Dosje javnega naročila 002533/2019
Naročnik: OBČINA LITIJA, Jerebova ulica 14, 1270 Litija
Storitve: Projektna dokumentacija za celostno komunalno infrastrukturno ureditev naselja Kresnice
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 386.496,00 EUR

JN002533/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.04.2019
JN002533/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.04.2019
JN002533/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.05.2019
JN002533/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN002533/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2019
JN002533/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.12.2019
JN002533/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002533/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 079-190109
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14
1270
SI
Litija
Slovenija
Branka Lavrih
branka.lavrih@litija.si
+386 18963452
+386 18963460

Internetni naslovi
http://litija.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://litija.si/objave/58

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8638
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Projektna dokumentacija za celostno komunalno infrastrukturno ureditev naselja Kresnice
Referenčna številka dokumenta: 430-117/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije za celostno komunalno infrastrukturno ureditev naselja Kresnice.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kresnice
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije za celostno komunalno infrastrukturno ureditev naselja Kresnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.06.2019
Konec: 30.11.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidni iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Gradbeni zakon

III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidni iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.05.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.05.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14
1270
Litija
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.04.2019   09:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas, kdaj bo objavljena razpisna dokumentacija.


ODGOVOR
Spoštovani, razpisna dokumentacija je objavljena na naslednji povezavi: https://litija.si/objava/188246Datum objave: 23.04.2019   09:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas, kdaj bo objavljena razpisna dokumentacija.


ODGOVOR
Spoštovani, posredovana povezava ni ustrezna. Pravo povezavo posredujemo po odpravi tehničnih težav.Datum objave: 23.04.2019   10:02
Razpisna dokumentacija je dostopna na https://www.litija.si/objava/188446.


Datum objave: 24.04.2019   08:00
VPRAŠANJE
Na povezavi ne uspemo dobiti gradiva

ODGOVOR

Razpisna dokumentacija je dostopna na https://www.litija.si/objava/188446.


Datum objave: 24.04.2019   14:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
za lažjo in preglednejšo pripravo obrazcev vas vljudno prosimo, da objavite obrazce oz. razpisno dokumentacijo v Word - u.

Hvala in lep ppzdrav!

ODGOVOR
Zaradi negativnih izkušenj s spreminjanjem razpisne dokumentacije, le te ne bomo objavili v drugi obliki. Predlagamo, da uporabite računalniška orodja, ki omogočajo dopolnjevanje skeniranih dokumentov.


Datum objave: 14.05.2019   11:46
VPRAŠANJE
V pogodbi (obrazec 13) je v 2. členu (predmet pogodbe) navedeno, da je med drugim predmet pogodbe tudi izdelava PZI za hišne priključke.
Ali pravilno razumemo, da so dela pod to postavko iz pogodbe definirana z obsegom del, navedenem v projektni nalogi, ki sicer obsegajo:
- posnetek posameznega objekta oz. greznice,
- pridobitev podatka o etažnosti objekta ter globini iztoka iz posameznega objekta,
- upoštevanje pridobljenih podatkov pri projektiranju posameznih kanalizacijskih vodov,
- vris lokacije odcepa za priključek (vključno z revizijskim jaškom) v IZP (okvirno) in PZI.
Prosimo za pojasnilo.
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR: Predmet obsega del je tudi izdelava PZI za hišne priključke. V skladu s Projektno nalogo so hišni priključki predmet projekta tako, da se jih geodetsko posname vključno z lokacijo greznice, pridobi podatek o etažnosti objekta ter globini iztoka iz posameznega objekta in upošteva pri projektiranju posameznih kanalizacijskih vodov.
Projektna naloga navaja, da hišne priključke projektant vriše v IZP in PZI, niso pa del projekta DGD.
Strinjamo se s pripombo ponudnika, da se glede na nivo obdelave projektne dokumentacije, v IZP odcepi za hišne priključke samo nakažejo. V PZI pa se vrišejo hišni priključki v celoti.
Nadalje velja zapis iz projektne naloge, da so odcepi za priključke (vključno z revizijskim jaškom) predmet izvedbe (v smislu gradbene izvedbe, ne projektantske) samo znotraj cestnega telesa in so zato samo v tem delu vključeni v popise del.


VPRAŠANJE
V projektni nalogi je opredeljeno, da so hišni priključki predmet projekta tako, da se jih geodetsko posname, vključno z lokacijo greznice in pridobi podatek o etažnosti objekta ter globini iztoka iz posameznega objekta in upošteva pri projektiranju posameznih kanalizacijskih vodov. Hišne priključke projektant vnese v IZP in PZI, niso pa predmet DGD. Odcepi za kanalizacijske priključke (vključno z revizijskim jaškom) so predmet izvedbe samo znotraj cestnega telesa in so v tem obsegu vključeni v popise del.
Menimo, da se glede na nivo obdelave projektne dokumentacije v IZP, okvirni odcepi za hišne priključke samo nakažejo. V situacije PZI pa se glede na geodetske podatke vrišejo lokacije odcepa za priključke.
Prosimo za potrditev navedbe oz. pojasnilo.
Hvala.

ODGOVOR: Predmet obsega del je tudi izdelava PZI za hišne priključke. V skladu s Projektno nalogo so hišni priključki predmet projekta tako, da se jih geodetsko posname vključno z lokacijo greznice, pridobi podatek o etažnosti objekta ter globini iztoka iz posameznega objekta in upošteva pri projektiranju posameznih kanalizacijskih vodov.
Projektna naloga navaja, da hišne priključke projektant vriše v IZP in PZI, niso pa del projekta DGD.
Strinjamo se s pripombo ponudnika, da se glede na nivo obdelave projektne dokumentacije, v IZP odcepi za hišne priključke samo nakažejo. V PZI pa se vrišejo hišni priključki v celoti.
Nadalje velja zapis iz projektne naloge, da so odcepi za priključke (vključno z revizijskim jaškom) predmet izvedbe (v smislu gradbene izvedbe, ne projektantske) samo znotraj cestnega telesa in so zato samo v tem delu vključeni v popise del.Datum objave: 15.05.2019   09:20
VPRAŠANJE
Spoštovani!

1) Pod zahtevano tehnično in strokovno sposobnost (stran 19, 20 ter obrazec 8a) je navedeno da bo naročnik upošteval izključno že zaključena dela. Ali to pomeni, da je bila izdelana samo projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje, ali pa da je objekt po tej dokumentaciji tudi že izgrajen?

2) Ali so veljavne reference ne samo za novogradnje ampak tudi za rekonstrukcije ali dograditve?

3) Ali bo naročnik upošteval tudi reference, kjer je bila dokumentacija PGD ali PZI ter tudi gradbeno dovoljenje pridobljeno pred letom 2012, uporabno dovoljenje pa je bilo pridobljeno v letih 2012 do 2018?


ODGOVOR

ODGOVOR: Razpisna dokumentacija navaja da je na podlagi projektiranja kanalizacije, čistilne naprave in vodovoda moralo biti pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Za čistilne naprave za komunalno odpadno vodo se kot veljavna referenca upošteva tudi rekonstrukcija ali dograditev. Razpisna dokumentacija je v tem delu spremenjena.

Naročnik bo upošteval zgolj reference, ki so opredeljene v RD, torej za leto 2012-2018.
Datum objave: 15.05.2019   09:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, postavljamo vprašanje in predlog:
1) V Razpisni dokumentaciji so v poglavju Tehnična in strokovna (kadrovska) sposobnost prijavitelja določene referenčne zahteve po v ustreznem časovnem obdobju izdelani projektni dokumentaciji PGD (DGD)/PZI za posamezna področja s pridobljenimi pravnomočnimi gradbenimi dovoljenji. Glede na to, da 1) pridobitev gradbenega dovoljenja ni odvisna zgolj in samo od kvalitete izdelane projektne dokumentacije in 2) na področjih načrtovanja vodovodov in cest se pogosto uporabljajo načela vzdrževalnih del v javno korist, pri katerih se gradnja izvaja na osnovi PZI projektne dokumentacije brez gradbenega dovoljenja, predlagamo spremembi:
- pri referencah prijavitelja in odgovornega vodje projekta se pri načrtovanju vodov in cest kot ustrezna referenca prizna projekt PZI za področji vodovoda in cest,
- pri dodatnih referencah se tudi za področja kanalizacije in čistilnih naprav priznajo reference že za izdelano PGD(DGD) ali PZI projektno dokumentacijo.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

ODGOVOR: Naročnik spreminja RD v delu, kjer navaja, da je moralo biti, za referenčno projektiranje, pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za kanalizacijo, čistilno napravo in vodovod (ne velja za ceste). Pri dodatnih referencah ostajajo zahteve naročnika nespremenjene.