Dosje javnega naročila 002443/2019
Naročnik: ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Gradnje: Preureditev prostorov za glavno pisarno Onkološkega inštituta Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002443/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.04.2019
JN002443/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2019
JN002443/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002443/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba javnih naročil, Mateja Robnik
sjn@onko-i.si
+386 15879600
+386 15879406

Internetni naslovi
http://www.onko-i.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.onko-i.si/nc/onkoloski-institut/javna-narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8813
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Preureditev prostorov za glavno pisarno Onkološkega inštituta Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: JNMV-0008/2019-G-POG
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Preureditev prostorov za glavno pisarno Onkološkega inštituta Ljubljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Preureditev prostorov za glavno pisarno Onkološkega inštituta Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.05.2019   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.05.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.05.2019   14:12
VPRAŠANJE 1:
Naročnik v obrazcu št. 5 - seznam kadrov zapiše pogoje za vodjo gradnje in vodjo del, ki sta lahko ista oseba in zahteva da le ta:
- izpolnjuje vse pogoje za opravljanje vodje del v skladu z 14. členom Gradbenega zakona
- da Vodja gradnje opravlja naloge v skladu z 16. odstavkom 14. člena Gradbenega zakona
- da Vodja del opravlja dela v skladu s 39. Točko prvega odstavka 3. člena Gradbenega zakona.
Prosimo torej naročnika, da potrdi, da lahko za vodjo gradnje = vodja del prijavimo osebo, ki je vpisana v IZS kot vodja del za vodenje celotne gradnje in za zahtevne objekte - z oznako Vz.
ODGOVOR 1:
Naročnik potrjuje, da lahko ponudniki za vodjo gradnje = vodjo del prijavijo osebo, ki je vpisana v IZS kot vodja del za vodenje celotne gradnje in za zahtevne objekte - z oznako Vz.