Dosje javnega naročila 002555/2019
Naročnik: OBČINA KUNGOTA, Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota
Gradnje: Sanacija plazu Gamze
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002555/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.04.2019
JN002555/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002555/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KUNGOTA
Plintovec 1
2201
SI
Zgornja Kungota
Slovenija
Občina Kungota, Jernej Senekovič
senekovic@kungota.si
+386 26550505
+386 26550506

Internetni naslovi
http://www.kungota.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.kungota.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8812
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija plazu Gamze
Referenčna številka dokumenta: 432-04/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija plazu- stabilizacija hiše, odvodnjavanje, rekonstrukcija ceste.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija plazu Gamze - stabilizacija hiše, odvodnjavanje in rekonstrukcija ceste.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.05.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 13.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.05.2019   12:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.05.2019   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.04.2019   09:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji je navedeno, da se ponudba šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 13.05.2019 do 14.00 ure. V sistemu e-JN je rok za prejem ponudbe 12.00.
Do katere ure je rok za oddajo ponudbe?

Prav tako je v razpisni dokumentaciji pod točko 3. Izpolnitev in priprava ponudbe navedeno, da morajo biti vse strani dokumentacije oštevilčene ter da more ponudba vsebovati tudi kazalo.
Strani so oštevilčene z vaše strani. Ali jih ponovno oštevilčimo?

ODGOVOR

Rok za oddajo ponudb je 13.5.2019 do 12.00 ure.
Prosimo, da strani ponovno oštevilčite ponudniki sami.
Hvala.