Dosje javnega naročila 002405/2019
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM CELJE, Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje
Storitve: IZBIRA IZVAJALCA STORITVE E-OSKRBA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 36.600,00 EUR

JN002405/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.04.2019
JN002405/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN002405/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.05.2019
JN002405/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002405/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM CELJE
Gregorčičeva ulica 5
3000
SI
Celje
Slovenija
infos@zd-celje.si
infos@zd-celje.si
+386 35434520
+386 35434501

Internetni naslovi
http://www.zd-celje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/304848/Razpisna_dokumentacija_za_JN_Izbira_izvajalca_storitve_E-oskrba.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8777
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZBIRA IZVAJALCA STORITVE E-OSKRBA
Referenčna številka dokumenta: JNMV-0002/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Cilj predmeta naročila je vzpostavitev informacijske komunikacijske oziroma vzpostavitev oskrbe na daljavo ter vzdrževanje pripomočkov na domu uporabnika, ki omogoča enostavno in hitro sproženje alarma, klic na pomoč, organizacijo pomoči, ali spremljanje vitalnih funkcij na daljavo pri stabilnem zdravstvenem stanj, z namenom čim daljše samostojnosti uporabnikov storitev e-oskrb.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Cilj predmeta naročila je vzpostavitev informacijske komunikacijske oziroma vzpostavitev oskrbe na daljavo ter vzdrževanje pripomočkov na domu uporabnika, ki omogoča enostavno in hitro sproženje alarma, klic na pomoč, organizacijo pomoči, ali spremljanje vitalnih funkcij na daljavo pri stabilnem zdravstvenem stanj, z namenom čim daljše samostojnosti uporabnikov storitev e-oskrb.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.05.2019
Konec: 30.06.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Pogodba se financira in izvaja v okviru pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (v nadaljnjem besedilu: ESS). Javni razpis se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 20142020 (v nadaljnjem besedilu: OP 20142


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.04.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.04.2019   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.04.2019   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.04.2019   07:22
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji pod tč. »4.Izvajanje storitve skladno z mednarodnimi standardi« je naročnik zapisal: »Ponudnik mora ponudbi predložiti tudi dokumentacijo, ki izkazuje, da ima ponujena storitev zahtevane lastnosti.«

Prosimo naročnika, da natančno opiše oziroma našteje, katero dokumentacijo naj ponudnik predloži (za kader, za center, ..?). Ponudniki morajo predložiti istovrstno dokumentacijo, sicer ponudbe ne bodo primerljive. Kaj naj torej predložijo?

ODGOVOR


ponudnik naj za izkazovanje pogojev, navedenih v prvi alineji točke 4, in sicer:
Storitev oz. protokoli storitve se izvajajo skladno z mednarodnim standardom varnosti in kakovosti ISO 27001 in DNV DIAS ali enakovredno:
- ustrezno usposobljen, izobražen kader za vodenje in izvedbo predmetnega pilotnega projekta z vsemi zahtevami certifikati (IPMA Direktor projektov - A nivo, Vodilni presojevalec DNV DIAS) in potrebnimi izkušnjami (izvedeni referenčni projekti v javnem sektorju na področju zdravstva),
predloži kopije certifikatov, ki izkazujejo, da ponudnik razpolaga z ustrezno usposobljenim in izobraženim kadrom za izvedbo projekta ter lastno izjavo o izvedenih referenčnih projektih.

Izpolnjevanje pogojev druge in tretje alineje točke 4, ponudnik potrdi s podpisom obrazca IZJAVA (ta obrazec je naveden že v 13. točki razpisne dokumentacije).


Datum objave: 23.04.2019   07:26
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je naročnik med drugim zapisal (str. 17):

»4.Izvajanje storitve skladno z mednarodnimi standardi

Storitev oz. protokoli storitve se izvajajo skladno z mednarodnim standardom varnosti in kakovosti ISO 27001 in DNV DIAS ali enakovredno:
-ustrezno usposobljen, izobražen kader za vodenje in izvedbo predmetnega pilotnega projekta z vsemi zahtevami certifikati (IPMA Direktor projektov A nivo, Vodilni presojevalec DNV DIAS) in potrebnimi izkušnjami (izvedeni referenčni projekti v javnem sektorju na področju zdravstva),«

Prosimo naročnika, naj precizira izraz »z vsemi zahtevami certifikati« (najbrž pravilno: »z vsemi zahtevanimi certifikati«), ker ne vemo, kaj naj bi to pomenilo. Vsi pogoji za javno naročilo morajo biti natančno navedeni oziroma določeni. Če naročnik nekaj zahteva, mora to zahtevo jasno opredeliti.
Kaj pomeni »IPMA Direktor projektov A nivo«?
Kaj pomeni »Vodilni presojevalec DNV DIAS«?

Glede na to, da bo naročnik moral dopolniti dokumentacijo, mu hkrati predlagamo, da rok za prejem ponudb primerno podaljša vsaj za en teden. Hvala.

ODGOVOR


ponudnik naj za izkazovanje pogojev, navedenih v prvi alineji točke 4, in sicer:
Storitev oz. protokoli storitve se izvajajo skladno z mednarodnim standardom varnosti in kakovosti ISO 27001 in DNV DIAS ali enakovredno:
- ustrezno usposobljen, izobražen kader za vodenje in izvedbo predmetnega pilotnega projekta z vsemi zahtevami certifikati (IPMA Direktor projektov - A nivo, Vodilni presojevalec DNV DIAS) in potrebnimi izkušnjami (izvedeni referenčni projekti v javnem sektorju na področju zdravstva),
predloži kopije certifikatov, ki izkazujejo, da ponudnik razpolaga z ustrezno usposobljenim in izobraženim kadrom za izvedbo projekta ter lastno izjavo o izvedenih referenčnih projektih.

Izpolnjevanje pogojev druge in tretje alineje točke 4, ponudnik potrdi s podpisom obrazca IZJAVA (ta obrazec je naveden že v 13. točki razpisne dokumentacije).

Rok za oddajo ponudbe se ne podaljša.

Datum objave: 23.04.2019   09:18
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je naročnik med drugim zapisal (str. 17):

»4.Izvajanje storitve skladno z mednarodnimi standardi

Storitev oz. protokoli storitve se izvajajo skladno z mednarodnim standardom varnosti in kakovosti ISO 27001 in DNV DIAS ali enakovredno:
-ustrezno usposobljen, izobražen kader za vodenje in izvedbo predmetnega pilotnega projekta z vsemi zahtevami certifikati (IPMA Direktor projektov A nivo, Vodilni presojevalec DNV DIAS) in potrebnimi izkušnjami (izvedeni referenčni projekti v javnem sektorju na področju zdravstva),«

Prosimo naročnika, naj precizira izraz »z vsemi zahtevami certifikati« (najbrž pravilno: »z vsemi zahtevanimi certifikati«), ker ne vemo, kaj naj bi to pomenilo. Vsi pogoji za javno naročilo morajo biti natančno navedeni oziroma določeni. Če naročnik nekaj zahteva, mora to zahtevo jasno opredeliti.
Kaj pomeni »IPMA Direktor projektov A nivo«?
Kaj pomeni »Vodilni presojevalec DNV DIAS«?

Glede na to, da bo naročnik moral dopolniti dokumentacijo, mu hkrati predlagamo, da rok za prejem ponudb primerno podaljša vsaj za en teden. Hvala.

ODGOVOR
Naročnik dopolni odgovor z naslednjim:

IPMA mednarodni certifikat izdaja Slovensko združenje za projektni management. S programom "IPMA® SloCert" je izvedena presoja in ocena ravni usposobljenosti ter pristojnosti, ki se nanašata na znanje in izkušnje kandidata na področju projektnega managementa. Program mednarodnega certificiranja po IPMA® modelu omogoča certificiranje na več ravneh. Naročnik v razpisni dokumentaciji zahteva raven A: Certificirani direktor projektov (IPMA Direktor projektov A nivo).
Vodilni presojevalec DNV DIAS pomeni ustrezno usposobljen kader, ki ima opravljen izpit oziroma tečaj za vodilnega presojevalca sistema vodenja kakovosti, standard ISO 9001:2015 ali primerljivo in je pridobil mednarodno priznani certifikat vodilnega presojevalca.
Izpolnjevanje pogojev ponudnik izkaže s predložitvijo kopije certifikatov.