Dosje javnega naročila 002586/2019
Naročnik: SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA, Vilharjeva cesta 11, 1000 Ljubljana
Blago: Zamenjava stolov, talnih oblog in talnih svetlobnih označb v Zgornji dvorani Slovenskega mladinskega gledališča Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 158.920,29 EUR

JN002586/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.04.2019
JN002586/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2019
JN002586/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.06.2019
JN002586/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002586/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA
Vilharjeva cesta 11
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Cvetka Erzin
cvetka.erzin@ljubljana.si
+386 13064403
+386 13061206

Internetni naslovi
https://www.mladinsko.com

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305284/RD_-_SLOVENSKO_MLADINSKO_GLEDALIŠČE_LJ_-__za_objavo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8942
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zamenjava stolov, talnih oblog in talnih svetlobnih označb v Zgornji dvorani Slovenskega mladinskega gledališča Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: 430-603/2019-4
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39110000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Zamenjava stolov, talnih oblog in svetlobnih označb v Zgornji dvorani Slovenskega mladinskega gledališča Ljubljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31500000
39111200
39530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljublljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamenjava stolov, talnih oblog in talnih svetlobnih označb v dvorani Slovenskega mladinskega gledališča Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 13.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.05.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.05.2019   11:34

VPRAŠANJE:
Datum prejema: 30.4.2019 07:29

Naročnika prosimo, da pojasni ali prav razumemo, da so - skladno z dosedanjo prakso za opremo gledališč obvezna priloga k oddani ponudbi

1.DOSTAVLJEN VZOREC PONUJENEGA STOLA (M 1:1)
2.DOKAZILA O USTREZNOSTI (tehnični listi, certifikati)

S tem ponudnik dokazuje ustreznost in skladnost s popisom oz. z ostalimi razpisnimi pogoji ter usposobljenost/kapacitete za izvedbo javnega naročila.
Prosimo za potrditev.


ODGOVOR:
Da, vzorec ponujenega stola ter dokazila o ustreznosti (certifikati ) so obvezna priloga k oddani ponudbi.

Vzorec stola in dokazila dostavite na naslov: Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana, Vilharjeva 11, 1000 Ljubljana, do 13.5.2019 do 10:00 ure.