Dosje javnega naročila 002651/2019
Naročnik: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izgradnja stanovanjske soseske Novo Brdo, sklop 1: E2 in sklop 2: E3
ZJN-3: Odprti postopek

JN002651/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.04.2019
JN002651/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.05.2019
JN002651/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2019
JN002651/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002651/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 082-194380
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Irena Čeč Rebec
irena.cec-rebec@ssrs.si
+386 14710575

Internetni naslovi
http://ssrs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja stanovanjske soseske Novo Brdo, sklop 1: E2 in sklop 2: E3
Referenčna številka dokumenta: JN 8/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izbor izvajalca za izgradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo, enota E2
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 47.208.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: E2
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izbor izvajalca za izgradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo, enota E2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Rok izvedbe pogodbenih del se lahko podaljša skaldno z 8. členom vzorca pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: E3
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izbor izvajalca za izgradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo, enota E3
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Rok izvedbe pogodbenih del se lahko podaljša skaldno z 8. členom vzorca pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.05.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.05.2019   10:00
Kraj: https://eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Naročnik v predhodnem postopku (JN004599/2018-B01) ni prejel nobene dopustne ponudbe.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.05.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.04.2019   12:00
VPRAŠANJE
Pozivamo vas da objavite razpisno dokumentacijo na eponudbe.

ODGOVOR
Po določilih ZJN-3 razpisna dokumentacija ne sme biti objavljena pred samo objavo v uradnem glasilu EU. Zaradi obsega celotne dokumentacije (cca. 2,25GB) je dokumentacija na voljo na eponudbe.si v roku nekaj ur po sami objavi v Uradnem glasilu evropskih skupnosti (v času objave tega pojasnila je že na voljo). Naročnik zaradi tega ne bo podaljševal roka za oddajo ponudb.

Datum objave: 26.04.2019   12:01
VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacija na navedenem naslovu ni dosegljiva. Prosimo, da jo čim prej objavite in temu primerno podaljšate rok za oddajo ponudbe.

ODGOVOR
Glejte prejšnje pojasnilo v zvezi s tem (26.04.2019 ob 12:00).Datum objave: 26.04.2019   12:02
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

Na navedenem naslovu https://eponudbe.si/ , danes , v petek 26.4.2019 do 10:00 ni objavljene nikakršne razpisne dokumentacije, kot je to navedeno v Objavi naročila na portalu javnih naročil in v TED ( Dopolnilo k uradnem listu Evropske unije ).

Torej je navedba v obeh objavah » Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://eponudbe.si/ in na dan objave dejansko neresnica.

Glede na velikost in kompleksnost javnega naročila v novi skupni ocenjeni vrednosti 47.208.000 EUR brez DDV in glede na preteklo , poznano zgodovino konkretnega projekta, bi pričakovali, da želi naročnik po vseh zapletih iz predhodnih razpisov pridobi pridobiti zadostno število pravilnih , dopustnih ponudb med katerimi bi lahko v nadaljevanju izbral najugodnejšega in ustreznega izvajalca.

Dejstvo, da naročnik objavlja (ponavlja predhodni neuspel razpis ) na način, da pošlje objavo o razpisu na portal javnih naročil in v UL EU tik pred prvomajskimi prazniki BREZ dejansko priložene razpisne dokumentacije in TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ - in ob tem določi ponudnikom minimalni rok za pripravo ponudb - mesec dni od objave naročila , ob tem pa povsem neustrezen rok za postavljanje vprašanj v zvezi z razpisom - je očitno kršenje enakopravne obravnave ponudnikov.

Naročnik že s tem prvim aktom v postopku ustvarja neupravičeno krajevno diskriminacijo ponudnikov, kateri si zaradi prekratko odmerjenega roka ne morejo in/ali si nebi mogli v celoti seznaniti z razpisno dokumentacijo tako v delu tehničnih specifikacij kot v ostalih pogojih naročila.
Glede na to, da je ob tem naročnik določil omejil zainteresiranim ponudnikom rok za postavljanje vprašanj 10.05.209 /10:00 pa samo potrjuje, da si naročnik pravzaprav ne želi, da se ponudniki seznanijo z razpisno dokumentacijo v takšni meri, da bi lahko v nadaljevanju vprašanja pravočasno formulirali , nato s komunikacijo na portalu javnih naročil sploh pridobili vse relevantne odgovore na postavljena vprašanja.

Od naročnika pričakujemo, da bo okoliščine v zvezi z časovnico in roki postopka tega razpisa v objavi IV.2.7) in v VI.3) ponovno preučil in ustrezno podaljša, ker so relevantni za pripravo pravilnih, dopustnih ponudb , predvsem pa za zagotavljanje enakopravne obravnave vseh zainteresiranih morebitnih ponudnikov.

l. p.


ODGOVOR
Spoštovani, vaša trditev, da do 26.4.2019 do 10:00 ni bila objavljena dokumentacija, ne drži. Dokumentacija je v celoti (cca. 2,25GB) objavljena danes ob 09:31:29. Glejte tudi prejšnje pojasnilo v zvezi z objavo dokumentacije.Datum objave: 26.04.2019   12:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Do povezave za prevzem razpisne dokumentacije https://eponudbe.si/ @26.4.2019/10:30 ni dostopa.
javlja napako "503 Service Unavailable"
... ?

ODGOVOR
Naročnik je zaradi težav nekaterih ponudnikov pri prevzemu datotek največjo ZIP datoteko razbil na dve (del1 in del2), tako da je v trenutku objave tega pojasnila že mogoče prevzeti celotno vsebino vseh datotek. Naročnik zaradi tega ne bo podaljševal roka oddaje ponudb. Zahvaljujemo se vam za potrpežljivost in vas prosimo za razumevanje.Datum objave: 06.05.2019   13:32
VPRAŠANJE
Glede na to, da so naslednji teden počitnice (od 29.04. do vključno 03.05.2019 + vikend) in da ima večina podjetij v petek, dne 03.05.2019 kolektivni dopust, lepo prosimo naročnika, da podaljša rok za postavljanje vprašanj najmanj za 5 delovnih dni in tako omogoči ponudnikom, da lahko v miru preštudirajo Razpisno dokumentacijo in v primeru nejasnosti postavijo vprašanja (čisto nelogično in neetično do ponudnikov ste namreč rok za postavljanje vprašanj določili 17 DNI PRED ROKOM ZA ODDAJO PONUDB???).

ODGOVOR
Naročnik obvešča ponudnike, da je danes na portal enaročanje posredoval naslednje spremembe rokov:
- rok za vprašanja se podaljša do 15.5.2019 do iste ure kot prvotno.
- rok za oddajo ponudb se podaljša do 31.5.2019 do iste ure kot prvotno.
Ponudniki naj bodo pozorni na spremembo objave na portalu enaročanje.
Naročnik bo veljavnost vseh dokumentov in zahtev iz razpisne dokumentacije, vezanih na datum roka za oddajo ponudb, presojal glede na prvotni datum roka za oddajo ponudb, tako da ponudnikom dokumentov, ki so vezani na prvotni datum oddaje ponudb, ni potrebno spreminjati ali jih na novo pridobiti. Naročnik bo tako kot ustrezne štel dokumente, ki bodo časovno vezani na prvotni rok za oddajo, kot tudi dokumente, ki so časovno vezani na nov rok za oddajo ponudbe.
Naročnik ne bo objavljal čistopisa obrazca ePro Navodila ponudnikom, kjer se popravijo zgolj v objavi popravljeni datumi. Obrazca, v katerem se popravljajo datumi iz objave, sicer ni potrebno predložiti v ponudbi.Datum objave: 07.05.2019   13:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da so se zemeljska dela že izvajala, naročnika prosimo, da objavi kemijsko analizo zemljine.

ODGOVOR
Analiza, po kateri sprašujete, je sestavni del razpisne dokumentacije in se nahaja v dokumentu: 5_Ocena kakovosti zemeljskega izkopa.pdf, ki se nahaza v ZIP arhivu z naslovom: popisi_E2_E3_in_ostali_dokumenti.zip na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija.Datum objave: 08.05.2019   14:51
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!
Objavili ste orientacijski vrednosti objektov za oba sklopa, ki nikakor nista realni. Kot je znano, sta bili vrednosti iz lanskega odpiranja ponudb cca 40 mio za sklop 1 (vaša ocena 29 mio) in cca 24 mio za sklop 2 (vaša ocena 18 mio), to pomeni za cca 26 % nižje vrednosti od realnih. Če ste po vaši oceni s spremembo oz. ponovnim razpisom projekta racionalizirali za cca 15 % (po hitrem pregledu popisov tega ni bilo zaznati), zakaj še dodatnih 10 %??? Prosimo, da ocenjene vrednosti prekličete, ker s tem zavajate potencialne ponudnike oz. nas silite prevzemati nizke cene. Projekt je zelo zahteven, gre za stanovanjsko gradnjo, ki se razlikuje od industrijske, in si gradbeni izvajalci ne smemo privoščiti napak. V enotnih cenah moramo upoštevati vse mogoče in nemogoče naročnikove zahteve (ključ, izdelava vseh dokumentacij, stroške pregledov, testiranj, organizacije gradbišča, finančna zavarovanja, itd.)

ODGOVOR
Objavljena ocenjena vrednost javnega naročila predstavlja okvirno vrednost naročila in temelji na projektantski oceni. Ponudniki na objavljeno vrednost niso vezani in lahko svojo ponudbo pripravijo upoštevajoč lastne analize trga in izkušnje na področju gradnje.


Datum objave: 10.05.2019   11:04
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V popisih pripravljalnih del je postavka: Koordinacija arheološkega nadzora. Če postavko prav razumemo, stroške nadzora prevzame naročnik, koordinacijo (usklajevanje terminov izvajanja, zastoji pri izkopih,..) pa izvajalec.

ODGOVOR
Vaše razumevanje postavke je pravilno.Datum objave: 10.05.2019   12:24
VPRAŠANJE
V popisu za strojne inštalacije se nahaja spodnja pozicija (v E2, poz 36 in E3, poz. 38, popis za klet , zavihek vodovod in kanalizacija)

»Filter za sanitarno pitno vodo, z demontažno bučko in filtrnim vložkom iz RF mrežice s sitom 200 mikronov, vgrajen v MS ohišje, s priključki DN50, navojne izvedbe, vključno spojni, tesnilni in pritrdilni matreial, vse npr proizvod Atlas, ohišje MS 2''.

Prosim za natančnejše podatke (velikost ohišja), oz, prosim, da navedete kateri tip filtra proizvajalca Atlas ste določili kot ustrezen.

ODGOVOR
Filter:
ohišje Atlas - 2'' MS K4 DP SENIOR DF-0 CX + filterni vložek iz mrežice 200 mcr INOX CX RA10-ACX, šifra artikla "filoh84 + fvmi 2005484"
Datum objave: 10.05.2019   15:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Prosimo za navedbe dimenzij korit za rože:
"Dobava in montaža korita za zelenje na hodniku:
pocinkana pločevina debeline 1,5mm v kvaliteti DX51D, na notranji strani toplotna izolacija deb. 2 cm
- stiki so varjeni in po zvaru zaščiteni s cink premazom
- vsi elementi so prašno barvani v barvo BZ.6 po shemi barv
- tipske nivelacijske nogice
( kot npr. cvetlično korito Bevec - RECTANGULAR ali enakovredno)"
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Podatki o koritih za zelenje so sestavni del projekta arhitekture (OSTALA OPREMA-SHEMA KORITA ZA ZELENJE), projekt PZI, št. sheme 136Datum objave: 13.05.2019   07:26
VPRAŠANJE
Kot je bilo od vas pricakovati, ne odgovarjate na kljucna, vsebinska vprasanja ponudnikov, zato vas pozivamo, da odgovarjate sproti ali pa se enkrat podaljsate rok za oddajo vprasanj in oddajo ponudb.

ODGOVOR
Naročnik na vprašanja odgovarja sproti, pri čemer določena vprašanja zahtevajo pripravo s strani strokovnih služb. Vsa vprašanja bodo odgovorjena znotraj zakonskih rokov.Datum objave: 14.05.2019   11:34
VPRAŠANJE
Veza: Vprašanje / Odgovor Datum objave: 08.05.2019 14:51

Spoštovani,

Vezano na vprašanje enega od zainteresiranih ponudnikov in odgovora naročnika objavljenega na portalu javnih naročil 08.05.2019 / 14:51 - predvsem pa zaradi ne-običajno velike spremembe in znižanja v ocene vrednosti predmeta naročila, glede na predhodni ne-uspel postopek izbora izvajalca- prosimo naročnika za dodatna pojasnila, ki so relevantna za pripravo ponudbe in oblikovanje cen po posameznih sklopih.
Ob upoštevanju , da je naročnik v obseg ponudbenih del - v tem ponovljenem razpisu - dodatno vključil tudi izvedbo dokončanja kompletnih zemeljskih del in so racionalizacije kot to pravilno ugotavlja, v že postavljenem vprašanju tudi zainteresirani ponudnik - , znatno pre-cenjene oziroma bistveno manjše, kot to navaja naročnik, prosimo za dodatna pojasnila kot sledi:

1.Ali ima naročnik na razpolago zagotovljena sredstva samo do višine ocenjenih vrednosti posameznih sklopov kot je to navedel v razpisni dokumentaciji, Sklop 1: 28.965.000,00 EUR brez DDV in Sklop 2: 18.243.000,00 EUR brez DDV ?

2.Ali bo naročnik vsako takšno (-e) ponudbo(-e) , katere bodo(-bi) presegale ocenjeno vrednost naročila za Sklop 1: 28.965.000,00 EUR brez DDV in za Sklop 2: 18.243.000,00 EUR brez DDV - ocenil kot nepravilno in jo izločil kot nesprejemljivo ?

3.Ali je bila t. i. »nova projektantska ocena« - iz odgovora naročnika - izdelana ob upoštevanju zatečenega stanja na gradbišču in po prekinitvi - zaustavitvi zemeljskih del izvajalca RAFAEL in so?
To vprašanje se nanaša na obseg del in storitev, katere niso bile predmet naročila v predhodnem postopku in so sedaj, zaradi že izvedenih izkopov , - obstoja začasnih deponij predhodnika , izvedene zaščite gradbene jame in ostalega..., kar sedaj bistveno vpliva na ceno in pogodbeni riziko bodočega izvajalca GOI del.

4. Ali je t. i. »novi projektantski oceni« izdelovalec projektantske ocene vključil in upošteval tudi vsi ostale za običajne gradbene pogodbe NE(NAD-) STANDARDNE - zahteve naročnika, katere so posredno prenesene v predlog pogodbe in jih ponudniki po navodilu razpisne dokumentacije »morajo« upoštevati in »zajeti« v ponudbene »enotne cene« in / ali neposredno v ceno »ključ-a« kot. je to taksativno našteto v dokumentih VZOREC POGODBE-E2,- E3, TEHNIČNE SPECIFIKACIJE E2 in E3- in POPISI DEL E2-,-E3?.

Postavljena vprašanja so relevantna za pripravo »pravilne« in »sprejemljive« ponudbe , zato pričakujemo v odgovoru vsebinsko- konkretna pojasnila.

ODGOVOR
Ad 1.) Veljavna zakonodaja ne zahteva, da bi naročnik razkril zagotovljena sredstva javnega naročila, zato je naročnik ne bo objavil (naročnik je sicer objavil ocenjeno vrednost javnega naročila).
Ad 2.) Naročnik bo ravnal skladno z določili ZJN-3.
Ad 3.) Projektantska ocena je bila pripravljena za vsa dela, ki se razpisujejo, na podlagi trenutnih razmer in cen na trgu.
Ad 4.)Projektantska ocena je bila pripravljena za vsa dela, ki se razpisujejo, na podlagi trenutnih razmer in cen na trgu.

Datum objave: 14.05.2019   12:48
VPRAŠANJE
Glede na to, da je potrebno:
- pripraviti ponudbo »na ključ« ter
- da je skladno z zahtevami naročnika iz Specifikacij (VI. Zaveze ponudnika, stran 10) ponudnik dolžan: »Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti.«
naročnika pozivamo, da objavi še gradbeno dovoljenje za območje E3 (objavljeno je namreč samo dovoljenje za E2).
Prosimo, da naročnik skladno z ZJN-3 (prvi odstavek 61. člena) omogoči z elektronskimi sredstvi neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop tudi do zgoraj navedene manjkajoče dokumentacije.
ODGOVOR
Naročnik je na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, objavil gradbeno dovoljenje.


VPRAŠANJE
Ker so vse formule v dokumentih ponudbenega predračuna (excel) že nastavljene, prosimo naročnika za potrditev, da bo eventuelne računske napake (kot na primer seštevki skupnih cen) odpravil sam in da to ni razlog za izločitev ponudnika.
ODGOVOR
Naročnik bo v primeru računskih napak, kar predstavljajo tudi napačni zmnožki cen in količin, le-te skladno z določili ZJN-3 ter na podlagi ponudnikovega soglasja, odpravil.

Datum objave: 14.05.2019   12:51
VPRAŠANJE
Naročnik v poglavju VI. ZAVEZE PONUDNIKA, dokumenta Specifikacije, na strani 13 med drugim izvajalca zavezuje »uporabljati platformo naročnika za komunikacijo in shranjevanje, deljenje projektne in tehnične dokumentacije, poročil, situacij, ... V primeru, da bo naročnik za potrebe vodenja projekta izvedbe pogodbenih del uporabljal določeno programsko opremo, bo izvajalec zagotavljal naročniku in pooblaščencem ustrezne podatke in uporabljal izbrano programsko opremo na način kot bo to določil naročnik«.
Na podlagi citirane določbe vzorca pogodbe ni mogoče oddati dopustne ponudbe, saj na osnovi teh določb namreč ni možno oblikovati ponudbene cene. V fazi oddaje ponudb namreč ponudnikom ni znana »izbrana programska oprema«, zato ponudniki ne morejo niti približno predvideti, kakšen strošek bo predstavljala zagotovitev podatkov in uporaba te (neznane) programske opreme na način kot bo to določil naročnik. Citirana določba vnaša nedopustno nejasnost glede obsega in vsebine predmeta javnega naročila, zaradi česar je nezakonita.
ODGOVOR
Platformo zagotavlja naročnik. Gre za komunikacijski kanal, preko katerega se komunicira in izmenjuje datoteke. Zaradi tega ponudnik ne bo imel dodatnih stroškov, saj gre zgolj za način komuniciranja, kar pomeni da slednje ne vpliva na oblikovanje ponudbene cene.


VPRAŠANJE
Naročnik je v poglavju VI. ZAVEZE PONUDNIKA, dokumenta Specifikacije, na strani 12 med drugim podal naslednjo obveznost ponudnika:
»V enotnih cenah je zajeto tudi: meritve zvočne izolacije za vse izvedene konstrukcije in vgrajene elemente; rezultati meritev morajo ustrezati zahtevam veljavnega pravilnika oziroma standardov ter izdelanemu elaboratu zaščite pred hrupom v stavbah in izkazom o zaščiti pred hrupom.«
Glede na to, da se od ponudnika pričakuje priprava ponudbe »na ključ« ter da je naročnik dolžan v okviru razpisne dokumentacije ponudnike seznaniti z vsemi okoliščinami, ki vplivajo na oblikovanje ponudbene cene, naročnika pozivamo, da natančno opredeliti svoje zahteve glede meritev zvočne izolacije in sicer, da navede:
- za koliko oziroma katere konstrukcijske sklope je potrebno opraviti meritve,
- kakšno število meritev je potrebno opraviti za posamezni konstrukcijski sklop in sicer za vsako funkcionalno enoto (E2, E3) posebej.
Nikjer v razpisni dokumentaciji namreč ni specificirano za katere sklope in koliko meritev je potrebno opraviti, prav tako to ni opredeljeno v veljavni zakonodaji. So pa ti podatki ključni za izračun stroška, ki ga mora ponudnik skladno z zahtevami naročnika upoštevati v svoji ponudbi.
ODGOVOR
Meritve se izvedejo skladno s specifikacijami in veljavno zakonodajo.


VPRAŠANJE
Naročnik v 7.6. členu pogodbe in Specifikacijah med drugim določa naslednjo obveznost izvajalca: »na lastne stroške izdelati vzorčna stanovanja skladno s terminskim planom in navodili naročnika ter pridobiti potrditev nadzornika in naročnika".
Glede na to, da se od ponudnika pričakuje priprava ponudbe »na ključ« ter da je naročnik dolžan v okviru razpisne dokumentacije ponudnike seznaniti z vsemi okoliščinami, ki vplivajo na oblikovanje ponudbene cene, naročnika pozivamo, da natančno opredeliti svoje zahteve po izdelavi vzorčnih stanovanj in sicer:
- število vzorčnih stanovanj,
- tip vzorčnih stanovanj z označitvijo pozicije v načrtu (s tem je določena velikost, lega in oprema vzorčnega stanovanja),
- okvirni časovni rok, do kdaj morajo biti vzorčna stanovanja pripravljena (na primer: do tehničnega pregleda ali v roku 6 mesecev od dokončanja konstrukcije objekta).
Vsi zgoraj navedeni kriteriji namreč vplivajo na izračun stroška izdelave vzorčnih stanovanj ter posledično na izračun ponudbene cene.
ODGOVOR
Vzorčni stanovanji sta dve, ki sta tipsko različni. Vzorčni stanovanji je potrebno izdelati v najkrajšem možnem roku, glede na potek gradnje. Mikrolokacija se bo določila na podlagi dogovora z izbranim ponudnikom glede na njegov terminski plan gradnje posameznih objektov. Namen izvedbe vzorčnih stanovanj je določiti nivo obdelave finalnih slojev izbranih materialov in opreme, zato je v interesu obeh pogodbenih strank, da se to izvede čim prej.

Datum objave: 14.05.2019   13:15
VPRAŠANJE
Glede na to, da je potrebno:
- pripraviti ponudbo »na ključ« ter
- da je skladno z zahtevami naročnika iz Specifikacij (VI. Zaveze ponudnika, stran 10) ponudnik dolžan: »Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti.«
naročnika pozivamo, da objavi še naslednja manjkajoča soglasja, ki so navedena v gradbenem dovoljenju:
- vodno soglasje Direkcije RS za vode
- kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije
- soglasje Mestne občine Ljubljana, Odsek za promet
- soglasje Telemach d.o.o.
- pozitivno strokovno mnenje Javna razsvetljava d.d.
- obvestilo JP Snaga d.o.o
- mnenje Gasilske brigade Ljubljana
Prosimo, da naročnik skladno z ZJN-3 (prvi odstavek 61. člena) omogoči z elektronskimi sredstvi neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop tudi do zgoraj navedene manjkajoče dokumentacije.
ODGOVOR
Vsa soglasja so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljena na mestu, kjer se nahaja razpisna dokumentacija.

Datum objave: 14.05.2019   13:23
VPRAŠANJE
Glede na to, da se zaščita gradbene jame z zagatnicami izvaja po ločeni pogodbi, ponudniki ne moremo sami odločiti obsega del in oblikovati ponudbene cene za postavko št. 18. v zavihku ZEMELJSKA DELA iz popisa za sklop E2 in postavko 19. v zavihku ZEMELJSKA DELA iz popisa za sklop E3: »koordinacija del izvajalca in priprava trase za izvlek zagatnih sten vključno z vsemi stroški«, saj sta postavki definirani le kot 1 pavšal.
Zato zahtevamo, da navedene postavke:
1. natančneje definirate: določite dolžino trase za izvlek zagatnih sten, določite potrebno širino trase in specificirate zahteve glede izvedbe (tampon v deb.?),
2. izločite iz obsega del »na ključ« ampak se za ta dela predvidi obračun kot »cena na enoto«, enota pa je dolžina trase in ne 1 pavšal.
ODGOVOR
Dolžina vgrajenih zagatnic je razvidna iz razpisne dokumentacije. Definiranje trase je v domeni ponudnika glede na njegovo tehnologijo gradnje in skladnost s pravili stroke.
Dela ne bodo izločena iz obsega »na ključ«.


VPRAŠANJE
V pogodbi in Specifikacijah je za postavke 21.a, 21.b, 22.a, 22.b in 23. v zavihku ZEMELJSKA DELA iz popisa za sklop E2 ter za postavke 22.a, 22.b, 22.c in 23. v zavihku ZEMELJSKA DELA iz popisa za sklop E3, ki se nanašajo na ODVOZ ŽE IZKOPANEGA MATERIALA V TRAJNO DEPONIJO, predviden obračun »na ključ«.
Ker se ta material nanaša na dela, ki so se izvajala po predhodni pogodbi, in jih ponudniki nikakor ne moremo preveriti s trenutno razpoložljivo dokumentacijo, naročnika pozivamo, da objavi geodetski posnetek izvedenega stanja izkopov, iz katerega bodo natančno razvidne količine že izkopanega in deponiranega materiala, ki se nahaja na gradbišču, na parcelah naročnika izven območja OPPN ob cesti na Brdo (parc. št. 1231/1, 1232), na parcelah naročnika na območju znotraj OPPN 252 in ter ga je potrebno odpeljati na stalno deponijo.
V primeru, da naročnik teh podatkov ne more zagotoviti, zahtevamo, da navedene postavke izloči iz obsega del »na ključ« in za ta dela predvidi obračun kot »cena na enoto«.
ODGOVOR
Naročnik dodatno vključuje postavke, ki se obračunavajo po ceni na enoto, in sicer postavke 21, 22 in 23 v zavihku ZEMELJSKA DELA iz popisa za sklop E2 ter postavke 22 in 24 v zavihku ZEMELJSKA DELA iz popisa za sklop E3 (postavke 23 pri E3 ni).
Naročnik ne bo objavljal popravka v zvezi s predmetnim pojasnilom, temveč bo štel, da ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z njim seznanjen.


VPRAŠANJE
Naročnik je v 7.6., 7.7., 7.8. in 7.9. členu pogodbe ter v poglavju VI. ZAVEZE PONUDNIKA, dokumenta Specifikacije določil dodatne obveznosti ponudnika, ki jih mora ponudnik upoštevati v svoji ponudbi, niso pa predvidene in definirane s popisom del. Naročnik je objavil neko splošno, pavšalno določbo o tem, kaj vse naj bi bilo zajeto v enotnih cenah in sicer:
»Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko mora upoštevati naslednja dela, ker gredo le ta v njegovo breme:
- pred začetkom izgradnje zapisniško in z video posnetkom ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje območja, obstoječe stanje sosednjih objektov, okolice objekta in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času gradnje; kopijo posnetka (USB ključ) je izvajalec dolžan dostaviti naročniku oziroma nadzorniku;
- izdelati projekt ureditve gradbišča in dovozne gradbiščne poti vključno s priključkom na javno cesto in ureditvijo voznega režima na javnih cestah za čas gradnje in pridobitvijo ustreznih dovoljenj;
- pridobiti potrebna soglasja in dovoljenja v zvezi s prekopi cest, zaporami cest, prevozi, prečkanji komunalnih vodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi;
- na lokaciji gradbišča na lastne stroške postaviti na ogled v zaprtem prostoru vse ključne materiale, ki jih bo vgradil v posamezen objekt oziroma naselje na podlagi potrjenih vzorcev materialov, vsak zaključni material vzorčno vgraditi v objekt, izdelati vzorčna stanovanja kot celoto vključno z zunanjimi deli, z vzorcem fasade, stavbnega pohištva, lože ipd. skladno s terminskim planom in navodili naročnika ter pridobiti potrditev nadzornika in naročnika,
- po končanih delih vzpostaviti uporabljeno zemljišče v prvotno stanje in odpraviti vse poškodbe, nastale zaradi gradnje na obstoječi infrastrukturi, drugih objektih, napravah, površinah, ter na dostopnih poteh in izvedeni zunanji ureditvi, komunalni in prometni ter energetski infrastrukturi«
V enotnih cenah je zajeto tudi:
vsi potrebni ukrepi za zavarovanje sosednjih objektov in infrastrukture pri gradnji;
video nadzor in tehnično varovanje gradbišča, vključno z evidenco vozil, ter fizično varovanje gradbišča v času, ko izvajalca ni na gradbišču z vsaj dvema usposobljenima osebama, za ves čas gradnje do končnega prevzema;
vsi stroški v zvezi z upoštevanjem pogojev Okoljevarstvenega soglasja;
vsi stroški v zvezi z upoštevanjem Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisij delcev iz gradbišč vključno z elaboratom emisije prašnih delcev;
koordinacija arheološkega nadzora
vsa potrebna opravila za pripravo in vzpostavitev primernega stanja objektov za pričetek oz. nadaljevanje del (odstranitev začasnih zaščitnih ukrepov, odstranitev vode, zagotavljati zaščito začasne deponije izkopanega materiala in druge potrebne varovalne ukrepe od prevzema del od predhodnega izvajalca del in uvedbe v delo do dokončanja projekta.);
vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vključno s potrebnim črpanjem), čiščenje snega, tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreči zadrževanje vode in zamakanje raščenih ali nasutih materialov kot tudi objektov v gradnji;
redno odstranjevanje vsega odpadnega in pomožnega materiala, sprotno čiščenje objektov, okolice, transportnih poti, dostopov, dostopnih javnih cest in končno grobo in fino čiščenje objektov in posameznih stanovanj pred vsakokratnimi kvalitativnimi pregledi in pred prevzemi;
izdelava in odstranitev vseh potrebnih začasnih prehodov in zaščit, stroški eventualnih sprememb prometnega režima in gradbiščnih poti;
odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega pomena;
sprotno in končno čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala, navezava na vse obstoječe začasne oz. trajne ureditve sosednjih območij;
izdelavo tehnološko ekonomskega elaborata;
izdelavo tehnoloških elaboratov za posamezne vrste del in programov kontrole za spremljanje kakovosti materialov, opreme in izvedbe del na podlagi veljavne zakonodaje in na podlagi Tehničnih pogojev stanovanjske gradnje naročnika
vzorčna postavitev vseh ključnih materialov, ki jih bo vgradil v objekt oziroma naselje, v zaprtem prostoru na lokaciji gradbišča, na podlagi potrjenih vzorcev s strani vodje projekta (OVP), vodje nadzora in naročnika, izdelava vzorčnih stanovanj;
tlačni preizkusi, dezinfekcija instalacij, izpiranje;
zagon in preizkusno obratovanje ter šolanje upravnika;
čiščenje in izpiranje kanalizacije, izvedba preizkusa tesnosti kanalizacije, pregled kanalizacije s fotorobotom z dostavo video posnetka;
meritve zvočne izolacije za vse izvedene konstrukcije in vgrajene elemente; rezultati meritev morajo ustrezati zahtevam veljavnega pravilnika oziroma standardov ter izdelanemu elaboratu zaščite pred hrupom v stavbah in izkazom o zaščiti pred hrupom. Izvedenih del, ki ne bodo ustrezala pogojem iz te alineje naročnik oziroma vodja nadzora ne bo priznal in bo zahteval ponovno izvedbo;
strošek nadzora upravljavcev javne komunalne in energetske infrastrukture (soglasodajalcev) in podaljšanje soglasij na PZI projekt in soglasij za priključitev in s tem povezanimi stroški;
zavarovanje gradbišča in stroške zavarovanja za nepredvidene dogodke in škode do polne vrednosti;
geodetski posnetek izvedenih del;
strošek preizkusov zračne prepustnosti posameznih objektov;
izvedba vseh oznak stanovanj, poslovnih prostorov, shramb, parkirnih mest in skupnih prostorov skladno z zakonodajnimi zahtevami;
vsi stroški do konca primopredaje stanovanj naročniku po posameznih objektih in skupnih prostorov upravniku po posameznih objektih kot so: poraba električne energije, vode, ogrevanja, varovanja, ključarja, končnih čiščenj (pred kvalitetnimi pregledi, pred primopredajo in po vsakokratni odpravi napak), zaščita izvedenih del, riziko okvar in uničenja;
uporaba platforme naročnika za komunikacijo in shranjevanje, deljenje projektne in tehnične dokumentacije, poročil, situacij, ... V primeru, da bo naročnik za potrebe vodenja projekta izvedbe pogodbenih del uporabljal določeno programsko opremo, bo izvajalec zagotavljal naročniku in pooblaščencem ustrezne podatke in uporabljal izbrano programsko opremo na način, kot bo to določil naročnik;
montažne in delavniške načrte izdelati tako, da bodo primerni za izdelavo PID BIM modela ter zanje pridobiti potrditev BIM nadzornika in vodje projekta (OVP);
omogočiti in pomagati naročniku za potrebe izvajanja postopkov oddaje stanovanj, že pred primopredajo nepremičnin in izvedenih del, organizirati dneve odprtih vrat in ogledov stanovanj, poslovnih prostorov, parkirnih mest, shramb ter skupnih delov in naprav v kolikor se naročnik za to odloči, pri čemer sta pogodbeni stranki sporazumni, da se to ne šteje za pričetek uporabe, naročnik pa ob tem naroči in plača izvajalcu stroške, vezane na čiščenje, povezano z dnevi odprtih vrat in ogledov
Naročnika opozarjamo, da neke splošne in pavšalne navedbe v tekstu razpisne dokumentacije ne morejo nadomestiti napak/pomanjkljivosti v ponudbenem predračunu, še posebej ne neke splošne, ne obrazložene navedbe o tem, kako naj bodo oblikovane enotne cene (cene na enoto) v ponudbenem predračunu. Takšna navedba v razpisni dokumentaciji je namreč v nasprotju z določbo 68. člena ZJN-3, ki določa dolžnost določitve tehničnih specifikacij. Naročnik je pod to določbo vključil vse, česar ni (ustrezno) upošteval v projektni dokumentaciji, kar pomeni, da ni bilo predvideno v popisu del. Naročnik torej ponudnikom ni dal ustreznih tehničnih specifikacij, ki bi jim omogočale pripravo realne ponudbe, temveč je vse pomanjkljivosti tehnične specifikacije (postavke, ki jih ni predvidel v projektni dokumentaciji ali popisu del) vključil pod neke splošne določbe.
Zato naročnika pozivamo, da skladno z zahtevami iz pogodbe in Specifikacij DOPOLNI TUDI POPIS DEL, kot je to že naredil glede na predhodnji razpis za določene postavke (na primer PID) v poglavju C. Ostala dela.
ODGOVOR
Postavke so zajete v sklopu enotnih cen, kar je opisano v specifikacijah v VI. Poglavju.


VPRAŠANJE
Naročnik je v poglavju VI. ZAVEZE PONUDNIKA, dokumenta Specifikacije, na strani 12 med drugim podal naslednjo obveznost ponudnika:
»V enotnih cenah je zajeto tudi: strošek preizkusov zračne prepustnosti posameznih objektov.«
Glede na to, da se od ponudnika pričakuje priprava ponudbe »na ključ« ter da je naročnik dolžan v okviru razpisne dokumentacije ponudnike seznaniti z vsemi okoliščinami, ki vplivajo na oblikovanje ponudbene cene, naročnika pozivamo, da natančno opredeliti svoje zahteve glede preizkusov zračne prepustnosti in sicer, da navede:
- število preizkusov, ki jih je potrebno opraviti za vsak objekt oziroma za vsako funkcionalno enoto E2 in E3 ločeno.
Le s temi podatki lahko namreč ponudniki izračunamo stroške, ki jih moramo ponudniki skladno z zahtevami naročnika upoštevati v svoji ponudbi.
ODGOVOR
Izvajalec bo predmetne meritve moral opraviti skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje učinkovite rabe energije.

Datum objave: 15.05.2019   13:27
VPRAŠANJE
Ali naročnik predvideva delne predaje del po posameznih objektih? Ker je predviden rok za kvalitetni prevzem vseh objektov 120 dni od pridobljenega uporabnega dovoljenja, brez delnih primopredaj namreč naročnik vseh 120 dni ne bo mogel oddati v najem niti tistih stanovanj oz. objektov, za katera bodo že uspešno opravljeni kvalitetni pregledi ter odpravljene pomanjkljivosti.
ODGOVOR
Delne predaje se bodo vršile po posameznih objektih, vendar bo celoten sklop vseh objektov v celoti prevzet s končnim primopredajnim zapisnikom.


VPRAŠANJE
V 7.6. členu pogodbe, točki 15. navedena sledeča obveznost izvajalca:
"najkasneje v 120. dneh po uvedbi v delo naročniku predložiti v potrditev vzorce vseh vidnih in drugih materialov in opreme ali ustreznih katalogov z jasnim prikazom izbranega materiala oziroma opreme vključno z izjavami o lastnostih, certifikati in drugimi zahtevanimi dokazili (vse v slovenskem jeziku); potrjevanje in predložitev posameznih vzorcev je sestavni del terminskega plana;"
Naročnika opozarjamo, da je rok za predložitev VSEH vzorcev 120. dni od uvedbe v delo popolnoma nerealen, saj v tako kratkem času ni možno poiskati ustreznih vzorcev za vse materiale, ki se bodo vgrajevali do konca gradnje in hkrati niso vsi dobavitelji pripravljeni garantirati cene tako daleč v naprej. Predviden rok gradnje je namreč 24 mesecev, glavnina zaključnih del, za katera je potrebno dostaviti vzorce, se bo izvajala v zadnjih 6 mesecih in dobavitelji za te materiale niso niti pripravljeni garantirati cene 18 mesecev vnaprej, kar pa pomeni, da naročniku ne moremo dostaviti v potrditev vzorca, za katerega nimamo zagotovljene cene.
Zato naročnika pozivamo, da predvidi sukcesivno dostavljanje vzorcev glede na potek izvajanja del ter določi skrajni rok koliko pred izvedbo posameznih del morajo biti vzorci potrjeni.
ODGOVOR
Naročnik kot skrajni rok za predložitev posameznih vzorcev določa rok najkasneje 90 dni pred vgradnjo skladno s terminskim planom izvedbe posameznih del.
Naročnik ne bo objavljal čistopisa pogodbe, temveč bo predmetno spremembo upošteval pred podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem.


VPRAŠANJE
Naročnik v 7.6. členu pogodbe, točki 15. ter v poglavju VI. ZAVEZE PONUDNIKA, dokumenta Specifikacije, na strani 10 med drugim določa naslednje obveznosti izvajalca:
»na lokaciji gradbišča na lastne stroške postaviti na ogled v zaprtem prostoru vse ključne materiale, ki jih bo vgradil v posamezen objekt oziroma naselje na podlagi potrjenih vzorcev materialov, vsak zaključni material vzorčno vgraditi v objekt«.
Glede na to, da se od ponudnika pričakuje priprava ponudbe »na ključ«, opozarjamo, da je naročnik dolžan v okviru razpisne dokumentacije ponudnike seznaniti z vsemi okoliščinami, ki vplivajo na oblikovanje ponudbene cene, zato naj se opredeli, kaj so to »ključni materiali«, ki jih mora izvajalec postaviti na ogled in definira seznam vzorcev, ki jih mora izvajalec predložiti naročniku.
Na osnovi teh podatkov bomo ponudniki namreč lahko določili dodatne stroške povezane z vzorčenjem in temu primerno oblikovali ponudbeno ceno.
ODGOVOR
Izbrani izvajalec bo moral predložiti vzorce vseh materialov in opreme, ki se bodo vgrajevali, na ogled v vzorčni sobi pa vse ključne materiale (končne, vidne, finalne obdelave, opremo in elemente ki jih potrjuje projektant). Glede na dejstvo, da so ponudniki strokovnjaki na svojem področju, je naročnik prepričan, da ponudniki znajo in so sposobni predvideti s tem povezane stroške.


VPRAŠANJE
Naročnik v poglavju VI. ZAVEZE PONUDNIKA, dokumenta Specifikacije, na strani 10 med drugim določa naslednje obveznosti izvajalca:
»omogočiti in pomagati naročniku za potrebe izvajanja postopkov oddaje stanovanj, že pred primopredajo nepremičnin in izvedenih del, organizirati dneve odprtih vrat in ogledov stanovanj, poslovnih prostorov, parkirnih mest, shramb ter skupnih delov in naprav v kolikor se naročnik za to odloči, pri čemer sta pogodbeni stranki sporazumni, da se to ne šteje za pričetek uporabe, naročnik pa ob tem naroči in plača izvajalcu stroške, vezane na čiščenje, povezano z dnevi odprtih vrat in ogledov«
1. Glede na to, da gre za stanovanja, ki "je primarno v gradnji za nadaljnjo oddajo stanovanj" in ne za prodajo, organizacija dnevov odprtih vrat predstavlja popolnoma nepotreben strošek tako za izvajalca kot posledično za naročnika, zato naročnika pozivamo, da navedeno zahtevo umakne.
2. Ali bo naročnik vse stroške v zvezi s pripravo organizacije dnevov odprtih vrat plačal izvajalcu ločeno - na osnovi dodatnega naročila (in ne samo stroške čiščenja, kot je navedel v Specifikacijah)?
3. V primeru, da naročnik kljub temu vztraja na zgoraj navedeni zahtevi ter da pričakuje, da bo vse stroške (razen čiščenja) v zvezi z organiziranjem dvevov odprtih vrat nosil izvajalec, naj pripravi minimalne specifikacije/zahteve glede organizacije dnevov odprtih vrat, na podlagi česar bomo lahko ponudniki ustrezno predvideli stroške oz. oblikovali ponudbeno ceno in sicer:
- število dni in ur, ko bodo omogočeni ogledi,
- koliko stanovanj, mora biti na razpolago za oglede za enoto E2 in koliko za E3,
- ali mora izvajalec ob ogledih zagotoviti obiskovalcem oz. naročniku na razpolago še kaj drugega razen osebja,
- v katerem obdobju predvideva naročnik te oglede (po tehničnem pregledu, po pridobitvi uporabnega dovoljenja, med izvajanjem prevzemov del).
Glede na to, da se od ponudnika pričakuje priprava ponudbe »na ključ«, pričakujemo, da bo naročnik v okviru razpisne dokumentacije ponudnike seznaniti z vsemi okoliščinami, ki vplivajo na oblikovanje ponudbene cene.
ODGOVOR
Ogledi bodo omogočeni predvidoma 5 delovnih dni od 8:00 do 18:00.
Ogledi morajo biti omogočeni le za določen izbor stanovanj glede na strukturo v dogovorjenih objektih, za poslovne prostore pa po predhodnem dogovoru med strankami. Predvideno število stanovanj za oglede je do 20 stanovanj.
S strani naročnika bo zagotovljeno zadostno število prisotnih, ki bodo vzdrževali red in s svojo prisotnostjo skrbeli, da se bodo obiskovalci gibali samo v prostorih pripravljenih in namenjenih za oglede; ogledi PM in shramb ter drugih skupnih delov in naprav ne bodo možni. Prav tako mora izvajalec stanovanja predhodno ustrezno zaščiti (tla v stanovanjih - pohodne površine, koridorji), kot dodaten ukrep pa vsi obiskovalci podpišejo izjavo, da v primeru povzročitve poškodb sami krijejo škodo.
Izvajalec mora ob ogledih zagotoviti:
1. priprava stanovanj (očistiti, namestiti oznake stanovanj),
2. poleg stanovanj za oglede zagotoviti prostor oz. eno stanovanje za izvajalce ogledov oz. za info točko,
3. s strani izvajalca je potrebno zagotoviti elektriko v stanovanjih namenjenih za oglede,
4. v primeru, da se bodo ogledi vršili v zimskem času, je potrebno zagotoviti ogrevanje stanovanj,
5. priklop dvigal za potrebe morebitnega prevoza invalidnih oseb,
6. prostor za parkiranje za obiskovalce,
7. zagotoviti ustrezne, varne dostope in potrebne ključe ter preglede stanovanj po vsakodnevnem zaključku.


VPRAŠANJE
Naročnik v 7.7. členu pogodbe ter v poglavju VI. ZAVEZE PONUDNIKA, dokumenta Specifikacije, na strani 10 med drugim določa naslednje obveznosti izvajalca:
- "dopolniti varnostni načrt, izdelati projekt ureditve gradbišča in dovozne gradbiščne poti, vključno s priključkom na javno cesto in pri pristojnih organih pridobiti dovoljenje za ureditev gradbišča in za delne zapore javnih površin, kakor tudi ureditev voznega režima na javnih cestah za čas gradnje,
- za ureditev gradbišča mora pridobiti soglasja vseh pristojnih komunalnih organizacij in služb Mestne občine Ljubljana,
- dopolniti varnostni načrt, izdelati projekt ureditve gradbišča in dovozne gradbiščne poti vključno s priključkom na javno cesto in ureditvijo voznega režima na javnih cestah za čas gradnje in pridobitvijo ustreznih dovoljenj,
- urediti gradbišče, priključke, dovozne gradbiščne poti, vozni režim na javnih cestah.«
Glede na to, da se od ponudnika pričakuje priprava ponudbe »na ključ« ter da je naročnik dolžan v okviru razpisne dokumentacije ponudnike seznaniti z vsemi okoliščinami, ki vplivajo na oblikovanje ponudbene cene, naročnika pozivamo, da objavi dokumentacijo, ki bo ponudnikom omogočala ustrezen izračun stroškov (ki jih morajo upoštevati v svoji ponudbi) in sicer:
- projektne pogoje in soglasje Mestne občine Ljubljana, Odsek za promet,
- že izdelane elaborate in pridobljena dovoljenja za izvedbo gradbiščnih priključkov na javno cesto in ureditvijo voznega režima na javnih cestah za čas gradnje, saj ima / je imel naročnik na tem območju že odprto gradbišče za izvedbo zemeljskih del po predhodnem javnem naročilu in to pomeni, da ima naročnik vso to dokumentacijo že pripravljeno.
ODGOVOR
Projektni pogoji in soglasje MOL so del razpisne dokumentacije in so objavljeni na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija. Preteklo dovoljenje za gradbiščni priključek ni relevantno za pripravo ponudbe, zato ga naročnik ne objavlja.


VPRAŠANJE
Kot prvo vam postavljamo vprašanje, imamo vprašanje, ali je zahteva, da ima dvigalo regenerativni pogon ali je pomembno samo, da dvigalo dosega Energetski razred A po standardu VDI4707 in s tem ustreza zelenemu naročanju? Za doseganje Energetskega razreda A po standardu VDI4707 so možni tudi drugi ukrepi, ki so lahko že del standardne opreme dvigala, brez doplačil.
Glede omenjenega regenerativnega pogona v popisu, vam želimo predstaviti mnenje o regenerativnih pogonih pri dvigalu:
Regenerativni pogon je, za takšno višino dviga in takšno vrsto stavbe, čisti nesmisel in ne pripomore k bistvenemu znižanju stroškov električne energije, poleg tega pa za električno omrežje predstavlja interferenčne motnje. Ob takih primerih kot je vaš, v tujini regenerativnega pogona pri dvigalih praktično sploh ne ponujajo več. Regenerativni pogon, za katerega se obljublja veliko zmanjšanje energije, v primeru, ko imate samo nekaj postaj, je pot zaviranja bistveno prekratka, da bi proizvedlo znatno količino energije. Regenerativni pogon pa je smiseln v visokih stavbah in stavbah, kjer dvigala obratujejo večji del dneva (bolnice, poslovne stavbe,).
Regenerativni pogon, kot dodatna opcija, vsekakor ne opravičuje naložbe, saj v vašem primeru nebi povrnili toliko električne energije v življenjski dobi dvigala, kot je začetna investicija omenjene opcije.
ODGOVOR
Ponudniki lahko ponudijo enakovreden proizvod, ki dosega vsaj predpisano kvaliteto in karakteristike vključno z energetskim razredom A.

Datum objave: 15.05.2019   13:44
VPRAŠANJE
Naročnik je v popisu del v obeh sklopih pod poglavjem C Ostala dela ter poglavjem II. Zemeljska dela določil, da med pogodbene obveznosti izvajalca sodijo tudi
- nadzor nad izvajanjem zaščite pred hrupom in izdelava izkaza zaščite pred hrupom;
- nadzor nad izvajanjem ukrepov požarne varnosti in izdelava izkaza požarne varnosti;
- nadzor geomehanika.
Naročnik pozivamo, da jasno definira, kakšne so pogodbene obveznosti izvajalca v okviru teh dveh postavk iz ponudbenega predračuna. Naročnik naj potrdi, da gre za dolžnost izdelave obeh dokumentov in da v okviru izvajanja nadzora izvajalec ni dolžan na lastne stroške zagotoviti rešitev, sprememb ali prilagoditev, ki bi bile posledica neustreznih projektantskih rešitev zaščite pred hrupom ali ukrepov požarne varnosti. Izvajalec želi potrditev, da pod to postavko ni mogoče razumeti kakršnihkoli aktivnosti izvajalca, ki bi bile potrebne zato, ker bi se ugotovilo, da ima projektna dokumentacija napake, temveč so v te postavke zajete samo aktivnosti spremljanja in opozarjanja na morebitne pomanjkljivosti ter storitvi izdelave obeh dokumentov.
ODGOVOR
Obseg del je opredeljen s popisnimi postavkami v skladu s pravili stroke. Glede neustreznih projektantskih rešitev mora ponudnik, skladno z razpisno dokumentacijo in veljavno zakonodajo, predhodno izvesti pregled projektne dokumentacije in pravočasno opozoriti na nepravilnosti.


VPRAŠANJE
Naročnik je v dokumentu »Specifikacije« med drugim določil »dva meseca po uvedbi v delo priprava in potrditev tehnološki elaboratov«. Nadalje je naročnik v točki 7.6. vzorca pogodbe določil, da mora izvajalec »najkasneje v 120 dneh po podpisu pogodbe naročniku predložiti v potrditev vzorce vseh vidnih in drugih materialov in opreme«.
Zaključek vzorčenja materialov in opreme je predpogoj za izdelavo tehnološkega elaborata, zaradi česar rok za predložitev vzorcev v potrditev ne more biti daljši kot rok za pripravo in potrditev tehnoloških elaboratov.
Naročnika pozivamo, da ustrezno popravi določbi specifikacije oziroma vzorca pogodbe, tako da bo izvedba pogodbenih obveznosti dejansko mogoča.
ODGOVOR
Zadeva je vzeta iz konteksta in jo potrebno brati v celoti. V nadaljevanju iste določbe je namreč navedeno: »oz. predložitev potrjenih tehnoloških elaboratov na gradbišče najkasneje sedem (7) dni pred izvedbo posameznih del po terminskem planu«.


VPRAŠANJE
Naročnik je v 12. podtočki 7.6 točke vzorcev pogodb v obeh sklopih (E2 in E3) določil:
»pred pričetkom posameznih del pravočasno izdelati (skladno z časovnimi mejniki naročnika) ter najkasneje 7 dni pred začetkom izvedbe predložiti na gradbišče s strani nadzornika potrjene tehnološke elaborate za posamezne vrste del, montažne oz. delavniške načrte in plane potrebnih preverjanj in preiskav za izvajanje tekoče kontrole kvalitete vgrajenih materialov in izvedbe posameznih del, ki so predmet te pogodbe, na podlagi določil Gradbenega zakona (28. člen GZ, Uradni list RS, št. 61/2017) in ostale veljavne zakonodaje ter internih smernic naročnika (TPSG) ki so jih dolžne pripraviti strokovne tehnološke službe izvajalca pod vodstvom vodje zagotavljanja kakovosti;«
Iz navedene določbe ni mogoče jasno ugotoviti kakšen je rok za potrjevanje tehnoloških elaboratov, delavniške dokumentacije in vzorčnih materialov ter opreme.
Od potrjevanja tehnoloških elaboratov, delavniške dokumentacije in vzorčnih materialov ter opreme so odvisne temeljne obveznosti izvajalca pri predmetnem javnem naročilu, saj so od potrjevanja navedene dokumentacije, ki je v pristojnosti naročnika, odvisne nadaljnje obveznosti izvajalca, ki so vezane na določene roke, izvajalec pa jih brez naročnikove potrditve navedenih dokumentov ne more začeti izpolnjevati, zaradi česar bi moral naročnik jasno določiti navedene roke.
Potencialni ponudniki ne morejo oddati dopustnih in medsebojno primerljivih ponudb, če ni jasna vsebina (predmet) javnega naročila oziroma (pogodbene) obveznosti izvajalca, zaradi česar so tako pomanjkljivo določene tehnične specifikacije predmetnega javnega naročila nepopolne, nezakonite ter v nasprotju z 68. členom ZJN-3.
Naročnika pozivamo, da pomanjkljivosti odpravi in jasno določi vse roke za potrjevanje tehnoloških elaboratov, delavnih dokumentacije in vzorčnih materialov ter opreme.
ODGOVOR
V pogodbi ni pomanjkljivosti, vsebina je jasna: dva (2) meseca po uvedbi v delo priprava in potrditev tehnoloških elaboratov oz. predložitev potrjenih tehnoloških elaboratov (sestavni del tehnoloških elaboratov so montažni oz. delavniški načrt ter plan kontrole kakovosti) na gradbišče najkasneje sedem (7) dni pred izvedbo posameznih del po terminskem planu.


VPRAŠANJE
Naročnik je v tretjem odstavku 7.11 točke vzorcev pogodb v obeh sklopih (E2 in E3) določil: »Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti brezpogojna in nepreklicna in se mora glasiti na prvi pisni poziv naročnika z veljavnostjo 60 dni po končni primopredaji celotnega predmeta pogodbe, to je 30 mesecev od veljavne sklenitve pogodbe, z možnostjo podaljšanja.«
Rok dokončanja del pa je skladno s točko 8.3 24 mesecev od veljavno sklenjene pogodbe in uvedbe v delo.
Glede na navedeno trajanje bančne garancije, ki jo zahteva naročnik ni sorazmerna s predmetom javnega naročila, naročnik zato nima nikakršne pravne in dejanske podlage, da od izvajalca zahteva predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bi bilo veljavno 30 mesecev. Naročnik zgolj zaradi tega, ker ni jasno določil časovnih mejnikov predmetnega javnega naročila (čeprav obenem od ponudnikov zahteva, da kljub temu pripravijo ponudbo s klavzulo »ključ v roke« in sprejmejo odgovornost za seznanitev z dokumentacijo, ki je naročnik niti ni dal na voljo), ne more »na zalogo« in »iz previdnosti« določati časovne veljavnosti posameznih instrumentov finančnega zavarovanja za faze, katerim posamezna finančna zavarovanja niso namenjena.
Ponudnik poziva naročnika, da spremeni določbe pogodbe v zvezi s trajanjem bančne garancije tako da bo določena sorazmerno predmetu javnega naročila.
ODGOVOR
Skladno z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju rok za veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del ne sme poteči pred rokom za izpolnitev ponudnikovih obveznosti. 24 mesecev je samo do uporabnega dovoljenja, trajanje je opredeljeno v časovnih mejnikih v specifikacijah v poglavju V. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi prične teči s primopredajo del, kot zapisano v gradbeni pogodbi, s čimer preneha tudi veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del. Po izkušnjah naročnika se v praksi izročitev finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi izroča šele v obdobju po podpisu končnega primopredajnega zapisnika in pred podpisom končnega obračuna, zaradi česar bi ob drugačnem definiranju trajanja finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del naročnik prišel v obdobje, ko bi objekt sicer fizično prevzel, finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi pa še ne bi pridobil, pri čemer bi fiinančno zavarovanje za dobro izvedbo del že preteklo.
Naročnik na podlagi pojasnila vztraja pri svoji zahtevi in je ne bo spreminjal.


VPRAŠANJE
Naročnik je v 17. podtočki točke 7.6 vzorcev pogodb v obeh sklopih (E2 in E3) določil obveznost: »prevzeti izključno odgovornost in stroške za popolno usklajenost vseh pogodbenih del z drugimi deli, ki se izvedejo na podlagi projektne dokumentacije«.
Citirana določba vzpostavlja nejasnost o obsegu in vsebini predmeta obravnavanega javnega naročila. Naročnik se namreč s citirano določbo zavzema, da izvajalec prevzame odgovornost in stroške za popolno usklajenost del, pri čemer ni jasno, katera so tista dela, za katera izvajalec prevzema odgovornost. Na podlagi navedenega ponudniki ne morejo pripraviti ustrezne ponudbe, saj ne morejo vedeti, kaj je predmet javnega naročila, zaradi česar »popolne usklajenosti z drugimi deli, ki se izvedejo na podlagi projektne dokumentacije« v svojih ponudbah ne morejo ustrezno ovrednotiti.
Ponudnik poziva naročnika, da odpravi navedeno zahtevo iz vzorca pogodb.
ODGOVOR
Obseg del ter predmet naročila je natančno definiran z celotno razpisno dokumentacijo ter opredeljen s popisnimi postavkami v skladu s pravili stroke. Naročnik ponovno poudarja, da gre za izvedbo gradnje s klavzulo "ključ v roke" in ponudnike opozarja, da morajo kot strokovnjaki na razpisanem področju prevzeti odgovornost v obsegu in na način kot ga določa veljavna zakonodaja ter razpisna dokumentacija.


VPRAŠANJE
Naročnik je v točki 3.4 vzorca pogodbe v obeh sklopih (E2 in E3) določil:
» Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet te pogodbe, ki vplivajo, ali bi lahko vplivali na pogodbeno ceno, ali razčlenitev pogodbene cene, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne ne seznanjenosti s pogoji po tej pogodbi ali njenega nerazumevanja, saj bodo vse morebitne nejasnosti, s strani naročnika obravnavane po njegovi običajni praksi.«
V skladu z 68. členom ZJN-3 in ustaljeno prakso Državne revizijske komisije (npr. sklep št. 018-213/2017) je priprava ustreznih tehničnih specifikacij (izključno) dolžnost naročnika. Naročnik z določbo vzorca pogodbe te svoje dolžnosti ne more veljavno prevaliti na izvajalca in se s tem razbremeniti dolžnosti, ki mu jih nalaga ZJN-3, zaradi česar je citirana določba točke 3.4. vzorca pogodbe v nasprotju z 68. členom ZJN-3 in temeljnimi načeli prava javnih naročil.
Ponudnik poziva naročnika, da odpravi navedeno določbo 3.4 točke vzorca pogodb.
ODGOVOR
Naročnik je že objavil in ponudil na vpogled vso tehnično dokumentacijo, s katero razpolaga in ki je potrebna za kvalitetno pripravo ponudbe, pri čemer naročnik dodatno pojasnjuje, da ZJN-3 naročniku ne nalaga, da pripravi vseobsegajočo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, upoštevati pa je potrebno tudi, da vsak ponudnik s sodelovanjem v postopku oddaje javnega naročila nase prevzema določena tveganja.


VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da zaradi obsežnosti projekta ter zahteve, da se dela oddajo po sistemu ključ v roke, podaljša rok za oddajo ponudb samo za en teden.
ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljševal.

Datum objave: 15.05.2019   13:49
VPRAŠANJE
Naročnik je v več točkah vzorcev pogodb v obeh sklopih uredil rok za izdelavo končnega obračuna:
- v točki 6.5 je določil : »Naročnik je dolžan najkasneje v roku 120 dni po dokončanju pogodbenih obveznosti, po odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnem pregledu in po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja opraviti prevzem po točki 9.1. in v roku 45 dni po prevzemu pogodbenih del z izvajalcem opraviti končni obračun.«;
- v točki 4.4 je v prvem odstavku določeno »končna primopredaja del, se najkasneje v roku 45 dni po primopredajnem zapisniku, ki je sestavljen kot končni primopredajni zapisnik med izvajalcem in naročnikom po izvedenih primopredajah posameznih enot in skupnih delov in naprav, izdela končni obračun.« in
- v tretjem odstavku iste točke pa »V 30 dneh po zaključeni končni primopredaji del se izdela zapisnik, ki je sestavljen kot končni primopredajni zapisnik med izvajalcem in naročnikom po izvedeni primopredaji in se izdela končni obračun.«

Glede na navedeno je naročnik na številnih mestih v pogodbi zelo zakomplicirano na različne načine in nekonsistentno uredil tako pomembno vprašanje, saj je končni rezultat njegovega početja to, da potencialni ponudniki ne moremo razbrati, kdaj nastopi pravica izdelave končnega obračuna, zaradi česar sta vzorca pogodb pripravljena nejasno do te mere, da potencialni ponudniki ne moremo oddati primerljivih ponudb.
Pozivamo vas, da vzorec pogodbe spremenite in jasno in usklajeno določite roke.
ODGOVOR
Rok za dokončanje gradnje je predpisan v točki 8.3. Gradbene pogodbe za posamezen sklop, ki je 24 mesecev od veljavno sklenjene pogodbe in uvedbe v delo, v skladu s točko 6.1. gradbene pogodbe za sklop 1 in gradbene pogodbe za sklop 2.
Drugi časovni mejniki so določeni v ePRO Specifikacije, točka V. ČASOVNI MEJNIKI, str. 9. in v 8. poglavju gradbene pogodbe (za posamezen sklop), kjer je v točki 8.2. naveden začetni dan pogodbe.
V zvezi z izvedbo načina primopredaje in roki primopredaje ter priprave končnega primopredajnega zapisnika, na kar se navezujejo členi 6.5., 7.12. in 9.1. je naročnik v vzorcu gradbene pogodbe (za posamezni sklop) podrobneje pojasnil. Ker poteka primopredaja dlje časa, se mora le ta zaključiti (vključno z odpravljenimi pomanjkljivostmi, ugotovljenimi na posameznem delu primopredaje) najkasneje v 120 dneh po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja, ko se podpiše končni primopredajni zapisnik. Po podpisu le-tega je potrebno v roku 45 dni podpisati še končni obračun.
Naročnik vzorca pogodbe ne bo spreminjal, saj pogodbeni roki niso neusklajeni. Iz Gradbene pogodbe jasno izhaja, da po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja 24 MES od uvedbe v delo nastopi proces primopredaje, ki traja maksimalno 120 KD. Znotraj tega roka se izvede tudi podpis primopredajnega zapisnika iz tretjega odstavka 4.4. Gradbene pogodbe. Po tem se v roku 45 KD izdela končni obračun. Roki so torej 24 mes + 120 KD + 45 KD.


VPRAŠANJE
Naročnik je tretjem odstavku 7.12 točke vzorca pogodb v obeh sklopih (E2 in E3) določil: »Navedene primopredaje, vključno z odpravljenimi pomanjkljivostmi iz prejšnje povedi, morajo biti zaključene najkasneje v roku 120 dni po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja, o čemer se podpiše končni primopredajni zapisnik, katerega priloge so primopredajni zapisniki stanovanj, poslovnih prostorov, skupnih delov in naprav in izjava o odpravi vseh napak iz točke 9.1. te pogodbe. Od podpisa končnega primopredajnega zapisnika je potrebno v roku 45 dni z izvajalcem opraviti končni obračun.«
Končna primopredaja mora biti v 120 dneh po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja, kar je v direktnem nasprotju s prvim odstavkom člena 4.4.
Ponudnik poziva naročnika, da odpravi nasprotja in neskladja v vzorcu pogodb.
ODGOVOR
Neskladij ni, naročnik je na predmetno vprašanje že odgovoril (glej odgovor zgoraj v predmetnem sklopu objave pojasnil).

VPRAŠANJE
Naročnik je v točki 6.5 vzorca pogodb v obeh sklopih (E2 in E3) določil:
»Naročnik je dolžan najkasneje v roku 120 dni po dokončanju pogodbenih obveznosti, po odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnem pregledu in po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja opraviti prevzem po točki 9.1. in v roku 45 dni po prevzemu pogodbenih del z izvajalcem opraviti končni obračun.«
Primopredaja je sestavljena iz prevzema s strani naročnika ter predaje s strani izvajalca. Skupni termin za ti dve aktivnosti je primopredaja. Točka 4.4 vzorca pogodbe določa končno primopredajo v 30 oziroma 45 dneh, točka 6.5 pa dolžnost prevzema s strani naročnika v 120 dneh po dokončanju. Ob tem »prevzem« dejansko predstavlja primopredajo.
Ponudnik poziva naročnika, da odpravi neskladja v vzorcu pogodbe, tako da jasno in enotno določi rok primopredaje.
ODGOVOR
Neskladij ni, naročnik je na predmetno vprašanje že odgovoril (glej odgovor zgoraj v predmetnem sklopu objave pojasnil).


VPRAŠANJE
Naročnik je v točki 4.4 vzorca pogodb v obeh sklopih (E2 in E3) določil:
- prvi odstavek »se najkasneje v roku 45 dni po primopredajnem zapisniku, ki je sestavljen kot končni primopredajni zapisnik med izvajalcem in naročnikom po izvedenih primopredajah posameznih enot in skupnih delov in naprav, izdela končni obračun.«
- tretji odstavek »V 30 dneh po zaključeni končni primopredaji del se izdela zapisnik, ki je sestavljen kot končni primopredajni zapisnik med izvajalcem in naročnikom po izvedeni primopredaji in se izdela končni obračun.«
Prvi in tretji odstavek točke 4.4.vzorca obeh pogodb sta v neskladju, ker se ne ve, do kdaj mora biti izdelan končni primopredajni zapisnik. V prvem odstavku je ta rok v 45 dneh, v tretjem odstavku v 30 dneh.
Ponudnik poziva naročnika, da odpravi neskladje v vzorcu pogodbe glede roka izdelave končnega primopredajnega zapisnika.
ODGOVOR
Neskladij ni, naročnik je na predmetno vprašanje že odgovoril (glej odgovor zgoraj v predmetnem sklopu objave pojasnil).
Rok iz prvega odstavka 4.4.Gradebene pogodbe začne teči po podpisu primopredajnega zapisnika iz tretjega odstavka točke 4.4. Gradbene pogodbe. Podpis primopredajnega zapisnika iz tretjega odstavka točke 4.4. Gradbene pogodbe pa mora biti znotraj roka iz točke 6.5. Gradbene pogodbe.

Datum objave: 15.05.2019   14:15
VPRAŠANJE
Naročnik je v točki 8.1 vzorca pogodb v obeh sklopih (E2 in E3) določil:
Pogodbena dela se bodo izvajala na podlagi s strani naročnika potrjenega podrobnega plana dinamike napredovanja del (v nadaljnjem besedilu: terminski plan), ki ga izdela izvajalec, v skladu s pogoji naročnika in glede na vsebino okvirnega terminskega plana iz ponudbe, najkasneje v roku 30 dni po uvedbi v delo.
Rok za pripravo terminskega plana se izteče na isti dan, kot mora izvajalec izvesti pregled projektne dokumentacije po točki 2.3. Izvajalec bo moral za to, da lahko pripravi terminski plan, projektno dokumentacijo ne samo preučiti, temveč mora dobiti tudi vse naročnikove odgovore na morebitne nejasnosti v projektni dokumentaciji, zaradi česar je rok za izdelavo terminskega plana povsem neprimeren.
Ponudnik poziva naročnika, da spremeni 8.1 točko vzorca pogodb v obeh sklopih (E2 in E3) tako, da določi primeren rok za izdelavo terminskega plana, saj je takšen način priprave določb pogodbe in drugih delov razpisne dokumentacije nezakonit, ker ne ustreza zahtevi ZJN-3 po jasnosti in določnosti priprave tehničnih zahtev in določb razpisne dokumentacije.
ODGOVOR
Naročnik vztraja pri zahtevi in je ne bo spreminjal.


VPRAŠANJE
Naročnik je v točki 6.1 vzorca pogodb v obeh sklopih (E2 in E3) določil:
Naročnik bo uvedel izvajalca v delo takoj po veljavni sklenitvi te pogodbe (skladno s točko 16.5.) tako, da mu bo:
- zapisniško izvedel primopredajo zemljišča vključno z izvedeno zaščito (zagatne stene) ter začasno deponijo,
- izročil kopijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja za gradnjo stanovanjske Novo Brdo E2,
- izročil projektno dokumentacijo PGD v enem izvodu,
- izročil projektno dokumentacijo PZI za pogodbena dela v dveh izvodih.
Točka 6.1 vzorca pogodbe je v direktnem nasprotju z določbo točke 3.4, saj iz prve alineje jasno izhaja, da bo primopredaja izvedena šele po sklenitvi pogodbe, zaradi česar je nemogoče, da se ponudniki zavežejo z določbo točke 3.4. jamčiti, da so pridobili vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe in ki vplivajo, ali bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali razčlenitev pogodbene cene ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi, če v isti pogodbi jasno piše, da temu ni tako.
Ponudnik poziva naročnika, da odpravi določbo 3.4 točke vzorca pogodbe, saj je takšen način priprave določb pogodbe in drugih delov razpisne dokumentacije nezakonit, ker ne ustreza zahtevi ZJN-3 po jasnosti in določnosti priprave tehničnih zahtev in določb razpisne dokumentacije.
ODGOVOR
Neskladji v pogodbi ni (odgovor tudi v prejšnjem sklopu objavljenih pojasnil).
V razpisni dokumentaciji so vsi podatki o izvedenih delih. Primopredaja izvedenih del pred sklenitvijo pogodbe ni mogoča, saj izvajalec do zaključka razpisa in izpolnitve pogojev za sklenitev pogodbe ni znan.


VPRAŠANJE
Naročnik je v 3.4 točki vzorca pogodbe v obeh sklopih (E2 in E3) določil:
Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet te pogodbe, ki vplivajo, ali bi lahko vplivali na pogodbeno ceno, ali razčlenitev pogodbene cene, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne ne seznanjenosti s pogoji po tej pogodbi ali njenega nerazumevanja, saj bodo vse morebitne nejasnosti, s strani naročnika obravnavane po njegovi običajni praksi.
Naročnik zahteva, da ponudniki jamčijo, da so vse podatke, ki se kakorkoli nanašajo na predmet pogodbe, dobili že pred oddajo ponudbe, saj zahteva, da so zajeti v ponudbeni ceni.
V točki 2.3 vzorca pogodbe v obeh sklopih (E2 in E3) pa je naročnik določil naslednje:
Izvajalec je dolžan v roku 30 dni od uvedbe v delo prejeto projektno dokumentacijo iz točke 2.2 s strokovno skrbnostjo podrobno proučiti in naročnika pisno opozoriti na njene morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna pojasnila. Šteje se, da je izvajalec zahteval pojasnilo pravočasno, če je dal naročniku glede na okoliščine, ki vplivajo, dovolj časa, da bi mogel ravnati po zahtevi, ne da bi nastal zastoj pri izvajanju del. Izvajalec mora tudi med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti investitorja, projektanta in nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo (13. točka Posebnih gradbenih uzanc (Ur.l. SFRJ, št. 18/1977)).
Naročnik v točki 2.3 ureja enako vsebino, kakor v točki 3.4, s to razliko, da v točki 2.3 daje izvajalcu na voljo dodatni rok po oddaji ponudbe in sicer 30 dni od uvedbe v delo. Ponudnik naročnika opozarja na nekonsistentnost v pogodbi, saj v kolikor ima izvajalec pravico, da na pomanjkljivosti v predani dokumentaciji opozori v roku 30 dni od uvedbe v delo, ne velja določba točke 3.4, saj sta ti dve določbi med seboj v nasprotju.
Ponudnik poziva naročnika, da uredi pogodbo tako, da nekonsistentnost odpravi, saj je takšen način priprave določb pogodbe in drugih delov razpisne dokumentacije nezakonit, ker ne ustreza zahtevi ZJN-3 po jasnosti in določnosti priprave tehničnih zahtev in določb razpisne dokumentacije.
ODGOVOR
Neskladij v tem delu ni. Naročnik je na predmetno vprašanje že odgovoril.


VPRAŠANJE
Naročnik je v točki 10.3 vzorca pogodb v obeh sklopih (E2 in E3) določil:
Splošni garancijski rok za odpravo napak iz te pogodbe je 5 let po končni primopredaji predmeta pogodbe, podaljšan garancijski rok za odpravo napak vezanih na solidnost gradbe in za odpravo napak na vitalnih delih stavbe (streha objektov, fasada, streha garaže, inštalacije, itd.) je 15 let po končni primopredaji predmeta pogodbe.
Posebni garancijski roki:
- solidnost gradbe 15 let
- vitalni deli stavbe (streha, fasada, streha garaže, inštalacije, itd.) 15 let
- oprema in naprave najmanj 2 leti."
Naročnika pozivamo, da jasno definira vitalne dele stavbe, saj se lahko potencialni ponudniki le na podlagi jasne razpisne dokumentacije in jasnih določb pogodbe seznanijo z obsegom in vsebino predmeta javnega naročila in obveznosti glede garancijskega roka. Takšen način priprave določb pogodbe in drugih delov razpisne dokumentacije pa je nezakonit, ker ne ustreza zahtevi ZJN-3 po jasnosti in določnosti priprave tehničnih zahtev in določb razpisne dokumentacije.
ODGOVOR
Solidnost gradbe in vitalni deli stavbe so opisani (gre za zagotavljanje bistvenih lastnosti skladno z zakonodajo) v 4. odstavku 10.3.


VPRAŠANJE
Naročnik je v točki 10.3. vzorca pogodbe v obeh sklopih (E2 in E3) določil, da za solidnost gradnje, ki je predmet obravnavnega javnega naročila, velja garancijski rok 15 let.
Tako iz teorije kot tudi iz sodne prakse izhaja jasno stališče, da je določba prvega odstavka 662. člena OZ, ki predvideva desetletni (garancijski) rok za uveljavljanje solidnosti gradnje, kogentna. To nenazadnje potrjuje tudi peti odstavek 662. člena OZ, ki določa, da te njune odgovornosti (tj. odgovornosti izvajalca in projektanta za solidnost gradnje) ni mogoče s pogodbo niti izključiti niti omejiti. To predvsem pomeni, da s pogodbo ni mogoče vnaprej izključiti ali omejiti odgovornosti za solidnost gradbe ter, da s pogodbo ni mogoče določiti niti krajšega niti daljšega roka od desetih let, niti ni mogoče drugače opredeliti pojma solidnost gradbe. Ker je garancijski rok v točki 10.3. pogodbe določen za 15 let, kar je daljši rok od kogentno določenega roka iz prvega odstavka 662. člena OZ, je navedena določba točke 10.3. vzorca pogodbe v nasprotju s prisilnimi (kogentnimi) predpisi (obligacijskega prava), zaradi česar je nezakonita.
Naročnika pozivamo, da določbo spremeni tako, da bo skladna z veljavnimi predpisi.
ODGOVOR
Obligacijski zakonik (OZ) v prvem in drugem odstavku 662. člena določa, da »Izvajalec odgovarja za morebitne napake v izdelavi gradbe, ki zadevajo njeno solidnost, če se take napake pokažejo v desetih letih od izročitve in prevzema del.« in da »Izvajalec odgovarja tudi za morebitne pomanjkljivosti zemljišča, na katerem je zgrajena gradba, ki se pokažejo v desetih letih od izročitve in prevzema del, razen če je specializirana organizacija dala strokovno mnenje, da je zemljišče primerno za gradnjo, in se med gradnjo niso pojavile okoliščine, ki bi bile vzbujale dvom o utemeljenosti strokovnega mnenja.«. OZ v petem odstavku 662. člena določa tudi »Te njune odgovornosti ni mogoče s pogodbo niti izključiti niti omejiti.«. Navedeno pomeni, da s tem v zvezi ne bo mogoče uporabiti splošnega pravila o izključitvi in omejitvi odgovornosti, vendar pa to, v nasprotju z zatrjevanjem ponudnika, ne pomeni, da obveznosti izvajalca (in projektanta) ni mogoče razširiti in določiti daljšega roka garancije za solidnost gradbe (tako npr. tudi prof. dr. Janez Šinkovec, mag. Boštjan Tratar: Obligacijski zakonik s komentarjem in sodno prakso, Oziris, 2001, stran 647 in 648: »Odgovornost pa se lahko razširi, dopustno je namreč določiti daljši rok od desetih let za odgovornost za solidnost gradbe.«). Naročnik poudarja, da gre za gradnjo stavb, ki morajo stati vsaj nekaj desetletij in je posledično prepričan, da zahtevanega trajanja garancije za solidnost gradbe ni mogoče označiti za nesorazmernega s predmetom javnega naročila.


VPRAŠANJE
Naročnik je v 7.6 točki vzorca pogodbe v obeh sklopih (E2 in E3) določil:
- "31. podtočka - dela na prometni, komunalni, energetski infrastrukturi in priključkih izvajati izključno s pooblaščenimi izvajalci in po pogojih internih pravilnikov in navodil upravljavcev prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter na lastne stroške zagotavljati kvalitetni nadzor upravljavcev, izdelati PID dokumentacijo in vris v kataster komunalnih vodov;"
- "34. podtočka - izdelati celotno PID dokumentacijo za objekte z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo, ki so predmet pogodbe, skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov;"
- "36. podtočka - zagotoviti, da bosta PID dokumentacija in Dokazilo o zanesljivosti objekta, katerega so sestavni del Navodila za vzdrževanje in obratovanje izdelana skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti in pravili stroke tako, da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta varna, trajnostna, energijsko učinkovita in ekonomična;"
- "37. podtočka - do roka 30 dni pred tehničnim pregledom v lastnem strošku izdelati in naročniku v ustreznem formatu predati vso potrebno dokumentacijo, ki jo zakonodaja o graditvi objektov določa kot prilogo k zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja: geodetski načrt novega stanja zemljišča po gradnji, dokazilo o zanesljivosti objekta kot celote z vso zahtevano dokumentacijo, (izvlečki dokumentov, meritve, dokazila, potrdila, soglasja, izjave o skladnosti, evidenčne liste, izkaz požarne varnosti, izkaz zaščite pred hrupom, izkaz ) vključno z Navodili za vzdrževanje in obratovanje, Poročilo o ravnanju z odpadki, PID, energetske izkaznice itd. Vsa dokumentacija mora vsebovati dokazila za celoten posamezni objekt - vse v 4 izvodih;"
Ponudnik naročnika opozarja, da so navedene zahteve v nasprotju z veljavno zakonodajo, saj peti odstavek 29. člena GZ določa, da projektno dokumentacijo izdela projektant. Gradbeni izvajalec ne sme izdelovati projektne dokumentacije. Tako stara (ZGO-1), kakor nova gradbena zakonodaja (GZ in ZAID) poznata štiri udeležence pri gradnji in sicer investitorja, projektanta, izvajalca in nadzornika (četrta točka prvega odstavka 2. člena ZGO-1 ter prvi odstavek 10. člena GZ). Vsak od teh štirih udeležencev pri gradnji ima svoje pravice in obveznosti, ki so po stari in novi zakonodaji taksativno naštete. Naročnik nima pravice, da gradbenemu izvajalcu nalaga tudi obveznost projektiranja ali nadzora, saj je to v nasprotju s kogentnimi določbami gradbene zakonodaje.
Naročnik z navedenimi zahtevami krši tretji odstavek 5. člena ZJN-3, ki določa, da naročnik od ponudnika ne sme zahtevati, da pri izvedbi naročila sodeluje z določenimi podizvajalci ali da izvede kakšen drug posel, kot na primer izvoz določenega blaga ali storitev. Na podlagi navedene določbe naročnik v razpisni dokumentaciji ne sme navesti podizvajalcev, s katerimi bi moral ponudnik izvesti javno naročilo, saj s tem krši ponudnikovo pravico do samostojnega oblikovanja ponudbe in pravico do povezovanja z drugimi subjekti na način, ki je zanje glede na vsakokratno javno naročilo primeren in ustrezen. S tem ko je naročnik določil, da v okviru obravnavanega (enovitega) javnega naročila poleg gradnje naroča tudi izdelavo projekta izvedenih del (PID), ki ga zaradi jasnih zakonskih omejitev ne morejo izdelati isti subjekti, ki izvajajo gradnjo, saj ti subjekti ne izvajajo dejavnosti projektiranja (oziroma izdelave projektne dokumentacije), je naročnik de facto določil, da morajo ponudniki za sodelovanje pri predmetnem javnem naročilu angažirati podizvajalca projektanta. Takšna zahteva naročnika je v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki, in sicer v nasprotju z izrecno in jasno določbo tretjega odstavka 5. člena ZJN-3, ki določa, da naročnik od ponudnika ne sme zahtevati, da pri izvedbi naročila sodeluje s podizvajalci (tako tudi Državna revizijska komisija v sklepu št. 018-219/2015).
Naročnika pozivamo, da spremeni vzorec pogodbe tako, da briše zahteve, ki se nanašajo na projektiranje.
ODGOVOR
Skladno z veljavno zakonodajo lahko izvajalec naroča PID dokumentacijo, kot del pogodbe na ključ, ki jo lahko izvaja katerikoli pooblaščeni izvajalec posameznih storitev.
Naročnik vztraja pri zahtevi in je bo spreminjal.


VPRAŠANJE
Naročnik je v 26. podtočki 7.6 točke vzorca pogodb v obeh sklopih (E2 in E3) določil:
"vgrajevati materiale prvovrstne kvalitete, upoštevajoč zadnje stanje tehnike, pred vgraditvijo izročiti dokazila (certifikate oziroma izjave o lastnostih, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino) o vgrajenih konstrukcijah, med gradnjo pa jih hraniti na gradbišču;"
44. alineja Gradbenega zakona (GZ) določa, da je zadnje stanje gradbene tehnike stanje, ki v trenutku, ko se projektira ali gradi, pomeni doseženo stopnjo razvoja tehničnih zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s področja graditve objektov, ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov. GZ pa nikjer ne določa, da bi bila obveznost izvajalca, da pri gradnji upošteva zadnje stanje tehnike.
Potencialni izvajalec bo vgrajeval materiale, ki so bili zahtevani na podlagi razpisne dokumentacije in za katere je podal ponudbeno ceno in ne drugih materialov (prvovrstne kvalitete, upoštevajoč zadnje stanje tehnike). Naročnik pa nima nikakršne zakonite podlage, da bi od ponudnikov zahteval navedeno. Še več, takšna določba predstavlja grobo kršitev 68. člena ZJN-3, saj od ponudnikov zahteva nekaj, kar naročnik ni (prvovrstni materiali) niti ne more (upoštevajoč zadnje stanje tehnike) opredeliti s tehnično specifikacijo.
Ponudnik opozarja, da tehnična zahteva, da izvajalec pri izvedbi upošteva zadnje stanje tehnike ni skladna z GZ prav tako pa ni skladna 68. členom ZJN-3, saj je tehnično povsem neopisana oziroma v času oddaje ponudbe neobstoječa.
Naročnika pozivamo, da spremeni vzorec pogodbe tako, da briše zahtevo v zvezi z »materiali prvovrstne kvalitete« in »zadnjim stanjem tehnike«.
ODGOVOR
Zadnje stanje tehnike je opredeljeno tudi v GZ in sicer velja za čas, ko poteka gradnja.
Naročnik vztraja pri zahtevah in določb ne bo spreminjal.


VPRAŠANJE
1. Projektna dokumentacija ( Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki NGGO in popis del ) predvideva delno ponovno uporabo nastalega zemeljskega izkopa na gradbišču, večino nastalega zemeljskega izkopa pa kot višek za oddajo pooblaščenim zbiralcem oz. obdelovalcem tovrstnih odpadkov.
Vprašanje : Podatka o količini in načinu ravnanja z nastalim zemeljskim izkopom na gradbišču se v NGGO in popisu del razlikujeta, saj je v NGGO previdena količina materiala, ki se deponira na gradbišču 44.204,0m3, količina izkopanega materiala, ki se odpelje v stalno deponijo pa znaša 128.485,00. Skupaj 172.689,0m3. V popisu pa je predvidena količina deponiranega materiala 5.226,0m3. Količina namenjena za odvoz v stalno deponijo pa znaša 134.751,00m3. Skupaj 139.977,0m3. Kje je pa razlika v količini, t.j. 32.712,00m3? Kateri podatki so pravi in ali investitor razpolaga z ustrezno lokacijo za začasno skladiščenje zemeljskih izkopov, ki se bodo ponovno uporabili za potrebe predmetne gradnje? Ponudnik naročnika poziva, da poda jamstvo za opredeljene količine (za katere se bo izkazalo, da jih naročnik obravnava kot pravilne, saj iz razpisne dokumentacije izhaja, da naročnik nima točnega podatka o količinah, zaradi česar ponudniki ne morejo oblikovati zavezujoče ponudbene cene.
Odgovor 1:
NGGO je bil izdelan v času izdelave PGD projekta in gre za ocene. Točne količine so navedene v popisih. Prav tako gre pri izkopih in odvozih materiala za pogodbo, ki se obračunava po ceni na enoto. Ponudnik mora sam zagotoviti začasne deponije, kar je zahtevano v razpisni dokumentaciji.

2. Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi Ocena kakovosti zemeljskega izkopa OKZI št. 56-47/18 z dne maj 2018 izdelana z namenom ugotavljanja primernosti uporabe zemeljskega izkopa za nasipavanje stavbnih zemljišč in območij mineralnih surovin za potrebe pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja za vnos zemljine v tla po postopku R10.
Vprašanje : Po uredbi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. list RS št. 34/08, 61/11 ) je izdelana OKZI za uporabo prestara, saj je po prej omenjeni uredbi veljavna le 6. mesecev. Ali investitor razpolaga z veljavno oceno kakovosti zemeljskega izkopa in ali je le ta izdelana tudi z namenom ugotavljanja primernosti zemeljskega izkopa za nasipavanje kmetijskih zemljišč? Ali naročnik lahko potrdi, da bodo ponudniki veljavno uporabili izdelan OKZI, brez bojazni, da bi bilo treba izdelati nov pregled zemljine na lokaciji gradnje? V kolikor bo zaradi starosti OKZI-ja prišlo do kakšnih koli zapletov naročnika prosimo, naj poda izjavo, da reševanje zapletov ne bo v pogodbeni sferi izvajalca.
Odgovor 2:
OKZI je objavljen le kot informacija in pomoč ponudniku za lažje oblikovanje ponudbene cene. Vse ostalo je v ponudnikovi domeni.

3. Predpostavka, da investitor ne razpolaga z veljavno oceno kakovosti zemeljskega izkopa in le ta tudi ni izdelana z namenom ugotavljanja primernosti zemeljskega izkopa za nasipavanje kmetijskih zemljišč.
Vprašanje : Za izdelavo nove veljavne ocene kakovosti zemeljskega izkopa, ocene kakovosti tal predvidenega območja vnosa in za pridobitev pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja za vnos viška zemeljskega izkopa iz predmetne gradnje v tla po postopku predelave R10 je potreben čas min 5 mesece. Ker nobeden od potencialnih ponudnikov takega OVD R10 ne more imeti na zalogo, tako velikih količin zemeljskega izkopa pa tudi ni mogoče oddati zbiralcu gradbenih odpadkov ( ker takega preprosto ni ), niti tako velikih količin zemeljskega izkopa tehnično-tehnološko ni mogoče predelati po postopku R5 z recikliranjem je vprašanje, ali se za čas potreben za pridobitev novega OVD R10 podaljša tudi čas začetka izvajanja del na gradbišču, saj bi se v nasprotnem brez izdanih ustreznih dovoljenj za ravnanja z odpadki dela izvajala v nasprotju z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji? Že v tem trenutku je namreč jasno, da je objektivno nemogoče zagotoviti kapacitete za odlaganje, posledično pa niso izpolnjeni pogoji za začetek izvedbe del zemeljskega izkopa.
Odgovor 3:
Po PVO je predvideno, da se del zemeljskih izkopov uporabi nazaj na območju gradnje za zasipanje, del pa se jih odpelje z območja gradbišča k ustreznim predelovalcem gradbenih odpadkov, ki bodo odpadek predelali skladno s svojim z izdanim okoljevarstvenih dovoljenjem za predelavo gradbenih odpadkov. Po PVO ni predvideno, da se z zemeljskimi izkopi nasipava določeno območje in za to območje pridobi OVD za vnos zemljine v tla po postopku R10. Glede na podatke iz PVO in ostale projektne dokumentacije mora ponudnik gradbenih del upoštevati pri oblikovanju svoje cene, strošek predelave gradbenih odpadkov pri pooblaščenem predelovalcu gradbenih odpadkov. Tudi ni stvar PVO, da preverja proste kapacitete pri posameznih predelovalcih gradbenih odpadkov, ki jih je v Sloveniji zelo veliko. Vedno obstaja tudi možnost vnosa zemeljskih izkopov v tla po postopku R10, vendar pa je za to treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje od ARSO.

4. Izdelano poročilo o vplivih na okolje PVO za predvideno gradnjo kljub predvidoma nastalih 222.520 m3 zemeljskega izkopa, od tega 155.800 m3 viška zemeljskega izkopa ( stran 35 poročila ) vpliv nastajanja in ravnanja z odpadki v času gradnje ocenjuje kot NEBISTVEN na okolje, človeka in njegovo zdravje, ker bodo v času gradnje nastajali odpadki, ki tudi sicer nastajajo pri gradnji ( stran 93 poročila ). Na podlagi navedenega tudi izdano okoljevarstveno soglasje OVS za zadevno gradnjo niti z besedico ne omenja in ne daje nobenih pogojev izvedbe posega s področja ravnanja z zelo velikimi masami pri gradnji nastalih viškov zemeljskega izkopa. Naročnik se je očitno naklepno izognil objavi poročil o VPLIVIH NA OKOLJE ZA STANOVANJSKO SOSESKO BRDO II V OBMOČJU UREJANJA OPPN 252, iz avgusta 2017, dopolnjen decembra 2017. Ponudnik zahteva, da naročnik navedeno poročilo objavi v okviru razpisne dokumentacije za predmetni posel javnega naročila. Ponudnik naročnika nadalje poziva, naj v okviru izdelanega poročila o vplivih na okolje obdela tudi problematiko ravnanja z odpadki. V kolikor naročnik tega ne bo storil, bo izbrani ponudnik vse zaplete, povezane s tem vprašanjem obravnaval, kot spremenjene okoliščine za katere bo stroškovno in vsebinsko odgovarjal naročnik. Navedeno je pravo roganje vsem znani situaciji, da je ravnanje z gradbenimi odpadki eno od najbolj neurejenih področij in da z velikimi viški zemeljskih izkopov predvsem na področju Ljubljane ni kam.
Odgovor 4:
Ni stvar PVO, da pove, konkretno kam naj gre ZI. Če bi bila po projektu predvidena mesta za vnos v tla, pa bi morali v sklopu PVO ta mesta oceniti ali so primerna. Na PVO je izdano OVS in na osnovi OVS GD, zato se PVO res ne more dopolnjevati.

5. Direktor investitorja je v časniku Delo dne 19.04.2019 (stran 8) izjavil, da novih zapletov z deponijami odvečnega izkopnega materiala ne pričakuje, saj je po OPPN dovolj prostih deponij, bo pa strošek odlaganja višji.
Vprašanje : O katerem OPPN-ju je govoril direktor investitorja in katere in kje so te proste deponije, da bodo lahko ponudniki to informacijo vključili v svoje ponudbe? Po pridobljenih in natančno raziskanih podatkih, ki vključujejo vse slovenske deponije, namreč v RS ni prostih deponij, ki bi lahko sprejele takšne količine odpadkov. Kapacitet ni mogoče zagotoviti niti s komulacijo različnih deponij. Naročnik od ponudnika torej zahteva izpolnitev nemogočega pogoja.
Odgovor 5:
Naročnik zapisov v dnevnem časopisu ne more komentirati, poleg tega ne predstavljajo relevantne podlage za kvalitetno pripravo ponudbe.

6. Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi Poročilo o geološko geomehanskih preiskavah in dodatek k njemu, ki podaja opis sestave tal ( gline, prodi, grušči, peski, konglomerati, ... ) in uporabnost zemeljskega izkopa.
Vprašanje : Ker se območje predvidene gradnje nahaja na območju bivšega glinokopa, geološko geomehansko poročilo pa navaja prisotnost tudi še drugih mineralnih surovin sprašujemo investitorja, ali bo v skladu z veljavno zakonodajo z viški pridobljenih mineralnih surovin ob izvajanju gradbenih del ravnal v skladu z določili 92. člena Zakona o rudarstvu in ali je ta to pripravljen pooblastiti izvajalca del?
Odgovor 6:
Naročnik namerava ravnati z zemeljskim izkopom skladno z gradbenim dovoljenjem in takrat veljavno zakonodajo. Naročnik nima namena izkoriščati mineralne surovine izven območja, ki je predviden za gradnjo.

7. Naročnik je v opombah pred popisom del za zemeljska dela (stran 6 od 12) podal 3 možnosti, ki naj bi jih imeli ponudniki v zvezi s tehnično rešitvijo odvoza (odstranitve, rešitve problema) viška zemeljskega izkopa. Vendar pa podrobni pregled vseh treh možnosti pokaže, da problem viška zemeljskega izkopa ni rešen in da ponudnik na podlagi obstoječega popisa del in razpisne dokumentacije ne morejo oblikovati ponudbene cene.
1. možnost
Poraba za nasipavanje stavbnih zemljišč na drugih gradbiščih investitorja: Kje so navedene lokacije in kakšne kapacitete viška zemeljskega izkopa lahko sprejmejo?
2. možnost
preda pooblaščenemu prevzemniku tovrstnih odpadkov: Po natančni poizvedbi takšnih prevzemnikov v RS ni. Naročnik naj natančno definira, kje se nahajajo pooblaščeni prevzemniki tovrstnih odpadkov in kakšne kapacitete viška zemeljskega izkopa lahko sprejmejo?
3. možnost
Investitor izvaja obdelavo odpadkov: Ali prav razumemo, da v primeru, da zemeljskega izkopa ne bo mogoče odložiti po obeh predhodnih možnostih, naročnik prevzema celotno odgovornost za obdelavo tovrstnega odpadka, vključno s pridobitvijo OVD?
Opozarjamo, da postopek pridobitve OVD-ja traja min. 6 mesecev, zaradi česar sprašujemo kakšen bo pravni status gradbišča v vmesnem obdobju?
Odgovor 7:
Vsi postopki z odstranjevanjem viška materiala so v sferi ponudnika.

8. Seznanjeni smo z dejstvom, da v zvezi s sestavo zemeljskega izkopa na območju predvidene gradnje obstaja zapisnik rudarskega inšpektorja, v katerem so med drugim podatki o sestavi materiala in dolžnosti plačila koncesnine ter pogoji za plačilo rudarske koncesnine na konkretnem območju. Ker so navedeni podatki bistveni za oblikovanje ponudbene cene, ponudnik zahteva objavo zapisnika inšpekcijskega pregleda.
Odgovor 8:
Naročnik je prepričan, da predmetni dokument ni potreben za pripravo kvalitetne ponudbe.

9. Ali namerava naročnik v skladu s 63. členom GZ prijaviti pristojnemu upravnemu organu za gradbene zadeve način uporabe mineralne surovine?
Odgovor 9:
Naročnik namerava ravnati z zemeljskim izkopom skladno z gradbenim dovoljenjem in takrat veljavno zakonodajo. Naročnik nima namena izkoriščati mineralne surovine izven območja, ki je predviden za gradnjo.


DODATNO POJASNILO:
V kolikor ponudnik ugotavlja, da vseh tveganj v ponudbeni ceni ne more zajeti ali da bi z oblikovanjem določene ponudbene cene nase prevzel preveliko breme, je na njem odločitev, ali bo na javnem naročilu s predložitvijo ponudbe sploh sodeloval.

Datum objave: 16.05.2019   11:40
VPRAŠANJE
118 BRDO II (PZI_spr 02-01_razpis)_E2_POPIS_01 GO klet.xlsx, IV. Zidarska dela, postavka 1 in 118 BRDO II (PZI_spr 02-01_razpis)_E3_POPIS_01 GO klet.xlsx, IV. Zidarska dela, postavka 1:
Izvedba dvokomponentne visoko elastične
cementno vezane vodotesne mase na stiku
med temeljno ploščo in AB steno (kot npr.
HIDROSTOP ELASTIK ali enakovredno), ki je
na vsako stran od sten po plošči premazana
vsaj še za 15 cm. Hidroizolacija je ob stiku s
steno na temeljno ploščo varjena polno (100%)
v širini 50 cm in zavihana na AB steno do višine
cca 2 cm pod končnim tlakom. Varjenje oz.
celotna izvedba HI mora biti izvedena skladno s
tehničnimi navodili proizvajalca hidroizolacije,
splošno veljavnimi tehničnimi smernicami,
standardi in pravili stroke.
E2 = 381,30m2; E3 = 249,90 m2

1. Popis je nerazumljiv. Predvidevamo, da so kvadrature 381,30m2 za E2 in 249,90m2 za E3 predvidene za cementno vezano vodotesno maso. Prosimo vas za potrditev.
2. V postavki je navedena tudi hidroizolacija, za katero pa se iz popisa ne da razbrati količine, prav tako tega tudi ni v projektni dokumentaciji. Prosimo vas za podatek o predvideni količini hidroizolacije v m2.
3. Glede na to, da se nam glede na opis del izvedba hidroizolacije tehnično sporna, vas prosimo za objavo detajla, ki je opisan v navedeni postavki.
ODGOVOR
Ad 1.) Da, količina se nanaša na cementno vezano vodotesno maso.
Ad 2.) Opisana je izvedba hidroizolacije tal kleti/garaže na stiku tal s steno. Količina hidroizolacije tal kleti oz. garaže je opisana v ločeni postavki, pod točko 11 (za E2).
Ad 3.) Detajl je objavljen v podrobnejšem načrtu 01, detajl DG.1


VPRAŠANJE
V objavljeni dokumentaciji ne najdemo načrtov/shem predvidenih igral, ab prefabrikatov igrišč, klopi, količkov KO, KD, lesenih pomolov, lesenih ploščadi.
Prosimo za objavo, da lahko pripravljamo ponudbo.
ODGOVOR
Načrti/sheme igral so objavljeni in razvidni v dokumentih:
118 BRDO II (PZI_spr 02)_E2_03-2 ZU PROMET KA_07 risbe_ELEMENTI ZUNANJE UREDITVE.pdf
118 BRDO II (PZI_spr 02)_E3_03-2 ZU PROMET KA_07 risbe_ELEMENTI ZUNANJE UREDITVE.pdf


VPRAŠANJE
Ali pravilo razumemo, da se cena za stikalne bloke vpiše samo, kjer je predviden vpis cene za komplet?
ODGOVOR
DA. Cena za posamezni stikalni blok se vpiše samo za komplet.


VPRAŠANJE
1. Za postavke v popisu GO del za klet v zavihku ZEMELJSKA DELA, ki se tičejo odvoza izkopanega materiala v trajno deponijo, v popisu del in projektni dokumentaciji ni definirano, kakšen material se dejansko odvaža.
In sicer so to naslednje postavke:
- E2, II. Zem. dela, 7.: Odvoz izkopanega materiala v trajno deponijo 50667 m3
- E2, II. Zem. dela, 21.a.: Odvoz materiala v trajno deponijo 15125 m3
- E2, II. Zem. dela, 22.a.: Odvoz že izkopanega materiala 6210 m3
- E2, II. Zem. dela, 22.b.: Odvoz že izkopanega materiala 1448 m3
- E3, II. Zem. dela, 7.: Odvoz izkopanega materiala v trajno deponijo 56612 m3
- E2, II. Zem. dela, 22.a.: Odvoz že izkopanega materiala 14490 m3
- E2, II. Zem. dela, 22.b.: Odvoz že izkopanega materiala 362 m3
- E2, II. Zem. dela, 22.c.: Odvoz že izkopanega materiala 4952 m3
2. Naročnika pozivamo, da za zgoraj navedene postavke, ki se tičejo odvoza izkopanega materiala v trajno deponijo, nedvoumno določi oziroma razdeli, kakšen delež materiala, ki ga je potrebno odpeljati, spada pod:
- klasifikacijo R10 (Vnos v ali na tla v korist kmetijstvu ali za ekološko izboljšanje),
- odpadke iz skupine 17 05 03 Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi,
- mineralne surovine po Zakonu o rudarstvu (glina).
Le na osnovi teh podatkov lahko ponudniki poiščemo ustrezne deponije (s primernimi kapacitetami) ter ustrezno oblikujemo ceno na enoto za deponiranje oz. predelavo izkopanega materiala.
ODGOVOR
Ad 1.) Odvaža se material, ki je bil izkopan na lokaciji gradbišča skladno s specifikacijami sestav materiala, ki je naveden v razpisni dokumentaciji.
Ad 2.) Ves odvečni material na lokaciji je predviden za odvoz na trajno deponijo.


VPRAŠANJE
Glede na to, da je potrebno:
- pripraviti ponudbo »na ključ« ter
- da je skladno z zahtevami naročnika iz Specifikacij (VI. Zaveze ponudnika, stran 10) ponudnik dolžan: »Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti.«
naročnika pozivamo, da objavi še naslednjo manjkajočo projektno dokumentacijo za obe funkcionalni enoti:
- PZI študijo požarne varnosti (v skladu s SPREMEMBO 2)
- PZI elaborat ravnanja z odpadki
Prosimo, da naročnik skladno z ZJN-3 (prvi odstavek 61. člena) omogoči z elektronskimi sredstvi neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop tudi do zgoraj navedene manjkajoče dokumentacije.
ODGOVOR
PZI študija požarne varnosti in NGGO v fazi PZI nista sestavni del projektne dokumentacije, skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08, 61/17 GZ in 36/18).

Datum objave: 17.05.2019   09:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni. Dne 14.5.2019 opažamo da še niste odgovorili na že zastavljena vprašanja. Pojasnila potrebujemo pri pripravi ponudbe. Brez dodatnih pojasnil ne moremo pripravljati ponudbe. Zato prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za 10 dni.
ODGOVOR
Naročnik na vprašanja odgovorja skladno z določili ZJN-3 in ne bo podaljašal roka za oddajo ponudb.


VPRAŠANJE
Znano je, da je, med izvedbo del varovanja gradbene jame (zabijanje zagatnic) za območje E2 in E3 po predhodnem javnem naročilu, prišlo do poškodb sosednjih objektov (razpoke).
Zato naročnika pozivamo, da objavi podatek, na katerih sosednjih objektih so se pojavile poškodbe, ker bo potrebno za vse te objekte ob pričetku del po tem javnem naročilu ponovno opraviti uradni monitoring (s strani pooblaščenega izvajalca). Brez teh podatkov namreč ponudniki ne moremo ustrezno predvideli obsega in s tem stroška monitoringa ter oblikovati ponudbene cene. Skladno s 7.3. točko pogodbe in zavezami ponudnika iz Specifikacij smo ponudniki namreč dolži vse stroške dokumentiranja obstoječega stanja in monitoringa vključiti v enotnih cenah.
ODGOVOR
Ponudnik je strokovnjak na svojem področju in mora sam oceniti ukrepe, ki so potrebni za nemoteno delo, kot na primer črpanje vode. Naročnik postavke ne bo izključil iz določila »ključ v roke«.


Datum objave: 17.05.2019   09:47
VPRAŠANJE
V popisu GO del za klet, v zavihku ZEMELJSKA DELA je navedena postavka za črpanje vode iz gradbene jame (post 15. za sklop E2 in post. 16. za sklop E3), ki se glasi:
»Črpanje vode iz gradbene jame nastale pred prevzemov del v izvedbo ter ves čas potrebe izvajanja del podzemnega dela, z vsemi spremljajočimi deli, ukrepi in uporabo črpalk ustrezne kapacitete.« Postavka je definirana le kot 1 pavšal.
Naročnika opozarjamo, da ponudniki ne moremo sami določiti obsega del in oblikovati ponudbene cene za tako definirane postavke, saj ob oddaji ponudbe ni znana količina vode, ki se bo nabrala v odprti gradbeni jami do prevzema del v izvedbo! Naročnik ne more posledic prekinitve pogodbe s predhodnim izvajalcem preložiti na ponudnika po tem javnem naročilu.
Zato zahtevamo, da:
- za navedene postavke določite standardno obračunsko enoto in sicer črpalno uro in predvidite okvirno količino,
- in hkrati da te postavke izločite iz obsega del »na ključ« (kot je trenutno predvideno s pogodbo), ampak se za ta dela predvidi obračun kot »cena na enoto« (črpalne ure).
ODGOVOR
Ponudnik je strokovnjak na svojem področju in mora sam oceniti ukrepe, ki so potrebni za nemoteno delo, kot na primer črpanje vode. Naročnik postavke ne bo izključil iz določila »ključ v roke«.

Datum objave: 17.05.2019   10:28
POPRAVEK ODGOVORA
Naročnik obljavlja popravek drugega odgovora v okviru objavljenega pojasnila:
Datum objave: 17.05.2019 09:19, in sicer:

VPRAŠANJE
Znano je, da je, med izvedbo del varovanja gradbene jame (zabijanje zagatnic) za območje E2 in E3 po predhodnem javnem naročilu, prišlo do poškodb sosednjih objektov (razpoke).
Zato naročnika pozivamo, da objavi podatek, na katerih sosednjih objektih so se pojavile poškodbe, ker bo potrebno za vse te objekte ob pričetku del po tem javnem naročilu ponovno opraviti uradni monitoring (s strani pooblaščenega izvajalca). Brez teh podatkov namreč ponudniki ne moremo ustrezno predvideli obsega in s tem stroška monitoringa ter oblikovati ponudbene cene. Skladno s 7.3. točko pogodbe in zavezami ponudnika iz Specifikacij smo ponudniki namreč dolži vse stroške dokumentiranja obstoječega stanja in monitoringa vključiti v enotnih cenah.
ODGOVOR
Poškodbe so bile minorne in ne vplivajo na nadaljevanje izvedbe del predmetnega razpisa, ponudnik je tako ali tako skladno z določili razpisne dokumentacije dolžan izvesti pregled in ugotoviti nulto stanje.

Datum objave: 17.05.2019   10:42
VPRAŠANJE
V popisu GO del za klet v zavihku ZEMELJSKA DELA so še vedno postavke, ki se nanašajo na varovanje gradbene jame, količine za ta dela pa so nič (0) in sicer so to postavke:
- E2, 16. oz. E3, 17. Izvlek in odstranitev jeklenih zagatnic
- E2, 17. oz. E3, 18. Izvlek in odstranitev jeklenih sidranih zagatnic
- E2, 20. oz. E3, 21. Strošek najema že zabitih zagatnic

Glede na to, da je naročnik:
- varovanje gradbene jame oddal na podlagi drugega javnega naročila,
- da je v korigiranem popisu za zemeljska dela še vedno obdržal postavke, ki se nanašajo na varovanje gradbene jame, količine za te postavke pa je popravil na 0,
- da za te postavke, ki se nanašajo na varovanje gradbene jame, skladno s pogodbo in Specifikacijami velja obračun po načelu »ključ v roke«,
naročnika pozivamo, da nedvoumno potrdi, da zgoraj navedena dela v zvezi z varovanjem gradbene jame sploh niso predmet tega javnega naročila oz. varovanje gradbene jame ni zajeto v obseg del po tem javnem naročilu in izloči zgoraj navedene postavke iz ponudbenega popisa del.
ODGOVOR
Naročnik potrjuje, da predmetne postavke niso predmet razpisa.


VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da ogovori na spodnja vprašanja, in sicer:
1/ Kaj spada v vitalni del strehe?
2/ Kaj spada v vitalni del fasade?
3/ Kaj spada v vitalni del strehe garaže?
4/ Kateri del inštalacij spada v vitalni del stavbe?
ODGOVOR
Vitalni deli so celotni sklopi za katere je potrebno zagotavljanje bistvenih lastnosti in so navedeni v pogodbi.


VPRAŠANJE
Ali prav razumemo, da za vso opremo in naprave, ki se jih vgrajuje v okviru inštalacijskih del (strojnih, elektro, ) velja, da daje izvajalec garancijo v takšnem obsegu, kot jo nudijo dobavitelji navedenih izdelkov, vendar ne manj kot 2 leti?
ODGOVOR
Da, pravilno razumete.


VPRAŠANJE
Smatramo, da je drugi odstavek člena 10.2 v nasprotju z Gradbenimi uzancami. Naročnika pozivamo, da predmetni sporni odstavek odstrani iz vzorca Gradbene pogodbe za Sklop 1 (E2) in iz Gradbene pogodbe za Sklop 2 (E3).
ODGOVOR
Naročnik je prepričan, da domnevno sporna določba ni v nasprotju z veljavno zakonodajo, zato vztraja pri zahtevi in je ne bo spreminjal oziroma črtal.


VPRAŠANJE
Vprašanje se nanaša na Sklop 1 (E2) in Sklop 2 (E3), in sicer na člen 10.2 iz vzorca GRADBENE POGODBE.
Drugi odstavek člena 10.2 se glasi kot sledi:
»Če bo tehnični pregled o dograditvi objekta pokazal, da niso izpolnjene garantirane karakteristike, bo moral izvajalec, v okviru pogodbenega roka dokončanja, izvesti vse potrebne spremembe oz. popravila.«
Vprašanje: Naročnika pozivamo, da pojasni, kaj so garantirane karakteristike?
ODGOVOR
Garantirane karakteristike so zahteve, ki izhajajo iz celotne dokumentacije, in ki predstavljajo naročnikove zahteve.


VPRAŠANJE
Kdo bo sodeloval pri pregledu izvršenih del po gradbeni pogodbi?
ODGOVOR
Pooblaščenec naročnika.


VPRAŠANJE
Kateri standardi in metodologije se bodo uporabile pri pregledu izvršenih del po gradbeni pogodbi?
ODGOVOR
Pri pregledu izvršenih del se uporabljajo pravila stroke, veljavni zakoni in standardi, tehnični predpisi, strokovne smernice, naročnikove interne smernice (TPSG). Zahtevana je izvedba in predaja naročniku tehnično in funkcionalno brezhibnega izdelka.


VPRAŠANJE
Ali prav razumemo, da je v členu 9.1 gradbene pogodbe termin »ZAPISNIK O PREVZEMU« enak terminu »PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK« in da gre v bistvu za en in isti dokument?
ODGOVOR
Zapisnik o prevzemu in primopredajni zapisnika sta enakovredna termina (lahko jih je več: po delih objekta in po posameznem objektu) in so sestavni del končnega primopredajnega zapisnika.


VPRAŠANJE
V zadnjem odstavku člena 4.2 je navedeno, da »Prevzem izvedenih del, vključno z njihovo kakovostjo, se v celoti opravi z zapisnikom o sprejemu in izročitvi (v nadaljevanju: prevzemnim zapisnikom) na prevzemu.«
V členu 9.1 pa se pojavljata termina »primopredajni zapisnik«, »zapisnik o prevzemu« in »končni primopredajni zapisnik«.
VPRAŠANJE:
Ali prav razumemo, da je PREVZEMNI ZAPISNIK isti dokument kot PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK/ZAPISNIK O PREVZEMU in da gre v pogodbi za Sklop 1 (E2) in pogodbi za Sklop 2 (E3) za različno terminologijo istega zapisnika?
ODGOVOR:
Prevzemni zapisnik in primopredajni zapisnik/Zapisnik o prevzemu sta enakovredna termina (lahko jih je več: po delih objekta in po posameznem objektu) in so sestavni del končnega primopredajnega zapisnika.


VPRAŠANJE
Vprašanje se nanaša na Sklop 1 (E2) in Sklop 2 (E3), in sicer na člen 9.1 iz vzorca GRADBENE POGODBE.
V tretjem (3.) odstavku člena 9.1 je navedeno:
»Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o prevzemu in se morajo odpraviti v zapisniško določenem roku.«
Vprašanje: Naročnika pozivamo, da definira rok za odpravo napak, in sicer naj le-tega definira v koledarskih dnevih.
ODGOVOR
Rok za odpravo napak je difiniran v tretjem odstavku 7.12 točke pogodbe.


VPRAŠANJE
Vprašanje se nanaša na Sklop 1 (E2) in Sklop 2 (E3), in sicer na člen 9.1 iz vzorca GRADBENE POGODBE:
Ugotavljamo, da sta 1. in 3. odstavek člena 9.1 v nasprotju, in sicer:
V prvem odstavku je navedeno, da sta »naročnik in izvajalec dolžna v roku 120 dni opraviti kvalitetni prevzem objektov vključno z odpravo napak oziroma izvesti primopredajo izvedenih del s končnim primopredajnim zapisnikom«. Iz tega sklepamo, da mora biti končni primopredajni zapisnik podpisan najpozneje 120. dan po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja.
V tretjem odstavku pa je navedeno, da so sestavni del končnega primopredajnega zapisnika tudi ugotovljene napake po primopredajnih zapisnikih z upravnikom in zapisnikih o primopredaji stanovanj ter poslovnih prostorov, ki so sestavljeni najkasneje v roku 120 dni po pridobljenem pravnomočnem uporabnem dovoljenju.
Vprašanje: Naročnika pozivamo, da jasno definira, kateri zapisnik (PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK ali KONČNI PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK) mora biti podpisan v roku 120 dni od pravnomočnosti uporabnega dovoljenja.
ODGOVOR
Končni primopredajni zapisnik.


VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za potrditev, da veljajo potrjene reference iz prejšnjega razpisa.
ODGOVOR
Naročnik potrjuje, da ponudniki lahko predložijo potrjene referenčne posle iz predhodnega razpisa, pri čemer si pridržuje pravico, da bo v primeru dvoma preveril njihovo ustreznost oziroma verodostojnost.


VPRAŠANJE
Vprašanje se nanaša na Sklop 1 (E2) in Sklop 2 (E3):
Vprašanje 1:
Naročnika naprošamo, da objavi poseben protokol, ki se ga sestavi pred izvedbo primopredaj skupnih delov in naprav ter pred izvedbo primopredaj posameznih enot. V kolikor s takšnim vzorcem v času predmetnega javnega razpisa naročnik še ne razpolaga, ga pozivamo, da glede na dosedanje izkušnje s prevzemom pogodbenih del na ostalih svojih projektih, objavi vsaj vsebino in obseg tega dokumenta.
Vprašanje 2:
Kdaj naročnik in izvajalec pristopita k izdelavi tega protokola?
ODGOVOR
Ad 1) Naročnik nima predhodno izdelanega protokola. V protokolu se natančno navedejo datumi za kvalitativni prevzem in predajo dokumentacije, vse v okviru podpisane gradbene pogodbe. Protokol predstavlja dokumenta organizacije izvedbe primopredaj.
Ad 2) Protokol se izdela pred pridobitvijo pravnomočnega uporabnega dovoljenja.

Datum objave: 17.05.2019   11:11
VPRAŠANJE
Ponudnik naročnika glede na preteklo prakso opozarja, da v pogodbi izrecno zapiše svojo zavezo, da zaradi klavzule ključ v roke ne bo zahteval zmanjšanja obsega pri posameznih postavkah, ki ne bodo izvedene, bile so pa predvidene. Klavzula ključ v roke namreč velja za obe pogodbeni stranki in velja za več in manj dela.
Glede na navedeno mora naročnik izločiti iz pogodbe, da si pridržuje pravico za zmanjšanje pogodbene vrednosti (glej pogodba člen 3.3). Če tega naročnik ne bo storil, bo ponovno kršil načelo enakovrednosti dajatev.
ODGOVOR
V tem primeru gre samo za spremembo projektne dokumentacije (predvideno povečanje ali zmanjšanje)
Točka 3.3. Gradbene pogodbe se nanaša na spremembo ali dopolnitev projekta, ki je, vezano na 5. poglavje pogodbe, posledica spremembe oziroma dopolnitve dogovorjenih del (dodatna dela). Naravo dodatnih del imajo tudi spremembe pogodbenih del po naročnikov zahtevi (npr. spremembe vrste in obsega del zaradi spremembe projekta, spremembe kakovosti materialov in podobno). V takem primeru dela, ki jih je izvajalec predvidel pri oblikovanju cene in jih zaradi spremembe naročnikovih navodil ni treba opraviti, nimajo narave manjkajočih del. Izvajalec zato v tem primeru nima pravice do plačila za ta dela.


VPRAŠANJE
Dne 8.5.2019 ob 14.04 uri smo vam poslali vprašanje na katerega še vedno nismo prejeli odgovor.
Ponovno vam pošiljamo vprašanje in vas prosimo, če nam lahko odgovorite na naša vprašanja.
Naše že poslano besedilo je bilo:
kot prvo vam postavljamo vprašanje, imamo vprašanje, ali je zahteva, da ima dvigalo
regenerativni pogon ali je pomembno samo, da dvigalo dosega Energetski razred A po
standardu VDI4707 in s tem ustreza zelenemu naročanju? Za doseganje Energetskega
razreda A po standardu VDI4707 so možni tudi drugi ukrepi, ki so lahko že del standardne
opreme dvigala, brez doplačil.
Glede omenjenega regenerativnega pogona v popisu, vam želimo predstaviti mnenje o
regenerativnih pogonih pri dvigalu:
Regenerativni pogon je, za takšno višino dviga in takšno vrsto stavbe, čisti nesmisel in ne
pripomore k bistvenemu znižanju stroškov električne energije, poleg tega pa za električno
omrežje predstavlja interferenčne motnje. Ob takih primerih kot je vaš, v tujini
regenerativnega pogona pri dvigalih praktično sploh ne ponujajo več. Regenerativni pogon,
za katerega se obljublja veliko zmanjšanje energije, v primeru, ko imate samo nekaj postaj, je
pot zaviranja bistveno prekratka, da bi proizvedlo znatno količino energije. Regenerativni
pogon pa je smiseln v visokih stavbah in stavbah, kjer dvigala obratujejo večji del dneva
(bolnice, poslovne stavbe,).
Regenerativni pogon, kot dodatna opcija, vsekakor ne opravičuje naložbe, saj v vašem
primeru nebi povrnili toliko električne energije v življenjski dobi dvigala, kot je začetna
investicija omenjene opcije.
ODGOVOR
Naročnik je na predmetno vprašanje že odgovoril, in sicer:
Ponudniki lahko ponudijo enakovreden proizvod, ki dosega vsaj predpisano kvaliteto in karakteristike vključno z energetskim razredom A.


VPRAŠANJE
V 10.6. členu pogodbe je navedeno:
»Garancija mora biti opredeljena kot nepreklicna bančna garancija v vrednosti 5 % skupne pogodbene cene (z DDV) za dobo 60 mesecev šteto od podpisa končnega primopredajnega zapisnika in končnega obračuna."
Prosimo da naročnik jasno definira, kako dolgo mora biti veljavna bančna garancija:
- za dobo 60 mesecev šteto od podpisa končnega primopredajnega zapisnika ali
- za dobo 60 mesecev šteto od podpisa končnega obračuna.
Končni obračun se namreč zaključi 45 dni po podpisu končnega primopredajnega zapisnika.
ODGOVOR
Naročnik je na predmetno vprašanje že odgovoril, in sicer »Datum objave: 15.05.2019 13:44«, četrto Vprašanje/Odgovor in dodatno pojasnjuje, da morata biti oba pogoja biti izpolnjena (veljavnost bančne garancije se šteje od podpisa končnega obračuna).


VPRAŠANJE
V 7.6. členu pogodbe (točka 17.) je navedena sledeča obveznost izvajalca:
»prevzeti izključno odgovornost in stroške za popolno usklajenost vseh pogodbenih del z drugimi deli, ki se izvedejo na podlagi projektne dokumentacije;«
Prosimo da naročnik pojasni, katera so ta »druga dela«, ki se izvedejo na podlagi projektne dokumentacije, niso pa pogodbena dela.
ODGOVOR
Gre za stične točke med posameznimi sklopi, območji in komunalno infrastrukturo.


VPRAŠANJE
V 7.6. členu pogodbe, v točki 12. je navedena sledeča obveznost izvajalca:
»pred pričetkom posameznih del pravočasno izdelati (skladno z časovnimi mejniki naročnika) ter najkasneje 7 dni pred začetkom izvedbe predložiti na gradbišče s strani nadzornika potrjene tehnološke elaborate za posamezne vrste del, montažne oz. delavniške načrte in plane potrebnih preverjanj in preiskav za izvajanje tekoče kontrole kvalitete vgrajenih materialov in izvedbe posameznih del, ki so predmet te pogodbe, na podlagi določil Gradbenega zakona (28. člen GZ, Uradni list RS, št. 61/2017) in ostale veljavne zakonodaje ter internih smernic naročnika (TPSG) ki so jih dolžne pripraviti strokovne tehnološke službe izvajalca pod vodstvom vodje zagotavljanja kakovosti;«
Naročnika pozivamo, da pojasni, kako pričakuje, da bo izvajalec to pogoj sploh lahko izpolnil, če sam sebi ni postavil nobene omejitve, v kolikšnem času mora potrditi (ali zavrniti) dostavljeni elaborat!
ODGOVOR
Naročnik potrdi vzorce in elaborate v najkrajšem možnem času, ko so izpolnjeni vsi pogoji za potrditev (predana vsa dokazila in certifikati, dokazana ustreznost, potrditev projektanta, potrditev nadzora).


VPRAŠANJE
V 7.14. členu pogodbe je predviden tudi preiskus obratovanja. Prosimo, da naročnik definira, kdaj se bo to izvajalo: po tehničnem pregledu, med predajo del
ODGOVOR
Preizkus bo izveden, ko bodo izpolnjeni pogoji za to. Za elemente, ki so predmet tehničnega pregleda oz. potrebnih dokazil zanj vsekakor pred tehničnim pregledom.


VPRAŠANJE
V 7.6. členu pogodbe (točka 13. in 35) je navedena sledeča obveznost izvajalca:
- montažne in delavniške načrte predložiti tako, da bodo primerni za posodobitev BIM modela ter zanje pridobiti potrditev BIM nadzornika in vodje projekta (OVP);
- sodelovati oz. posredovati potrebne podatke o gradnji za spremljanje 4D in 5D BIM modela gradnje ter nadgradnje 3D BIM modela za uporabo v 6D BIM tehnologiji.
V Specifikacijah pa je sledeča navedba:
Ponudnik mora sprotno predložiti vse potrebne podatke in spremembe na gradbišču za potrebe spremljanja gradbišča v BIM modelu (z vrisanimi spremembami v PZI dwg projekte, z informacijskim obrazcem, kot print screen BIM modela z grafično in numerično oznako spremembe in v obliki fotografije iz gradbišča) v ustreznih formatih za nadgradnjo in posodabljanje obstoječega BIM modela za končni BIM 6D model, ki ga bo izvajal BIM nadzor.
Naročnika pozidamo, da natančno določi kakšen je »ustrezen format« za predajo podatkov (dwg)?
Le na osnovi teh informacij lahko ponudniki ugotovimo stroške povezane BIM modelom in ustrezno oblikujemo ceno.
ODGOVOR
Delavniške načrte je potrebno oddati v digitalni obliki, da jih lahko BIM nadzornik uporabi za nadgradnjo modela (običajno je to klasičen *.dwg in *.pdf format). Evidentiranje sprememb je zahtevano zaradi določb zakonodaje in nadgradnje BIM modela. Spremembe se beležijo z informacijskim obrazcem, vrisom v *.dwg format, print screen pozicije in fotodokumentacijo.
Delavniški načrti ali beleženje sprememb se ne zahteva modelirano v BIM tehnologiji.


VPRAŠANJE
V 7.6. členu pogodbe, točki 8. navedena sledeča obveznost izvajalca:
"po končanih delih vzpostaviti uporabljeno zemljišče v predvideno stanje in odpraviti vse poškodbe nastale zaradi izvajanja del na obstoječi infrastrukturi, drugih objektih, napravah, površinah, ter na dostopnih poteh in izvedeni zunanji ureditvi, komunalni in prometni ter energetski infrastrukturi"
Glede na to, da je, pri predhodno naročenih delih med izvedbo zabijanja zagatnic že prišlo do poškodb na sosednjih objektih, naročnika pozivamo, da IZRECNO IZLOČI odpravo poškodb, ki so nastale zaradi zabijanja zagatnic in ki bi eventuelno še lahko nastale ob izvlačenju zagatnic, iz obveznosti izvajalca po tem javnem naročilu.
ODGOVOR
Naročnik je na predmetno vprašanje že odgovoril, in sicer »Datum objave: 17.05.2019 10:28« in dodatno pojasnjuje, da mora izvajalec izvesti začetni pregled evidentirati ničlo stanje na podlagi katerega se bodo ugotavljale poškodbe v okviru njegove izvedbe.


VPRAŠANJE
V 7.6. členu pogodbe, točki 4. navedena sledeča obveznost izvajalca:
"opraviti kvalitetno notranjo kontrolo projektne dokumentacije".
Prosimo, da naročnik natančneje opredeli, kaj pričakuje od izvajalca. Izdelava revizije projektne dokumentacije je namreč obveznost naročnika.
ODGOVOR
Gre za skrben pregled projektne dokumentacije za izvedbo in podajo pripomb, revizija ni zahtevana.


VPRAŠANJE
V okviru izdelave ponudbe smo analizirali obveznosti izvajalca, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije, obrazca »Specifikacije« in vzorcev pogodb za E2 in E3 in ki niso zajete v popisu del. Natančna kalkulacija vseh teh zahtev, KI SPLOH NISO ZAJETE V POPISU (!!!), izkazuje, da znaša vrednost teh "POSEBNIH" zahtev več MILIJONOV EVROV.
V katere postavke ponudbenega predračuna mora ponudnik vključiti te zahtevke?
ODGOVOR
Postavke so zajete v enotnih cenah. Vse naročnikove zahteve morajo biti zajete v skupni pogodbeni ceni.


VPRAŠANJE
V pogodbi je potrebno dodati jasne mejnike glede primopredaje in kvalitetnega pregleda ter končnega obračuna (ne tako kot je sedaj recimo v 4.4 členu, kjer sta 1. odstavek in 3. odstavek popolnoma kontradiktorna - naročnik naj to konfuznost odpravi). Naročnik je namreč v specifikaciji sam predvidel postopek kvalitativnega prevzema v posebnem protokolu, ki ga bosta stranki dogovorili posebej (glej 2. odstavek poglavja V. Časovni mejniki), vendar tega v vzorcu pogodbe ni.
Naročnik naj v pogodbo jasno zapiše:
- izvajalec ima pravico pisno zahtevati kvalitativni pregled v roku sedem dni, od vpisa izvajalca v gradbeni dnevnik, da je s pogodbenimi deli zaključil in pisnega obvestila naročniku, da je s pogodbenimi deli zaključil. Naročnik mora nato od prejetega poziva za kvalitativni pregled slednjega sklicati v roku sedmih dni.
Naročnik naj v pogodbi jasno zapiše časovnico z jasnimi teki rokov (slednje je sedaj navedeno v pogodbi v večih členih zelo konfuzno!):
- kdaj se izvede primopredaja, s kakšnim dokumentom se zaključi in kdaj se sestavi ta dokument,
- dodati protokol glede kvalitativnega prevzema - kot navedeno.
ODGOVOR
Naročnik bo pristopil k izvedbi kvalitativnih pregledov objektov takoj, ko bodo izpolnjeni pogoji za to oz. najkasneje ob pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja. Naročnik pogodbenih določil ne bo spreminjal, saj so jasna. »Po obvestilu izvajalca, da so odpravljene pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku o tehničnem pregledu in pridobljeno ter pravnomočno uporabno dovoljenje, sta naročnik in izvajalec dolžna v roku 120 dni opraviti kvalitetni prevzem objektov vključno z odpravo napak oziroma izvesti primopredajo izvedenih del s končnim primopredajnim zapisnikom.«


VPRAŠANJE
Prosimo da naročnik določi, velikost vzorčnih stanovanj in definira, kdaj po začetku gradnje morajo biti izvedena.
ODGOVOR
Naročnik je na predmetno vprašanje že odgovoril, in sicer »Datum objave: 14.05.2019 12:51« - tretje Vprašanje/Odgovor.


VPRAŠANJE
Ker se pogoji okoljevarstvenega soglasja ne nanašajo samo na pogoje v času gradnje, temveč tudi na pogoje v času obratovanja in tudi na pogoje v času odstranitve, na kar pa ponudnik/izvajalec nima vpliva, pozivamo naročnika, da spremeni dikcijo osme (8.) alineje na strani 11/13, ki se glasi:
»vsi stroški v zvezi z upoštevanjem pogojev Okoljevarstvenega soglasja;«
v
»vsi stroški v zvezi z upoštevanjem pogojev iz Okoljevarstvenega soglasja, ki se nanašajo na čas gradnje;«
ODGOVOR
Naročnik potrjuje, da gre samo za stroške v okviru pogodbenih del.


VPRAŠANJE
V dokumentu »Specifikacije« je na strani 11/13 navedeno, da morajo biti v enotnih cenah zajeti tudi stroški v zvezi z upoštevanjem pogojev Okoljevarstvenega soglasja.
V Okoljevarstvenem soglasju št. 35402-58/2017-28 z dne 19.3.2018 je med drugim v poglavju 5. (Pogoji za varstvo kulturne dediščine) in v točki 5.1. (Pogoji v času gradnje) navedeno naslednje:
»- zagotoviti je treba dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in zagotoviti arheološki nadzor;«
»- zagotoviti je treba izvajanje arheoloških raziskav.«
Naročnik je zemeljska dela, s katerimi se posega v arheološko plast, oddal drugemu izvajalcu, t.j. RAFAEL d.o.o. Sevnica, zato smatramo, da se ti pogoji ne smejo nanašati na predmetno JN in izvedbo del po tem JN.
Zato za zagotovitev nedvoumnosti zahtev, naročniku predlagamo, da se spremeni osmo alinejo na strani 11 dokumenta »Specifikacije« v naslednje:
»- vsi stroški v zvezi z upoštevanjem pogojev iz Okoljevarstvenega soglasja, ki se nanašajo na pogoje v času gradnje obsega del iz javnega naročila št. JN 8/2019;«
ODGOVOR
Naročnik potrjuje, da gre samo za stroške v okviru pogodbenih del.


VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo, kaj vključimo pod postavko nepredvidena krovska dela (enota mere m2).
ODGOVOR
Nepredvidena dela so mišljena kot nepredvidena (morebitna nepredvidena dodatna pločevina).

Datum objave: 17.05.2019   11:27
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da jasno navede:
Kakšni so pogoji za pričetek kvalitativnega pregleda?
ODGOVOR
Naročnik je na predmetno vprašanje že odgovoril.


VPRAŠANJE
Pri pregledu vzorcev pogodb za E2 in E3 smo ugotovili, da v njih ni naveden rok za potrjevanje tehnoloških elaboratov, delavniške dokumentacije in vzorčnih materialov ter opreme. Zato naročnika prosimo, da odgovori na naslednja vprašanja:
1/ Kakšen je rok za potrditev tehnoloških elaboratov?
2/ Kakšen je rok za potrditev delavniške dokumentacije?
3/ Kakšen je rok za potrditev materialov in opreme?
Navedbe naročnika so nujne, da ponudniki lahko pravilno in primerljivo pripravijo svoje ponudbe, v skladu z zahtevami razpisa in podanimi tehničnimi specifikacijami.
ODGOVOR
Naročnik je na predmetno vprašanje že odgovoril in dodatno pojasnjuje, da naročnik potrdi vzorce in elaborate v najkrajšem možnem času, ko so izpolnjeni vsi pogoji za potrditev (predana vsa dokazila in certifikati, dokazana ustreznost, potrditev projektanta, potrditev nadzora).


VPRAŠANJE
Za izračun stroškov primopredaje potrebujemo podatek, koliko udeležencev bo na strani naročnika prisotnih na primopredaji stanovanj, lokalov ter skupnih delov in naprav. Ta podatek je osnova za dimenzioniranje kadra na strani ponudnika/izvajalca in določitev stroškov za primopredajo.
ODGOVOR
V protokolu se natančno navedejo datumi za kvalitativni prevzem in predajo dokumentacije, vse v okviru podpisane gradbene pogodbe. Protokol se sestavi v dogovoru z nadzorom, izvajalcem in naročnikom glede na razpoložljive kapacitete.


VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da objavi dinamiko prevzema stanovanj:
Koliko stanovanj oz. enot/dan? Koliko časa bo trajala primopredaja skupnih delov in naprav?
ODGOVOR
Naročnik je na predmetno vprašanje že odgovoril.


VPRAŠANJE
v 7.6 členu pogodbe je kot obveznost izvajalca navedeno tudi sledeče: »najkasneje v 120. dneh po uvedbi v delo naročniku predložiti v potrditev vzorce vseh vidnih in drugih materialov in opreme ali ustreznih katalogov z jasnim prikazom izbranega materiala oziroma opreme vključno z izjavami o lastnostih, certifikati in drugimi zahtevanimi dokazili«. Naročnika opozarjamo, da je rok za predložitev VSEH vzorcev materialov absolutno prekratek.
Predlagamo, da naročnik ustrezno popravi člen pogodbe in sicer tako, da se vzorci dostavljajo naročniku sukcesivno vzorec za vsak material bo dostavljen naročniku v potrditev vsaj dva meseca pred predvideno izvedbo posameznih del.
ODGOVOR
Naročnik je na predmetno vprašanje že odgovoril.


VPRAŠANJE
Prosimo, da naročnik objavi PROTOKOL POTRJEVANJA VZORCEV ter definira ROK ZA POTRJEVANJE VZORCEV izražen v koledarskih dnevih (KD). Običajno se vzorce potrjuje v roku krajšem od 7 KD.
Obenem pozivamo naročnika, da:
1/ definira seznam vzorcev, katere bo izbrani ponudnik moral predložiti v vzorčenje in
2/ da se opredeli, kaj so ključni materiali, ki se bodo vgradili v objekt oziroma naselje, in bodo vzorčno postavljeni v zaprtem prostoru na lokaciji gradbišča.
ODGOVOR
Naročnik je na predmetno vprašanje že odgovoril.


VPRAŠANJE
V drugem odstavku točke VI.ZAVEZE PONUDNIKA dokumenta »SPECIFIKACIJE«, je zapisano, da mora ponudnik, neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti.
Zato naprošamo naročnika, da objavi vzorec protokola, v katerem so definirani postopki poteka kvalitativnega prevzema. Navedeni dokument je potreben za dimenzioniranje osebja na strani ponudnika, ki bo sodelovalo pri primopredaji, in za oblikovanje ponudbene cene.
ODGOVOR
Naročnik je na predmetno vprašanje že odgovoril.


VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da ponudnikom pojasni / navede:
1/ vsebino tehnološko ekonomskega elaborata,
2/ vsebino tehnološkega elaborata,
3/ vsebino programov kontrole za spremljanje kakovosti materialov, opreme in izvedbe del;
Te podatke ponudniki potrebujejo za ovrednotenje obsega del vezanega na navedene dokumentacije in upoštevanje le-tega v enotnih cenah kot je to zahtevano v dokumentu »Specifikacije« v poglavju "VI.ZAHTEVE PONUDNIKA:".
ODGOVOR
Dokumentacija se pripravi na podlagi določil Gradbenega zakona (28. člen GZ, Uradni list RS, št. 61/2017) in ostale veljavne zakonodaje s področja graditve objektov, pravil stroke, internih smernic naročnika (TPSG) in so jih dolžne pripraviti strokovne tehnološke službe izvajalca pod vodstvom vodje zagotavljanja kakovosti.


VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da zaradi zahtevnosti projektne dokumentacije in popisa del ter nizke ocenjene vrednosti za podaljšanje roka za postavljanje vprašanj in oddajo vsaj za 14 dni. Do sedaj nam namreč kalkulacija, glede na spremenjeno dokumentacijo in popise del, ne prinaša takih pocenitev, o katerih je naročnik obveščal medije javnega obveščanja. Trenutno pocenitve zaradi optimizacije niso omembe vredne.
ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljševal.


VPRAŠANJE
Vaši odgovori na konkretno zastavljena vprašanja ne prinašajo konkretnih odgovorov (npr. »Meritve se izvedejo skladno s specifikacijami in veljavno zakonodajo.«, »Izvajalec bo predmetne meritve moral opraviti skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje učinkovite rabe energije.«,). Ne razumemo kako lahko za take odgovore potrebujete toliko časa (vaša obrazložitev »Naročnik na vprašanja odgovarja sproti, pri čemer določena vprašanja zahtevajo pripravo s strani strokovnih služb. Vsa vprašanja bodo odgovorjena znotraj zakonskih rokov.«). Upamo, da se zavedate da je skupna vrednost stroškov o katerih sprašujemo v razponu od 500.000,00 EUR do 3.000.000,00 EUR. Z vašimi (ne)odgovori je nemogoče ovrednotiti te stroške. Upamo, da bo naročnik podajal konkretne odgovore in mogoče podaljšal rok za oddajo ponudb, da bomo ponudniki pripravili za naročnika čim bolj sprejemljivo ponudbo.
Če pa naročnik tudi v bodoče nima namena podajati konkretnih strokovnih odgovorov, pa potrebe po podaljšanju roka ne vidimo, saj v tem primeru naročnik očitno ni pripravljen ali pa ne zna opredeliti kaj sploh je obseg pogodbenih del in s tem omejiti porabo javnih sredstev s katerimi razpolaga za ta projekt.
ODGOVOR
Prosimo za spoštljiv odnos s strani ponudnikov, v nasprotnem primeru bo naročnik primoran začeti postopke, ki so na razpolago v zvezi s tovrstnimi ravnanji potencialnih ponudnikov. Predmetni predlog ni vprašanje, zato naročnik nima odgovora. Kot že pojasnjeno, naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.


VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da objavi PROTOKOL POTRJEVANJA VZORCEV in definira ROK ZA POTRDITEV VZORCEV.
V 7.6. členu pogodbe, točki 15. je namreč navedena naslednja obveznost izvajalca:
"najkasneje v 120. dneh po uvedbi v delo naročniku predložiti v potrditev vzorce vseh vidnih in drugih materialov in opreme ali ustreznih katalogov z jasnim prikazom izbranega materiala oziroma opreme vključno z izjavami o lastnostih, certifikati in drugimi zahtevanimi dokazili (vse v slovenskem jeziku); potrjevanje in predložitev posameznih vzorcev je sestavni del terminskega plana;"
V kolikor protokola potrjevanja vzorcev (ki bi vključeval rok, v katerem mora naročnik potrditi vzorec ter posledice, če ta rok ne bo spoštovan, ki so v podaljšanju roka izvedbe) naročnik ne bo objavil, vas opozarjamo, da bomo ob pošiljanju vzorcev v potrjevanje naročnika opozorili na rok, v katerem mora vzorec potrditi, če želi, da je dosežen ustrezen rok dobave, o posledicah zamude tega roka na strani naročnika ter o drugih sankcijah, ki bi izbirale iz neažurnega potrjevanja vzorcev. Potrjevanje vzorcev namreč lahko funkcionira izključno pod pogojem, da se obe pogodbeni stranki zavedata kratkih rokov in svojih dolžnosti po takojšnjem in ažurnem postopanju, sicer pa ne .
ODGOVOR
Naročnik posebnega protokola potrjevanja vzorcev nima. Naročnik nima namena zavlačevati potrditve vzorcev, ko so izpolnjeni vsi pogoji za potrditev.


VPRAŠANJE
Naročnik je v poglavju VI. ZAVEZE PONUDNIKA, dokumenta Specifikacije, na strani 12 med drugim navedel:
»meritve zvočne izolacije za vse izvedene konstrukcije in vgrajene elemente; rezultati meritev morajo ustrezati zahtevam veljavnega pravilnika oziroma standardov ter izdelanemu elaboratu zaščite pred hrupom v stavbah in izkazom o zaščiti pred hrupom. Izvedenih del, ki ne bodo ustrezala pogojem iz te alineje naročnik oziroma vodja nadzora ne bo priznal in bo zahteval ponovno izvedbo«.
Določba naročnika, da »Izvedenih del, ki ne bodo ustrezala pogojem iz te alineje naročnik oziroma vodja nadzora ne bo priznal in bo zahteval ponovno izvedbo.« je nezakonita oziroma nična. Izvajalec je namreč dolžan vgrajevati materiale, ki so določeni s projektno dokumentacijo. V primeru, da meritve zvočne izolacije kljub vgrajenim materialom po projektni dokumentaciji ne bodo ustrezne, naročnik takšne napake ne more prevaliti na izvajalca. Meritve so namreč samo storitev, ki pokaže dejansko stanje ob koncu izvedbe gradnje, ki jih je izvajalec pač dolžen izvesti po zahtevi naročnika, ne morejo pa meritve na koncu na nobene način vplivati na to, kakšen rezultat bodo dale. Povedano drugače: meritve lahko dajo samo en, končni rezultat. Če bo ta rezultat za naročnika neugoden, je treba razloge za takšen rezultat iskati v vzrokih, ki so do takšnega stanja pripeljali. V kolikor so razlogi v sferi naročnika (ali njegovega izpolnitvenega pomočnika projektanta), nima to nikakršne zveze z izvedbo del, če je le ta izvršena v skladu s projektno dokumentacijo.
Naročnika zato pozivamo, da predmetno zahtevo preoblikuje tako, da se vzdrži pavšalnim zaključkom, kako bo ravnal, če meritve ne bodo ustrezne. V kolikor namerava naročnik vztrajati pri tej svoji dikciji ponudnik že sedaj navaja, da je dikcija nična, saj bo treba ob morebitnih neugodnih meritvah poiskati realni razlog za rezultat, ki pa ni nujno v slabi izvedbi na strani izvajalca ali v napakah v izvedbi del, temveč je lahko v vrsti drugih razlogov. Če bo prišlo do takšne situacije bomo kot izvajalec vztrajali pri preveritvi razlogov, ki so pripeljali do slabega dejanskega stanja. V kolikor se bo izkazalo, da so razlogi zunaj sfere odgovornosti izvajalca, v celoti zavračamo pavšalni poskus naročnika prevalitve odgovornosti na izvajalca in navajamo, da naročnik za takšno dikcijo nima nikakršne pravne podlage, zaradi česar je nična.
ODGOVOR
Naročnik je na vprašanje glede meritev že odgovoril.

Datum objave: 17.05.2019   11:31
VPRAŠANJE
Veza: (PZI_spr 02-01_razpis)_E3_POPIS_01 GO klet /II. ZEMELJSKA DELA 118 BRDO II

Naročnik je v dokumentu mePRo SPECIFIKACIJE: Sklop E2 in E3 navedel in ponudnikom določil, da bo gradbena pogodbo in Izvedbo del sklenil z izbranim izvajalcem na osnovi obračuna »ključ v roke« z izjemo ZEMELJSKA DELA v postavkah 3 - 8 in 11-12, katere - kot navaja-namerava obračunati v modusu »Cena na enoto«.

Dejstvo, da naročnik - v tem ponovljenem razpisu- predlaga ponudnikom izdelavo ponudbe in prevzem rizikov izvedbe v t. i. »mešanem« obračun poglavja ZEMELJSKA DELA« je glede na zatečeno situacijo na gradbišču, obstoječo razpisno dokumentacijo , deloma že izvedena zemeljska dela, in posledic teh za nadaljevanje teh del - povsem neprimeren in nedopusten.

Ponudniki na osnovi aktualne razpisne dokumentacije in zatečenega stanja na gradbišču niso v stanju izdelati med seboj primerljivih , pravilnih in za naročnika sprejemljivih ponudb, zato zahtevamo, da naročnik vse spodaj naveden postavke izloči iz modusa »Ključ v roke« in jih s v Dokumentu SPECIFIKACIJE in Predlog pogodbe, v celoti in za oba sklopa E2 in E3 (od postavke 1. do 25.) vključi v obračunski modus »Cena na enoto«.

Dejstvo da naročnik zahteva od ponudnikov odstranitev že izkopanega in na gradbišču deponiranega in »problematiziranega« materiala na trajno deponijo po sistemu »ključ v roke« je popolnoma nesprejemljivo. Ponudniki se na osnovi obstoječih podatkov in zatečenega stanja na gradbišču nikakor ne morejo do datuma predvidenega za oddaje ponudb realno oceniti , predvideti in upoštevati v ceno »ključ-a«.

V nadaljevanju se sklicujemo, citiramo in povzemamo vprašanje postavljeno naročniku na portal po JN 004599/2018 objavljenem 05.07.2018 / PJN - Datum objave: 17.10.2018 13:39, s strani enega od ponudnikov in odgovor naročnika iz preteklega neuspelega razpisa.
Vsebina iz vprašanja oziroma zahteve ponudnika po spremembi razpisne dokumentacije povezane z pogodbenimi obvezami »ZEMELJSKIH DEL« je v celoti relevantna tudi v tem razpisu za to jo v relevantnem delu povzemamo in citiramo:
>>>>>>>
VPRAŠANJE / Veza: Datum objave: 04.10.2018 10:43
Zaradi popolnega nestrinjanja z odgovorom naročnika v tem delu , ob enem pa tudi zaradi pomembnosti vprašanja samega in stališča ponudnika, ko ponudnik naročniku argumentirano pojasni povsem neenakopravno obravnavo na ISTEM predmetu naročanja ,ISTI vrsti »ZEMELJSKA DELA« in v ISTIH postavkah z dodatkom »NADALJEVANJE..«, ko naročnik zaradi »pokritja« lastnega deleža odgovornosti in deleža izvajalca zemeljskih del in zaščite gradbene jame, po že sklenjeni pogodbi VSE rizike izvedbe temeljenja vključno z izvedenimi deli predhodnika - enostavno in »elegantno« prenese v sfero gradbenega izvajalca podajamo UGOVOR in ZAHTEVO po spremembi RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
Takšna »izsiljevanje« prevzema rizika je nedopusten konstrukt »pametnega« deljenjem del na posamezne pogodbene sklope za isti objekt gradnje in potem prosto določanje istem predmetu naročila in glede na veljavno zakonodajo razmejitve zakonskih odgovornosti deležnikov v gradnji močno pod vprašajem zakonitosti takšnega »deljenja«.
Vprašanje (spodaj ) zaradi kontinuitete in lažje berljivosti ugovora citiramo kot sledi:
----------------------------------------------------------------
Začetek citata »«««««««««««««««««««««««
.
Spoštovani,
V zvezi z izvedbo zemeljskih del in zaščite gradbene jame je naročnik v razpisni dokumentaciji ( Popis del ) navedel, da ima že sklenjeno pogodbo oziroma v izvedbe dela po gradbeni pogodbi sklenjeni z izvajalčevem del RAFAEL d. o. o. iz Sevnice.
V obseg ponujanja in v pogodbeni obseg gradbenega izvajalca pa je naročnik prav tako vključil poglavje II ZEMELJSKA DELA i ta dela v nadaljevanju imenoval . »dokončanje izkopa«
Po pregledu vsebine objavljene pogodbe in razpisne dokumentacije in predlagane pogodbe za gradbenega izvajalca ugotavljamo sledeče nepravilnosti in neskladnosti:
Naročnik je že izbral izvajalca Rafael d. o. o. in ima sklenjeno gradbeno pogodbo št. JN 4/2018 za izvedbo Zemeljskih del in varovanja gradbene jame, Novo Brdo E2 in E3 ob tem pa ima v postopku javno naročilo s predlogom pogodb št 7 /2018.
Že sklenjena pogodba za izvedbo gradbenih del je sklenjena s klavzulo »cena na enoto« , kar je glede na vrsto in naravo predmeta naročila tudi smiselno in logično saj ponudniki/izvajalec ne bi mogel ugotoviti dejanskega obsega in vrste končno izvedenih del oziroma ne bi / ni bil v stanju ponuditi ceno, katera bi lahko pokrila vse morebitne stroške izvajanja zemeljskih del .
V nadaljevanju postopka istega predmeta naročila pa se je naročnik odločil, da bo določen obseg del izločil iz obsega del pogodbenega izvajalca Rafael d. o. o in ga vključil v ponudbene popise izvajalca gradbenih del. Z razliko od predhodnega pogodbenega izvajalca za zemeljska dela bi moral sedaj izbrani izvajalec GOI del ta po vrst obsegu, lokaciji in vsebini »ENAKA DELA« - izvesti s klavzulo »ključ v roke«.
Naročnik krši ZJN ( enakopravna obravnava ) saj s takšnim ravnanjem na istem projektu neenakopravno in različno obravnava izvajalce kateri so /bodo direktno povezani z medsebojnimi obvezami v pogodbah št. JN 4/2018 in št. 7/2018. Takšno ravnanje je eklatanten primer neposredne neenakopravne obravnava ponudnikov.
(1) Zahtevamo, da se iz poglavje ZEMELJSKA DELA izloči klavzula »ključ v roke« in nadomesti s klavzulo »cena na enoto«.
V slučaju naročnikovega neupoštevanja ( 1) in ( 2) bomo točke vključili v revizijski zahtevek na razpisno dokumentacijo.
ODGOVOR / Naročnik vztraja pri klavzuli »ključ v roke«.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<Konec citata

Torej naročniku ugovor ni nov . Iz zgoraj navedenega sledi, da je naročnik že v prejšnjem -neuspelem postopku oddaje javnega naročila poskušal »vsiliti ponudnikom GOI kompletna »dokončanja« zemeljskih del v »ključ« potem pa je z objavo : 17.10.2018 13:39 v tem delu delno spremenil razpisno dokumentacijo tako, da je zapisal:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Začetek citata:
Naročnik bo postavke 3 do 7 v zavihkih Zemeljska dela za posamezni sklop obračunal kot »cena na enoto« in z njih umika klavzulo »ključ v roke«. Naročnik objavlja spremembo vzorca pogodbe za posamezen sklop, ki se nanaša na to spremembo določila.
V kolikor bo ponudnik v ponudbi priložil star obrazec pogodbe, bo naročnik štel, da ponudnik z oddajo ponudbe soglaša s predmetno spremembo in se z njo strinja.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<Konec citata

Torej naročnik je že v predhodnem razpisu ugotovil da nima ustreznih argumentov , da bi v slučaju pravnega varstva uspešno zagovoril očitano nezakonitost in je iz obsega »ključa« za GOI izvzel ZEMELJSKA DELA od postavke št. 3 do postavke št. 7.

Te iste postavke - omenjene spodaj - pa sedaj, s konkretnimi in nedopustnimi neskladij podrobno obravnavamo v točkah I. -II. in III. ter v zaključku vsake od omenjenih , zahtevamo popravek razpisne dokumentacije vezane na ZEMELJSKA DELA kot sledi v nadaljevanju:

I. VGRADNJA TAMPONSKEGA MATERIALA

Iz popisa del predhodnega neuspelega razpisa za sklop E2 (analogno velja tudi za sklop E3):
118 BRDO II (PZI_razpis)_E2_POPIS_01 GO klet / ZEMELJSKA DELA - SEPTEMBER 2018 so bile postavke 6. in 7. spodaj izvzete iz »ključa« in vključene v modus »cena na enoto«:

6."Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala za sanacijo mest s slabim materialom, s planiranjem v plasteh do 30cm ter utrjevanjem do potrebne zbitosti Evd 45 MPa ali Ev2 100 MPa, Ev2/Ev1 3,0 . Količina je ocenjena." /m3 / 300.00

7.Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala pod talnimi ploščami in pasovnimi temelji, nasip v debelini 30cm, s planiranjem s točnostjo 20mm na letvi dolžine 4m (razred 1 po DIN 18202, tabela 3) ter utrjevanjem do potrebne zbitosti Evd 45 MPa ali Ev2 100 MPa, Ev2/Ev1 3,0 . /m3/ 6,060.00

in sedaj- v aktualnem popisu del za sklop E2: (analogno velja tudi za sklop E3):

118 BRDO II (PZI_razpis)_E2_POPIS_01 GO klet / ZEMELJSKA DELA - APRIL 2019 . se te ISTE postavke- na novo preštevilčene v 8. in- 9. (spodaj) in se PONOVNO pojavijo v »KLJUČ-u« !!!

8.Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala za sanacijo mest s slabim materialom, s planiranjem v plasteh do 25 cm ter utrjevanjem do potrebne zbitosti Evd = 50 MP (oz. skladno z navodili geomehanskega poročila) Količina je ocenjena. Ocena po m3 v utrjenem stanju. /m3/300

9.Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala pod talnimi ploščami in pasovnimi temelji, nasip v debelini 30cm, s planiranjem s točnostjo 20mm na letvi dolžine 4m (razred 1 po DIN 18202, tabela 3) ter utrjevanjem do potrebne zbitosti Evd 50 MPa ali Ev2 100 MPa, Ev2/Ev1 3,0 Obračun po m3 v utrjenem stanju. /m3 /6,060.00.

Takšno »pre-igravanje« s ponudniki je milo rečeno neresno.. da ne bi uporabil sicer kakšnega bolj primernega

Na tem mestu zahtevamo, da se VGRAJEVANJE TAMPONSKEGA MATERIALA POD TALNIMI PLOŠČAMI IN PASOVNIMI TEMELJI NEMUDOMA IZLOČI IZ »KLJUČA« IN V NADALJEVANJU VKLJUČI V POGODBENI MODUS »CENA NA ENOTO«

II. KOLIČINE »KPL« ali »PAUŠAL« ( velja za E2 in E3 )

Naročnik je v popis ZEMELJSKIH DEL spodaj naštete postavke povsem neustrezno opremil z enoto »kpl« in/al »pavšal«, kar z drugimi besedami pomeni, da je vsebino postavke spremenil v »ključ« in/ali v pavšal saj oznaka za »kpl« in ali »pavšal« vsebinsko sploh ne predstavlja obračunske enote. Ponudnik lahko ponudi »ključ« ali »pavšal« komplet samo v primeru, da je postavka opisana tako, da je možno na podlagi konkretnih informacij in lastnosti predmeta te postavke in želja naročnika izdelati kalkulacijo ). To pa v spodaj navedenih primerih ni slučaj in takšno »paušaliziranje« odločno zavračamo.

1.Čiščenje in priprava dna izvedene gradbene jame pred pričetkom del pavšal/kpl /1.00

2.Izvedba transportnih poti za čas gradnje, v izogib poškodbam že izvedenega izkopa do temeljnih tal pavšal /kpl /1.00

9.Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala pod talnimi ploščami in pasovnimi temelji, nasip v debelini 30cm, s planiranjem s točnostjo 20mm na letvi dolžine 4m (razred 1 po DIN 18202, tabela 3) ter utrjevanjem do potrebne zbitosti Evd 50 MPa ali Ev2 100 MPa, Ev2/Ev1 3,0 / m3 6.25,07

10.Nadzor geomehanika / kpl/1.00

15.Izdelava gradbiščne klančine s kote vstopa do dna gradbene jame, kompletno izkopom, planiranjem in potrebnim utrjevanjem za predvideni promet/kpl/1.00

16. Črpanje vode iz gradbene jame nastale pred prevzemov del v izvedbo ter ves čas potrebe izvajanja del podzemnega dela, z vsemi spremljajočimi deli, ukrepi in uporabo črpalk ustrezne kapacitete./kpl/1.00

19.koordinacija del izvajalca zagatnih sten in priprava trase za izvlek zagatnih sten vključno z vsemi stroški /pavšal/1.00

Predvsem je nedopustno, da naročnik zaradi očitnega ignoriranja stroke in izven ustaljene gradbene prakse in zakona postavlja ponudnikom svoja »pravila«. To enostavno ne gre.

Ponudniki nikakor NISO V STANJU primerljivo in v okviru enakopravne obravnave ponuditi postavke kot je »ČRPANJE« vode in »NADZOR GEOMEHANIKA« na ključ. Običajna in ustaljena praksa je, da se omenjena dela VEDNO obračunava po dejanskih izmerah ( izdelava črpališč ) in po dejanskih režijskih urah za obratovanje obratovanje črpanja. Prav tako velja to za nadzor geomehanika.

Na tem mestu zahtevamo, da naročnik predračunske postavke katere so povsem neprimerno in nepravilno in zavajajoče formulirane z enoto »kpl« in ali »pavšal« NEMUDOMA IZLOČI IZ »KLJUČA« I V NADALJEVANJU PO DODATNIH INFORMACIJAH -VKLJUČI V POGODBENI MODUS »CENA NA ENOTO

III. ODVOZ IZKOPANEGA MATERIALA IZ OBSTOJEČE DEPONIJE NA GRADBIŠČU NA STALNO DEPONIJO (ZATEČENA DEPONIJ PO ŽE IZVEDENIH DELIH PRVOTNEGA IZVAJALCA ZEMELJSKIH DEL)

Dejstvo, da naročnik v aktualne popise zemeljskih del vključil odstranitev TE deponije v pogodbeni »ključ« pa je enostavno preveč tudi za bolj tolerantne izvajalce. Naročnik poizkuša glavni vzrok in posledico neuspelega predhodnega poizkusa na takšen neprimeren način prevaliti v »ključ« izvajalca po ej pogodbi . pa saj to ni res !!. Predhodnik »RAFAEL« je imel to ISTO postavko v pogodbenem modusu »CENA NA ENOTO« .. pa se je v izvedbi hudo zalomilo !
Ponudniki nikakor in na noben način niso v stanju do dneva oddaje ponudb preveriti vseh dejstev v zvezi že izkopanim materialom ( dejansko stanje, kemična analiza obstoječe deponije, dejanske količine in dejanske lokacije, katere bi bile pripravljene prevzeti dejansko že izkopan material ).
Na tem mestu zahtevamo, da se ODSTRANITEV OBSTOJEČE DEPONIJE ŽE IZKOPANEGA MATERIAL NEMUDOMA IZLOČI IZ »KLJUČA« IN V NADALJEVANJU VKLJUČI V POGODBENI MODUS »CENA NA ENOTO« .

V kolikor bo - po tem izčrpnem OPOZORILU ponudnika - odgovor naročnika na ugovor in zahtevo po spremembi razpisne dokumentacije po obravnavanih točkah I. II. in III. neargumentirano, pavšalno- in brez razumevanja za dialog s ponudniki zavrnjen j bo verjetno časovnica projekta, zaradi ponovnega iskanja odgovorov v pravnem varstvu ponudnikov ponovno premaknjena.


ODGOVOR
Vgrajevanje tamponskega materiala ostaja v »ključu«, saj so količine znane in izračunane.
Naročnik vztraja pri svojih zahtevah in jih ne bo spreminjal.

Datum objave: 17.05.2019   11:34
VPRAŠANJE
Naročnika vljudno prosimo za pojasnilo, ali se lahko za nasip zemljine za zelenice uporabi izkopana zemlja od površinskega izkopa oziroma ali je potrebno dovoziti nov material (kot opisujejo postavke v poglavju z.1.2.4).
ODGOVOR
Izvedba mora biti skladna s projektno in razpisno dokumentacijo.

Datum objave: 17.05.2019   14:54
VPRAŠANJE
Naročnik je na 9. strani Navodil ponudnikom je pod točko 4. določil:
»Gospodarski subjekt mora podati strukturo cene posameznih popisnih postavk (za primere navedene v preglednicah, ki so priloga tega razpisa) in cenike materialov, opreme, transportov, mehanizacije in delovne sile.
Ponudnik mora podati ceno za vse postavke iz preglednice Struktura_Analiza cene_E2/Struktura_Analiza cene_E3.
Predložene strukture cene in ceniki se morajo ujemati s cenami posameznih postavk v dani ponudbi. Struktura cene mora biti izdelana na način, da so iz nje razvidne posamezne cene iz predloženih cenikov«.
Prosimo vas, da navedeno zahtevo umaknete in sicer iz razloga vseh zapletov, ki so bili zaradi vsebinsko enakih zadev povzročeni z odločbo Državne revizijske komisije, št. 018-166/2018 z dne 29.11.2018 v zadevi gradnja predora Karavanke. S to odločbo je namreč Državna revizijska komisija odločila, da je treba v primeru naročnikove zahteve, da ponudniki predložijo strukturo (analizo) cene, ki se mora ujemati s cenami posameznih postavk v dani ponudbi v primeru:
- da analiza ni podana v celoti;
- analiza ni izpolnjena v celoti;
zaključiti, da ponudnik ni ravnal skladno z izrecnimi zahtevami naročnika, naročnik pa v takšnem primeru ponudniku ne sme omogočiti, da naknadno, po poteku roka za predložitev ponudb, dopolni in spremenil te podatke v ponudbi, saj so ti podatki namenjeni prikazu strukture cene na enoto, določene v ponudbenem predračunu, in s tem utemeljitvi ponudbene cene. Naročnik s tem torej zahteva, da ponudniki v izpostavljenih prilogah predstavijo ključne podatke, na podlagi katerih so oblikovali ceno na enoto, zaradi česar je skladno s prvo alinejo šestega odstavka 89. člena ZJN-3 nedopustno dopolnjevanje in spreminjanje teh cen. Sprememba in dopolnjevanje teh cen po poteku roka za oddajo ponudb bi namreč pomenila, da je ponudnik po poteku roka za oddajo ponudb naročniku predstavil cene, ki so osnova za obračun dodatnih del.
Navedena praksa Državne revizijske komisije ima za posledico situacijo, da je resnično skoraj nemogoče pripraviti analizo cen tako, da konkurenčni ponudnik v njej ne bo našel pomanjkljivosti in revizijskih razlogov. Zaradi navedenega obstaja zelo zelo velika verjetnost, da bo ponudba izbranega ponudnika, kdorkoli že to bo, izpostavljena pregledovanju tega dela izključno iz razloga iskanja najmanjše pomanjkljivosti v ponudbi, saj je to najboljši način, da se ponudbo ponudnika, ki ga bo izbral naročnik na ta način izloči.
Zato resnično menimo, da imamo ponudniki in naročnik v tej fazi postopka isti interes, da se ta zahteva izbriše iz razpisne dokumentacije in se na ta način prepreči zlorabe, do katerih bo sigurno prišlo v fazi pregledovanja ponudb s strani konkurenčnih ponudnikov. Naročnik namreč teh delov ponudbe ne bo mogel zakriti kot poslovne skrivnosti, saj zaradi prakse Dkom ti deli razkrivajo ponujene tehnične specifikacije.
ODGOVOR
Naročnik je prepričan, da je domnevno sporna zahteva po predložtvi strukture analize cen popolnoma jasna in ne pušča dvoma v ustrezno predložitev. Naročnik vztraja pri svoji zahtevi in je ne bo spreminjal oziroma črtal.

Datum objave: 17.05.2019   15:51
VPRAŠANJE
Naročnika vljudno prosimo, da za vsa ključavničarska dela objavi kosovnice z izračunom teže za te elemente.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi sheme, v splošni opombi na začetku popisa je to navedeno.
V shemah je opis vsakega posamičnega kosa z vsemi dimenzijami oz. tudi teže, tam kjer je to smiselno. Iz dokumentacije so razvidni vsi podatki posamičnega elementa.
Datum objave: 17.05.2019   15:58
VPRAŠANJE
Menimo, da velikost podometnih omaric v popisu del za sklop E2: 118 BRDO II (PZI_spr 02-02_razpis)_E2_POPIS_05 STROJNE; in sklop E3: 118 BRDO II (PZI_spr 02-02_razpis)_E3_POPIS_05 STROJNE, zavihek vodovod in kanalizacija ni dimenzijsko usklajena z velikostjo vodomerjev ter pripadajočih merilnikov. Prosimo za pojasnitev, kater podatek je relevanten pri pripravi ponudbe.

ODGOVOR
V projektu gre za več sklopov merilnih mest in sicer:
V objektih SML je predvidena skupna omarica dimenzij 250x250x100mm v posameznem stanovanju, kamor se vgradijo vodomeri za hladno vodo (HV) in toplo vodo (TV) (popis poz. 7, vodovod in kanalizacija). Kalorimetri so vgrajeni v posebnem prostoru na stopnišču in imajo skupna vrata, ki niso predmet strojno-instalacijskih del. Kot opombo navajamo še, da so v stanovanjih, kjer sta vodomera montirana v sami sanitarni pred-izdelani kabini, le ti dobavljeni in vgrajeni s strani dobavitelja sanitarne kabine. Instalater cevnih sistemov je dolžan le povezati cevni sistem z merilnim mestom (navedeno v popisu poz. 9, vodovod in kanalizacija
V objektih Z je deloma (poslovni del objekta) predvidena omarica za kalorimeter; poz. 10 (ogrevanje), vodomer je v prostoru z vodomeri v kleti
- Vsi potrebni detajli so razvidni iz načrtov, področje vodovoda in kanalizacije.

Datum objave: 17.05.2019   15:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika vljudno prosimo, da pojasni, kolikšen je predviden pretok zraka na posamezno okno.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Količina dovedenega zraka skozi posamezno okno ni eksplicitno določena, saj je v objektu predviden kontrolirani higrosenzibilni način prezračevanja. Le ta obratuje tako, da se iz zalednih, predvsem mokrih prostorov, zrak odsesuje, sveži zrak pa v prostore prehaja skozi odprtine na oknih. Vsaka odprtina ima vgrajen material, ki je senzibilen na parametre notranjega okolja. Pri tem se odprtina za dovod zraka prilagaja dejansko potrebnim posameznega prostora. Vsako stanovanje ima izbrano tolikšno število elementov, da je tudi ob najbolj zaprtih dovodnih odprtinah zagotovljena zadostna površina, ki jo odvodni sistem konstantno potrebuje. Največja možna količina, ki se preko posameznega elementa lahko dovede je označena na načrtih prezračevanja stanovanja.Datum objave: 17.05.2019   16:00
VPRAŠANJE
V popisu del za sklop E2: 118 BRDO II (PZI_spr 02-02_razpis)_E2_POPIS_05 STROJNE klet; zavihek ogrevanje, prihaja do razhajanja pri poziciji 7 ter 8, saj se priključki po popisu in načrtu ne ujemajo. Pozivamo vas, da sporočite kateri podatki so relevantni pri sami ponudbi na ključ (iz popisa del ali PZI načrtov?).


ODGOVOR
Točki 7 in 8 nista zamenjani. Točka 7 opisuje zalogovnik s priključki 4xDN65 in 2xDN40, kar ustreza potrebam objektov S, M, L in Z2. Teh objektov je v območju E2 deset. Točka 8 opisuje zalogovnik s priključki 2xDN80, 2xDN65 in 2xDN40, kar ustreza potrebam objekta Z1. Objekt tipa Z1 je le eden. Pri objektih tipa S in So, je na priključki kotlovske strani sistema na zalogovnik potrebno vgraditi reducirni kos DN50/DN65, pri vseh ostalih tipih objektov pa to ni potrebno. Razlog, da pri objektih tipa S in So nismo spreminjali dimenzije priključkov zalogovnika, leži v tem, da žalimo vgrajevati čim bolj enotne naprave in elemente instalacij po vseh objektih. Identična zadeva se ponovi tudi pri objektih območja E3, le število elementov je prilagojeno dejanskemu številu objektov območja E3.Datum objave: 17.05.2019   16:01
VPRAŠANJE
V popisu za sklop E2 in E3 ogrevanje pod pozicijo 13 je omenjeno, da se bo obračun izvedel po izključno vgrajenih količinah cevi. In sicer:

»Dobava in montaža, cev za talno ogrevanje , dimenzije f16mm, izdelana po prEN ISO 15875 iz PEx-A materiala, s prevleko proti difuziji kisika iz EVOH, vključno prehodni fazonski kosi za montažo na razdelilnik (podaljšavanje cevovoda v talku ni dovoljeno!), upošteva se izključno vgrajena količina«

Ali si je slednjem primeru projektant pustil pri popisu količin rezervo v plus, ali je zgolj pavšalno ocenil količino, ki lahko odstopa tudi za več kot 20% !?


ODGOVOR
Popis, oziroma količine cevi talnega ogrevanja so povzete glede na dejansko izmerjene vrednosti iz načrtov. Termin "upošteva se izključno vgrajena količina" je le navedek, kot posledica dejstva, da se spajanje cevnih instalacij talnega ogrevanja v tlaku ne predvideva. Ker se dobava cevi talnega ogrevanja vrši v kolutih z določenimi dolžinami, lahko pričakujemo, da bo pri načinu izvedbe, brez spajanja v tlaku, pri vsakem kolutu ostal določen del cevovoda, ki glede na svojo dolžino, za vgradnjo več ne bo uporaben. Če povzamemo, popis zajema dejansko izmerjene količine, vrisane v načrtih talnega ogrevanja, brez dodatka za odrez, ki ga mora ponudnik upoštevati v enotni ceni.