Dosje javnega naročila 002458/2019
Naročnik: Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj
Blago: Dobava gramoznih agregatov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 215.981,48 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002458/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.04.2019
JN002458/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.04.2019
JN002458/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.05.2019
JN002458/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2019
JN002458/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.08.2019
JN002458/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2019
JN002458/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.12.2019
JN002458/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2020
JN002458/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.01.2020
JN002458/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.07.2020
JN002458/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.09.2020
JN002458/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2020
JN002458/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2020
JN002458/2019-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2020
JN002458/2019-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002458/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Svetlana M. Zupanič
svetlana.milosevic@js-ptuj.si
+386 26207344
+386 26207331

Internetni naslovi
http://www.js-ptuj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.js-ptuj.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8800
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava gramoznih agregatov
Referenčna številka dokumenta: JN-2019/004
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44912100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava gramoznih agregatov na območju Mestne občine Ptuj
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44113900
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava gramoznih agregatov v Mestni občini Ptuj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 5
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.05.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.05.2019   11:01
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.05.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.04.2019