Dosje javnega naročila 002414/2019
Naročnik: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
Blago: JPE-SPV-121/19 Nabava zapornih ventilov, odvajalnikov kondenzata in rezervnih delov po sklopih
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 122.346,48 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002414/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.04.2019
JN002414/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.05.2019
JN002414/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2019
JN002414/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.07.2019
JN002414/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.07.2019
JN002414/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 22.07.2019
JN002414/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.10.2019
JN002414/2019-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.04.2020
JN002414/2019-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002414/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila, Loti Windschnurer
loti.windschnurer@jhl.si
+386 14740855
+386 14740880

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8788
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JPE-SPV-121/19 Nabava zapornih ventilov, odvajalnikov kondenzata in rezervnih delov po sklopih
Referenčna številka dokumenta: JPE-SPV-121/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42130000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava zapornih ventilov, odvajalnikov kondenzata in rezervnih delov po sklopih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Odvajalniki kondenzata, protipovratne lopute in rezervni deli GESTRA
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Verovškova 62 in Toplarniška 19, oboje v Ljubljani
II.2.4 Opis javnega naročila
Odvajalniki kondenzata, protipovratne lopute in rezervni deli GESTRA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Gumirani zaporni ventili, teflonizirane krogelne pipe in rezervni deli CINKARNA CELJE
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Verovškova 62 in Toplarniška 19, oboje v Ljubljani
II.2.4 Opis javnega naročila
Gumirani zaporni ventili, teflonizirane krogelne pipe in rezervni deli CINKARNA CELJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Ventili MUTA
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Verovškova 62 in Toplarniška 19, oboje v Ljubljani
II.2.4 Opis javnega naročila
Ventili MUTA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni strani:
http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 07.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.05.2019   10:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.05.2019   09:43
POJASNILO 1 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. JPE-SPV-121/19 za Nabavo zapornih ventilov, odvajalnikov kondenzata in rezervnih delov po sklopih

1. Dne 29. 4. 2019 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:
»Pozdravljeni.

Spletni naslov https://ejn.gov.si/eJN2 je dostopen samo preko pametnih telefonov, za stacionarne računalnike, pa to ni pravilna poveza.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh naročnika in Javnega Holdinga Ljubljana, d.o.o. Naročilo je objavljeno na e-JN in na Portalu javnih naročil, kjer je navedena spletna stran, kamor ponudnik odda svojo ponudbo:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8788

2. Dne 29. 4. 2019 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:
»Spoštovani,
prosim priložite obrazec ESPD, saj je to sestavni del zahtevane ponudbene dokumentacije.
Lep pozdrav.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Naročnik nikjer v razpisni dokumentaciji ne zahteva, niti ne navaja obrazca ESPD. Ponudnik mora v skladu z razpisno dokumentacijo k ponudbi priložiti Prilogo A, ki jo ustrezno in v skladu z navodili navedenimi v razpisni dokumentaciji priloži v ustrezen razdelek na e-JN.


To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnilo je bilo dne, 6. 5. 2019 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.

Datum objave: 10.05.2019   07:41
Spoštovani,

v zvezi z objavljeno razpisno dokumentacijo za javno naročilo št. JPE-SPV-121/19 za Nabavo zapornih ventilov, odvajalnikov kondenzata in rezervnih delov po sklopih vas obveščamo, da naročnik podaljšuje rok za postavitev vprašanj, predložitev ponudb in odpiranje ponudb, in sicer:

 v tč. 1.5. razpisne dokumentacije (Dodatna pojasnila ponudnikom) se prvi odstavek spremeni tako, da se na novo glasi:

»Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji ali vprašanja lahko zainteresirani ponudniki zahtevajo preko Portala javnih naročil, vendar najkasneje do 16. 5. 2019 do 10:00. Odgovori oz. pojasnila bodo objavljeni na spletnem naslovu naročnika in podjetja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij) na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija ter na Portalu javnih naročil, najkasneje dva (2) dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.«

 v tč. 1.6. razpisne dokumentacije (Predložitev ponudbe) se prvi odstavek spremeni tako, da se na novo glasi:

»Ponudnik nosi vse stroške priprave in predložitve ponudbe. Rok za predložitev ponudb je najkasneje do 23.5.2019 do 10.00 ure.«

 v tč. 1.7. razpisne dokumentacije (Odpiranje ponudb) se prvi odstavek spremeni tako, da se na novo glasi:

»Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 23.5.2019 in se bo začelo ob 10.15 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2«

Naročnik zaradi spremembe načina oddaje ponudbe na področju elektronske oddaje spreminja tč. 6.1. razpisne dokumentacije (Način in navodila za predložitev ponudb) tako, da se na novo glasi:

»Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 23.5.2019 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualna_javna_narocila.xhtml.«


V skladu s tč. 6.2. razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja gospodarskih subjektov s strani naročnika.

Pojasnilo je bilo dne, 10. 5. 2019 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.