Dosje javnega naročila 002384/2019
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana
Blago: Vzpostavitev IP telefonije
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 27.975,09 EUR

JN002384/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.04.2019
JN002384/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.04.2019
JN002384/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.04.2019
JN002384/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.05.2019
JN002384/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN002384/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.08.2019
JN002384/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002384/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
Jadranska ulica 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Peter Košir
tajnik@fmf.uni-lj.si
+386 14766745
+386 12517281

Internetni naslovi
http://www.fmf.uni-lj.si

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko
Jadranska ulica 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
imfm@imfm.si
+386 14766571

Internetni naslovi
http://www.imfm.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/304740/Razpisna_dokumentacija_-_vzpostavitev_IP_telefonije.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8760
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzpostavitev IP telefonije
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64210000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je vzpostavitev IP telefonije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64215000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je vzpostavitev IP telefonije na štirih lokacijah v Ljubljani: Jadranska 19, Jadranska 21, Jadranska 26 ter Pot na Golovec 25 in 4 letno vzdrževanje sistema IP telefonije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.05.2019   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.04.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.04.2019   11:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
po pregledu razpisne dokumentacije smo ugotovili, da v njej razpisnih obrazcev za prijavo (točka - VI. RAZPISNI OBRAZCI)
Prosimo, da navedene obrazce dodate k razpisni dokumentaciji.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

hvala za opozorilo. Obrazce smo dodali. Dobite jih na naslovu https://www.fmf.uni-lj.si/si/fakulteta/

Lep pozdrav.Datum objave: 17.04.2019   19:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zaradi bližajočih praznikov in tega da od ponudnikov zahtevate notarsko overjene izjave, vas pozivamo da za vsaj 14 dni podaljšate roke za zastavljanje vprašanja in oddajo ponudb.

ODGOVOR
Spoštovani,

Menimo, da so postavljeni roki dovolj dolgi. Ponudniki imate kljub temu, da se bližajo šolske počitnice, ko je veliko ljudi odsotnih, še vedno 6 delovnih dni časa, da pripravite ponudbe in izjave notarsko overite če štejemo, da boste za počitnice odsotni.

Ponudniki imate tudi dve možnosti: ali da predložite notarsko overjeno izjavo ali pa na dan, ko ponudbo oddajate zaprosite na Ministrstvo za pravosodje za izdajo potrdil. Tako da lahko izberete tudi drugo varianto.

Lep pozdrav.


Datum objave: 18.04.2019   13:30
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Glede na to da smo podjetje ki večinoma deluje v zasebnem sektorju, me zanima ali lahko damo samo reference iz zasebnega sektorja, kjer jih imamo več...ODGOVOR
Spoštovani,

reference so lahko tudi le iz zasebnega sektorja, vendar morajo biti za enak obseg storitev, kot jih imamo v razpisu.

Lep pozdrav.Datum objave: 18.04.2019   13:33
VPRAŠANJE
Ali lahko namesto PoE stikala 48 port, ponudimo 2 x 24 portno stackable PoE stikalo?

ODGOVOR
Spoštovani,

Ponuditi je potrebno 48 portno POE stikalo.

Lep pozdrav.Datum objave: 18.04.2019   14:54
VPRAŠANJE
Za IP brezžični telefon zahtevate AC in PoE napajanje.

Tukaj verjetno mislite na VoIP DECT telefonski aparat?
Ti aparati imajo vedno AC napajanje in so brez PoE napajanja. V večini primerov je napajanje ločeno za bazno postajo in prenosno ročko.

Predlagamo, da umaknete zahtevo za PoE napajanje.

ODGOVOR
Spoštovani,

Brezžični telefonski aparat ima lahko le AC napajanje.

V razpisu je opisana pisarna RC, kjer je zaželeno, da tri slušalke pri prevzemanju klicev delujejo kot ena (zvonijo vse hkrati). V ostalih primerih pa bodo brezžični aparati delovali kot samostojni (žični aparati) z omogočanjem gibanja po pisarni.

Lep pozdrav.Datum objave: 19.04.2019   14:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Imamo nekaj vprašanj in vas naprošamo za odgovor:
1. Ali vse obrazce naložimo v razdelek "drugi dokumenti" (razen ponudbe, ki se jo naloži v razdelek "predračun"), ali celoten dokument obrazci, ki vsebuje tudi ponudbo naložimo v razdelek "ponudba"?
2. Ali obrazce nalagamo kot posamezne dokumenta (vsak obrazec svoj dokument) ali vsi obrazci skupaj v enem dokumentu?
3. V primeru, da se odločimo, da namesto izjave, zaprosimo za potrdilo o nekaznovanosti, ali vam predložimo ta zaprosila (kopije obrazcev, ki jih bomo poslali na ministrstvo)?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

1. Ponudniki naj v razdelek »predračun« naložijo Razpisni obrazec št. 1 »Ponudba in podatki o ponudniku«. Vse ostale dokumente naložijo v razdelek »Drugi dokumenti«.
2. Lahko naložite vse dokumente skupaj ali pa posamezno.
3. Lahko nam predložite izjavo, da ste za potrdila zaprosili na pristojno ministrstvo oz. predložite fotokopijo zaprosil.

Lep pozdrav.Datum objave: 19.04.2019   14:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Neobičajno je, da naročnik postavi takšen rok za oddajo ponudbe, da imajo ponudniki - ob upoštevanju praznikov - tako rekoč le nekaj dni časa za pripravo ponudbe.
Tako kratek rok žal ponavadi kaže na favoriziranje določenega ponudnika (ki se je na razpis lahko že vnaprej pripravil). V izogib tovrstnim sumom vas prosimo, da rok za oddajo ponudbe podaljšate vsaj za 1 teden.
Nekaj dni več bo potencialnim ponudnikom omogočilo pripravo kvalitetnih rešitev, naročniku pa ne bo povzročilo nikakršne škode.
Hvala.


ODGOVOR
Spoštovani,

Rok za oddajo ponudb bomo podaljšali do 13.05., rok za vprašanja pa do 06.05.

Lep pozdrav.

Datum objave: 19.04.2019   14:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

"Referenčne vrednosti se ne seštevajo, kar pomeni, da mora vrednost posameznega posla pri enem naročniku doseči najmanj zgoraj navedeni znesek."
Kje je naveden znesek?

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik popravlja zahtevo glede referenc in bo objavil popravljeno RD in obrazce. Ponudnikom ni potrebno navajati višine zneska reference.

Lep pozdrav.Datum objave: 19.04.2019   14:23
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je na strani 12. (III.6.3 - Tehnična in kadrovska sposobnost) navedeno:

Kot ena posamezna referenca oz. posel se smatra eno pogodbeno razmerje (naročilnica, pogodba, okvirni sporazum ipd.). Referenčne vrednosti se ne seštevajo, kar pomeni, da mora vrednost posameznega posla pri enem naročniku doseči najmanj zgoraj navedeni znesek.

Glede na zapisano ni jasno, kaj naj bi bil zgoraj navedeni znesek, saj le ta ni nikjer naveden, zato vas pozivamo da odpravite neskladje iz razpisne dokumentacije (III.6.3 - Tehnična in kadrovska sposobnost) in obrazci za izpolnjevanje (Razpisni obrazec št. 4).


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik popravlja zahtevo glede referenc in bo objavil popravljeno RD in obrazce. Ponudnikom ni potrebno navajati višine zneska reference.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.04.2019   14:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

nikjer niste navedli, kolikšo vrednost reference zahtevate.

hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik popravlja zahtevo glede referenc in bo objavil popravljeno RD in obrazce. Ponudnikom ni potrebno navajati višine zneska reference.

Lep pozdrav.Datum objave: 19.04.2019   14:49
VPRAŠANJE
Spoštovani, glede na to da zahtevane reference vsebinsko niso opredeljene, vas sprašujemo ali zadošča referenčni naročnik s tremi IP telefonskimi aparati?
V kolikor je odgovor ne, vas prosimo da zahteve za referenčnega naročnika konkretizirate.ODGOVOR
Spoštovani,

zahteve glede reference bodo vsebinsko dopolnjene in bo objavljen popravek. Zahteva se referenca v primerljivem obsegu kot je v razpisu, z minimalno 170 IP telefonskimi aparati pri posameznem pogodbenem razmerju.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.04.2019   14:53
VPRAŠANJE
Spoštovani

Vljudno vas naprošamo, da navedete točno kakšna garancija je zahtevana. Garancija ponudnika ali uradna garancija proizvajalca ponujene opreme.

Zanima nas tudi, kakšna je zahtevana oz. pričakovana garancija v primeru, da se ponudi odprto kodno rešitev IP telefonske centrale kot je npr.: Asterisk

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

Garancija je lahko tudi od ponudnika, vendar mora biti pisno podana.
V vseh primerih se zahteva vsaj 3 letna garancija.

Lep pozdrav.Datum objave: 23.04.2019   08:50
VPRAŠANJE
Za pripravo ponudbe potrebujemo podatek o tipu optike na lokacijah naročnika (MultiMode, SingleMode)?

ODGOVOR
Spoštovani,

vse optične povezave so Multimode povezave.

Lep pozdrav.Datum objave: 23.04.2019   11:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Sprašujemo vas, v kakšnem obdobju velja 24 zakupljenih ur za odpravo težav, nadgradenj in čiščenja, ki jih moramo ponudniki vključiti v ceno vzdrževanja?
Ali je mišljeno, da naročnik v celotnem 4 letnem obdobju zakupi 24 ur, ki jih ponudnik upošteva v pavšalu ?
Prosimo tudi za informacijo na kakšen način se izvaja «Poračun« 1x letno?


ODGOVOR
Spoštovani,

24 zakupljenih ur velja za obdobje 1 leta, zato se tudi naredi poračun vsako leto. Poračun se bo naredil tako, da se pregleda porabljene ure, ki morajo biti podpisane s strani naročnika in se ure, ki bi šle nad zakupljeno količino poračuna po ceni dani za uro nad zakupljeno količino ur. Neporabljene ure se ne prenašajo v naslednje leto.

Lep pozdrav.Datum objave: 23.04.2019   14:14
VPRAŠANJE
Vprašanje vezano na odgovor z dne, 23.04.2019 ob 11:07.
Kako se izvede obračun v primeru, da je bilo izvedenih manj ur rednega vzdrževanja, kot znaša količina zakupljenih ur?

ODGOVOR
Spoštovani,

v tem primeru se upošteva znesek, ki je enak 24 opravljenim uram.

Lep pozdrav.Datum objave: 23.04.2019   17:26
VPRAŠANJE
V razpisnih obrazcih št. 2a in 2b, je naročnik podal osnutke notarsko overjenih izjav za pravno in fizično osebo. Ker je v obrazcih, naročnik že vpisal presečni datum (06.05.2019), ki z novo spremembo dokumentacije (podaljšanje roka za oddajo) ne odraža dejanskega datuma za oddajo ponudb, vas sprašujemo ali velja izjava v taki obliki ali bo naročnik objavil popravke razpisnih obrazcov?

ODGOVOR
Spoštovani,

objavili bomo popravke obrazcev.

Lep pozdrav.Datum objave: 24.04.2019   09:14
VPRAŠANJE
Pri naročnikih (javnih in zasebnih), že dalj časa nismo zasledili tako nizkih tehničnih zahtev za žični IP telefone. Predmet naročila je nakup opreme, torej boste postali lastnik opreme, katero boste uporabljali daljše časovno obdobje ( 5 -10 let).
Smotrno bi bilo zastaviti višji nivo tehničnih zahtev in posledično pridobiti kvalitetnejšo in zmogljivejšo opremo ( barvni zaslon, večja resolucija zaslona in veji zaslon, tipke za hitro klicanje, večja kapaciteta lokalnega imenika.).
S trenutnimi tehničnimi zahtevami tvegate naročilo (nakup) zelo nekvalitetne in tehnološko zastarele opreme, ki bo sicer ustrezala razpisnim pogojem, a bo glede na funkcionalno tehnične zmožnosti že sedaj zastarela. Z leti uporabe pa bo navedena pomanjkljivost še bolj prišla do izraza.

Predlagamo, da ponovno preučite tehnične zahteve za žični IP telefone in v interesu smotrne porabe finančnih sredstev, tehnične zahteve smiselno popravite.


ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik je temeljito pregledal potrebe in pripravil tehnično dokumentacijo na podlagi potreb in zahtev uporabnikov.

Lep pozdrav.Datum objave: 24.04.2019   09:24
VPRAŠANJE
Naročnik na strani 17. v razpisni dokumentaciji navaja naslednjo zahtevo:

Podpirati mora izpis uporabe za posameznega uporabnika. Izpis mora vsebovati klicano številko, čas pogovora in ceno pogovora (skupaj s tarifo) za klice izven UL FMF.


Ali je s tem mišljeno, da mora ponudnik ponuditi tudi aplikacijo za tarifiranje telefonskih pogovorov (t.i. tarifni program) ?
Če da, ali mora ponudnik zagotoviti tudi osebni računalnik, na katerega se namesti aplikacija ?

Ob tem naročnika opozarjamo, da v primeru SIP povezave v javno telefonsko omrežje nobena aplikacija za tarifiranje ne bo omogočila natančnega obračuna pogovorov.
Razlog je v tem, da operaterji preko SIP povezav ne morejo posredovati podatkov (impulzov), na podlagi katerih bi aplikacija lahko izvedla natančen izračun.
Zato se obračun izvaja s pomočjo t.i. autotarife, ki pa omogoča približen in ne točen obračun pogovorov.

Poleg tega operaterji danes omogočajo dostop do teh podatkov, ki se nahajajo na njihovih spletnih straneh in do katerih naročnik lahko dostopa z geslom.


ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik spreminja zahtevo. Podpirati mora izpis uporabe za posameznega uporabnika. Izpis mora vsebovati klicano številko in čas pogovora. Ponudnik mora ponuditi vse potrebno za zagotovitev te funkcionalnosti.

Lep pozdrav.Datum objave: 25.04.2019   21:29
VPRAŠANJE
Spoštovani, zakaj ponekod zahtevate stikala brez PoE napajanja in hkrati telefone z AC-napajalniki? Predlagamo, da povsod uporabite PoE in s tem poenostavitev delovno okolje uporabnikov (ni neporebnih napajalnikov).

ODGOVOR
Spoštovani,

zahteve po navadnih stikalih so zaradi omejitev pri globini komunikacijskih omar, kjer po naših podatkih ne moremo vgraditi POE stikal. V kolikor ponudniki najdete POE+ stikalo, ki ustreza specifikacijam in maksimalni globini, ki smo jo podali pri specifikaciji stikal, lahko ponudite POE stikala in telefone brez AC napajalnikov.

Lep pozdrav.Datum objave: 26.04.2019   10:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima me ali je potrebno v sklopu obrazca ESPD (Del IV: Pogoji za sodelovanje) izpolniti tudi dodatne opcije, ki se odprejo, če pri naslednji opciji izberemo da:
(Gospodarski subjekt mora zagotoviti informacije samo, kadar je zadevne pogoje za sodelovanje zahteval naročnik v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v vzezi z oddajo javnega naročila, na katerega se sklicuje obvestilo.)
Javni naročniki morajo odkljukati okence pod ustreznim pogojem in tako označiti, kateri pogoji se bodo uporabljali. Ali želite uporabiti pogoje za sodelovanje od A do D?
V razpisni dokumentaciji ne zasledim zahteve o tem, vendar sem se želela prepričati, da ne bi oddala nepopolno izpolnjenega obrazca.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani,

ponudniki izpolnite ESPD obrazec tudi v razdelku III. Razlogi za izključitev.

Lep pozdrav.Datum objave: 26.04.2019   12:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji na strani 17 glede zahtev IP telefonske centrale navajate:
- Podpirati mora vsaj 30 sočasnih klicev navzven (pri A1 imamo 30 sočasnih govornih kanalov), navznoter pa vsaj 64 sočasnih klicev.

1. So govorni kanali SIP ali ISDN PRI?
2. Čemu zahteva, da centrala podpira 64 dohodnih kanalov, če imate le 30 kanalov proti operaterju? Ali je centrala povezana še kam drugam, ali samo na A1?


ODGOVOR
Spoštovani,

Trenutno imamo ISDN PRA, ob preklopu na IP telefonijo pa bomo imeli SIP.
Zahteva, da centrala podpira 64 dohodnih kanalov izhaja iz raziskave trga, kjer smo ugotovili, da nekatere centrale štejejo interne klice enačijo z zunanjimi klici. Za klice navzven in navznoter nam zadošča 30 kanalov, z upoštevanjem še internih klicev pa nam 30 kanalov lahko predstavlja težavo.

Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji ste na strani 17. zapisali, da »imate pri A1 30 sočasnih govornih kanalov«.

Ker je od tega odvisna oprema, ki jo mora ponudnik ponuditi vas prosimo, da navedete tudi tip priključka. Torej, ali bo ponujeni sistem v javno omrežje priključen preko 30 kanalne ISDN ali SIP povezave ?


ODGOVOR
Spoštovani,

Ponujeni sistem bo v javno omrežje priključen preko SIP trunk povezave.

Lep pozdrav.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas, kakšen je tip povezave v javno omrežje (ISDN ali SIP)?

ODGOVOR
Spoštovani,

trenutno imamo ISDN PRA priključek preko A1, ob prehodu na IP telefonijo pa bo obstoječi ponudnik A1 preklopil na SIP trunk povezavo.

Lep pozdrav.


Datum objave: 02.05.2019   20:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v ESPD obrazcu ste nepravilno vključili "Del V: Zmanjšanje števila ustreznih kandidatov", ki je predviden za druge vrste postopkov. Vljudno prosimo, da objavite popravljen ESPD obrazec brez navedenega segmenta.

Najlepša hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,

objavili bomo popravljen ESPD obrazec.

Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Naročnika opozarjamo, da sta obrazca Razpisni obrazec št. 2a ter Razpisni obrazec št. 2b od dela "v zvezi z javnim naročilom: Vzpostavitev IP telefonije" dalje vsebinsko enaka, in sicer sta oba pripravljena, kot izjava za pravno osebo. Vljudno prosimo, da objavite popravljen Razpisni obrazec št. 2b, ki bo ustrezen za izjavo fizične osebe.

ODGOVOR
Spoštovani,

objavili bomo popravljen obrazec št. 2.b.

Lep pozdrav.Datum objave: 06.05.2019   10:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
še vedno niste objavili popravke razpisne dokumentacije. Ker se rok za vprašanja in oddajo ponudb izteka, vas pozivamo da čimprej objavite popravljene dokumente in s tem omogočite ponudnikom pripravo ponudbe.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

popravljeni obrazci so trenutno v fazi lektoriranja in bodo v kratkem objavljeni. Lahko pa jih že dobite na naslovu https://www.fmf.uni-lj.si/si/fakulteta/ v datoteki Popravek 2.zip.

Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Spoštovani,


dne 02.05. ste objavili odgovora na vprašanji, kjer ste rekli, da boste objavili popravljena obrazca ESPD in 2b. Popravkov še zmeraj ni. Vljudno vas prosimo, da jih zaradi organizacije, ki je potrebna pri pridobivanju notarsko overjenih izjav, objavite še danes.


Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,

popravljeni obrazci so trenutno v fazi lektoriranja in bodo v kratkem objavljeni. Lahko pa jih že dobite na naslovu https://www.fmf.uni-lj.si/si/fakulteta/ v datoteki Popravek 2.zip.

Lep pozdrav.