Dosje javnega naročila 002540/2019
Naročnik: DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
Storitve: Zavarovanje premoženja in drugih interesov družbe Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.021.926,61 EUR

JN002540/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 19.04.2019
JN002540/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.05.2019
JN002540/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2019
JN002540/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.09.2019
JN002540/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 03.10.2019
JN002540/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.10.2019
JN002540/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002540/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 079-190946
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000
SI
Maribor
Slovenija
Natalija Krope
natalija.krope@dem.si
+386 23005463
+386 23005685

Internetni naslovi
http://www.dem.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.dem.si/sl-si/Javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8821
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja in drugih interesov družbe Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
Referenčna številka dokumenta: JN 012/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje premoženja in drugih interesov družbe Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje premoženja in drugih interesov družbe Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 27
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.05.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.05.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.05.2019   09:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za potrditev, da pri zavarovalnemu poslu ne sodeluje zavarovalni posrednik.

ODGOVOR
Pri zavarovalnem poslu zavarovalni posrednik NE sodeluje.Datum objave: 06.05.2019   11:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za izključitev določila, da referenčna potrdila niso starejša od 30 dni. Predlog utemeljujemo: bistveno je, da referenčno potrdilo izkazuje zavarovalno obdobje v katerem je ponudnik izvedel zavarovalne storitve strokovno in kvalitetno.

ODGOVOR
»Zahteva naročnika ostaja. Naročnik spreminja zahtevo le na način, da referenčna potrdila ne smejo biti starejša od 60 dni. V primeru zavarovanja ne gre samo za izvajanje storitev v času sklenjene pogodbe, ampak se lahko določene zavarovalne storitve izvajajo tudi po izteku pogodbe in sicer reševanje odškodninskih zahtevkov. Za naročnika je pomembno, da je ponudnik tudi te storitve izvajal strokovno in kvalitetno in ne samo storitve v času »veljavnosti« zavarovalne pogodbe. Naročniku je ta podatek bistven, saj želi preveriti ali so ponudniki vse svoje storitve tako nudenje zavarovalnega jamstva, kot reševanje odškodninskih zahtevkov izvajali strokovno in kvalitetno v času sklenjene pogodbe o zavarovanju in tudi po njenem izteku.«

Naročnik bo korigiral Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v tč. 5.2/3 Ustrezne izkušnje - reference ponudnika za izvedbo javnega naročila in jo bo objavil na spletni strani http://www.dem.si/sl-si/Javna-narocila.Datum objave: 06.05.2019   11:34
VPRAŠANJE
Spoštovani!

1. V obrazcu št. IV. Ponudbeni predračun, tč. 2 Zavarovanje vozil, smo ugotovili neskladje v številu vozil z Prilogo 5, 5A. 5B, 5C, zato vas vljudno prosimo za popravo.

2. V že navedenem obrazcu je pri tovornih vozilih navedena tudi zahteva za krije Parkirišče, kar ni v skladu z našimi splošnimi pogoji za zavarovanje vozil. Prosimo za umik te zahteve.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik bo korigiral Ponudbeni predračun in ga bo objavil na spletni strani http://www.dem.si/sl-si/Javna-narocila pod IV. Ponudbeni predračun KORIGIRAN.


Datum objave: 07.05.2019   15:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,


ali bo v 2 fazi postopka možno postavit vprašanja, ki se nanašajo na tehnični del dokumentacije in ponudbeni predračun?

Hvala.

ODGOVOR

Ne.


Datum objave: 09.05.2019   08:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za potrditev, da referenčna potrdila predloži samo izbrani ponudnik.

ODGOVOR

Ne. Referenčna potrdila morajo predložiti vsi ponudniki, ki bodo oddali ponudbo. Naročnik bo tudi na podlagi referenčnih potrdil preverjal usposobljenost ponudnikov. Naročnik mora preveriti usposobljenost ponudnikov preden »izbere ponudnika« na podlagi, v JN določenega merila.
Datum objave: 13.05.2019   14:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,


prosim za naslednje pojasnilo:

V III. posebnem delu Zavarovalno tehnični pogoji s prilogami, pri zavarovanju vozil navajate, da naj kasko krije poškodovanje vozila iz kateregakoli vzroka.
Sprašujemo ali ste s tem mislili na rizike, ki so kriti po kasko pogojih ali še katere druge in katere?

Prosimo, da se določba o kritjih uskladi s kasko pogoji.
Poškodovanje vozila pa kasko pogojih zajema: 1)Padec ali udarec nekega predmeta, 2)Zlonamerna ali objestna dejanja tretjih oseb, 3)Manifestacije in demonstracije, 4)Poškodovanja vozila zaradi domačih živali, divjadi in glodalcev, 5)Poškodovanje tapeciranih delov vozila ob nudenju pomoči osebam, poškodovanim v prometni nesreči, 6)Namerno poškodovanje zavarovanih stvari, če gre za preprečitev večje škode na zavarovani ali drugi stvari ali ljudeh.

Hvala.


ODGOVOR
Kritja kasko zavarovanj so med možnimi ponudniki različna zaradi tega ni mogoča uskladitev kot je predlagano, saj bi na tak način prilagodili razpisne pogoje le določenemu ponudniku. V točki 2 Zavarovalno tehničnih pogojev (zavarovanje vozil) je jasno navedeno za katere rizike mora biti kritje podano pri kasko zavarovanju. Ponudniki morajo ponuditi ta kritja. Lahko pa ponudniki skladno s svojimi zavarovalnimi pogoji ponudijo tudi dodatna kritja, ki niso posebej navedena v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 13.05.2019   14:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za dodatna pojasnila:

Vlomsko zavarovanje
Povprašujete po zavarovanju vloma na novo vrednost. Prosimo za potrditev dikcije: Na novo vrednost so zavarovane stvari, ki imajo še najmanj 60% neodpisane vrednosti. Stvari, ki so odpisane več kot 60%, so zavarovane na dejansko vrednost.

Zavarovanje sončnih elektrarn:
Prosimo za ločen podatek o vrednosti opreme s strojelomnim rizikom; omrežni razsmerniki, elektroinstalacije, transformator, nadzorni sistem?

Ali se polnilne postaje za električna vozila zavarujejo tudi proti strojelomnim rizikom?

Hvala.


ODGOVOR
Vlomsko zavarovanje
Povprašujete po zavarovanju vloma na novo vrednost. Prosimo za potrditev dikcije: Na novo vrednost so zavarovane stvari, ki imajo še najmanj 60% neodpisane vrednosti. Stvari, ki so odpisane več kot 60%, so zavarovane na dejansko vrednost.

Dikcija ostaja kot je zapisano v točki 1.3. in torej ne potrjujemo predlagane dikcije.

Zavarovanje sončnih elektrarn:
Prosimo za ločen podatek o vrednosti opreme s strojelomnim rizikom; omrežni razsmerniki, elektroinstalacije, transformator, nadzorni sistem?

Naročnik bo na svoji spletni strani http://www.dem.si/sl-si/Javna-narocila / Zavarovanje premoženja in drugih interesov družbe DEM d.o.o. 2019 -JN002540/2019-E01objavil podatke (TABELA SONČNE ELEKTRARNE).

Ali se polnilne postaje za električna vozila zavarujejo tudi proti strojelomnim rizikom? DA
Datum objave: 14.05.2019   09:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za naslednja pojasnila:

III. POSEBNI DEL -ZAVAROVALNO TEHNIČNI POGOJI S PRILOGAMI (stran 7) točka 3. Zavarovanje plovila

1. Ali lahko v tretji alineji točke 1. upoštevamo naslednje franšize pri kasku zavarovanju plovil:
vrednost plovila do 21.000 EUR je odbitna franšiza 200 EUR
vrednost plovila do 42.000 EUR je odbitna franšiza 400 EUR?

2. Priloga SEZNAM PLOVIL

Prosimo da se v tabeli dopolni podatek kakšno hitrost dosegajo plovila- torej NM/h ter izpolnijo podatki o dejanski vrednosti.

Hvala.


ODGOVOR

1. Ali lahko v tretji alineji točke 1. upoštevamo naslednje franšize pri kasku zavarovanju plovil:
vrednost plovila do 21.000 EUR je odbitna franšiza 200 EUR
vrednost plovila do 42.000 EUR je odbitna franšiza 400 EUR?

Ne. Kot lahko ponudniki sami ugotovijo, je odbitna določena pri vseh kritjih v višini manj kot 1 %. Naročniku je v interesu, da plača nižjo odbitno franšizo zato ostajajo te nespremenjene.

2. Priloga SEZNAM PLOVIL

Prosimo da se v tabeli dopolni podatek kakšno hitrost dosegajo plovila- torej NM/h ter izpolnijo podatki o dejanski vrednosti.

Vrednosti zapisane v tabeli se upoštevajo kot dejanske vrednosti.

Naročnik ponudnikom ne more navesti kakšno hitrost dosega posamezno plovilo, saj mu ta podatek ni poznan niti nima možnosti izmere hitrosti. Plovila namreč nimajo merilcev hitrosti na podlagi česar bi bilo mogoče vsaj približno oceniti hitrost plovila. Hitrost plovila je odvisna od različnih dejavnikov - št. posadke, kakšen je propeler, ipd.. Vsa plovila imajo izvenkrmne motorje in je navedena njihova moč v kWh, ki je najbolj pomemben podatek za registracijo, saj je za posamezno dolžino plovila omejeno kakšno moč motorja se lahko uporabi za posamezno plovilo, glede na dolžino.Datum objave: 14.05.2019   10:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ker gre pri zavarovanju elektrarn za specifično dejavnost in je izpostavljenost zavarovalnic večja, vas prosimo da se posreduje škodni rezultat za leto 2019 in podatek o morebitni rezervirani škodi.

Hvala.

ODGOVOR
Za leto 2019 nimamo škodnega rezultata in trenutno ni kakšne rezervirane škode. Do sedaj je prijavljenih 10 zahtevkov, od tega se jih 7 nanaša na vozila (2 x ogledalo, 1 x luč, 1 x vetrobransko steklo in 3 x manjše poškodbe, en zahtevek iz naslova premoženjskega zavarovanja je zaključen škoda 551 , en zahtevek je v obravnavi).Datum objave: 14.05.2019   10:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za pojasnila in potrditev:

- obrazec 6: vpiše se skupna premija za celotno obdobje, torej za 27 mesecev?
- IV Ponudbeni predračun: prosim za potrditev, da se v točkah od 1.1. do 5. vpiše LETNA premija?
- kam vpišemo premijo za polnilne postaje?

Hvala.


ODGOVOR

obrazec 6: vpiše se skupna premija za celotno obdobje, torej za 27 mesecev?
DA.

- IV Ponudbeni predračun: prosim za potrditev, da se v točkah od 1.1. do 5. vpiše LETNA premija?
Da. V teh točkah se vpiše letna premija. V rekapitulaciji ponudbenega predračuna pa se vpiše premija za obdobje kot izhaja iz posamezne tabele in na koncu skupna cena za celotno obdobje (27 mesecev).

- kam vpišemo premijo za polnilne postaje?
Za polnilne postaje se ne vpisuje ločeno premija (v kakšno posebno tabelo), ampak se zavarovanje polnilnih postaj oz. premija za njihovo zavarovanje upošteva pri požarnem oz. strojelomnem zavarovanju. Naročnik je posredoval seznam polnilnih postaj zgolj v informacijo ponudnikom, da vedo s kakšnim (posebnim) premoženjem naročnik razpolaga in kje se to premoženje nahaja, da lahko ponudniki ustrezno ocenijo tveganja in določijo premijo.Datum objave: 15.05.2019   08:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ker gre pri zavarovanju elektrarn za specifično dejavnost in je izpostavljenost zavarovalnic večja, vas prosimo da se posreduje škodni rezultat za leto 2019 in podatek o morebitni rezervirani škodi.

Hvala.

ODGOVOR

Naročnik daje v zvezi navedenega vprašanja ponudnikom dodatno pojasnilo:

Rezervacije za leto 2019 znašajo skupaj 1.444.082,82 , od tega se znesek v višini 1.413.782,00 nanaša na rezervacijo za škodo nastalo v letu 2017.

Likvidirane odškodnine v letu 2019 znašajo 45.087,96 , vendar se nanašajo tudi na škodne dogodke iz preteklih let.