Dosje javnega naročila 002446/2019
Naročnik: Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana
Storitve: Javno naročilo storitev prevajanja in lektoriranja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002446/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.04.2019
JN002446/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2019
JN002446/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019

    JN002446/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni holding, d.d.
Mala ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Toplišek
ana.toplisek@sdh.si
+386 13009105
+386 13009116

Internetni naslovi
http://www.sdh.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305183/JNprevajanje_zaobjavo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8815
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo storitev prevajanja in lektoriranja
Referenčna številka dokumenta: NMV-2/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79530000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je opravljanje storitev prevajanja in lektoriranja, ki obsega naslednje storitve:

- prevodi besedil iz ANG v SLO,
- prevodi besedil iz SLO v ANG,
- lektura besedila v ANG in SLO
- prevodi besedila s sodno overitvijo iz SLO v ANG,
- prevodi besedila s sodno overitvijo iz ANG v SLO,
- konferenčno tolmačenje ANG v SLO in SLO v ANG (konsekutivno, simultano, šepetalno),
- ustno sodno tolmačenje ANG v SLO in SLO v ANG (udeležba v sodnih postopkih in postopkih pred notarji ipd.).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Na sedežu ponudnika ali na kraju, kjer se izvedba storitev zahteva (tolmačenje)
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je opravljanje storitev prevajanja in lektoriranja, ki obsega naslednje storitve:

- prevodi besedil iz ANG v SLO,
- prevodi besedil iz SLO v ANG,
- lektura besedila v ANG in SLO
- prevodi besedila s sodno overitvijo iz SLO v ANG,
- prevodi besedila s sodno overitvijo iz ANG v SLO,
- konferenčno tolmačenje ANG v SLO in SLO v ANG (konsekutivno, simultano, šepetalno),
- ustno sodno tolmačenje ANG v SLO in SLO v ANG (udeležba v sodnih postopkih in postopkih pred notarji ipd.).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
So navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.05.2019   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu http://ejn.gov.si/eJN2.
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.04.2019   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.