Dosje javnega naročila 002469/2019
Naročnik: Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana
Gradnje: Pasivna infrastruktura 2.2 WLAN SIO-2020
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 522.580,15 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002469/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.04.2019
JN002469/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.05.2019
JN002469/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.06.2019
JN002469/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2019
JN002469/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.01.2020
JN002469/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002469/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 078-184850
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
Tehnološki park 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
razpis@arnes.si, pravna služba
razpis@arnes.si
+386 14798877
+386 14798878

Internetni naslovi
http://www.arnes.si

OSNOVNA ŠOLA FARA
Fara 3
1336
SI
Kostel
Slovenija
os.fara@guest.arnes.si
+386 18942160

Internetni naslovi
http://www.osfara.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/304884/RD_Pasiva_2-2_koncna_za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8768
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Pasivna infrastruktura 2.2 WLAN SIO-2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45314320
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja pasivne infrastrukture in montaža aktivne opreme v okviru dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« na vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so navedeni v Prilogi 1 v dokumentaciji tega javnega naročila (Jugovzhodna Slovenija + Posavska + Zasavska regija).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32415000
32423000
32424000
45314320
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja pasivne infrastrukture in montaža aktivne opreme na vzgojno-izobraževalnih zavodih v regijah Jugovzhodna Slovenija, Posavska in Zasavska.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Pogodba št. C3330-17-249000 o sofinanciranju izvedbe operacije »Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju« v okviru OP za izvajanje EKP v obdobju 2014-2020
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.05.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.05.2019   12:10
Kraj: Informacijski sistem eJN
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8768


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.05.2019   12:00

Dodatne informacije:
Seznam vseh naročnikov, v imenu in za račun katerih se izvaja to javno naročilo, se nahaja v razpisni dokumentaciji.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
Tehnološki park 18
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.05.2019   10:15
VPRAŠANJE
Lahko namesto potrdil izdanih s strain ministrstva za pravodosje o nekaznovanosti, predložimo, kot navedeno v točki A, zadovoljivo, drugo dokazilo ?

ODGOVOR
Naročnik zahteva potrdilo o nekaznovanosti, ki ni starejše od 3 mesecev, vezano na rok za oddajo ponudb, ter pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, da naročnik opravi še naknadno preverjanje. Le tako je mogoče dobiti popolne informacije na presečni datum - rok za oddajo ponudb.

Nadomestni dokaz - izjava - se uporabi le naknadno, na poziv naročnika k dopolnitvi ponudbe v primeru, da zahtevana potrdila niso priložena.

Glede na to, da je do roka za oddajo ponudb še 11 dni, je povsem mogoče pridobiti zahtevana potrdila, tudi če ponudnik zahtevke vloži šele danes.