Dosje javnega naročila 002435/2019
Naročnik: OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale
Gradnje: Gradnja kanalizacije, investicijsko vzdrževanje vodovoda, obnova ceste in izgradnja pločnika na območju Bišče Selo v Občini Domžale ter investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih hišnih priključki
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 628.557,56 EUR

JN002435/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.04.2019
JN002435/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.05.2019
JN002435/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.05.2019
JN002435/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.05.2019
JN002435/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2019
JN002435/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.08.2019
JN002435/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002435/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DOMŽALE
Ljubljanska cesta 69
1230
SI
Domžale
Slovenija
Krištof Zupančič
kristof.zupancic@domzale.si
+386 17220120
+386 17211736

Internetni naslovi
https://www.domzale.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305040/RD_in_popis_del_za_kanalizacijo._vodovod._HP_in_cesto_Bisce_-_Selo.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305040/espd/ESPD_Bisce_-_Selo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9412
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja kanalizacije, investicijsko vzdrževanje vodovoda, obnova ceste in izgradnja pločnika na območju Bišče Selo v Občini Domžale ter investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih hišnih priključki
Referenčna številka dokumenta: 4301-6/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Na območju Sela pri Ihanu je potrebno pri mostu čez Kamniško Bistrico pri naselju Bišče vgraditi kanalizacijsko črpališče ter izgraditi kanalizacijsko omrežje v smeri Sela pri Ihanu. Obenem se bodo izvedla vzdrževalna dela na vodovodu, po končanju teh del pa se v celoti obnovi prekopane ceste. Načrtujemo tudi izgradnjo pločnika ob cesti Bišče Selo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
45231000
45232000
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Domžale - Selo pri Ihanu
II.2.4 Opis javnega naročila
Na območju Sela pri Ihanu je potrebno pri mostu čez Kamniško Bistrico pri naselju Bišče vgraditi kanalizacijsko črpališče ter izgraditi kanalizacijsko omrežje v smeri Sela pri Ihanu. Obenem se bodo izvedla vzdrževalna dela na vodovodu, po končanju teh del pa se v celoti obnovi prekopane ceste. Načrtujemo tudi izgradnjo pločnika ob cesti Bišče Selo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 140
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.05.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.05.2019   09:30
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8695


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.05.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.04.2019   10:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas da, navedete rok veljavnosti za bančno garancijo za resnost ponudbe?

Lp

ODGOVOR
Spoštovani,

hvala za vprašanje. Rok veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe naj bo do 30.08.2019.
LpDatum objave: 25.04.2019   14:00
VPRAŠANJE
V obrazec 12 ste na zadnji strani obrazca napisali, da je treba za vsak sklop materjalov v ponudbi napisti ime proizvajalca, tip artikla in priložiti izjavo o lastnostih in pripadajoč certifikat o skladnosti, poročilo ki se nanaša na izjavo o skladnosti za stik s pitno vodo in tehnični oz kataloški list s karakteristikami.
Vse to verjetno velja za izbranega ponudnika in ne pri oddaji ponudbe za vse ponudnike. Vsi ponudniki podpišejo izjavo o seznanjenosti, to je obrazec 12 in 13 i s tem jamčijo, da bodo vgradili zahtevani materjal. Da bi pa v fazi ponudbe prilagali vso zgoraj navedeno dokumentacijo je pa preobsežno in neekonomično za ponudnike in naročnika. Dokumentacijo bo itak predal izbrani ponudnik. Tudi dobavitelji to dokumentacijo izročijo izvajalcu šele ko ta materjal nabavi pri dobavitelju, in ne v naprej.
Prosimo da naročnik potrdi, da v ponudbi ni treba prilagati vse te obsežne dokumentacije in je zadosti podpisana zavezujoča izjava.

ODGOVOR

Upravljalec zahteva, da se priloži vse certifikate materialov. Sken je dovolj, ponudbe se oddajajo elektronsko. Ne spreminjamo oblike obrazca.


Datum objave: 25.04.2019   14:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vsi artikli zagotavljajo kvaliteto zahtevano po standardu.

Za vsak sklop materialov v ponudbi je potrebno napisati ime proizvajalca, tip artikla in priložiti
izjavo o lastnostih (ZGPro-1, Ur.l.RS, št.82/2013) ter pripadajoči certifikat o skladnosti proizvodov
s standardom, poročilo, ki se nanaša na Izjavo o skladnosti za stik s pitno vodo ter tehnični
oziroma kataloški list, iz katerega bodo razvidne zahtevane karakteristike.


Pri primopredaji objekta bomo naročniku posredovali tehnično dokumentacijo, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni materiali izpolnjujejo naročnikove zahteve.

Nas zanima kje navedemo tip??

Ali je dovolj, da samo preložimo scan izjave o lastnostih materiala ?

LP

ODGOVOR
Pozdravljeni.

V ponudbeni popis del teh podatkov ne vnaša podatkov. Za ta namen ponudniki pripravite tabelo, kjer bodo navedeni tipi artiklov, ki se bodo ujemali skladno s priloženimi scan-i zahtevanih potrdil.
LP

Datum objave: 26.04.2019   07:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kaj pa za kanalizacijo je tudi potrebno predložiti izjave

Lp

ODGOVOR
Spoštovani. Za kanalizacijo ni potrebno. Je pa taka zahteva pri materialih za vodovod.
LpDatum objave: 26.04.2019   07:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V poglavju D./ KANALIZACIJA, POZ. 5 + 6, imate navedeno "Enako kot kanalizacijske cevi v post. 1.....".
Ali gre za pomoto in je mišljeno "Enako kot kanalizacijske cevi v post. 4.". Cevi so namreč PVC.
LP

ODGOVOR
Spoštovani,

hvala za opozorilo. V poglavju D./ KANALIZACIJA, POZ. 5 + 6 bi moralo pravilno pisati "Enako kot kanalizacijske cevi v post. 4..." Pri teh postavkah gre za PVC cevi. Upoštevajte slednjo navedbo.
Lp

Datum objave: 26.04.2019   07:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Kaj je mišljeno pod tip artikla?

LP

ODGOVOR
Pozdravljeni.

V izjavah o lastnostih je običajno navedena oznaka oz. tip proizvoda. Navedite ta podatek.
LpDatum objave: 26.04.2019   10:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
koliko je dolg lesen pilot v naslednji postavki:
Leseni piloti: "Dobava in zabijanje lesenih pilotov premera do 30 cm v dnu izkopanega kanalizacijskega jarka, s predhodno obdelavo konice pilota za namen temeljenja kanalizacije.
Obračun po zabiti dolžini posameznega pilota. Vgradnja pilotov v primeru ugotovljenih neustreznih karakteristik zemljine v dnu izkopa in zaključni ugotovitvi geomehanika o primernosti tovrstnega načina izvedbe temeljenja kanalizacije - OCENJENA KOLIČINA.": 200,00 m1
Lp


ODGOVOR

Pozdravljeni.
V tej postavki je navedeno, da je obračun pilotov po dejanski zabiti dolžini posameznega pilota, ocenjena skupna dolžina pilotov pa je 200 m1. Izvedba teh pilotov je v primeru ugotovitve geomehanika po pregledu karakteristik zemljine v dnu izkopanega kanalizacijskega jarka!

Torej se eventuelno zabiti piloti obračunajo po dejanski skupni dolžini vseh zabitih pilotov.

To postavko je projektant v popisu predvidel za primer, da bi se med izvajanjem izkopa kanalizacijskega jarka ugotovilo, da je v nižjih plasteh zemljine slabša nosilnost. V tem primeru pride v poštev ta postavka. Dolžine event. posameznih pilotov pa brez detajlnih geomehanskih preiskav (vrtine na razdalji do 5 m) ni možno opredeliti. Če ponudbe ni možno pripraviti v tem smislu prosimo sporočite.
LpDatum objave: 26.04.2019   10:09
VPRAŠANJE
Ali bančno garancijo dostavimo naročniku v originalnem izvodu ali kot sken v ponudbi. Hvala

ODGOVOR
Spoštovani, bančna garancija v elektronski obliki zadošča.
LpDatum objave: 06.05.2019   09:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Koliko je ocenjena vrednost del.

Lp

ODGOVOR
Pozdravljeni. Ocenjena vrednost del je 670.000 EUR brez DDV.
LpDatum objave: 06.05.2019   12:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na to da nam je teren poznan, in gre za poplavno območje koliko kosov po tekočem metri upoštevamo za lesene pilote.

Lp

ODGOVOR
Spoštovani.

Nam teren ni poznan, ker nismo v fazi projektiranja izvedli geomehanskih raziskav. Ocenjena skupna dolžina pilotov znaša 200 m1. Če bo ta podatek pripomogel k enakovredni pripravi ponudb upoštevajte, da se zabije en pilot na vsake 2m kanala.
LpDatum objave: 06.05.2019   13:58
VPRAŠANJE
Kot finančno sposobnost želite čiste prihodke od prodaje vsaj 650.000 EUR v zadnjih dveh letih. Ker poslovno leto 2018 še ni zaključeno prosimo za potrditev, da lahko navedemo podatke za zaključeni poslovni leti, to je 2017 in 2016. V vaših prejšnjih javnih naročilih ste to dopustili.

ODGOVOR
V ESPD kar vpišite vrednosti oz. višino prihodkov v preteklih dveh letih. Naročnik bo po potrebi podatke preveril, če pa podatki za 2018 še ne bodo dosegljivi, bomo preverili preko vaših oddanih bilanc stanja. BI pa morali biti ti podatki za lansko leto v mesecu maju že zaključeni.
Lp


Datum objave: 06.05.2019   14:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali lahko samo podpišemo in zigosamo obrazec 12.

Vsi vemo da za prodnik je dovoljen material samo PAM ali Duktus.

Lp

ODGOVOR
Spoštovani.

Sicer menimo, da glede na to, da so vam že poznane zahteve Prodnik-a, tega materiala nebi smelo biti pretežko priložiti. A bomo zahtevo po teh prilogah v fazi oddaje ponudb spremenili. Obrazec 12 torej podpišite in žigosajte, brez dodajanja prilog. Izbrani ponudnik pa bo pred vgradnjo moral upravljalcu omrežja priložiti vse zahtevane izjave oz. ateste in certifikate, ki jih bo upravljalec potrdil, če bodo ustrezni.

Lp

VPRAŠANJE
Spoštovani,

tega je ogromno, izjav o materialu ,
prosimo vas , da nam dovolite da samo predložimo izjave ter a tese mnateriala , tega je preko 80 listov.

Pa podpišemo in žigosamo obrazec 12 in 13 v RD .

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani. Obrazca 12 in 13 v razpisni dokumentaciji podpišite in žigosajte. Dodatnih prilog ni potrebno prilagati.

Določilo "Za vsak sklop materialov v ponudbi je potrebno napisati ime proizvajalca, tip artikla in priložiti izjavo o lastnostih (ZGPro-1, Ur.l.RS, št.82/2013) ter pripadajoči certifikat o skladnosti proizvodov s standardom, poročilo, ki se nanaša na Izjavo o skladnosti za stik s pitno vodo ter tehnični oziroma kataloški list, iz katerega bodo razvidne zahtevane karakteristike." bo veljalo tako za kanalizacijo kot za vodovod pred vgradnjo materiala. Izbrani ponudnik bo pred vgradnjo moral upravljalcu omrežja priložiti vse zahtevane izjave oz. ateste in certifikate, ki jih bo upravljalec potrdil, če bodo ustrezni oz. če bodo ustrezali zahtevam iz obrazcev 12 in 13.

Lep pozdrav.Datum objave: 06.05.2019   14:11
VPRAŠANJE
Glede na zahtevnost gradnje, vas sprašujemo kako je z zagatnicami

Lp

ODGOVOR
Spoštovani. V popisu del pri kanalizaciji; zavihek: Kan-C; postavki 10. in 11., je projektant predvidel Zavarovanje sten izkopa.
LpDatum objave: 06.05.2019   14:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo da za postavko pilotov navedete nek pavšalen znesek, ki bo za vse ponudnike enak in ne bo vplival na ponudbeno ceno.

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,

pavšalni znesek za to postavko kot naročnik težko podamo. Lahko pa še bolj točno definiramo to postavko oziroma dodatek k opisu: Pri pilotih upoštevamo, da se zabije en pilot na vsake 2m kanala, leseni piloti pa so dolžine 5 - 6m.
Lep pozdravDatum objave: 07.05.2019   09:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Za dokazljivost tehnične in strokovne sposobnosti v razpisni dokumentaciji ni obrazca za dokazljivost le teh. V navodilih tudi ni nikjer omenjeno, ali je potrebno v sami ponudbi priložiti zahtevane reference ali se bo tehnična in strokovna sposobnost dokazovala po pridobitvi posla.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
V razpisni dokumentaciji ne prilagamo obrazcev, na katerih bi bilo potrebno izpolniti zahtevane reference. V ESPD ponudniki vnesete opis referenc. Naročnik bo preveril podatke v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb. V kolikor razpolagate z že podpisanimi potrdili (na svojih obrazcih ali obrazcih iz preteklih naročil) pa jih lahko predložite ob oddaji ponudbe.


VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji ni obrazca za dokazljivost tehnične sposobnosti (referenc). Ali to pomeni da lahko oddamo svoj obrazec, kjer so razvidne vaše zahteve?

ODGOVOR
Lahko oddate svoj obrazec, kjer so zapisane naše zahteve. V kolikor zahteve iz tega obrazca ne bodo točno razvidne, bomo ustreznost referenc preverjali po prejemu ponudb.

Datum objave: 07.05.2019   10:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V popisu del z naslovom: Popis del Selo pri Ihanu - OBCINA v zavihku Kan-E. v rekapitulaciji ni formul.

Lp

ODGOVOR
Spoštovani.

Šli smo skozi popis del. Napake nismo našli ni pri zavihku Kan-E temveč pri Kan-F. Napako bomo popravili in popravljen popis poslali v objavo. Ob tem smo popravili tudi del popisa pri "Vgradnja sledečih elementov v kabelsko priključno merilno omarico PMO -črpališče" v zavihku Kan-F ter del popisa pri postavki distribucijsko polje v zavihku Kan-E. Ta del popisa je bil slabo oziroma dvoumno pripravljen pri seštevku, določilo "skupaj" smo izbrisali. Popravka sta obarvana z rdečo barvo. Upoštevajte popravljen popis del.

Hvala za opozorilo in lep pozdrav!Datum objave: 07.05.2019   11:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo naročnika, da redno odgovarja na vprašanja.

ODGOVOR
Poskušamo odgovarjati na vprašanja redno.
LpDatum objave: 07.05.2019   11:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,
če je možno, naj naročnik podaljša rok oddaje ponudbe.
Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani. Rok za oddajo ponudb bomo podaljšali za 2 dni, na 15.05.2019 do 09.00. Na portal bomo poslali objavo spremembe.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo naročnika za podaljšanje roka oddaje, saj je zaradi prvomajskih praznikov otežkočeno pridobivanje ponudb.
Lepe praznike.

ODGOVOR
Spoštovani. Rok za oddajo ponudb bomo podaljšali za 2 dni, na 15.05.2019 do 09.00. Na portal bomo poslali objavo spremembe.
Datum objave: 09.05.2019   13:13
Glede popisa del pošiljamo dodatno pojasnilo. Pri popisu del - kanalizacija, razdelek C./ZEMELJSKA DELA, postavka 10 (Zavarovanje sten izkopa s sistemom opaženja) je v opisu postavke ostala navedba "Ponudnik lahko nudi drug sistem zavarovanja: ....................."

Zgornje navedbe ne upoštevajte, v popis del ne vnašate sistemov zavarovanja, da ne bo prišlo do nenakovredne primerjave prejetih ponudb. Upoštevajte le spodnje določilo postavke:

"Doplačilo za izvedbo bočnega zavarovanja sten izkopa kanalizacijskega jarka v območju vozišča in obstoječih komunalnih vodov s sistemom opaženja in razpor (kot npr. sistem KRINGS) - globina izkpa do 4,00 m, z montažo in izvlačenjem. Izvedba zavarovanja v primeru izkazane zahteve po varovanju sten izkopa pred zdrsom zaradi neprimerne zemljine ter ustreznosti tovrstnega načina zaščite. Ocenjena količina - obračun po m1 izvedbe obojestransko zavarovanega jarka."

Datum objave: 14.05.2019   15:30
Spoštovani,

zaradi napačne povezave do sistema e-JN (bila je nedelujoča) smo v objavo poslali novo povezavo za oddajo javnega naročila. Obenem smo rok za oddajo podaljšali do 16.05.2019 do 09:00, odpiranje 16.05.2019 ob 09:30. Objava je v lektoriranju.

Prava povezava za oddajo se glasi:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9412

Hvala za razumevanje!