Dosje javnega naročila 002538/2019
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA PREVALJE, Polje 4, 2391 Prevalje
Blago: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 589.110,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002538/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.04.2019
JN002538/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.05.2019
JN002538/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN002538/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.09.2019
JN002538/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.07.2020
JN002538/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 15.07.2020
JN002538/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 15.07.2020
JN002538/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 15.07.2020
JN002538/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 15.07.2020
JN002538/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 15.07.2020
JN002538/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 15.07.2020
JN002538/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 15.07.2020
JN002538/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 15.07.2020
JN002538/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 15.07.2020
JN002538/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 15.07.2020
JN002538/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 15.07.2020
JN002538/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2020
JN002538/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 11.09.2020
JN002538/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.06.2021
JN002538/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002538/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 079-189388
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA PREVALJE
Polje 4
2391
SI
Prevalje
Slovenija
Mateja Pečnik
o-fgprevalje.mb@guest.arnes.si
+386 28234500
+386 28234501

Internetni naslovi
http://os-prevalje.mojasola.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305063/Objava_OŠ_Prevalje_živila.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8833
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
Referenčna številka dokumenta: 1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
dobava živil
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ponujenih živil iz shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
meso in mesni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ponujenih živil iz shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeni ribji izdelki
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
zamrznjeni ribji izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ponujenih živil iz shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Jajca
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ponujenih živil iz shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže sadje in zelenjava
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
sveže sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ponujenih živil iz shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Konzervirana zelenjava in sadje
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirana zelenjava in sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ponujenih živil iz shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjena zelenjava in sadje
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjena zelenjava in sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ponujenih živil iz shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadni sokovi in drugi napitki
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadni sokovi in drugi napitki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ponujenih živil iz shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Testenine
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
testenine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ponujenih živil iz shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
kruh
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ponujenih živil iz shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Pekovsko pecivo
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
pekovsko pecivo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ponujenih živil iz shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostalo prehrambeno blago
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ostalo prehrambeno blago
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ponujenih živil iz shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.05.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.05.2019   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.05.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA PREVALJE
Polje 4
2391
Prevalje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.05.2019   08:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji ste navedli, da mora ponudba veljati do 31.8.2019. Pred iztekom roka, morate izvesti odpiranje konkurence, saj smo ponudniki s ponudbo, ki jo bomo podali ob prijavi na razpis, zavezani le do 31.8.2019.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik ne razume vprašanja.
V primeru sprejetja ponube kot najugodnejše, ste dolžni zagotavljati fiksnost cen 1 leto.


Datum objave: 08.05.2019   08:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas na kakšen način boste preverjali ali dostavljeno blago ustreza merilu živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti , tekom izvajanja javnega naročila? Na primer kako konkretno bo naročnik preverjal, ali je dostavljeno meso ali zelenjava res meso oziroma zelenjava pridelovalca, katerega certifikat bo ponudnik predložil pri prijavi na javni razpis? Ali bo moral ponudnik pri vsaki dostavi predložiti certifikat ali boste sami preverjali kakovost in poreklo?

Obveščamo vas, da bomo redno spremljali ali bodo izbrani ponudniki dejansko izdobavljali blago, za katerega so prejeli dodatne točke!

Lep pozdrav

ODGOVOR
Ponujeno blago iz ponudbe lahko ponudnik zamenja le s predhodnim soglasnejm naročnika.
Pomeni, da bo ponudnikom priznane točke za blago, ki ga nevede v ponudbi in za katerega jamči, da ga bo dobaljal.Datum objave: 13.05.2019   08:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri pregledu predračunskega obrazca za sklop svežega sadja in zelenjave smo opazili, da ne povprašujete po mladem zelju in mladem krompirju. Ali to pomeni, da boste omenjena artikla naročali izven javnega razpisa ? V kolikor temu ni tako, Vas prosimo, da omenjena artikla dodate v ponudbeni predračun.

PRav tako smo opazili, da so v predračunu v podsklopu SUHO SADJE artikli, ki ne sodijo v suho sadje (spodaj so navedeni vsi artikli);
jabolka
marelice
fige
slive
rozine
orehi
korenje rumeno kg
motovilec kg
dekorativen paradižnik
češnje kg
slive domače kg
kostanji maroni
granatno jabolko
limete
solata lollo rosa
paprika rdeča
špinača mlada
solata krhko listna
kaki
muškatna bučka
čebula srebrnjak
koleraba rumena
suhe hruške kg
šampinjoni sveži
drobnjak šop
mandore
meta šop
grozdje črno kg
rdeče rdeče zelje kg
petršilj dekorativen kg

Prosimo Vas, da se opredelite katere artikle želite suhe pridelave oziroma ustrezno popravite predračun.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Blago, ki ni vključeno v ponudben predračun, bo naročnik naročal na podlagi mesečenih cenikov, ki jih je izbrani dobavitelj dolžen pošiljati.
Suho sadje je samo: JABOLKA, MARELICE, FIGE, SLIVE, ROZINE.
Ostali izdelki so sveži.Datum objave: 13.05.2019   08:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo Vas, da iz skupine KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE izločite naslednje postavke;
- jagodna marmelada
- marmelada 3L mešana
- marmelada marelična 3L
- jagodna marmelada 3L
- jam jagoda 330g
- majoneza

saj slednji artikli ne spadajo v konzerviran sklop temveč v splošno prehrambno blago, tako kot ste to storili z npr. nutelo, med, jam brusnice, majoneza Thomy, marmelada sadna 20g,...

Prav tako smo opazili, da v obeh zgoraj omenjenih sklopih povprašujete po tuni 80 g in 160g (oziroma 185g) ter tuni 1750g. Slednji artikli prav tako spadajo pod splošno prehrambno blago (ne gre za konzervirano zelenjavo in sadje).

Prosimo Vas, da ustrezno popravite predračunske obrazce.

Hvala za razumevanje in lep dan še naprej

ODGOVOR
Navedene izdelke naročnik umika iz sklopa Konzerviranega sadja in zelenjave.
Objavljen bo ustrezen popravek ponudbenega predračuna.Datum objave: 13.05.2019   08:39
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo vas, če lahko umaknete iz skupine Mleko in mlečni izdelki artikle, ki niso mlečni izdelki:
- 33. Margarina 500g
- 34. Margarina - Becel* namaz 250g
- 39. rastlinska smetana
- 54. becel margarina 250g
- 62 - rastlinski beli sir
- 63 - ledeni čaj 0,2l
- 66 - rižev napitek

prosimo tudi, da umaknete zahtevo po izdelkih, ki jih proizvaja samo ena mlekarna in s tem kršite načelo enakopravnosti:
- 11. božični jogurt
- 50 jogurt oki doki 150g
- 51 lca jagoda za diabetike
- 61 oki doki skuta 120g
- 64 lca borovnica brez dodanega sladkorja

Pod.zap.štev.17 in 18 nas zanima, po kakšni skuti povprašujete?

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR

Izdelke 33, 34, 39, 54, 62, 63, in 66 naročnik umika iz sklopa Mleka in mlečnik izdelkov. Objavljen bo popravek predračuna.
Ostale izdelke, ki navajate, ponudnik ne zahteva točno določene blagovne znamke. Kot zapisano v dokumentaciji na strani 14, lahko ponudite druge, enakovredne izdelke drugih blagovnih znamk.


Datum objave: 13.05.2019   08:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na vaše navedbe gramatur v predračunskem obrazcu 1/1, 2/1, 3/1 nas zanima ali lahko gramature ponujenih izdelkov odstopajo? Ponudniki imamo namreč različne gramature . Ponudbeno ceno pa bi podali na vašo zahtevano enoto. Prosimo, da dovolite razpon gramature -+ 50%. Velikokrat se namreč zgodi, da zaradi grama, ki odstopa od zahtevanega morate ponudnika izločiti iz ponudb oziroma imate v nadaljevanju samo enega ponudnika.

Sprašujemo za sklope:6, 8,,10 in12.
Pri sklopu 6. konzervirano sadje in zelenjava pa imate za iskano težo povečini liter. Skoraj vsi konzervirani izdelki imajo navedeno težo v gramih oz. kilogramih. Prosim, da spremenite enoto mere na kilograme oz grame.
Hvala za odgovore in lepo pozdravljeni,


ODGOVOR
Naročnik dovoljuje odstopanja od iskane neto teže izdelkov.
Za sklop 6 bo naročnik objavil popravek ponudbenega predračuna.Datum objave: 14.05.2019   08:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

skupina: zamrznjeni ribji izdelki:

oslič paniran: želite argentinski oslič ali aljaški polak?

Lp

ODGOVOR
argentinski oslič


VPRAŠANJE
Spoštovani,

je sprejemljiva dostava za zamrznjene ribje artikle 2x tedensko (ponedeljek in četrtek) v dopoldanskem času?

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Da