Dosje javnega naročila 002845/2019
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Blago: Nabava nadomestnih elektromotorjev: dviga tovora, dviga roke, vožnje mačka ter pomožnih elementov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 126.937,00 EUR

JN002845/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.05.2019
JN002845/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.06.2019
JN002845/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 31.07.2019
JN002845/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002845/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Lar Hernog
lar.hernog@luka-kp.si
+386 56656804

Internetni naslovi
https://www.luka-kp.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8838
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava nadomestnih elektromotorjev: dviga tovora, dviga roke, vožnje mačka ter pomožnih elementov
Referenčna številka dokumenta: JN 833/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava originalnih nadomestnih delov, STS dvigal proizvajalca Liebherr, ki so ključna za operativnost dvigala, hkrati pa je rok dobave daljši. Dvigala so v garancijskem roku, zato je potrebno vgrajevati originalne nadomestne dele.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava originalnih nadomestnih delov, STS dvigal proizvajalca Liebherr, ki so ključna za operativnost dvigala, hkrati pa je rok dobave daljši. Dvigala so v garancijskem roku, zato je potrebno vgrajevati originalne nadomestne dele.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.05.2019   14:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.05.2019   14:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.05.2019   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.05.2019   10:37
Razpisna dokumentacija se spremeni v točki 3.1.3. Tehnična in strokovna sposobnost, drugi odstavek, ki se glasi:
- Izkazane morajo biti reference, da je v zadnjih 5 letih od datuma objave tega javnega naročila dobavil blago oz. nadomestne dele za dvigala proizvajalca Liebherr za minimalno 3 naročila, pri katerih je bila vrednost posameznega naročila višja od 30.000 EUR.
se zamenja z:
- Izkazane morajo biti reference, da je v zadnjih 5 letih od datuma objave tega javnega naročila vsaj enkrat dobavil blago oz. nadomestne dele za dvigala proizvajalca Liebherr, pri katerem je bila vrednost naročila višja od 30.000 EUR.

Naročnik v zvezi s tem ne bo objavil popravka razpisne dokumentacije, ampak se upošteva kot navedeno zgoraj.


Datum objave: 27.05.2019   09:49
Naročnik je ugotovil, da je na obrazcu "OBR-1 Ponudba" prišlo do napake pri navedbi plačilnih pogojev, in sicer pravilni plačilni rok znaša 75 dni (in ne kot napačno navedene 30 dni) od opravljene storitve. Naročnik bo v zvezi s tem objavil spremenjeno razpisno dokumentacijo na svoji spletni strani.