Dosje javnega naročila 002464/2019
Naročnik: INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Blago: NAKUP REFLEKTRONSKE STOPNJE MASNEGA SPEKTROMETRA TOF ZA MeV-SIMS
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002464/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.04.2019
JN002464/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2019
JN002464/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002464/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia
Jamova cesta 39
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Tišler
maja.tisler@ijs.si
+386 14773210
+386 14773189

Internetni naslovi
http://www.ijs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.ijs.si/ijsw/Objave
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
JAVNI ZAVOD
I.5 Glavna področja dejavnosti
ZNANOST


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP REFLEKTRONSKE STOPNJE MASNEGA SPEKTROMETRA TOF ZA MeV-SIMS
Referenčna številka dokumenta: JN7/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38400000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NAKUP REFLEKTRONSKE STOPNJE MASNEGA SPEKTROMETRA TOF ZA MeV-SIMS
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Institut Jožef Stefan
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nabava reflektronske stopnje masnega spektrometra TOF za metodo MeV-SIMS, ki ga bomo uporabljali za merjenje lateralnih molekularnih porazdelitev v bioloških materialih s fokusiranim žarkom visokoenergijskih težkih ionov, npr. 6 MeV Cl ioni, na postaji z visokoenergijskim fokusiranim ionskim žarkom IJS. Reflektronska stopnja ne potrebuje lastne mehanske podpore, instalirana bo kot ekstenzija na obstoječi linearni masno spektrometer TOF. Reflektronska stopnja vključuje detektor sekundarnih ionov s postakceleracijo za detekcijo težkih molekularnih ionov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.05.2019   10:01
Kraj: https://eponudbe.si/ pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.04.2019   16:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.04.2019