Dosje javnega naročila 002410/2019
Naročnik: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica
Gradnje: Izgradnja sistema za izposojo koles brez prevzemno oddajnih mest »ZAPELJI ME«, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 234.983,44 EUR

JN002410/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.04.2019
JN002410/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.05.2019
JN002410/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.06.2019
JN002410/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.07.2019
JN002410/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.07.2019
JN002410/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 25.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002410/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
Kolodvorska ulica 10
2310
SI
Slovenska Bistrica
Slovenija
Monika Kirbiš Rojs
obcina@slov-bistrica.si
+386 28432800
+386 28181141

Internetni naslovi
https://www.slovenska-bistrica.si

RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER SLOVENSKA BISTRICA
Trg svobode 5
2310
SI
Slovenska Bistrica
Slovenija
Tina Zupan
tina.zupan@ric-sb.si
+386 22927211
+386 28430247

Internetni naslovi
https://ric-sb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/304918/Razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/304918/espd/ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8763
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja sistema za izposojo koles brez prevzemno oddajnih mest »ZAPELJI ME«, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
Referenčna številka dokumenta: 430-5/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213315
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
V okviru javnega naročila je predvidena izgradnja sistema za izposojo koles brez prevzemno oddajnih mest »ZAPELJI ME«, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213315
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Slovenska Bistrica
II.2.4 Opis javnega naročila
V okviru javnega naročila je predvidena izgradnja sistema za izposojo koles brez prevzemno oddajnih mest »ZAPELJI ME«, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4, tematskega cilja 4, prednostne naložbe 4.4, specifičnega cilja 1 .


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.05.2019   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.04.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.05.2019   18:49
Naročnik potencialne ponudnike obvešča, da bo podaljšal rok za oddajo ponudb.


Datum objave: 07.05.2019   14:47
VPRAŠANJE
Spoštovani

Glede na to da je razpis objavljen pred prazniki, vas prosim, da podaljšate razpis vsaj do 10.5.2019
Ali lahko priložimo referenčno potrdilo na obrazcih iz drugega razpisa ?

Hvala


ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb.
Da, v kolikor le-ti izkazujejo vse elemente referenčnega pogoja.Datum objave: 07.05.2019   14:54
VPRAŠANJE
Spoštovani:

Na 32 straneh so zelo podrobno opisani vsi pogoji in dolžnosti dobavitelja in izvajalca del ter postopek izbire ponudnika, zelo skopo in nedefinirano je pa zastavljen sam predmet nabave.

Po vrsti
A. NABAVA KOLES
1. NABAVA KOLES
- Kakšnih koles? Dimenzije, tip kolesa, oprema etc.

B. PREDELAVA KOLESA
- zakaj je potrebna postavka predelave koles? Če je predelava iz navadnega kolesa v e-kolo, ali ni zadosti že psotavka Nabava e-koles?
1. dograditev zavore
- enako kot zgoraj. Ali osnovno kolo nima zavore (osnovna oprema kolesa).
Nakup kolesa brez zavore, je nakup nepopolnega kolesa.
Kot da bi delali naročilo za nabavo avta brez zavor in kasneje dodali postavko:dograditev zavor.
2. dograditev elektromotorja in elektronike za upravljanje
- enako kot pomisleki zgoraj točka B. Ali ni preudarno da se naredi postavka e-kolo že v štartu?
- lastnosti elektromotorja? Moč, napetost, tip montaže. Če je predmet nabave e-kolo, potem motor mora biti omejen na 250W po zakonu!
3. proizvodnja in namestitev nosilca za baterije
- enako kot zgoraj točka B
- lastnosti nosilca baterije. Ali je ta nosilec od strani naročnika že vnaprej definiran? Primer, stojala za kolesa v isti razpisni dokumentaciji, kjer je naročnik pokazal tip stojala.
- proizvodnja nakazuje da proizvajalec sam mora proizvesti nosilec za baterije. Dosti komponent je univerzalnih in dobavljivih na svetovnem trgu. Ali v tem primeru določene komponente drugih proizvajalec, ki niso priglašeni kot partnerji/podizvajalci ne pridejo v poštev?
4. Baterije za elektrifikacijo vožnje
- enako kot zgoraj točka B.
- lasntnosti baterije/kapaciteta celic, tip celic, napetost etc.
- ali nam lahko razložite pojem "elektrifikacija vožnje"


C. ELEKTRONIKA ZA NADZOR KOLESA
- kakšen nadzor kolesa? Bolj podroben opis funkcionalnosti je potreben. Iz tega lahko ponudnik sklepa tip elektronike

OPOMBA
Oprema za nadzor kolesa mora omogočati odklep in zaklep koles preko mobilne aplikacije ter nadzor položaja kolesa.
- tako kot zgoraj - kakšen način nadzora je predviden - manjka opis funkcionalnosti.
- ali je način odklepa in zaklepa koles določen?
- za kakšen način nadzora položaja kolesa gre? Manjka opis funkcionalnosti.

1. Elektronsko vezje "komunikator" s SIM kartico
- za kakšno vrsto elektronskega vezja gre? Ali je naziv/znamka tega vezja "komunikator" (v navednicah kot v originalni dokumentaciji) in je točno to elektronsko vezje "komunikator" potrebno uporabiti? Prosimo za opis funkcionalnosti tega elektronskega vezja. Sklepamo, da je nekaj od tega ob prisotnosti SIM kartice vezano na modem.

2. baterija za napajanje elektronike 10.000 mAh
- ali gre za enake baterije kot v točki B.4.?
- dodatne lasnosti baterij so potrebne, tip celic, napetost, način polnjenja/priključki!

Glede na to, da se skozi komponente nakazuje na uporabo e-koles, ni opisan način polnjenja koles.


D. LOKALNI SISTEM ZA ZAKLEPANJE KOLESA
- potreben opis lokalnega sistema za zaklepanje koles, če je naročnik že predivdel določene lastnosti.


OPOMBA
Sistem za zaklepanje z elektronsko ključavnico in verigo pritrjeno na kolo.
- ali sta elektronska ključavnica in veriga ena celota ali dve posamični komponenti? Potrebno bolj podrobno definirati.


1. Elektronska ključavnica s pritrjevanjem na kolo
- tako kot zgoraj. Prosimo za bolj podrobne funkcionalnosti. Obstaja precej rešitev v uporabi po celem svetu. Kako se odklepa elektronska ključavnica (tehnologija, komunikacija), kje se elektronska ključavnica montira (če je naročnik predvidel), način napajanja elektronske ključavnice (baterija+polnjenje/baterija in solarno z daljšo avtonomijo etc.če je naročnik predvidel).
2. Veriga 80 cm s pritrjevanjem na kolo
- za kakšno vrsto verige gre.
- zahtevana dolžina je 80 cm - ali je lahko veriga krajša ali daljša in če ne, zakaj?
- kakšen način pritrjevanja je predviden. Ali je lahko veriga del elektronske ključavnice - ali gre za 2 različna načina zaklepanja kolesa? Premalo podanih podatkov!E. STREŽNIŠKI SISTEM
- namen in funkcionalnost tega strežniškega sistema
- definirati "pripravo" - ali je misljeno kot nastavitev oziroma konfiguracija. Če že, katero okolje ali strežniška aplikacija. Podano je premalo informacij.

1. Priprava strežniškega sistema
- tako kot zgoraj - definirati funkcionalnosti in namen strežniškega sistema. Ali gre zgolj za "pripravo" oz. konfiguracijo/nastavitev - ali tudi za dobavo?

F. MOBILNA APLIKACIJA ANDROID IN iOS
- funkciolnanosti aplikacije npr. za prikaz postaj znotraj določenega sistema ali kaj več. Podano je premalo informacij,

1. mobilna aplikacija
- enako kot zgoraj. Manjkajo ključni podatki.


V zelo kratkem popisu so navedene in zahtevane zelo specifične postavke z malo ali brez nobenih dodatnih pojasnil ali opisa funkcionalnosti! Dostikrat ne gre zgolj za specifike, ker že osnove niso določene! Zelo pomanjlkive specifikacije predmeta naročila!Prosimo za podaljšanje roka prijave na razpis in posledično podaljšanje roka za vprašanja, saj je v razpisni dokumentaciji veliko nejasnosti.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik podaja odgovore pod posameznim vprašanjem, pri čemer so odgovori zaporedno številčeni.

Na 32 straneh so zelo podrobno opisani vsi pogoji in dolžnosti dobavitelja in izvajalca del ter postopek izbire ponudnika, zelo skopo in nedefinirano je pa zastavljen sam predmet nabave.

Po vrsti
A. NABAVA KOLES
1. NABAVA KOLES
- Kakšnih koles? Dimenzije, tip kolesa, oprema etc.

1) Mestna kolesa brez menjalnika
Material ogrodja: jeklo ali aluminij
Dimenzije: od 26 do 28 col,
Nosilnost: najmanj 120 kg
Zahteva se vsa zakonsko predpisana opremljenost koles, dodatno pa še: nožna zavora (podrobnejši opis v odgovoru 3), pred krmilom mora biti nameščena košara s prostornino minimalno 8 l in nosilnostjo najmanj 3 kg.

B. PREDELAVA KOLESA
- zakaj je potrebna postavka predelave koles? Če je predelava iz navadnega kolesa v e-kolo, ali ni zadosti že psotavka Nabava e-koles?

2) Kolo mora biti v osnovi uporabno kot navadno kolo na pedale, uporaba snemljive baterije pa mora omogočati uporabo kolesa tudi kot električno kolo. Baterija mora biti ločen del, torej snemljiva in jo uporabnik po želji prinese s seboj (predvidena je izposoja na za to določenih mestih). Podana tehnična rešitev predvideva predelavo v električno kolo iz navadnega kolesa in je v popisu del navedena ločeno, v kolikor pa omenjeno funkcionalnost kolesa omogoča nabava e-kolesa, je to sprejemljivo. V tem primeru ponudnik stroškov s predelavo nima.

1. dograditev zavore
- enako kot zgoraj. Ali osnovno kolo nima zavore (osnovna oprema kolesa).
Nakup kolesa brez zavore, je nakup nepopolnega kolesa.
Kot da bi delali naročilo za nabavo avta brez zavor in kasneje dodali postavko:dograditev zavor.

3) Gre za dograditev nožne zavore, ki ni vključena v osnovno opremo, predvsem zaradi preobčutljivosti osnovne »Y« zavore za namene najema koles in zagotavljanja čim lažjega vzdrževanja koles. Dopustne so vse oblike »nožnih« zavor (bobnaste, disk zavore ipd.).

2. dograditev elektromotorja in elektronike za upravljanje
- enako kot pomisleki zgoraj točka B. Ali ni preudarno da se naredi postavka e-kolo že v štartu?

4) Odgovor enak kot v točki 2.

- lastnosti elektromotorja? Moč, napetost, tip montaže. Če je predmet nabave e-kolo, potem motor mora biti omejen na 250W po zakonu!

5) Zgornjo mejo moči elektromotorja predstavlja zakonska omejitev 250 W, napetost ene baterije 36 V. Priporočljiva je montaža na mesto, ki bo omogočalo enostavno uporabo kolesa v primeru, ko se elektromotor ne uporablja (navadna vožnja s pedali).

3. proizvodnja in namestitev nosilca za baterije
- enako kot zgoraj točka B
- lastnosti nosilca baterije. Ali je ta nosilec od strani naročnika že vnaprej definiran? Primer, stojala za kolesa v isti razpisni dokumentaciji, kjer je naročnik pokazal tip stojala.

6) NOSILEC BATERIJE NI VNAPREJ DEFINIRAN. POMEMBNA JE FUNKCIONALNOST IN ENOSTAVNA UPORABA. PRIKLJUČITEV IN ODSTRANITEV BATERIJE MORA BITI ENOSTAVNO OPRAVILO.
TIP STOJALA JE PODAN V SKLADU S SMERNICAMI ZA UMEŠČANJE KOLESARSKE INFRASTRUKTURE V URBANIH OBMOČJIH MINISTRSTVA ZA INFRASTRUKTURO. STOJALO MORA BITI DOVOLJ VISOKO, STABILNO IN MORA OMOGOČATI HKRATNO PRIKLENITEV TAKO OKVIRJA KOT VSAJ ENEGA IZMED KOLES.

- proizvodnja nakazuje da proizvajalec sam mora proizvesti nosilec za baterije. Dosti komponent je univerzalnih in dobavljivih na svetovnem trgu. Ali v tem primeru določene komponente drugih proizvajalec, ki niso priglašeni kot partnerji/podizvajalci ne pridejo v poštev?

7) KOT NOSILEC SE LAHKO UPORABI PRIMERNA UNIVERZALNA KOMPONENTA KATEREGAKOLI PROIZVAJALCA. POMEMBNO JE, DA NOSILEC OMOGOČA ČIM BOLJ ENOSTAVNO VSTAVLJANJE IN ODSTRANITEV BATERIJE.

4. Baterije za elektrifikacijo vožnje
- enako kot zgoraj točka B.

8) Enako kot odgovor 2)

- lastnosti baterije/kapaciteta celic, tip celic, napetost etc.

PRENOSNA LITIJSKA 3,6 V, KAPACITETE NAD 3000 mAh

- ali nam lahko razložite pojem "elektrifikacija vožnje"
9) GRE ZA FUNKCIJO, PRI KATERI LAHKO NAVADNO KOLO S POMOČJO PRENOSNE BATERIJE, KI JO VSTAVIMO V ZA TO NAMENJEN NOSILEC, UPORABLJAMO KOT ELEKTRIČNO KOLO.
VRSTA UPORABE KOLESA (PEDALIRANJE ALI VOŽNJA S POMOČJO ELEKTRO POGONA) JE PREPUŠČENA UPORABNIKU. OB KONCU IZPOSOJE KOLESA UPORABNIK BATERIJO ODSTRANI IZ NOSILCA.

C. ELEKTRONIKA ZA NADZOR KOLESA
- kakšen nadzor kolesa? Bolj podroben opis funkcionalnosti je potreben. Iz tega lahko ponudnik sklepa tip elektronike

10) SISTEM NADZORA MORA OMOGOČATI AŽURNO (REAL TIME) INFORMACIJO O RAZPOLOŽLJIVOSTI KOLESA OZ. NJEGOVI LOKACIJI, KO LE TA NI V UPORABI. TA PODATEK MORA BITI JAVNO DOSTOPEN OSTALIM UPORABNIKOM IN SERVISNI SLUŽBI. UPORABNIK PO TEH PODATKIH NAJDE PROSTO KOLO V BLIŽINI IN SI GA LAHKO PREKO MOBILNE APLIKACIJE IZPOSODI.
KOLO MORA BITI ZAKLENJENO, UPORABNIK PA GA ODKLENE PREKO MOBILNE APLIKACIJE.

OPOMBA
Oprema za nadzor kolesa mora omogočati odklep in zaklep koles preko mobilne aplikacije ter nadzor položaja kolesa.
- tako kot zgoraj - kakšen način nadzora je predviden - manjka opis funkcionalnosti.

11) ODGOVOR ZGORAJ

- ali je način odklepa in zaklepa koles določen?

12) PREDVIDEN JE SISTEM ZA ZAKLEPANJE Z ELEKTRONSKO KLJUČAVNICO IN VERIGO, PRITRJENO NA KOLO. TUDI ELEKTRONSKA KLJUČAVNICA NAJ BO DEL KOLESA (FIKSNO PRITRJENA).
VERIGA MORA BITI JEKLENA, MINIMALNA DEBELINA ČLENA (PREMER) NAJ BO 5 MM, DOLŽINA NAJMANJ 80 CM IN MORA OMOGOČATI HKRATNO PRIKLENITEV TAKO OKVIRJA KOLESA KOT VSAJ ENEGA KOLESNEGA OBROČA. VERIGA IN KLJUČAVNICA NAJ BOSTA PRITRJENI NA SPREDNJEM DELU, V BLIŽINI KOŠARE, KI BO TAKO LAHKO SLUŽILA TUDI KOT SKLADIŠČE ZA VERIGO.

- za kakšen način nadzora položaja kolesa gre? Manjka opis funkcionalnosti.

13) ENAKO KOT ODGOVOR 10.)

1. Elektronsko vezje "komunikator" s SIM kartico
- za kakšno vrsto elektronskega vezja gre? Ali je naziv/znamka tega vezja "komunikator" (v navednicah kot v originalni dokumentaciji) in je točno to elektronsko vezje "komunikator" potrebno uporabiti? Prosimo za opis funkcionalnosti tega elektronskega vezja. Sklepamo, da je nekaj od tega ob prisotnosti SIM kartice vezano na modem.

14) POD IZRAZOM KOMUNIKATOR NI MIŠLJEN NAZIV OZ. ZNAMKA ELEKTRONSKEGA VEZJA, AMPAK VRSTA NAPRAVE, KI OMOGOČA KOMUNIKACIJO ELEKTRONIKE ZA ODKLEPANJE IN ZAKLEPANJE Z ZALEDNIM SISTEMOM.
PREDVIDELI SMO INTERNETNO POVEZAVO PREKO SIM KARTIC, SPREJEMLJIVE PA SO TUDI DRUGAČNE MOŽNOSTI, KI OMOGOČAJO OMENJENO FUNKCIONALNOST.

2. baterija za napajanje elektronike 10.000 mAh
- ali gre za enake baterije kot v točki B.4.?

15) NE, TUKAJ SO MIŠLJENE BATERIJE, KI SO DEL KOMUNIKACIJSKEGA VEZJA, LAHKO SO CILINDRIČNE, GUMBASTE, AAA IN PODOBNO (NI OMEJITEV), KI OMOGOČAJO ČIM BOLJ TRAJNO DELOVANJE VSAJ 3 MESECE BREZ POLNJENJA ALI VZDRŽEVANJA.

- dodatne lastnosti baterij so potrebne, tip celic, napetost, način polnjenja/priključki!

16) BATERIJE: 3 V Ali 5 V, SKLADNE S PONUDNIKOVO IZVEDBO ELEKTRONIKE. KER MORA PONUDNIK DOBAVITI TUDI USTREZNI POLNILEC, TIP PRIKLJUČKA NI POMEMBEN, ZAHTEVA SE LE, DA SO VSI PRIKLJUČKI ENAKI.

Glede na to, da se skozi komponente nakazuje na uporabo e-koles, ni opisan način polnjenja koles.

17) BATERIJE SE LAHKO POLNIJO NA DRUGIH LOKACIJAH (DOMA, V PISARNI..) NA ŠUKO PRIKLJUČKIH.

D. LOKALNI SISTEM ZA ZAKLEPANJE KOLESA
- potreben opis lokalnega sistema za zaklepanje koles, če je naročnik že predivdel določene lastnosti.

18) PREDVIDEN JE SISTEM ZA ZAKLEPANJE Z ELEKTRONSKO KLJUČAVNICO IN VERIGO, PRITRJENO NA KOLO. TUDI ELEKTRONSKA KLJUČAVNICA NAJ BO DEL KOLESA (FIKSNO PRITRJENA). EN KONEC VERIGE JE FIKSNO PRITRJEN NA KOLESU, DRUGI KONEC SE ZAKLENE V KLJUČAVNICI.
VERIGA MORA BITI JEKLENA, MINIMALNA DEBELINA ČLENA (PREMER) NAJ BO 5 MM, DOLŽINA NAJMANJ 80 CM IN MORA OMOGOČATI HKRATNO PRIKLENITEV TAKO OKVIRJA KOLESA KOT VSAJ ENEGA KOLESNEGA OBROČA. VERIGA IN KLJUČAVNICA NAJ BOSTA PRITRJENI NA SPREDNJEM DELU, V BLIŽINI KOŠARE, KI BO TAKO LAHKO SLUŽILA TUDI KOT SKLADIŠČE ZA VERIGO.

- ali sta elektronska ključavnica in veriga ena celota ali dve posamični komponenti? Potrebno bolj podrobno definirati.

19) ŽE POJASNJENO V ODGOVORU ŠT. 18)

1. Elektronska ključavnica s pritrjevanjem na kolo
- tako kot zgoraj. Prosimo za bolj podrobne funkcionalnosti. Obstaja precej rešitev v uporabi po celem svetu. Kako se odklepa elektronska ključavnica (tehnologija, komunikacija), kje se elektronska ključavnica montira (če je naročnik predvidel), način napajanja elektronske ključavnice (baterija+polnjenje/baterija in solarno z daljšo avtonomijo etc.če je naročnik predvidel).

20) ELEKTRONSKA KLJUČAVNICA SE ODKLEPA PREKO MOBILNE APLIKACIJE. VERIGA IN KLJUČAVNICA NAJ BOSTA PRITRJENI NA SPREDNJEM DELU, V BLIŽINI KOŠARE, KI BO TAKO LAHKO SLUŽILA TUDI KOT SKLADIŠČE ZA VERIGO. VERIGA SE PRI ZAKLEPANJU OVIJE OKOLI STOJALA ALI PRIMERNEGA ELEMENTA V OKOLJU, S ČIMER JE KOLO VARNEJE ZAKLENJENO. KLJUČAVNICO KRMILI KOMUNIKACIJSKA ELEKTRONIKA, KI DOBI NAVODILO ZA ODKLEPANJE PREKO STREŽNIKA. KOMUNIKACIJSKI PROTOKOL NI PREDPISAN.
KLJUČAVNICA SE MORA ODKLEPATI PREKO MOBILNE APLIKACIJE IN MORA DELOVATI NAJMANJ 3 MESECE BREZ DODATNIH NAPAJANJ ALI VZDRŽEVANJA. DOPUSTNE SO RAZLIČNE IZVEDBE BATERIJE, DODATNI SOLARNI VIR IPD.

2. Veriga 80 cm s pritrjevanjem na kolo
- za kakšno vrsto verige gre.

21) ENAKO KOT ODGOVOR 18.

- zahtevana dolžina je 80 cm - ali je lahko veriga krajša ali daljša in če ne, zakaj?

22) Da. Lahko je daljša, naj pa dolžina ne ovira njene funkcionalnosti.

- kakšen način pritrjevanja je predviden. Ali je lahko veriga del elektronske ključavnice - ali gre za 2 različna načina zaklepanja kolesa? Premalo podanih podatkov!

23) ENAKO KOT ODGOVOR 18

E. STREŽNIŠKI SISTEM
- namen in funkcionalnost tega strežniškega sistema

24) UPORABNIKI LAHKO NAJDEJO KOLO, SI IZPOSODIJO KOLO IN PLAČAJO STORITEV PREKO MOBILNE APLIKACIJE.
PODATKI O LOKACIJI NEIZPOSOJENIH KOLES SE BELEŽIJO NA STREŽNIKU, DO KATEREGA IMA DOSTOP KUPEC IN UPRAVITELJ KOLES. KUPEC NE BO PLAČEVAL LICENČNINE ALI DRUGIH NADOMESTIL ZA UPORABO ZALEDNE PISARNE IN PODATKOV. LOKACIJA KOLES MORA BITI VIDNA PREKO ZEMLJEVIDA V APLIKACIJI ALI SPLETNE APLIKACIJE.

- definirati "pripravo" - ali je misljeno kot nastavitev oziroma konfiguracija. Če že, katero okolje ali strežniška aplikacija. Podano je premalo informacij.
ALI JE POTREBNA TUDI DOBAVA STREŽNIKA OZ. NAJEM?

25) NE.
STREŽNIŠKI SISTEM MORA OMOGOČATI SHRANJEVANJE IN OBDELOVANJE PODATKOV TER PONUJANJE PODATKOV O LOKACIJI KOLES, KO LE-TA NISO V UPORABI (RAZPOLOŽLJIVOST) REZERVACIJE IN PLAČILA.
PRI PRIPRAVI STREŽNIKA GRE ZA KONFIGURACIJO NASTAVITEV IN VNOS VHODNIH PODATKOV (LOKACIJE KOLES, CENE,...). APLIKACIJA MORA DELOVATI V OKOLJU ANDROID IN IOS. V PRIPRAVO STREŽNIKA MORA BITI VKLJUČENA LICENCA ZA UPORABO VSE PROGRAMSKE OPREME IN APLIKACIJ.

1. Priprava strežniškega sistema
- tako kot zgoraj - definirati funkcionalnosti in namen strežniškega sistema. Ali gre zgolj za "pripravo" oz. konfiguracijo/nastavitev - ali tudi za dobavo?

26) ENAKO KOT 25)


F. MOBILNA APLIKACIJA ANDROID IN IOS
- funkciolnanosti aplikacije npr. za prikaz postaj znotraj določenega sistema ali kaj več. Podano je premalo informacij,

27) MOBILNA APLIKACIJA MORA UPORABNIKOM OMOGOČATI PODAJANJE INFORMACIJ O LOKACIJI RAZPOLOŽLJIVIH KOLES (LAHKO JE TO V OBLIKI ZEMLJEVIDA, SEZNAMA LOKACIJ GLEDE NA ODDALJENOST OD UPORABNIKA, IPD. - DOPUSTNE SO RAZLIČNE REŠITVE) TER NUDITI FUNCIJO KRATKOTRAJNE REZERVACIJE KOLESA (DA UPORABNIK FIZIČNO PRIDE DO KOLESA), FUNCIJO ODKLEPANJA KOLESA TER MOŽNOST PLAČILA ZA STORITEV IZPOSOJE. ZAHTEVA SE, DA MOBILNA APLIKACIJA DELUJE V OKOLJU ANDROID IN IOS.
VSE MOREBITNE DODATNE FUNKCIJE MOBILNE APLIKACIJE SO PREPUŠČENE NAROČNIKU OZ. RAZVIJALCEM.

1. mobilna aplikacija

- enako kot zgoraj. Manjkajo ključni podatki.
28) ODGOVOR 27)

V zelo kratkem popisu so navedene in zahtevane zelo specifične postavke z malo ali brez nobenih dodatnih pojasnil ali opisa funkcionalnosti! Dostikrat ne gre zgolj za specifike, ker že osnove niso določene! Zelo pomanjlkive specifikacije predmeta naročila!
prosimo za podaljšanje roka prijave na razpis in posledično podaljšanje roka za vprašanja, saj je v razpisni dokumentaciji veliko nejasnosti.
Hvala in lep pozdrav

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb.Datum objave: 07.05.2019   14:59
VPRAŠANJE
Spoštovani Naročnik, imamo vprašanja glede koles ter stojal za dokumentacijo '' Popis del s ponudbenim predračunom'' v zavihku ''Kolesa'' za točko:
A nabava koles:
Prosimo za natančen opis kakšno kolo se išče: ali je to otroško, moško, žensko? Potem se kolesa delijo na mestna, gorska, cestna, polnovzmetena
Velikost obročnikov glede na zgoraj omenjena poznamo 12 inčna, 14, 16, 20, 24, 26, 27,5, 29 ter 700C, katera zahtevate?
Ali so kolesa jeklena, aluminijska ali karbonska, iz titana?
Ali je potrebna košara na kolesu in če da, kakšne konsktrukcije ter nosilnosti in kako se pritrdi?
Ali so potrebna svetlobna telesa in če da kakšna?
Kakšen sedež naj ima kolo ter ali je mora biti zaščiten proti kraji, da se ne izvleče?
Ali so pedala potrebna in če da kakšna?
Ali mora imeti kolo podporno nogo in če da kakšno?
Kakšna nosilnost kolesa je potrebna? Kolesa v segmentu za izposojo se, kolikor lahko zasledimo na spletu, priporočajo najmanj za nosilnost 150kg, velikokrat tudi več!
Blatniki so potrebni?
Ali je ščitnik verige potreben?
Ali je zahtevan enostenski ali dvostenski obroč?
Ali je lahko vsako kolo druge barve?
Kakšne plašče naj ima kolo?
Ali morajo biti vsa kolesa enaka oz. ali se lahko kombinira med zgoraj omenjenimi tehničnimi specifikacijami in je vsako kolo drugačno?

B Predelava koles:
1. Dograditev zavore:
Prosim za razlago, kako je možno dobaviti kolesa brez zavor. V nobeni trgovini v Sloveniji ni nikjer možno kupiti kolesa brez zavor, ker je kolo tehnično neizpravno. Preklicali smo vse trgovine.
Zakaj se ne popravi zahteva ter dopolni tehnična specifikacija z zahtevo po zavorah že v točki A?
Kakšne zavore mora imeti kolo: obočne, diskaste ali bobnaste? Prosimo tudi za razlago, kdaj se dogradijo zavore? Po dobavi?
2. Dograditev elektromotorja in elektronike za upravljanje
Ali se lahko dobavi motor moče 1.000W? Kdo v tem primeru krije stroške registracije vozila?
Ali lahko kolo dosega hitrost 50km/h? Smatramo da, kajti v tem primeru lahko hitro pridemo do ciljne točke!
Kakšen E-motor se zahteva: sredinski montiran v gonilki, sprednji, zadnji ali morda ''montažen zadaj gonilke'' kot hobi varianta? Glede na vse študije se priporoča sredinski v gonilki ali v zadnjem pestu. V tem primeru se definitivno eliminirajo vse pomanjkljivosti, katere so potrebne da se zagotovijo minimalni standardi proti vandalizmu.
Elektronika za upravljanje: ali je potrebna na krmilu? Če da, potem se mora napeljati dodaten kabel, kar je potencialno zanimivo za vandalizem! Predlagamo, da je brez externe elektronike in da je vsa zajeta v motorju.
3. Proizvodnja in namestitev nosilca za baterije
Prosimo za natančno razlago, kakšen nosilec je potreben ter iz kakšnega materiala! Če pravilno razumemo dokumentacijo, potem je potrebno imeti posebej motor, posebej elektroniko ter posebej baterijo? Ker je predviden sistem brez prevzemno izdajnih mest, so ta kolesa 24h dnevno podvržena javnosti in s tem tudi vandalizmu. Ali niso preveč izpostavljena ter neprilagojena izposoji? Prosim za natančno razlago!
4. Baterije za elektrifikacijo vožnje
Prosimo za specifikacijo baterije, poznamo jih več vrst: Nimh, Nicd, Li-fe, Li-ion, Ni-zn, Li-po. Prosimo za razlago zakaj določena zvrst baterije. Kakšna napetost se zahteva?
V dokumentaciji je zahtevana količina 10 baterij, koles pa 90. Ali je to napaka?
Kako se polnijo baterije če ni prevzemnih stacionarnih mest? Ali je potrebno imeti s sabo kabel na napajanje ter pred vrnitvijo na mesto brez lokacije vrnitve kolo napolniti?
Kakšni priključki za polnjenje so potrebni?

C. Elektronika za nadzor koles:
1. Elektronsko vezje komunikator:
Ali potrebuje vsako kolo SIM kartico? Kako je v primeru, ko ni omrežnega signala. Koliko prenosa mora zagotoviti SIM kartica na obdobje? Kje mora biti vgrajen in nameščen komunikator - na krmilu?
2. Baterija za napajanje elektronike 10.000 mAh
Ali omenjena baterija napaja tudi elektromotor? Kajti količina je zadovoljiva.

D. Lokalni sistem za zaklepanje kolesa:
Prosimo za pojasnitev ''LOKALNEGA SISTEMA''! kaj je lokalno?
1. Elektronska ključavnica s pritrjevanjem na kolo:
Kje mora biti montirana na kolo ter s kakšnim pritrjevalnim načinom? Kakšna rešitev je predvidena? Iz specifikacije namreč ni vidno.
2. Veriga 80 cm s pritrjevanjem na kolo:
Prosimo za specifikacijo verige. Ali se mora veriga tudi zakleniti ter če da, s kakšnim sistemom?
Ali se kolo 2× zaklepa zaradi vandalizma?

E. Strežniški sistem:
Prosimo za natančno specifikacijo strežniškega sistema? Ali moramo dobaviti strežnik?

D. Mobilna aplikacija
Prosimo za natančno specifikacijo mobilne aplikacije, kaj vse zajema.

Prosimo za nasvet, kje se lahko preveri in ''vidi'' sistem za isposojo z vsemi Vašimi navedenimi karakteristikami, kot je zahtevano v razpisu?

Odgovore prosimo do 24.4., da lahko še vedno postavimo dodatna vprašanja oz. podaljšajte rok za vprašanja in prijave!

Predlagamo, da zaradi zelo (nedopustne?) pomanjkljive dokumentacije ter sumu na določenega ponudnika razveljavite razpis ter ga pred ponovno objavo zadostno specificirate z vsemi potrebnimi karatkeristikami potrebnimi za sistem isposoje koles.


ODGOVOR
Naročnik v nadaljevanju podaja odgovore pod posameznimi vprašanji, pri čemer so odgovori številčeni.

Spoštovani Naročnik, imamo vprašanja glede koles ter stojal za dokumentacijo '' Popis del s ponudbenim predračunom'' v zavihku ''Kolesa'' za točko:
A nabava koles:
Prosimo za natančen opis kakšno kolo se išče: ali je to otroško, moško, žensko? Potem se kolesa delijo na mestna, gorska, cestna, polnovzmetena
Velikost obročnikov glede na zgoraj omenjena poznamo 12 inčna, 14, 16, 20, 24, 26, 27,5, 29 ter 700C, katera zahtevate?

29) MESTNA KOLESA BREZ MENJALNIKA
DIMENZIJE: OD 26 DO 28 COL,
NOSILNOST: NAJMANJ 120 KG

Ali so kolesa jeklena, aluminijska ali karbonska, iz titana?

30) MATERIAL JE LAHKO JEKLO ALI ALUMINIJ

Ali je potrebna košara na kolesu in če da, kakšne konsktrukcije ter nosilnosti in kako se pritrdi?

31) ZAHTEVA SE MINIMALNA OPREMLJENOST SKLADNO Z ZAKONOM O CESTNO PROMETNIH PREDPISIH, DODATNO PA ŠE: NOŽNA ZAVORA (PODROBNEJŠI OPIS V ODGOVORU 3), IN PRED KRMILOM NAMEŠČENA KOŠARA S PROSTORNINO MINIMALNO 8 L IN NOSILNOSTJO NAJMANJ 3 KG.
Ali so potrebna svetlobna telesa in če da kakšna?

32) ŽE ODGOVORJENO V ODGOVORU 31).

Kakšen sedež naj ima kolo ter ali je mora biti zaščiten proti kraji, da se ne izvleče?

33) SEDEŽ MORA BITI ZAŠČITEN PROTI KRAJI, NAČIN IZVEDBE NI POSEBEJ PREDPISAN

Ali so pedala potrebna in če da kakšna?

34) DA, PEDALI ZA PEDALIRANJE BREZ ELEKTRIČNEGA POGONA.

Ali mora imeti kolo podporno nogo in če da kakšno?

35) DA. PODPORNO NOGO Z ZAŠČITO PROTI KRAJI (PRIVARJENA NA OKVIR KOLESA).

Kakšna nosilnost kolesa je potrebna? Kolesa v segmentu za izposojo se, kolikor lahko zasledimo na spletu, priporočajo najmanj za nosilnost 150kg, velikokrat tudi več!

36) NAJMANJ 120 KG.

Blatniki so potrebni?

37)DA

Ali je ščitnik verige potreben?

38) DA

Ali je zahtevan enostenski ali dvostenski obroč?

39)NOBEN OD NAŠTETEGA. ZAHTEVA SE POLNA GUMA, KI SE NE MORE PRELUKNJATI.

Ali je lahko vsako kolo druge barve?

40) NE, KOLESA MORAJO BITI VSA ENAKE BARVE. DOPUSTNE BARVE SO: BELA, ČRNA, SIVA, ZELENA ALI RDEČA.

Kakšne plašče naj ima kolo?

41) GUME MORAJO BITI POLNE, IZ ENEGA DELA NI POSEBEJ PLAŠČA ALI NOTRANJE GUME

Ali morajo biti vsa kolesa enaka oz. ali se lahko kombinira med zgoraj omenjenimi tehničnimi specifikacijami in je vsako kolo drugačno?

42) ENAKA

B Predelava koles:

1. Dograditev zavore:
Prosim za razlago, kako je možno dobaviti kolesa brez zavor. V nobeni trgovini v Sloveniji ni nikjer možno kupiti kolesa brez zavor, ker je kolo tehnično neizpravno. Preklicali smo vse trgovine.
Zakaj se ne popravi zahteva ter dopolni tehnična specifikacija z zahtevo po zavorah že v točki A?
Kakšne zavore mora imeti kolo: obočne, diskaste ali bobnaste? Prosimo tudi za razlago, kdaj se dogradijo zavore? Po dobavi?

43) ENAKO KOT ODGOVOR ŠT. 2

2. Dograditev elektromotorja in elektronike za upravljanje
Ali se lahko dobavi motor moče 1.000W? Kdo v tem primeru krije stroške registracije vozila?
Ali lahko kolo dosega hitrost 50km/h? Smatramo da, kajti v tem primeru lahko hitro pridemo do ciljne točke!
Kakšen E-motor se zahteva: sredinski montiran v gonilki, sprednji, zadnji ali morda ''montažen zadaj gonilke'' kot hobi varianta? Glede na vse študije se priporoča sredinski v gonilki ali v zadnjem pestu. V tem primeru se definitivno eliminirajo vse pomanjkljivosti, katere so potrebne da se zagotovijo minimalni standardi proti vandalizmu.

44) ENAKO KOT ODGOVOR ŠT. 5

Elektronika za upravljanje: ali je potrebna na krmilu? Če da, potem se mora napeljati dodaten kabel, kar je potencialno zanimivo za vandalizem! Predlagamo, da je brez externe elektronike in da je vsa zajeta v motorju.

45) ELEKTRONIKA ZA UPRAVLJANJE NI POTREBNA NA KRMILU. PODANI PREDLOG JE USTREZEN.

3. Proizvodnja in namestitev nosilca za baterije
Prosimo za natančno razlago, kakšen nosilec je potreben ter iz kakšnega materiala! Če pravilno razumemo dokumentacijo, potem je potrebno imeti posebej motor, posebej elektroniko ter posebej baterijo? Ker je predviden sistem brez prevzemno izdajnih mest, so ta kolesa 24h dnevno podvržena javnosti in s tem tudi vandalizmu. Ali niso preveč izpostavljena ter neprilagojena izposoji? Prosim za natančno razlago!

46) KOLO MORA BITI V OSNOVI UPORABNO KOT NAVADNO KOLO NA PEDALE, UPORABA SNEMLJIVE BATERIJE PA MORA OMOGOČATI UPORABO KOLESA TUDI KOT ELEKTRIČNO KOLO. BATERIJA MORA BITI LOČEN DEL, TOREJ SNEMLJIVA IN JO UPORABNIK PO ŽELJI PRINESE S SEBOJ (PREDVIDENA JE IZPOSOJA NA ZA TO DOLOČENIH MESTIH). POLEG BATERIJE MORA IMETI KOLO TUDI MOTOR IN ELEKTRONIKO ZA POGON, ODKLEPANJE IN LOCIRANJE. MATERIAL, IZ KATEREGA JE NOSILEC BATERIJE, NI VNAPREJ DEFINIRAN. POMEMBNA JE FUNKCIONALNOST IN ENOSTAVNA UPORABA. PRIKLJUČITEV IN ODSTRANITEV BATERIJE MORA BITI ENOSTAVNO OPRAVILO.
UPORABA KOLES Z BATERIJAMI JE MANJ NAPORNA IN MENIMO, DA BOMO S TAKŠNO FUNKCIONALNOSTJO SISTEMA, KI OMOGOČA UPORABO KOLES TAKO KOT NAVADNA, KOT TUDI ELEKTRIČNA, PRITEGNILI VEČJE ŠTEVILO UPORABNIKOV. KER JE BATERIJA NAJDRAŽJI DEL, VSI PA JE ZA KOLESARJENJE NE POTREBUJEJO, SE NAM ZDI REŠITEV Z ODSTRANLJIVO BATERIJO NAJBOLJ SMISELNA.

4. Baterije za elektrifikacijo vožnje
Prosimo za specifikacijo baterije, poznamo jih več vrst: Nimh, Nicd, Li-fe, Li-ion, Ni-zn, Li-po. Prosimo za razlago zakaj določena zvrst baterije. Kakšna napetost se zahteva?

47) ENAKO KOT ODGOVOR 8)
V dokumentaciji je zahtevana količina 10 baterij, koles pa 90. Ali je to napaka?

48) NI NAPAKA. NI PREDVIDENA VGRADNJA BATERIJE NA KOLO. UPORABNIK BO MORAL PRINESTI BATERIJO ZRAVEN. V KOLIKOR BATERIJE NE BO IMEL, JE ZA VOŽNJO NE POTREBUJE KOLO LAHKO UPORABLJA KOT NAVADNO KOLO.
10 BATERIJ JE PREDVIDENIH ZA PROMOCIJO IN ZA BREZPLAČNO IZPOSOJO ZAINTERESIRANIM. OSTALE BATERIJE BOMO NABAVILI NAKNADNO.

Kako se polnijo baterije če ni prevzemnih stacionarnih mest? Ali je potrebno imeti s sabo kabel na napajanje ter pred vrnitvijo na mesto brez lokacije vrnitve kolo napolniti?

49) UPORABNIK SKRBI ZA NAPOLNJENOST BATERIJE. OB IZPOSOJI BATERIJE BO BATERIJA MAKSIMALNO NAPOLNJENA, SKUPAJ Z BATERIJO PA BO UPORABNIKU NA VOLJO TUDI POLNILEC ZA 230V PRIKLJUČEK. OB KONCU VOŽNJE UPORABNIK ODSTRANI BATERIJO IZ NOSILCA IN JO ODNESE S SABO, POLNJENJE NI POTREBNO. NASLEDNJEMU UPORABNIKU BO KOLO NA VOLJO BREZ BATERIJE, KOT NAVADNO KOLO NA PEDALE. V KOLIKOR BO ŽELEL ELEKTRIČNI POGON, BO MORAL PREDHODNO POSKRBETI ZA NAKUP ALI IZPOSOJO BATERIJE.

Kakšni priključki za polnjenje so potrebni?

50) BATERIJE NAJ SE POLNIJO NA ŠUKO PRIKLJUČKIH.

C. Elektronika za nadzor koles:
1. Elektronsko vezje komunikator:
Ali potrebuje vsako kolo SIM kartico? Kako je v primeru, ko ni omrežnega signala. Koliko prenosa mora zagotoviti SIM kartica na obdobje? Kje mora biti vgrajen in nameščen komunikator - na krmilu?

51) V KOLIKOR SE PONUDNIK ODLOČI, DA PONUDI INTERNETNO KOMUNIKACIJO KOLESA IN MOBILNE APLIKACIJE S POMOČJO SIM KARTICE, OKOT JE OPREDELILNAROČNIK, POTEM VSAKO KOLO POTREBUJE SIM KARTICO. LAHKO PA PONUDNIK PONUDI TUDI DRUGAČNO REŠITEV, KI DOSEGA ZAHTEVANE FUNKCIONALNOSTI, ALI JIH CELO PRESEGA (NPR. REŠITEV TEŽAVE V PRIMERU IZPADA OMREŽNEGA SIGNALA, IPD.)
POTREBNO KOLIČINO PRENOSA PODATKOV DOLOČI PONUDNIK GLEDE NA VRSTO KOMUNIKACIJE. MESTO ZA VGRADNJO KOMUNIKATORJA NI POSEBEJ PREDPISANO.

2. Baterija za napajanje elektronike 10.000 mAh
Ali omenjena baterija napaja tudi elektromotor? Kajti količina je zadovoljiva.

52) DA, BATERIJA JE PREDVIDENA ZA POGANJANJE ELEKTROMOTORJA. PONUDNIK PA LAHKO PREDVIDI TUDI DRUG NAČIN POLNJENJA (NPR. SOLARNO POLNJENJE)

D. Lokalni sistem za zaklepanje kolesa:
Prosimo za pojasnitev ''LOKALNEGA SISTEMA''! kaj je lokalno?

53) LOKALNO JE MIŠLJENO KOT SISTEM, VGRAJEN NA KOLESU. DRUGI DEL ZAKLEPANJA PREDSTAVLJA STREŽNIŠKI SISTEM IN MOBILNA APLIKACIJA.

1. Elektronska ključavnica s pritrjevanjem na kolo:
Kje mora biti montirana na kolo ter s kakšnim pritrjevalnim načinom? Kakšna rešitev je predvidena? Iz specifikacije namreč ni vidno.

54) ELEKTRONSKA KLJUČAVNICA NAJ SE ODKLEPA PREKO MOBILNE APLIKACIJE. VERIGA IN KLJUČAVNICA NAJ BOSTA PRITRJENI NA SPREDNJEM DELU, V BLIŽINI KOŠARE, KI BO TAKO LAHKO SLUŽILA TUDI KOT SKLADIŠČE ZA VERIGO. VERIGA SE PRI ZAKLEPANJU OVIJE OKOLI STOJALA ALI PRIMERNEGA ELEMENTA V OKOLJU, S ČIMER JE KOLO VARNEJE ZAKLENJENO. KLJUČAVNICO KRMILI KOMUNIKACIJSKA ELEKTRONIKA, KI DOBI NAVODILO ZA ODKLEPANJE PREKO STREŽNIKA. KOMUNIKACIJSKI PROTOKOL NI PREDPISAN.
KLJUČAVNICA SE MORA ODKLEPATI PREKO MOBILNE APLIKACIJE IN MORA DELOVATI NAJMANJ 3 MESECE BREZ DODATNIH NAPAJANJ ALI VZDRŽEVANJA. DOPUSTNE SO RAZLIČNE IZVEDBE BATERIJE, DODATNI SOLARNI VIR IPD.

2. Veriga 80 cm s pritrjevanjem na kolo:
Prosimo za specifikacijo verige. Ali se mora veriga tudi zakleniti ter če da, s kakšnim sistemom?

55) PREDVIDEN JE SISTEM ZA ZAKLEPANJE Z ELEKTRONSKO KLJUČAVNICO IN VERIGO, PRITRJENO NA KOLO. TUDI ELEKTRONSKA KLJUČAVNICA NAJ BO DEL KOLESA (FIKSNO PRITRJENA). EN KONEC VERIGE JE FIKSNO PRITRJEN NA KOLESU, DRUGI KONEC SE ZAKLENE V KLJUČAVNICI.
VERIGA MORA BITI JEKLENA, MINIMALNA DEBELINA ČLENA (PREMER) NAJ BO 5 MM, DOLŽINA NAJMANJ 80 CM IN MORA OMOGOČATI HKRATNO PRIKLENITEV TAKO OKVIRJA KOLESA KOT VSAJ ENEGA KOLESNEGA OBROČA. VERIGA IN KLJUČAVNICA NAJ BOSTA PRITRJENI NA SPREDNJEM DELU, V BLIŽINI KOŠARE, KI BO TAKO LAHKO SLUŽILA TUDI KOT SKLADIŠČE ZA VERIGO.

Ali se kolo 2× zaklepa zaradi vandalizma?

56) NI PREDVIDENO, VSEKAKOR PA SO DOBRODOŠLE REŠITVE ZA ČIM VARNEJŠI SISTEM.

E. Strežniški sistem:
Prosimo za natančno specifikacijo strežniškega sistema? Ali moramo dobaviti strežnik?

57) SISTEM MORA OMOGOČATI LOCIRANJE PROSTIH KOLES, IZPOSOJO IN PLAČILO STORITVE PREKO MOBILNE APLIKACIJE.
PODATKI O LOKACIJI NEIZPOSOJENIH KOLES SE BELEŽIJO NA STREŽNIKU, DO KATEREGA IMA DOSTOP KUPEC IN UPRAVITELJ KOLES. KUPEC NE BO PLAČEVAL LICENČNINE ALI DRUGIH NADOMESTIL ZA UPORABO ZALEDNE PISARNE IN PODATKOV. LOKACIJA KOLES MORA BITI VIDNA V APLIKACIJI.
V PRIPRAVO STREŽNIKA MORA BITI VKLJUČENA LICENCA ZA UPORABO VSE PROGRAMSKE OPREME IN APLIKACIJ.
STREŽNIŠKI SISTEM SHRANJUJE, OBDELUJE IN PONUJA PODATKE O LOKACIJI KOLES, KO LE-TA NISO V UPORABI (RAZPOLOŽLJIVOST) REZERVACIJE IN PLAČILA.
PRI PRIPRAVI STREŽNIKA GRE ZA KONFIGURACIJO NASTAVITEV IN VNOS VHODNIH PODATKOV (LOKACIJE KOLES, CENE,...). APLIKACIJA MORA DELOVATI V OKOLJU ANDROID IN IOS.

D. Mobilna aplikacija
Prosimo za natančno specifikacijo mobilne aplikacije, kaj vse zajema.

58) ENAKO KOT ODGOVOR 27)

Prosimo za nasvet, kje se lahko preveri in ''vidi'' sistem za isposojo z vsemi Vašimi navedenimi karakteristikami, kot je zahtevano v razpisu?

59) GLEDE NA POMANJKLJIVOST TRENUTNIH SISTEMOV, KJER JE POTREBNO VRAČATI KOLESA NA POSTAJALIŠČA (KI SO VEČINOMA DRUGJE, KOT PA CILJ UPORABNIKA) PREDVIDENI SISTEM OMOGOČA IZPOSOJO KOLES BREZ POSTAJ ZA ZAKLEPANJE, KAR VIDIMO KOT PREDNOST IN IZBOLJŠANJE UPORABNOSTI SISTEMA, KAR BO POSLEDIČNO PRITEGNILO VEČJE ŠTEVILO UPORABNIKOV. ZGLEDOVALI SMO SE PO SISTEMU, KI GA PONUJA PODJETJE OFO (https://en.wikipedia.org/wiki/Ofo_(company); https://www.yaleclimateconnections.org/2018/11/dockless-bike-sharing-what-you-need-to-know/), VSEKAKOR PA BI TAKŠEN SISTEM PRI NAS PREDSTAVLJAL NOVOST.

Odgovore prosimo do 24.4., da lahko še vedno postavimo dodatna vprašanja oz. podaljšajte rok za vprašanja in prijave!

Predlagamo, da zaradi zelo (nedopustne?) pomanjkljive dokumentacije ter sumu na določenega ponudnika razveljavite razpis ter ga pred ponovno objavo zadostno specificirate z vsemi potrebnimi karatkeristikami potrebnimi za sistem isposoje koles.

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb. Naročnik je zadostno specificiral predmet ponudbe, da lahko ponudniki oddajo primerljive ponudbe. Prav tako naročnik ostro zavrača kakršne koli očitke o privilegiranju posameznih ponudnikov, saj je razpisan predmet javnega naročanja splošno razpoložljiv.