo 400 metrov, kako naj vemo, da tudi ostale količine niso napačne- premajhne ? Prosimo vas za potrditev pravilnosti količin v popisu.

Lepo pozdravljeni !


ODGOVOR
Postavka Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu dolžine 400 metrov je pravilna. Zakoliči se trasa od obstoječega priključka do dvorane (stacionaža cca. 150m) do obstoječega otoka za umirjanje prometa (stacionaža cca. 550m).
Dolžina odseka (447m) pa je daljša od zakoličbene količine zaradi izvedbe meteorne kanalizacije, ki se od priključka do dvorane, nadaljuje proti podvozu pod železniško progo. V dolžini 47 m se izvajajo dela na obstoječem vozišču (izkop jarka, polaganje cevi, zasip cevi, asfaltiranje).
Datum objave: 25.04.2019   11:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo za dodatna pojasnila ter objave, in sicer:
- V načrtu prometne ureditve so projektirani štirje novi znaki, v popisu del pa sta samo dva?
- V sklopu javne razsvetljave se pojavi postavka BCP (banka cestnih podatkov) spada to res tukaj?

lep pozdrav

ODGOVOR
V načrtu prometne ureditve so vrisani tudi znaki, ki so že postavljeni.

Postavka BCP je veljavna po izvedbi del je potrebno pripraviti načrte za BCP, ki vključujejo tudi postavljene svetilke.