Dosje javnega naročila 002403/2019
Naročnik: OBČINA SEMIČ, Štefanov trg 9, 8333 Semič
Gradnje: IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE V ČRMOŠNJICAH
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 97.987,86 EUR

JN002403/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.04.2019
JN002403/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002403/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN002403/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.06.2019
JN002403/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002403/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333
SI
Semič
Slovenija
mateja.kambic@semic.si
+386 73565353
+386 73565365

Internetni naslovi
http://www.semic.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.semic.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8770
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE V ČRMOŠNJICAH
Referenčna številka dokumenta: 430-02/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja mrliške vežice v Črmošnjicah.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: zemljišča, parc. št. 1855/4 in 4001/3, k.o. Črmošnjice
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja mrliške vežice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pod pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.05.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.05.2019   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.04.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.04.2019   07:52
VPRAŠANJE
Kot referenčno delo se šteje samo novogradnja po razpisanih klasifikacijah ali tudi adaptacija oziroma vzdrževalna dela in rekonstrukcija objekta.
Glede na to, da ni objavljeno prosimo za navedbo zneska oziroma višino vrednosti referenčnega dela.

ODGOVOR
Kot ustrezno se šteje samo novogradnja objekta po navedeni klasifikaciji. Vrednost referenčnega dela ni definirana, pomembno je, da ponudnik izkazuje, da je izvedel novogradnjo objekta po klasifikaciji do vsaj vključno IV. gradbene faze ne glede na vrednost del.Datum objave: 25.04.2019   14:16
VPRAŠANJE
Prosimo za premik roka zaradi praznikov.

ODGOVOR
Naročnik smatra, da je dal primeren rok za pripravo ponudbe in roka za oddajo ponudbe ne bo spremenil.Datum objave: 25.04.2019   14:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

v popisu je oprema, ki pa ni zajeta v arhitekturi.

Prosim za objavo shem za opremo v mrliški vežici!

ODGOVOR
Glede na to, da gre za osnovno / enostavno opremo mrliške vežice, sheme zanjo posebej niso izdelane. Podrobnosti v zvezi z opremo so razvidne iz popisa del in načrta arhitekture.Datum objave: 26.04.2019   11:22
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da zaradi praznikov podaljša rok oddaje ponudb.

ODGOVOR
Naročnik smatra, da je dal primeren rok za pripravo ponudbe in roka za oddajo ponudbe ne bo spremenil.Datum objave: 29.04.2019   11:33
VPRAŠANJE
Glede na to, da je naročnik dan pred objavo tega javnega naročila, izdal odločbo o zavrnitvi ponudb iz razpisa za isti objekt in ga dopolnil z dobavo in izdelavo notranje opreme, so ponudniki, katere je naročnik zavrnil v prednosti. Da bi bili vsi ponudniki enakovredni, vas pozivamo, da naročnik podaljša rok oddaje naročila.

ODGOVOR
Ponudnik navaja napačna dejstva. Naročnik je novo javno naročilo objavil po pravnomočnosti odločitve o zavrnitvi vseh ponudb in ne naslednji dan po izdaji odločbe. Vsi ponudniki so enakovredni, saj so imeli že pri prvem naročilu možnost, da oddajo svojo ponudbo.
Naročnik je sicer podaljšal rok za oddajo ponudbe.Datum objave: 29.04.2019   11:33
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe vsaj do petka,10.5. 2019 zaradi dopustov v času prvomajskih praznikov.

ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe.