Dosje javnega naročila 002439/2019
Naročnik: POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor
Storitve: Overitve in vzdrževanje tehtnic
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002439/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.04.2019
JN002439/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.05.2019
JN002439/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002439/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
SI
Maribor
Slovenija
Sektor za investicije in nabavo, Irena Klis Presker
irena.klispresker@posta.si
+386 24492308
+386 24492379

Internetni naslovi
http://www.posta.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.posta.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8807
I.6 Glavna področja dejavnosti
Poštne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Overitve in vzdrževanje tehtnic
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50430000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je »vzdrževanje elektronskih in mehanskih tehtnic, ki niso v sklopu UPO in overitve elektronskih, mehanskih in tehtnic na ročnih paletnih viličarjih«. (v nadaljevanju: tehtnica) in sicer na področju PE Ljubljana (območje Ljubljane in Kranja), PE Maribor (območje Maribora in Murske Sobote), PE Koper (območje Kopra in Nove Gorice), PE Celje (območje Novega mesta in Celja) PE PLC (PLC Ljubljana in PLC Maribor), za obdobje treh let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50430000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je »vzdrževanje elektronskih in mehanskih tehtnic, ki niso v sklopu UPO in overitve elektronskih, mehanskih in tehtnic na ročnih paletnih viličarjih«. (v nadaljevanju: tehtnica) in sicer na področju PE Ljubljana (območje Ljubljane in Kranja), PE Maribor (območje Maribora in Murske Sobote), PE Koper (območje Kopra in Nove Gorice), PE Celje (območje Novega mesta in Celja) PE PLC (PLC Ljubljana in PLC Maribor), za obdobje treh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Zahtevani pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.05.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.05.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.04.2019   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.04.2019