Dosje javnega naročila 002430/2019
Naročnik: KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o., Zgornji Brnik 130N, 4210 Brnik - Aerodrom
Storitve: Vzdrževanje WAN/LAN opreme
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002430/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.04.2019
JN002430/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2019
JN002430/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002430/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o.
Zgornji Brnik 130N
4210
SI
Brnik - Aerodrom
Slovenija
Vesna Matjašec
info@sloveniacontrol.si
+386 42040245
+386 42040001

Internetni naslovi
http://www.sloveniacontrol.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305006/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_naročila_(NMV)_283-6.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8798
I.6 Glavna področja dejavnosti
Letališke dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje WAN/LAN opreme
Referenčna številka dokumenta: 283-6
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72250000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet vzdrževanja je obstoječa WAN/LAN oprema proizvajalca Cisco, in sicer:
- Pomoč uporabnikom pri reševanju tehničnih problemov v zvezi z zgoraj definirano aktivno mrežno opremo.
- Dobavo in nadgradnjo popravkov ali posodobitev sistemske programske opreme v primeru funkcionalnih in fizičnih napak v delovanju opreme ter namestitev varnostnih popravkov.
- Odpravo napake (fizične ali funkcionalna okvara) v rokih, kot je zahtevano za režim vzdrževanja, ki je določen za posamezno opremo.
- Podpora skrbnikom omrežja na lokaciji; ocenjen obseg 8 ur mesečno z možnostjo prenosa neporabljenih ur ali zamenjava za učne delavnice v obsegu neporabljenih ur.
- Telefonska podpora skrbnikom omrežja 7x24x365.
- Dostop do dodatnih tehnoloških informacij.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72250000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet vzdrževanja je obstoječa WAN/LAN oprema proizvajalca Cisco, in sicer:
- Pomoč uporabnikom pri reševanju tehničnih problemov v zvezi z zgoraj definirano aktivno mrežno opremo.
- Dobavo in nadgradnjo popravkov ali posodobitev sistemske programske opreme v primeru funkcionalnih in fizičnih napak v delovanju opreme ter namestitev varnostnih popravkov.
- Odpravo napake (fizične ali funkcionalna okvara) v rokih, kot je zahtevano za režim vzdrževanja, ki je določen za posamezno opremo.
- Podpora skrbnikom omrežja na lokaciji; ocenjen obseg 8 ur mesečno z možnostjo prenosa neporabljenih ur ali zamenjava za učne delavnice v obsegu neporabljenih ur.
- Telefonska podpora skrbnikom omrežja 7x24x365.
- Dostop do dodatnih tehnoloških informacij.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot izhaja iz priložene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.05.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 08.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.05.2019   11:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.04.2019   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.04.2019   14:37
VPRAŠANJE I.

Spoštovani,
v RD zahtevate :
Ponudnik mora razpolagati z zadostnim številom strokovno usposobljenih kadrov in sicer z najmanj:
dvema (2) usposobljenima strokovnjakoma za WAN in LAN s certifikatom/potrdilom, izdanim s strani proizvajalca opreme CCIE Routing & Switching,
dvema (2) usposobljenima strokovnjakoma za področje varnosti s certifikatom/potrdilom, izdanim s strani proizvajalca opreme CCIE Security.

Po natančnejšem pregledu opreme, ki je predmet vzdrževanja utemeljeno menimo, da je število zahtevanih certifikatov absolutno preveliko glede na količino vzdrževane opreme. Poleg tega navedenega dejstva, naj vas opomnimo, da so to experti na svojem področju in posledično izredno dragi strokovnjaki. Torej je tudi cena vzdrževanja extremno velika brez pravega vzroka, saj je število opreme z lahkoto obvladljivo tudi samo za samo dva strokovnjaka iz zahtevanih področij.

Če tudi gledamo na vaše zahteve z različnih strani, pa smo res trdno prepričani, da dveh strokovnjakov za CCIE Security nikakor ne rabite
.
V izogib kakršnikoli teoriji in razpravljanju o prirejenem razpisu na določenega ponudnika vas vljudno prosimo, da število usposobljenih strokovnjakov zmanjšate na enega strokovnjaka z vsakim certifikatom. Prepričani smo, da bo zahtevano delo enako dobro opravljeno, hkrati pa vas bo ta sprememba pokazala v luči, da želite transparenten javni razpis in boj za dobro ceno med možnimi ponudniki. Po tem, kar trenutno zahtevate... boste prejeli zgolj eno ponudbo.


ODGOVOR:

Izbrani ponudnik bo posegal v WAN/LAN opremo, ki je nameščena na operativnem sistemu za vodenje in kontrolo zračnega prometa. Ta oprema mora imeti visoko razpoložljivost in zanesljivost. Hkrati pa mora zagotavljati visok nivo varnosti. To se lahko doseže le z ustreznim nivojem vzdrževanja, katerega del je tudi visoka strokovna usposobljenost ponudnika oz. njegovega kadra.

Zaradi narave dela naročnika, je tudi ponudnik, za določeno opremo, dolžan zagotavljati razpoložljivost 24/7/365 z odzivnim časom 4 ur. Te zahteve izhajajo iz zahtev po razpoložljivosti sistemov, ki se uporabljajo v operativne namene v kontroli zračnega prometa in jih v nobenem primeru ne smemo zmanjšati. Že iz naslova letnih dopustov, bolniškega staleža, ipd. je nemogoče zagotavljati razpoložljivost 24/7/365 z odzivnim časom 4 ur, z le enim usposobljenim strokovnjakom. Zmanjšana razpoložljivost in varnost opreme, ki se neposredno uporablja za vodenje in kontrolo zračnega prometa, je nedopustno in nesprejemljivo za naročnika.

Navedena zahteva po kadrih ne pomeni, da morajo vsi ti kadri hkrati delati za naročnika, ampak je zagotovilo ponudnika, da razpolaga oz. ima na voljo zadostno število strokovnjakov za podporo naročniku 24/7/365.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila ostaja v tem delu nespremenjena.

Datum objave: 26.04.2019   14:15
VPRAŠANJE II.
Pozdravljeni,

naročnika vljudno prosimo, da pojasni oz. ustrezno spremeni naslednje zahteve:
a) Pogoj št. 6.8.: "ISO Cerifikat za servisno dejavnost" Prosimo za pojasnilo, kateri ISO standard naročnik zahteva?
b) Pogoj št. 6.9.: "Posamezna referenca se mora nanašati na enega naročnika." Prosimo za pojasnilo, ali prav razumemo, da morajo biti referenčni posli izvedeni za tri različne naročnike?
c) Pogoj št. 6.10.: "Ponudnik mora razpolagati z zadostnim številom strokovno usposobljenih kadrov" Prosimo za pojasnilo, koliko je minimalno število kadrov, ki jih mora ponudnik nominirati? Ali lahko ponudnik z isto osebo izkazuje pogoj CCIE R&S in CCIE Security?


ODGOVOR

AD a) Ponudnik predloži kopijo certifikata za ISO standard 27001.

AD b) Da, referenčni posli morajo biti izvedeni za tri različne naročnike.

AD c) Ponudnik mora razpolagati z najmanj:
- dvema (2) usposobljenima strokovnjakoma za WAN in LAN s certifikatom/potrdilom, izdanim s strani proizvajalca opreme CCIE Routing & Switching in
- dvema (2) usposobljenima strokovnjakoma za področje varnosti s certifikatom/potrdilom, izdanim s strani proizvajalca opreme CCIE Security.

Ponudnik lahko z isto osebo izkazuje pogoj CCIE R&S in CCIE Security. Kar pomeni, če ima ponudnik na voljo dva kadra, od katerih ima vsak certifikat CCIE R&S in CCIE Security (hkrati), potem mora v ponudbi navesti najmanj 2 kadra.

Ponudnik mora z navedenim kadrom zagotavljati zahtevano razpoložljivost z odzivnim časom, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.

Datum objave: 26.04.2019   14:15
VPRAŠANJE III.
Vezana na vzorec pogodbe imamo naslednji vprašanji oz, predloga:
- zanima nas kaj glede na besedilo velja v primeru, da pride do dveh zaporednih napak na strojni opremi in ali je sklic »tretje alineje prvega odstavka 3. člena te pogodbe« pravilen?
- predlagamo, da se peta alineja 7. člena "imel naročnik neposreden dostop do centrov za tehnično podporo proizvajalca Cisco štiriindvajset ur dnevno in vse dni v letu", briše v celoti, saj bo v skladu z razpisno dokumentacijo imel dostop do centrov za tehnično podporo proizvajalca Cisco izvajalec, da bo lahko storitve opravil kvalitetno.

ODGOVOR
Ad a) Peti odstavek 4. člena Pogodbe se črta.

Ad b) Peta alineja 7. člena Pogodbe se črta.

Ta odgovor se upošteva kot del razpisne dokumentacije, zato naročnik čistopisa vzorca pogodbe v tej fazi postopka ne bo pripravil. Pogodbena določila bodo usklajena najpozneje do podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom.